Urząd Miejski w Niemodlinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6116663737728666967864059670396693061604645203166900
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
502093871248852466564866443830411484803359417523305253459449
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
192152159421974216822523925861259392875132292432374304140754
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00002515201916556180891798720135
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 83198
 2. Przetargi i Zaproszenia do złożenia ofert
  Wyświetleń: 47533
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 18128
 4. Uchwały RM kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 15445
 5. Zapytania ofertowe 2017
  Wyświetleń: 14753
 6. Uchwały RM kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 13373
 7. rok 2017
  Wyświetleń: 12553
 8. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia, informacje ( narastająco )
  Wyświetleń: 11607
 9. Rada Miejska
  Wyświetleń: 11096
 10. Rok 2016
  Wyświetleń: 10705
 11. Zapytania ofertowe 2018
  Wyświetleń: 10043
 12. rok 2018
  Wyświetleń: 9303
 13. Przetargi na usługi i dostawy
  Wyświetleń: 9260
 14. Rok 2017
  Wyświetleń: 7815
 15. Przetargi na roboty budowlane - 2017
  Wyświetleń: 7344
 16. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2017
  Wyświetleń: 6983
 17. Zapytania ofertowe 2016 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 6701
 18. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 6502
 19. Przetargi na roboty budowlane
  Wyświetleń: 6464
 20. Rok 2018
  Wyświetleń: 5764
 21. rok 2016
  Wyświetleń: 5316
 22. Przetargi / zapytania ofertowe ZGKiM
  Wyświetleń: 4876
 23. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4812
 24. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 4807
 25. Przetargi na lokale użytkowe
  Wyświetleń: 4806
 26. rok 2015
  Wyświetleń: 4760
 27. Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ZUS
  Wyświetleń: 4713
 28. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4631
 29. Podatki i opłaty w roku 2016
  Wyświetleń: 4557
 30. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 4553
 31. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2017
  Wyświetleń: 4546
 32. Ogłoszenia i obwieszczenia burmistrza
  Wyświetleń: 4442
 33. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2016 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 4396
 34. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 4376
 35. Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 4227
 36. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4183
 37. Podatki
  Wyświetleń: 4181
 38. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 4167
 39. Kierownictwo
  Wyświetleń: 4128
 40. Referat Spraw Społecznych i Zdrowia
  Wyświetleń: 3918
 41. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3910
 42. Jednostki organizacyjne gminy
  Wyświetleń: 3822
 43. Władze gminy
  Wyświetleń: 3712
 44. Interpelacje kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3694
 45. Przetargi na usługi i dostawy - 2017
  Wyświetleń: 3686
 46. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 3594
 47. Dokumenty potwierdzające wybór Burmistrza i powołanie Skarbnika
  Wyświetleń: 3565
 48. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3511
 49. Statut gminy
  Wyświetleń: 3504
 50. Gospodarka odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3367
 51. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3359
 52. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 3336
 53. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3316
 54. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
  Wyświetleń: 3282
 55. rok 2015
  Wyświetleń: 3262
 56. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 3252
 57. Strategia rozwoju gminy Niemodlin na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 3238
 58. Projekty uchwał / konsultacje
  Wyświetleń: 3236
 59. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 3229
 60. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
  Wyświetleń: 3215
 61. Budżet 2015
  Wyświetleń: 3191
 62. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2016
  Wyświetleń: 3189
 63. Sprawozdanie finansowe SZOZ w Niemodlinie za 2012 r.
  Wyświetleń: 3164
 64. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
  Wyświetleń: 3161
 65. Projekt WPF na 2014 r.
  Wyświetleń: 3152
 66. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
  Wyświetleń: 3135
 67. Zarządzenia i ogłoszenia burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 3114
 68. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 3094
 69. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY NIEMODLIN NA LATA 2015 - 2032
  Wyświetleń: 3087
 70. Budżet 2014
  Wyświetleń: 3085
 71. Projekt budżetu na rok 2016
  Wyświetleń: 3078
 72. Informacje o zadłużeniu Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 3068
 73. Jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 3024
 74. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2015 r.
  Wyświetleń: 2981
 75. Opinie RIO
  Wyświetleń: 2967
 76. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2017
  Wyświetleń: 2959
 77. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
  Wyświetleń: 2957
 78. Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji
  Wyświetleń: 2954
 79. Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2012 r
  Wyświetleń: 2943
 80. Projekt budżetu na 2015 r.
  Wyświetleń: 2890
 81. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 2882
 82. Projekt budżetu na 2014 r.
  Wyświetleń: 2878
 83. Przetargi ZGKiM - 2017
  Wyświetleń: 2876
 84. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2869
 85. Zaświadczenia NIP REGON
  Wyświetleń: 2843
 86. Żłobki i kluby dziecięce
  Wyświetleń: 2830
 87. Rada Miejska kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2824
 88. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2824
 89. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2820
 90. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
  Wyświetleń: 2815
 91. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2014 r.
  Wyświetleń: 2808
 92. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2802
 93. Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2011 r.
  Wyświetleń: 2793
 94. Petycje
  Wyświetleń: 2777
 95. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2012 r.
  Wyświetleń: 2768
 96. Projekty uchwał RM
  Wyświetleń: 2763
 97. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2754
 98. Kwestionariusz Osobowy
  Wyświetleń: 2752
 99. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 2746
 100. Budżet 2013
  Wyświetleń: 2745
 101. Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2011 r
  Wyświetleń: 2743
 102. Wydział Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 2733
 103. Inne ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 2732
 104. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2726
 105. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2013 r.
  Wyświetleń: 2721
 106. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
  Wyświetleń: 2695
 107. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
  Wyświetleń: 2679
 108. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 2667
 109. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2013 r.
  Wyświetleń: 2666
 110. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.
