Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Rewitalizacja Niemodlina - przebudowa stadionu miejskiego w Niemodlinie"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - str..pdf (143,12KB)

 

Ogłoszenie o zamówieniu:
PDFogłoszenie.pdf (199,38KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
PDFogłoszenie zmieniające.pdf (155,02KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
PDFSIWZ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (316,09KB)

Załączniki do SIWZ:
DOCFORMULARZE OFERTOWE - załączniki.doc (99,50KB)
PDFWZÓR UMOWY z kartą gwarancyjną.pdf (295,52KB)

Przedmiary:
ZIPPRZEDMIARY.zip (3,91MB)
PDFczęść przedmiaru OGÓLNOBUDOWLANA po zmianie 02.12.2013.pdf (200,64KB)

Architektura:
PDFopis wyk niemodlin.pdf (293,64KB)
JPEGPlan zagospodarowania.jpeg (3,24MB)
ZIPrysunki.zip (1,92MB)
PDFPlan zagospodarowania.pdf (1,18MB)

rysunki w formacie JPG: 7Zrys2rys.7z (4,35MB) 7Zrys.7z (1,46MB) 7Zrys.7z (1,30MB) 7Zrys.7z (3,74MB) 7Zrys.7z (3,61MB) 7Zrys.7z (2,67MB) 7Zrys.7z (2,49MB) 7Zrys1.7z (1,35MB) 7Zrys1.7z (1,54MB) 7Zrys1.7z (1,06MB) 7Zrys1.7z (1,52MB)

Konstrukcja:
ZIPKONSTRUKCJA.zip (4,02MB)
PDFProjekt rozbiórki budynku socjalnego.pdf (2,28MB)

Geologia:
ZIPGEOLOGIA.zip (2,18MB)

Instalacje elektryczne i oświetlenie:
PDFmetryka instalacja elektryczna.pdf (2,68MB)
PDFoświetlenie parkingu.pdf (2,94MB)
PDFOŚWIETLLENIE TERENU projekt zamienny.pdf (207,30KB)
JPEGProjekt zagospodarowania - oświetlenie,zasilanie.jpeg (1,81MB)
ZIPINSTALACJE ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE - rysunki.zip (2,93MB)

Instalacje sanitarne, wod.-kan., wentylacja:
PDFIS_WEW_OPIS_PB2009.pdf (163,47KB)
ZIPIS wodkan,co.zip (1,20MB)
ZIPIS wentylacja,kotłownia,gaz.zip (1,72MB)
ZIPinstalacja sanitarna zamienna cwu,co,gaz.zip (855,37KB)
ZIPPRZYŁĄCZA.zip (3,58MB)

Instalacje monitoringu i alarmu:
ZIPProjekt instalacji monitoringu i alarmu.zip (3,03MB)

Chodniki:
PDF2. Opis techniczny.pdf (42,29KB)
PDF7. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf (172,04KB)

Nawodnienie:
PDFNAWADNIANIE boiska - opis techniczny.pdf (1,02MB)

Specyfikacje techniczne:
PDFstadion przyłącza_STWiOR.pdf (301,64KB)
PDFbudowa budynku STWiOR.pdf (3,34MB)
PDFoświetlenie parkingu STWiOR.pdf (3,04MB)
ZIPST chodniki.zip (751,69KB)

Wyjaśnienie treści SIWZ:
PDFWyjaśnienie treści SIWZ 1- str.02.12.2013.pdf (193,15KB)
PDFWyjaśnienie treści SIWZ 2- str. 04.12.2013.pdf (186,27KB)
PDFWyjaśnienie treści SIWZ 3- str. 07.12.2013.pdf (174,72KB)
PDFWyjaśnienie treści SIWZ 4 - str. 12.12.2013.pdf (183,17KB)
PDFWyjaśnienie treści SIWZ 5 - str. 13.12.2013.pdf (183,99KB)

Zmiana treści SIWZ:
PDFzmiana SIWZ 1 02.12.2013.pdf (105,93KB)
PDFzmiana SIWZ 2 04.12.2013.pdf (174,70KB)