Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w latach 2013-2014".

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłosznie.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ)

PDFSIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ

DOCXZałącznik nr 1..docx

DOCZałącznik nr 2.doc

DOCXZałącznik nr 3..docx

DOCZałącznik nr 3a.doc

DOCZałącznik nr 4.doc

DOCZałącznik nr 5.doc

Ogłoszenie zmieniające

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Zmiana treści SIWZ

PDFzmiana treści SIWZ - str..pdf 

UWAGA! Nowy termin składania ofert 27.12.2012 r. godz. 11.00

Wyjasnienie treści SIWZ

PDFWyjaśnienie SIWZ - str.pdf 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFzawiadmonienie o unieważnieniu str.pdf