  Wyświetleń: 2664
 111. e-puap
  Wyświetleń: 2662
 112. rok 2013
  Wyświetleń: 2638
 113. rok 2012
  Wyświetleń: 2631
 114. Program Ochrony Środowiska na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 2629
 115. Komunikacja w języku migowym
  Wyświetleń: 2615
 116. BIP archiwalny
  Wyświetleń: 2613
 117. Budżet 2012
  Wyświetleń: 2610
 118. Konsultacje projektu współpracy na rok 2016
  Wyświetleń: 2607
 119. Przetargi na lokale użytkowe / mieszkalne - 2017
  Wyświetleń: 2598
 120. Zarządzenia i ogłoszenia burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 2597
 121. rok 2010
  Wyświetleń: 2589
 122. Budżet 2011
  Wyświetleń: 2582
 123. VII sesja RM, w dniu 29.03.2011
  Wyświetleń: 2573
 124. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2016
  Wyświetleń: 2560
 125. rok 2011
  Wyświetleń: 2558
 126. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.
  Wyświetleń: 2540
 127. Udostepnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2537
 128. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 2529
 129. rok 2014
  Wyświetleń: 2525
 130. rok 2013
  Wyświetleń: 2519
 131. Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 2511
 132. Gminny Program Opieki nad Zabytkami
  Wyświetleń: 2497
 133. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 2484
 134. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 2478
 135. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2476
 136. rok 2011
  Wyświetleń: 2476
 137. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 2468
 138. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 2464
 139. Podatki 2017
  Wyświetleń: 2463
 140. Wnioski o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 2460
 141. Informacje
  Wyświetleń: 2448
 142. rok 2012
  Wyświetleń: 2445
 143. Archiwum przetargów - 2012
  Wyświetleń: 2439
 144. rok 2014
  Wyświetleń: 2437
 145. Inne obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 2436
 146. Program Rozwoju Gminy 2007-2013
  Wyświetleń: 2432
 147. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2432
 148. Zarządzenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 2405
 149. ZGKiM zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 500 szt. świeczki parafinowej, barwionej w kolorach i kształcie bastei
  Wyświetleń: 2396
 150. Straż Miejska
  Wyświetleń: 2387
 151. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
  Wyświetleń: 2384
 152. Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych 2016-2019
  Wyświetleń: 2384
 153. Plan Gospodarki Odpadami na lata 2010 - 2013
  Wyświetleń: 2380
 154. Projekt budżetu na rok 2017
  Wyświetleń: 2369
 155. Zarządzenia, Obwieszczenia, Rozporządzenia
  Wyświetleń: 2356
 156. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2355
 157. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabin
  Wyświetleń: 2348
 158. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.
  Wyświetleń: 2341
 159. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o dotacjach
  Wyświetleń: 2333
 160. Inne obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 2328
 161. Zarządzenia - 2016
  Wyświetleń: 2317
 162. Zapytania ofertowe ZGKiM - 2017
  Wyświetleń: 2315
 163. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 2312
 164. Ogłoszono przetarg na remont fragmentu muru z basteją
  Wyświetleń: 2312
 165. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 2306
 166. Konsultacje projektów współpracy na rok 2015
  Wyświetleń: 2294
 167. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 2294
 168. Budżet 2010
  Wyświetleń: 2290
 169. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 2290
 170. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2015r
  Wyświetleń: 2273
 171. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2204
 172. ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 2200
 173. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 2198
 174. Oferty realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 2182
 175. 2. Anulowanie czynności zameldowania
  Wyświetleń: 2178
 176. Ogloszenia
  Wyświetleń: 2172
 177. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2169
 178. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2146
 179. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 2136
 180. Archiwum przetargów - 2016
  Wyświetleń: 2114
 181. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - 01.06.2016
  Wyświetleń: 2109
 182. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału IGK
  Wyświetleń: 2067
 183. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy - 2017
  Wyświetleń: 2039
 184. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej nr 104213 O ul. Kolonia Leśna w Graczach”.
  Wyświetleń: 2031
 185. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2028
 186. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2025
 187. Oswiadczenia majatkowe pracowników UM - 2014r.
  Wyświetleń: 1964
 188. Dyrektor ZEFO w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko - starszego referenta ds. oświaty
  Wyświetleń: 1948
 189. BURMISTRZ NIEMODLINA ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - naczelnika
  Wyświetleń: 1945
 190. Archiwum przetargów - 2011
  Wyświetleń: 1929
 191. Rok 2015
  Wyświetleń: 1920
 192. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub sprzedaży - 12.06.2017
  Wyświetleń: 1917
 193. Dyrektor CUW w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze : Referenta Ds. Administracyjno-Kadrowych
  Wyświetleń: 1914
 194. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SZOZ w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1910
 195. Rok 2016
  Wyświetleń: 1908
 196. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1902
 197. Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1898
 198. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Podatków, Opłat i Egzekucji w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1890
 199. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1859
 200. Plany pracy Komisji RM
  Wyświetleń: 1828
 201. Odpisy skrócone i zupełne z akt stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1825
 202. 1. Zameldowanie (na pobyt stały lub czasowy) w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1816
 203. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1810
 204. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 1808
 205. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1773
 206. 3. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1771
 207. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora Wydziału GNP
  Wyświetleń: 1767
 208. X sesja RM , w dniu 30.04.2015r.
  Wyświetleń: 1765
 209. Składy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1747
 210. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 oraz Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1736
 211. XIX sesja RM, w dniu 26.11.2015r.
  Wyświetleń: 1726
 212. INTERPELACJE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ - 2017
  Wyświetleń: 1713
 213. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1711
 214. VI sesja RM, w dniu 27.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1709
 215. Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego
  Wyświetleń: 1697
 216. Archiwum przetargów - 2013
  Wyświetleń: 1695
 217. VIII sesja RM , w dniu 26.03.2015r.
  Wyświetleń: 1689
 218. Zarządzenia - 2014
  Wyświetleń: 1689
 219. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1689
 220. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 1688
 221. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Specjalista w Dziale Księgowości
  Wyświetleń: 1686
 222. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1684
 223. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa boisk sportowych w Graczach i Grabinie, gmina Niemodlin - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 1682
 224. Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1679
 225. I sesja RM , w dniu 01.12.2014r.
  Wyświetleń: 1677
 226. Archiwum przetargów
  Wyświetleń: 1671
 227. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1669
 228. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1664
 229. Informacja o wynikach naboru na stanowisko naczelnika Wydziału IFE
  Wyświetleń: 1663
 230. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Niemodlin
  Wyświetleń: 1662
 231. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego w OSiR w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1658
 232. XX sesja RM , w dniu 17.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1656
 233. IX sesja RM , w dniu 07.04.2015r.
  Wyświetleń: 1654
 234. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi publicznej nr 104282 O w Krasnej Górze – droga do kościoła”.
