Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) - zwanej dalej "ustawą" na wykonanie zamówienia pn: 
„Budowa i doposażenie placów zabaw na obszarach wiejskich Gminy Niemodlin”
 
Ogłoszenie o zamówieniu  PDFOgłoszenie.pdf
SIWZ 
 
GOŚCIEJOWICE
GRABIN
GRODZIEC
JACZOWICE
JAKUBOWICE
KRASNA GÓRA
LIPNO
MAGNUSZOWICE
MICHAŁÓWEK
MOLESTOWICE
RADOSZOWICE
ROSZKOWICE
RUTKI
RZĘDZIWOJOWICE
SARNY WIELKIE
SOSNÓWKA
SZYDŁOWIEC ŚLĄSKI
TARNICA
TŁUSTORĘBY
 
Wyjaśnienia treści SIWZ
             
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl