Urząd Miejski w Niemodlinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Władze gminy

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym:

Art.11a.1. Organami gminy są:
1) rada gminy,
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Art. 15. 1. (...) organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy.
2. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej.

Art. 16. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

Art. 17. W skład rady wchodzą radni w liczbie:
1) piętnastu w gminach do 20.000 mieszkańców,
(...)

 Przewodniczącym Rady Miejskiej w Niemodlinie jest Pan Zbigniew Palak

Skład Rady Miejskiej w Niemodlinie:

1. Zbigniew Palak - Przewodniczący
2. Bartosz Wajman - Wiceprzewodniczący
3. 
Mirocław Dec
4. 
Stanisław Janiak
5. Jan Janik
6. Katarzyna Kaliciak
7. Maria Krzemińska
8. Czesława Lachowska
9. Krzysztof Trzmielewski
10. Danuta Unijewska
11. Zofia Walczuk
12. Bartłomiej Walków
13. Zbigniew Weber
14. Barbara Wydra
15. Grzegorz Zawałka

Więcej informacji w dziale RADA MIEJSKA 

 

Art. 26. 1. Organem wykonawczym gminy jest wójt.
2. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.
(...)
3. Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w miescie położonym na terytorium tej gminy.

Burmistrzem Niemodlina jest Pani Dorota Koncewicz

 

Art. 22. 1. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa Statut gminy 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Renata Szewczyk
Data wytworzenia: 2012-09-25

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    25-09-2012 09:37
    przez: Renata Szewczyk
  • zmodyfikowano:
    19-01-2015 08:07
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×