  Wyświetleń: 1653
 235. Dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 1651
 236. LXIV sesja RM, 10.11.2010r.
  Wyświetleń: 1646
 237. Projekty uchwał - rok 2016
  Wyświetleń: 1640
 238. V sesja RM, w dniu 15.01.2015r
  Wyświetleń: 1635
 239. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 1633
 240. VII sesja RM, w dniu 25.02.2015r
  Wyświetleń: 1633
 241. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 1633
 242. Dyrektor Zakładu Ekonomiczno – Finansowego Oświaty w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Referenta ds. administracyjno-kadrowych w Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 1632
 243. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 1632
 244. Uchwały RM kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1630
 245. Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1626
 246. Projekty uchwał - rok 2014
  Wyświetleń: 1622
 247. IV sesja RM, w dniu 18.12.2014r.
  Wyświetleń: 1612
 248. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1612
 249. XVI sesja RM , w dniu 29.09.2015 r.
  Wyświetleń: 1610
 250. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 1609
 251. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI 2013
  Wyświetleń: 1607
 252. Burmistrz Niemodlina
  Wyświetleń: 1601
 253. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ...
  Wyświetleń: 1599
 254. III sesja RM w dniu 23.12.2010
  Wyświetleń: 1598
 255. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale GNP
  Wyświetleń: 1598
 256. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2014r.
  Wyświetleń: 1594
 257. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2015 r.
  Wyświetleń: 1588
 258. V sesja RM w dniu 27.01.2011r.
  Wyświetleń: 1588
 259. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie płatności na raty podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 1586
 260. III sesja RM , w dniu 09.12.2014r.
  Wyświetleń: 1580
 261. Wpis przedsiębiorcy do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1580
 262. VIII sesja RM, w dniu 28.04.2011r.
  Wyświetleń: 1579
 263. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1573
 264. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 1570
 265. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r.
  Wyświetleń: 1569
 266. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2016
  Wyświetleń: 1568
 267. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Góra, oznaczonej nr działki 179/2 o powierzchni 0,2448 ha (RV-0,0500, PsIV- 0,0800, B-PsIV ? 0,1148) , k.m.3.
  Wyświetleń: 1565
 268. Oświadczenia majątkowe 2009
  Wyświetleń: 1561
 269. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1556
 270. PRZETARGI NA NIERUCHOMOSCI- 2012 r
  Wyświetleń: 1555
 271. konsultacje projektu współpracy na rok 2011
  Wyświetleń: 1554
 272. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2015 r.
  Wyświetleń: 1553
 273. Archiwum przetargów - 2010
  Wyświetleń: 1552
 274. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości
  Wyświetleń: 1551
 275. Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1548
 276. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1547
 277. LX sesja RM, 12.08.2010 r.
  Wyświetleń: 1547
 278. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2014 r.
  Wyświetleń: 1547
 279. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko pracy - księgowego
  Wyświetleń: 1546
 280. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1546
 281. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1545
 282. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1542
 283. XV sesja RM, w dniu 17.09.2015
  Wyświetleń: 1539
 284. Zarządzenia - 2011
  Wyświetleń: 1536
 285. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego w ZGKiM w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1532
 286. IV sesja RM w dniu 13.01.2011r.
  Wyświetleń: 1531
 287. Zarządzenia - 2015
  Wyświetleń: 1531
 288. Projekty uchwał - rok 2015
  Wyświetleń: 1525
 289. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 1525
 290. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1522
 291. Konsultacje projektu współpracy na 2013 rok
  Wyświetleń: 1521
 292. VI sesja RM w dniu 24.02.2011r.
  Wyświetleń: 1519
 293. Wniosek o zwrot nadpłaty
  Wyświetleń: 1519
 294. Archiwum przetargów - 2014
  Wyświetleń: 1516
 295. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy - 2016
  Wyświetleń: 1516
 296. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 1515
 297. Burmistrz Niemodlina oglasza nabór na stanowisko - Inspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1513
 298. IX sesja RM, w dniu 26.05.2011r.
  Wyświetleń: 1513
 299. LXII sesja RM, 30.09.2010r
  Wyświetleń: 1513
 300. OGŁOSZENIA i OBWIESZCZENIA rok 2012
  Wyświetleń: 1512
 301. Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
  Wyświetleń: 1512
 302. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora OSiR w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1510
 303. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 1507
 304. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 1506
 305. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 1504
 306. Projekt budżetu na rok 2011
  Wyświetleń: 1502
 307. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1499
 308. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 1497
 309. I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach
  Wyświetleń: 1495
 310. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości we wsi Grabin
  Wyświetleń: 1493
 311. Informacja o wynikach naboru na stanowisko st.referenta ds. oświaty
  Wyświetleń: 1492
 312. Przetargi na roboty budowlane - 2018
  Wyświetleń: 1490
 313. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1488
 314. XXII sesja RM, w dniu 31.03.2016r.
  Wyświetleń: 1485
 315. Uchwalony budżet Gminy Niemodlin na 2011 rok
  Wyświetleń: 1481
 316. Zarządzenia - 2017
  Wyświetleń: 1481
 317. Zarządzenia - 2012
  Wyświetleń: 1479
 318. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1478
 319. Oświadczennia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2011r.
  Wyświetleń: 1478
 320. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1477
 321. Konsultacje projektu współpracy na rok 2012
  Wyświetleń: 1476
 322. ogłoszenie o naborze na stanowisko Z-cy naczelnika Wydziału Organizacyjnego w UM
  Wyświetleń: 1476
 323. Oświadczenia majatkowe pracowników UM - 2013r.
  Wyświetleń: 1476
 324. LXIII sesja RM, 26.10.2010r.
  Wyświetleń: 1475
 325. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1473
 326. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów / decyzje
  Wyświetleń: 1470
 327. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1470
 328. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 1470
 329. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Krótkiej
  Wyświetleń: 1468
 330. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 1467
 331. XIV sesja RM , w dniu 25.06.2015r.
  Wyświetleń: 1466
 332. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Podatków, Opłat i Egzekucji
  Wyświetleń: 1464
 333. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1464
 334. Informacja o odwołaniu naboru
  Wyświetleń: 1462
 335. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy u. Opolskiej
  Wyświetleń: 1461
 336. XXIV sesja RM, w dniu 28.04.2016
  Wyświetleń: 1460
 337. Ogłoszenia Wydziału RSN
  Wyświetleń: 1459
 338. XII sesja RM, w dniu 27.05.2015r.
  Wyświetleń: 1459
 339. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1458
 340. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1455
 341. OBWIESZCZENIE - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/10 (nr sprawy IFE 7331-115/10)
  Wyświetleń: 1454
 342. X sesja RM , w dniu 09.06.2011r.
  Wyświetleń: 1454
 343. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/10 ...
