Urząd Miejski w Niemodlinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacje pozarządowe - ogłoszenia, informacje ( narastająco )

 1. Informacja z realizacji Programu współpracy gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi w 2006r.
  pobierz: DOCinfwsporg06.doc
 2. Uchwała o współpracy gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi w 2007r.
  pobierz: DOCuch18.doc
 3. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu gminy Niemodlin podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych na realizację niektórych zadań własnych Gminy.
  pobierz: DOCZestorg06.doc
 4. Spotkanie Burmistrza z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
  pobierz: DOCSpotkanie z jednostkami pozarządowymi II.doc
 5. Program współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008
  pobierz: DOCuchwała program współpracy na rok 2008.doc
 6. Informacja o konferencji w dniu 9.05.2008r.
  pobierz: DOCInformacja do organizacji pozarządowych.doc
 7. Wykaz organizacji pozarządowych
  pobierz: DOCOrganizacje pozrządowe 2009.doc
 8. Wysokość dotacji przyznanych z budżetu gminy Niemodlin podmiotom niezalicznym do sektora finansów publicznych, na realizację niektórych zadań własnych Gminy na rok 2009.
  pobierz: DOCSOS Dotacje przyznane z budżetu gminy oragnizacjom w 2009r.doc  
 9. PDFDecyzja Burmistrza Niemodlina o przyznaniu dotacji na rok 2016..pdf
 10. KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NIEMODLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017
  PDFZawiadomienie o konsultacjach Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi.pdf
  PDFProjekt uchwały do konsultacji.pdf
 11. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych PDFZarządzenie Burmistrz Niemodlina z 16.11.2016 r._pdf.pdf
 12. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegającego na organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży. Termin składania ofert - 26 stycznia 2017 roku
  pełna treść PDFzarządzenia.pdfPDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania polegającego na organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.pdf
 13. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich integracji - rok 2017PDFOgłoszenie o konkursie.pdf ,  PDFOgłoszenie o wynikach konkursu.pdf
 14. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Niemodlin podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - PDFZarządzenie IV30217.pdf , Informacja o wynikach otwartego konkursuPDFSiZ.524.4.2017.pdf
 15. PDFZarzadzenie Burmistrza Niemodlina - w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert (1).pdf polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych , PDFInformacja o rozstrzygnięciu konkursu.pdf - 12.04.2017 r.
 16. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym , polegajace na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - PDFOgłoszenie - konkurs ofert 26.05.2017.pdfPDFInformacja o wynikach konkursu - wypoczynek letni.pdf - 3.07.2017 r.
 17. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie promocji rozwoju wolontariatu wśród młodzieży - PDFzarzadzenie nr IV-403-17.pdfPDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf

 18. Burmistrz Niemodlina zawiadamia o konsultacjach projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Rodzinie i Środowisku Lokalnym dla Gminy Niemodlin na lata 2017 -2020 - PDFzawiadomienie o konsultacjach.pdf

 19. Informacja Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. :PDFUchwała ZWO - w sprawie konsultacji proj. Programu Wspolp. z NGO na 2018 rok.pdf ,  PDFProjekt Prog.Współpr. na 2018 do konsultacji.pdf  ,  PDFHarmonogram konsultacji - zał. 2.pdf  , DOCzał. 3 do uchwały - formularz uwag.doc

 20. Zaproszenie do zgłaszania propozycji oczekiwanych od Gminy form współpracy finansowej i pozafinansowej - PDFSiZ.526.22.2017.pdf.pdf

 21. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na prowadzenie ośrodka wsparcia - Dziennego Domu "Senior Wigor" - PDFogłoszenie - Senior Wigor.pdf  ,  PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf

 22. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Niemodlin podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - PDFZarządzenie nr IV-471-18.pdf   z dnia 08.01.2018 r.  - Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert - PDFSiZ.524.1.2018.pdf - 06.02.2018 r.

 23. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - PDFZarządzenie Burmistrza Niemodlina nr IV47818.pdf - 05.02.2018 r.

 24. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania  polegającego na przeciwdziałaniu wykluczenia osób niepełnosprawnych oraz ich integracji - PDFzarządzenie nr IV-489-18 z dnia 13.02.2018 r..pdf

 25. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów - PDFZarządzenie Burmistrza Niemodlina - 14.02.2018 r..pdf

 26. PDFInformacja Burmistrza Niemodlina o kwotach dotacji przyznanych na rozwoj sportu.pdf  - 14.02.2018 r.

 
Metryczka
 • wytworzono:
  04-11-2010
  przez: Witold Kuriata
 • opublikowano:
  04-11-2010 13:28
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  14-02-2018 13:07
  przez: Witold Kuriata
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Niemodlinie
  odwiedzin: 3416
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×