Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
 "Budowa garażu dwustanowiskowego dla OSP Grodziec"

Ogłoszenie o zamówieniu

PDFOgłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)

PDFSIWZ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

Załączniki do SIWZ:

DOCFORMULARZE OFERTOWE - załączniki.doc

PDFWZÓR UMOWY z kartą gwarancyjną.pdf

Przedmiar - branża konstrukcyjno - budowlana

PDFGRODZIEC przedmiar budowl.konstr.str.3.pdf PDFGRODZIEC przedmiar budowl.konstr. str.4.pdf PDFGRODZIEC przedmiar budowl.konstr. str. 5.pdf

Przedmiar - branża elektryczna

PDFINSTALACJA WEWNĘTRZNA Grodziec przedmiar.pdf PDFPRZYŁĄCZ KABLOWY GRODZIEC przedmiar.pdf PDFWLZ GRODZIEC przedmiar.pdf

Projekt budowlany

PDFOPIS TECHNICZNY Grodziec.pdf PDFProjekt zagospodarowania terenu.pdf PDFRys. A1.pdf PDFRys. A2.pdf PDFRys. A3.pdf PDFRys. A4.pdf PDFRys. A5.pdf PDFRys. A6.pdf PDFRys. A7.pdf PDFRys. A8.pdf PDFRys. D1.pdf PDFRys. D2.pdf PDFRys. K1.pdf PDFRys. K2.pdf PDFRys. K3.pdf PDFRys. K4.pdf PDFRys. K5.pdf PDFRys. K6.pdf PDFRys. K7.pdf PDFRys. K8.pdf PDFSpis rysunków.pdf PDFSpis uzgodnień i opinii.pdf PDFwjazd Grodziec.pdf PDFZestawienie stali.pdf

Projekt instalacji elektrycznej

PDFPT komplet instal odb.pdf PDFPT komplet przyłącz.pdf PDFrzut, scemat - inst. odbiorcza.pdf

Zmiany treści SIWZ:

PDFzmiana treści SIWZ 23.07.2012.pdf

PDFzmiana treści SIWZ 30.07.2012.pdf

PDFzmiana treści SIWZ 08.08.2012.pdf

Ogłoszenia zmieniające:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 30.07.2012.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 08.08.2012.pdf

 

UWAGA WYKONAWCY!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania :

PDFZawiadomienie - str.