  Wyświetleń: 1453
 344. LXII sesja RM, w dniu 25.09.2014r.
  Wyświetleń: 1452
 345. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
  Wyświetleń: 1449
 346. XXI sesja RM , w dniu 28.01.2016
  Wyświetleń: 1447
 347. LXI Sesja RM w dniu 7.08.2014r.
  Wyświetleń: 1444
 348. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/10...
  Wyświetleń: 1444
 349. Budżet 2010
  Wyświetleń: 1438
 350. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2012r.
  Wyświetleń: 1438
 351. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011r.
  Wyświetleń: 1435
 352. Radca prawny
  Wyświetleń: 1435
 353. Oświadczenia majątkowe dyrektorówi kierowników jednostek organizacyjnych - 2012r.
  Wyświetleń: 1434
 354. XXV sesja RM, w dniu 30.05.2016r.
  Wyświetleń: 1433
 355. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w GOR
  Wyświetleń: 1432
 356. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2013r.
  Wyświetleń: 1432
 357. OSiR w Niemodlinie zaprasza do składania ofert na zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w sezonie letnim 2011.
  Wyświetleń: 1430
 358. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego: nieruchomość położona w Niemodlinie, przy Alei Wol
  Wyświetleń: 1428
 359. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Inspektora
  Wyświetleń: 1427
 360. XI sesja RM , w dniu 21.05. 2015 r.
  Wyświetleń: 1427
 361. Archiwum przetargów - 2015
  Wyświetleń: 1424
 362. XVII sesja RM, w dniu 22.10.2015r.
  Wyświetleń: 1424
 363. XXVI sesja RM, w dniu 27.06.2016r.
  Wyświetleń: 1424
 364. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 993 k.m. 10 o powierzchni 0,0602 ha, położonej w Niemodlinie przy ul. Żeromskiego w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 1423
 365. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 1422
 366. XVII sesja RM, w dniu 24.11.2011r.
  Wyświetleń: 1421
 367. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.
  Wyświetleń: 1420
 368. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1418
 369. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora PP Nr 1 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1418
 370. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko - Radcy prawnego
  Wyświetleń: 1417
 371. LIII sesja RM, w dniu 30.01.2014r.
  Wyświetleń: 1417
 372. Oświadczenia majatkowe radnych za 2012r
  Wyświetleń: 1417
 373. LII sesja RM, w dniu 10.01.2014r
  Wyświetleń: 1415
 374. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1414
 375. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1413
 376. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/11
  Wyświetleń: 1403
 377. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów / wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 1400
 378. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego ...
  Wyświetleń: 1400
 379. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki 1179 o powierzchni 0,8900 ha k.m. 15 przy ul. Daszyńskiego w Niemodlinie, stanowiącej teren porośnięty drzewami z przeznaczeniem pod urządzenie parku linowego -na okres 10 lat.
  Wyświetleń: 1398
 380. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 1393
 381. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie Etap VII
  Wyświetleń: 1391
 382. XXXIII sesja RM, w dniu 29.11.2012r.
  Wyświetleń: 1391
 383. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26/10 (nr sprawy IFE 7331-135/10)
  Wyświetleń: 1390
 384. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1389
 385. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego...
  Wyświetleń: 1386
 386. XXIII sesja RM, w dniu 29.03.2012r
  Wyświetleń: 1386
 387. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 622/11 k.m. 10
  Wyświetleń: 1385
 388. XXVIII sesja RM, w dniu 01.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1383
 389. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1379
 390. XLVI sesja RM w dniu 26.09.2013 r.
  Wyświetleń: 1377
 391. Ogłoszenie o spisie wyborców
  Wyświetleń: 1375
 392. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/11
  Wyświetleń: 1374
 393. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1372
 394. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora PP Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1371
 395. Strona internetowa PKW
  Wyświetleń: 1367
 396. XIX sesja RM, w dniu 22.12.2011r.
  Wyświetleń: 1366
 397. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1363
 398. PRZETARG NA OBWODNICĘ NIEMODLINA OGŁOSZONY!
  Wyświetleń: 1362
 399. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własnosć gminy na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 1360
 400. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/11
  Wyświetleń: 1358
 401. XX sesja RM w dniu 26.01.2012 r.
  Wyświetleń: 1358
 402. XLV sesja RM w dniu 29.08.2013 r.
  Wyświetleń: 1355
 403. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Inspektora
  Wyświetleń: 1353
 404. XXII sesja RM w dniu 29.02.2012r.
  Wyświetleń: 1351
 405. XXXIV sesja RM w dniu 12.12.2012r.
  Wyświetleń: 1351
 406. XLI sesja RM , w dniu 25.04.2013r.
  Wyświetleń: 1349
 407. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Wymianę opraw oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Niemodlin"
  Wyświetleń: 1345
 408. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 466/5 k.m. 8 położonej w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW 106039. Stanowi własność G
  Wyświetleń: 1345
 409. XII sesja RM, w dniu 11.07.2011r.
  Wyświetleń: 1345
 410. XV sesja RM , w dniu 27.10,2011r.
  Wyświetleń: 1344
 411. XI sesja RM, w dniu 21.06.2011r.
  Wyświetleń: 1343
 412. XXIII sesja RM, w dniu 21.04.2016
  Wyświetleń: 1343
 413. LIV sesjsa RM, w dniu 27.02.2014r.
  Wyświetleń: 1342
 414. Podatki 2018
  Wyświetleń: 1342
 415. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin"
  Wyświetleń: 1339
 416. PRZETARGI NA LOKALE UŻYTKOWE 2014
  Wyświetleń: 1339
 417. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/10...
