Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół
w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"

Zawiadomienie o wyborze oferty
PDFzawiadomienie - str..pdf (712,64KB)

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf (147,71KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
PDFSIWZ.pdf (326,61KB)

Załączniki do SIWZ:
DOCzał Nr 1 - FORMULARZ OFERTY.doc (46,00KB)
DOCzał Nr 2 - OŚWIADCZENIE.doc (34,00KB)
DOCzał Nr 3 - OŚWIADCZENIE.doc (33,00KB)
DOCzał Nr 4 - WYKAZ OSÓB.doc (34,00KB)
DOCzał Nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU.doc (33,50KB)
DOCzał Nr 6 - PODWYKONAWCY.doc (32,00KB)
DOCzał Nr 7 - WZOR UMOWY.doc (67,00KB)
DOCzał Nr 8 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc (36,50KB)
DOCzał Nr 9 - TRASA 1.doc (27,00KB)
DOCzał Nr 10 - TRASA 2.doc (30,00KB)
DOCzał Nr 11 - TRASA 3.doc (27,50KB)

Wyjaśnienia treści SIWZ:
PDFwyjaśnienie 09.12.2013 str..pdf (324,83KB)