  Wyświetleń: 1337
 418. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
  Wyświetleń: 1334
 419. Projekty uchwał - rok 2010
  Wyświetleń: 1334
 420. XXXVI sesja RM, w dniu 31.01.2013r.
  Wyświetleń: 1334
 421. LV sesja RM , w dniu 27.03.2014r.
  Wyświetleń: 1332
 422. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1332
 423. XXVI sesja RM, w dniu 29.05.2012r.
  Wyświetleń: 1330
 424. IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego / po przedszkolu w Grabinie /
  Wyświetleń: 1327
 425. Projekty uchwał - rok 2017
  Wyświetleń: 1327
 426. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Kanalizacja obszarów wiejskich etap III - budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowej, gmina Niemodlin”.
  Wyświetleń: 1326
 427. XXXVIII sesja RM , w dniu 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 1325
 428. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.
  Wyświetleń: 1324
 429. LVIII sesja RM , w dniu 13.05.2014r.
  Wyświetleń: 1323
 430. XXXVII sesja RM, w dniu 15.02.2013r
  Wyświetleń: 1321
 431. XIII sesja RM, w dniu 25.08.2011r.
  Wyświetleń: 1320
 432. Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Rynku nr 3 ogłasza przetarg
  Wyświetleń: 1318
 433. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 1316
 434. XXXIII sesja RM, w dniu 24.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1316
 435. Gmina Niemodlin ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie w 2018 roku warsztatów dla nauczycieli z radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
  Wyświetleń: 1315
 436. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
  Wyświetleń: 1312
 437. XXVII sesjia RM, w dniu 18.06.2012r.
  Wyświetleń: 1312
 438. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 656 k.m. 10 o powierzchni 0,4375 ha, położonej w Niemodlinie stanowiącej ul. H. Sienkiewicza w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 1311
 439. XXXIV sesja RM , w dniu 22.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1311
 440. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/5 o powierzchni 0,1249 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 1308
 441. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Radcy Prawnego
  Wyświetleń: 1308
 442. LIX sesja RM, w dniu 29.05.2014r
  Wyświetleń: 1308
 443. LX sesja RM , w dniu 26.06.2014r.
  Wyświetleń: 1308
 444. opinie RIO w Opolu - 2017
  Wyświetleń: 1308
 445. XVIII sesja RM , w dniu 30.11.2011r.
  Wyświetleń: 1308
 446. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie”
  Wyświetleń: 1306
 447. Rada Miejska
  Wyświetleń: 1302
 448. XL sesja RM , w dniu 26.03.2013r.
  Wyświetleń: 1301
 449. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Niemodlin w latach 2016 - 2017"
  Wyświetleń: 1300
 450. XLVII sesja RM w dniu 7 października 2013 r.
  Wyświetleń: 1299
 451. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora : SP1 w Niemodlinie oraz SP2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1297
 452. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1296
 453. Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
  Wyświetleń: 1296
 454. XLII sesja RM, w dniu 28.05.2013r.
  Wyświetleń: 1294
 455. XXVIII sesja RM, w dniu 28.06.2012r.
  Wyświetleń: 1294
 456. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 1293
 457. XXIX sesja RM, w dniu 06.09.2012r.
  Wyświetleń: 1293
 458. V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego / po przedszkolu w Grabinie /
  Wyświetleń: 1292
 459. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V oraz VI etap” - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 1291
 460. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1291
 461. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 1290
 462. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego enn w Wydrowicach
  Wyświetleń: 1290
 463. XXI sesja RM w dniu 10.02.2012r.
  Wyświetleń: 1290
 464. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013r.
  Wyświetleń: 1289
 465. Zawiadomienie - Burmistrz Niemodlina zawiadamia, że wszczyna konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie...
  Wyświetleń: 1289
 466. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwsstycji celu publicznego - linia enn w Rutkach
  Wyświetleń: 1286
 467. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/11
  Wyświetleń: 1283
 468. Oświadczenia majątkowe praowników UM - 2010 r.
  Wyświetleń: 1282
 469. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Tlustoręby
  Wyświetleń: 1280
 470. obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/11
  Wyświetleń: 1280
 471. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego w Gościejowicach
  Wyświetleń: 1270
 472. Oświadczenia majatkowe pracowników UM - 2011r.
  Wyświetleń: 1269
 473. XXXIX sesja RM, w dniu 14.03.2013r.
  Wyświetleń: 1268
 474. Ogłoszenia 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1267
 475. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1266
 476. Kierownik OPS w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko starszego inspektora
  Wyświetleń: 1263
 477. Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej n/n o na terenie działki nr 130 z k.m.1 obręb Gościejowice.
  Wyświetleń: 1263
 478. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2018
  Wyświetleń: 1257
 479. XXVII sesja RM , w dniu 11.08.2016r.
  Wyświetleń: 1255
 480. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/11
  Wyświetleń: 1253
 481. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora SP 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1249
 482. LXIII sesja RM, w dniu 30.10.2014r.
  Wyświetleń: 1248
 483. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/11
  Wyświetleń: 1245
 484. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji lokalizacji inwestycji - enn w Sadach
  Wyświetleń: 1244
 485. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 1242
 486. II n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Grabinie, oznaczonej nr działki 383/4 o powierzchni 0,1200 ha (RIVa ? 0,0300 ha, RIVb ? 0,0900 ha) , k.m. 4.
  Wyświetleń: 1237
 487. LI sesja RM, w dniu 19.12.2013r
  Wyświetleń: 1236
 488. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 468 k.m. 8
  Wyświetleń: 1235
 489. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont fragmentu murów obronnych wraz z basteją w Niemodlinie”.
  Wyświetleń: 1234
 490. Gminne Centrum Reagowania
  Wyświetleń: 1234
 491. XLIV sesja RM, w dniu 27.06.2013r.
  Wyświetleń: 1234
 492. L sesja RM w dniu 28.11.2013r.
  Wyświetleń: 1233
 493. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Roszkowicach, oznaczonej nr działki 100 z k.m.
  Wyświetleń: 1233
 494. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1230
 495. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1230
 496. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 1230
 497. XXXII sesja RM, w dniu 13.11.2012r.
  Wyświetleń: 1227
 498. obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 117, 52/9, 52/10 z k.m.1 w Graczach
  Wyświetleń: 1226
 499. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby gminy Niemodlin w 2011r
  Wyświetleń: 1224
 500. Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich
  Wyświetleń: 1224
 501. LVI sesja RM w dniu 10.04.2014 r.
  Wyświetleń: 1223
 502. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1221
 503. XLVIII sesja RM w dniu 29.10.2013 r.
  Wyświetleń: 1221
 504. Decyzja PGW Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1220
 505. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Gościejowickiej oznaczonej nr działki 1016/32 k.m. 12 o powierzchni 0,0145 ha.
  Wyświetleń: 1219
 506. XXXV sesja RM, w dniu 20.12.2012r.
  Wyświetleń: 1219
 507. Wydanie decyzji dotyczącej usunięcia drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 1217
 508. XXX sesja RM, w dniu 29.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1215
 509. Przetargi na usługi i dostawy 2016
  Wyświetleń: 1214
 510. Projekty uchwał - rok 2013
  Wyświetleń: 1212
 511. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/11
  Wyświetleń: 1208
 512. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi publicznej nr 104282 O w Krasnej Górze – droga do kościoła”.
  Wyświetleń: 1205
 513. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1205
 514. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2010
  Wyświetleń: 1204
 515. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego w Graczach
  Wyświetleń: 1202
 516. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.
  Wyświetleń: 1200
 517. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1199
 518. XXIV sesja RM, w dniu 26.04.2012r.
  Wyświetleń: 1199
 519. Opieka nad dziećmi do lat 3
  Wyświetleń: 1197
 520. Rada Miejska
  Wyświetleń: 1197
 521. XXXI sesja RM , w dniu 27.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1197
 522. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1196
 523. XIV sesja RM, w dniu 22.09.2011r.
  Wyświetleń: 1192
 524. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1190
 525. Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej n/n na terenie działki nr 156/6 z k.m.1 obręb Sady.
  Wyświetleń: 1188
 526. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po TP ) o powierzchni 3,78 m2 położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie
  Wyświetleń: 1186
 527. Burmistrz Niemodlina ogłasza I ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości przetarg ustny
  Wyświetleń: 1185
 528. XXX sesja RM , w dniu 04.10.2012r.
  Wyświetleń: 1182
 529. LXIV sesja RM, w dniu 7.11.2014r.
  Wyświetleń: 1180
 530. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznejna potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1179
 531. LVII sesja RM w dniu 29.04.2014r
  Wyświetleń: 1176
 532. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wod-kan Sady
  Wyświetleń: 1173
 533. Dyrektor SZOZ ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1172
 534. Burmistrz Niemodlina informuje , że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 1167
 535. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po przedszkolu ) o powierzchni 157,32 m2 położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie
  Wyświetleń: 1167
 536. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/6 o powierzchni 0,0928 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 1166
 537. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2011 roku na terenie miasta
  Wyświetleń: 1165
 538. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach – folwark”.
  Wyświetleń: 1163
 539. Wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok, spalarni ...
  Wyświetleń: 1163
 540. Przetargi na roboty budowlane - 2016
  Wyświetleń: 1161
 541. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego na terenie działek nr 169/1, 160, 170 z k.m.1 w Krasnej Górze.
  Wyświetleń: 1160
 542. Projekt budżetu na rok 2018
  Wyświetleń: 1159
 543. Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt
  Wyświetleń: 1153
 544. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze-Gościejowice, gmina Niemodlin”.
  Wyświetleń: 1150
 545. Projekty uchwał - rok 2011
  Wyświetleń: 1148
 546. Budowa elektrowni wiatrowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym do linii średniego napięcia 15 kV", przewidziana do realizacji na dz. nr 466 k.m. 4 obręb Grabin
  Wyświetleń: 1145
 547. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/7 o powierzchni 0,0876 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 1145
 548. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 1140
 549. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej nr 104213 O ul. Kolonia Leśna w Graczach”.
  Wyświetleń: 1137
 550. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej”.
  Wyświetleń: 1137
 551. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 1135
 552. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Specjalista w Dziale Księgowości
  Wyświetleń: 1130
 553. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po przedszkolu ) o powierzchni 157,32 m2 położonego w Grabinie
  Wyświetleń: 1129
 554. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 1127
 555. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2018
  Wyświetleń: 1125
 556. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/8 o powierzchni 0,0885 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 1124
 557. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości w Niemodlinie, nr działki 760/4 z k.m.
  Wyświetleń: 1124
 558. Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Niemodlin
  Wyświetleń: 1122
 559. Wydanie decyzji na lokalizację (budowę) i warunki wykonania lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej
  Wyświetleń: 1119
 560. Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
  Wyświetleń: 1119
 561. Stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 1117
 562. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont fragmentu murów obronnych wraz z basteją w Niemodlinie”.
  Wyświetleń: 1109
 563. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 117 z k.m.1 o powierzchni 0,1245 ha położonej w Michałówku
  Wyświetleń: 1106
 564. Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Centrum Usług Wspólnych w roku 2018
  Wyświetleń: 1102
 565. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko - Referent w Dziale Utrzymania Ruchu
  Wyświetleń: 1101
 566. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemodlin na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 1101
 567. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 299 z k.m.1 o powierzchni 0,2419 ha położonej w Grodźcu.
  Wyświetleń: 1099
 568. Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1096
 569. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1093
 570. Projekty uchwał - rok 2012
  Wyświetleń: 1093
 571. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1093
 572. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki al
  Wyświetleń: 1092
 573. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu oraz do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Graczach oraz Publicznego Przedszkola w Graczach
  Wyświetleń: 1088
 574. Wydanie zezwolenia na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne
  Wyświetleń: 1086
 575. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sarnach Wielkich, nr działki 131 z k.m.
  Wyświetleń: 1080
 576. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej nr działki 2 z k.m.1 o powierzchni 0,4100 ha położonej w Grodźcu.
  Wyświetleń: 1078
 577. Ogłoszenia i zarządzenia 2015 r.
  Wyświetleń: 1078
 578. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.
  Wyświetleń: 1077
 579. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1074
 580. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/12 k.m. 11
  Wyświetleń: 1072
 581. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 1065
 582. Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1065
 583. obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego na terenie działek nr 239, 240/13, 240/12, 240/11, 240/10 z k.m.1 w Gościejowicach.
  Wyświetleń: 1063
 584. Zameldowanie na pobyt stały w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 1062
 585. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Magnuszowiczkach, nr działki 61/2 z k.m.
  Wyświetleń: 1060
 586. Przetargi na usługi i dostawy - 2018
  Wyświetleń: 1059
 587. Projekt budżetu na rok 2016
  Wyświetleń: 1056
 588. XXXV sesja RM, w dniu 19.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1056
 589. Informacje o wynikach konkursów
  Wyświetleń: 1052
 590. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1048
 591. XXXVI sesja RM, w dniu 27.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1045
 592. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomość oznaczonej nr działki nr 52/2 z k.m.1 położonej w Tłustorębach.
  Wyświetleń: 1040
 593. Zapytania ofertowe 2017 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 1040
 594. Interpelacje Radnych
  Wyświetleń: 1038
 595. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Magnuszowiczkach, oznaczonej nr działki 46
  Wyświetleń: 1035
 596. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa zjazdu publicznego z DK 46 przy ul. Opolskiej w Niemodlinie wraz z drogą wewnętrzną” - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1026
 597. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej”.
  Wyświetleń: 1020
 598. Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 1015
 599. Wynajem świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 1007
 600. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki al
  Wyświetleń: 1004
 601. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 1000
 602. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7
  Wyświetleń: 999
 603. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - ZASTĘPSTWO
  Wyświetleń: 988
 604. Potwierdzenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 981
 605. Przyjęcie zgłoszenia utraty dowodu osobistego
  Wyświetleń: 976
 606. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7
  Wyświetleń: 966
 607. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości z działki oznaczonej nr 654/1 z k.m.10 położonej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 965
 608. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i OC Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 963
 609. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/11 k.m. 11
  Wyświetleń: 955
 610. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach – folwark”.
  Wyświetleń: 954
 611. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie kontroli corocznej i przeglądu 5 letniego placów zabaw
  Wyświetleń: 954
 612. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie – Staw Młyński - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 946
 613. Przetarg na prowadzenie działalności handlowo - gastronomicznej
  Wyświetleń: 939
 614. Wymeldowanie z pobytu stałego w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 939
 615. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 936
 616. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 933
 617. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Gościejowicach, gmina Niemodlin”
  Wyświetleń: 931
 618. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
  Wyświetleń: 928
 619. Burmistrz Niemodlina ogłasza: I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze (nr działki 549 z k.m 2)
  Wyświetleń: 922
 620. Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich ...
  Wyświetleń: 918
 621. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. czyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym
  Wyświetleń: 912
 622. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Grabin, oznaczonej nr działki 380/1 k.m. 4
  Wyświetleń: 908
 623. I przetarg ustnynieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności nr 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej (były budynek szkolny), oznaczonej nr działki 617/1 k.m. 10 o powierzch
  Wyświetleń: 902
 624. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 901
 625. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowie drogi technologicznej stanowiącej objazd drogi wojewódzkiej nr 405 wraz z mostem tymczasowym
  Wyświetleń: 897
 626. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 888
 627. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wydrowice, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 888
 628. XXI sesja RM , w dniu 28.01.2016
  Wyświetleń: 883
 629. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2016 r.
  Wyświetleń: 866
 630. Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
  Wyświetleń: 862
 631. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej połozonej w Tłustorębach, oznaczonej nr działki 104/3
  Wyświetleń: 861
 632. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko pracy - sprzątaczka w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 860
 633. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie : "Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – III etap wymiana klapy oddymiającej”
  Wyświetleń: 855
 634. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V oraz VI etap” - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 854
 635. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - naczelnika w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 850
 636. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 573/3 w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 840
 637. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 18,36 mkw. znajdującego się w budynku 43 a przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 839
 638. Informacja Burmistrza Niemodlina o dotacjach na zadania własne Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 839
 639. Uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym
  Wyświetleń: 837
 640. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na Rynku w Niemodlinie zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu” - 14.04.2017 r.
  Wyświetleń: 834
 641. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2016 r.
  Wyświetleń: 834
 642. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 833
 643. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 833
 644. Burmistrz Niemodlina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tłustorębach oznaczonej nr działki 104/3.
  Wyświetleń: 828
 645. INFORMACJE
  Wyświetleń: 824
 646. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gościejowice Małe”
  Wyświetleń: 821
 647. Informacja o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tłustorębach
  Wyświetleń: 820
 648. Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży - 17.03.2017
  Wyświetleń: 820
 649. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej nr działki 207/2 z k.m.1
  Wyświetleń: 819
 650. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego – etap III – wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie
  Wyświetleń: 819
 651. Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 819
 652. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 818
 653. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 817
 654. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Rozbudowa oświetlenia ulicznego i doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Tysiąclecia w Niemodlinie
  Wyświetleń: 810
 655. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu oraz do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Graczach oraz Publicznego Przedszkola w Graczach wraz
  Wyświetleń: 809
 656. Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 807
 657. XXXVIII sesja RM , w dniu 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 805
 658. Burmistrz informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego i dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 802
 659. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego – etap III – wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie
  Wyświetleń: 798
 660. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Samodzielny Referent w Dziale Komunalno - Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 793
 661. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. " Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Grodźcu
  Wyświetleń: 793
 662. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat położonych w Sarnach Wielkich
  Wyświetleń: 791
 663. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 790
 664. Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.
  Wyświetleń: 788
 665. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na
  Wyświetleń: 786
 666. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 786
 667. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Grabin, oznaczonej nr działki 281
  Wyświetleń: 785
 668. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Uzupełnienie ocieplenia świetlicy wiejskiej w Piotrowej"
  Wyświetleń: 785
 669. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 782
 670. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 782
 671. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 780
 672. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 779
 673. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 777
 674. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntwej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/20
  Wyświetleń: 776
 675. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: wyposażenie terenów rekreacyjnych w zewnętrzne urządzenia fitness - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 776
 676. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2017 roku na terenie miasta i gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 775
 677. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie promocji rozwoju wolontariatu wśród młodzieży
  Wyświetleń: 774
 678. Ustalenie numeru porządkowego budynku
  Wyświetleń: 771
 679. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu.
  Wyświetleń: 770
 680. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 766
 681. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie : Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – II etap wymiana klapy oddymiającej”
  Wyświetleń: 766
 682. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.
  Wyświetleń: 766
 683. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Roszkowicach oznaczonej nr działki 135/2 k.m. 5
  Wyświetleń: 764
 684. Burmistrz Niemodlina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 764
 685. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8/1 przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 763
 686. Kierownik OPS w Niemodlinie zaprasza do składania ofert na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, na terenie gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 762
 687. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 758
 688. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 754
 689. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 753
 690. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Przebudowa zjazdu z DK 46 na SEE przy ul. Opolskiej - budowa oświetlenia drogowego" - 13.04.2017
  Wyświetleń: 753
 691. Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 752
 692. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Jaczowice, oznaczonej nr działki 223/1
  Wyświetleń: 748
 693. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 748
 694. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 746
 695. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku uŻyteczności publicznej połozonym przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 744
 696. Burmistrz Niemodlina ogłasza: I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Góra (nr działki 211/2 z k.m 3)
  Wyświetleń: 744
 697. Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gracze
  Wyświetleń: 738
 698. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
  Wyświetleń: 737
 699. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Graczach oznaczonej nr działki 84
  Wyświetleń: 734
 700. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: wykonanie 20 st. budek lęgowych dla ptaków wraz z ich montażem na drzewach
  Wyświetleń: 733
 701. I ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach, oznaczonej nr działki 337/6
  Wyświetleń: 730
 702. XVIII sesja RM, w dniu 11.11.2015r.
  Wyświetleń: 730
 703. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym - ZGKiM 10.03.2017
  Wyświetleń: 729
 704. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: odmulenie rowu melioracyjnego, na działce gminnej nr 1182/127 - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 728
 705. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 724
 706. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie oznaczonej nr działki 911/38 z k.m.11
  Wyświetleń: 719
 707. Burmistrz Niemodlina informuje o nieograniczonym przetargu
  Wyświetleń: 717
 708. Dyrektor CUW w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - księgowy
  Wyświetleń: 715
 709. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nowych nazw ulic w Graczach i Niemodlinie
  Wyświetleń: 712
 710. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 709
 711. wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym - ZGKiM
  Wyświetleń: 708
 712. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Grodźcu, oznaczonej nr działki 7 k.m. 1
  Wyświetleń: 706
 713. Dyrektor SP w Rogach ogłasza nabór na stanowisko obsługi - sprzątaczka
  Wyświetleń: 704
 714. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Grabin
  Wyświetleń: 702
 715. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 701
 716. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby Gminy Niemodlin w 2017 roku
  Wyświetleń: 698
 717. XL sesja RM , w dniu 25.05.2017 r.
  Wyświetleń: 698
 718. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 698
 719. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości z działki oznaczonej nr 1227/9 z k.m.11 położonej w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 697
 720. XXXVII sesja RM , w dniu 30.03.2017 r.
  Wyświetleń: 694
 721. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na dostawę schodołazu akumulatorowego oraz kompatybilnego z nim wózka inwalidzkiego
  Wyświetleń: 693
 722. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Tłustoręby oznaczonej nr działki 107/2
  Wyświetleń: 691
 723. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
  Wyświetleń: 691
 724. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: posadzenie 11 szt. drzew z gatunku lipa, 29 szt. z gatunku cis pospolity oraz wycinkę samosiewów
  Wyświetleń: 691
 725. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 686
 726. Ogłoszenie o nieorganiczonych przetargach
  Wyświetleń: 685
 727. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych"
  Wyświetleń: 684
 728. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 682
 729. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej ( były budynek szkoły )
  Wyświetleń: 682
 730. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 681
 731. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: wycinka 11 szt. drzew wraz z frezowaniem 3 szt. pni, wycinka 100 mkw. krzewów
  Wyświetleń: 680
 732. XLI sesja RM , w dniu 29.06.2017 r.
  Wyświetleń: 680
 733. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 678
 734. Zaproszenie do składania ofert - świadczenie pracy w charakterze wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 674
 735. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 673
 736. XXXIX sesja RM , w dniu 09.05.2017 r.
  Wyświetleń: 673
 737. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 671
 738. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 670
 739. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie ogłsza nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 669
 740. Dyrektor CUW w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - księgowy
  Wyświetleń: 669
 741. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych”
  Wyświetleń: 668
 742. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustne
  Wyświetleń: 666
 743. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 666
 744. Przetarg na Kanalizację sanitarną Niemodlina etap V ogłoszony
  Wyświetleń: 663
 745. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 660
 746. Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 655
 747. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.
  Wyświetleń: 653
 748. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 652
 749. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się: Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 651
 750. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 649
 751. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustne na dzierżawę części nieruchomości
  Wyświetleń: 648
 752. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Niemodlinie działka nr 1012/3
  Wyświetleń: 647
 753. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tlustorębach
  Wyświetleń: 642
 754. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 640
 755. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Tłustoręby
  Wyświetleń: 639
 756. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu MPZP obrębu ewidencyjnego Sady
  Wyświetleń: 638
 757. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 637
 758. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 632
 759. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat: • działka nr 45/3 k.m.1 o pow.0,09 ha.
  Wyświetleń: 630
 760. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 627
 761. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 627
 762. BURMISTRZ NIEMODLINA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 626
 763. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 626
 764. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się: wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego, wykaz nieruchomości przeznaczone
  Wyświetleń: 625
 765. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 624
 766. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 624
 767. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania : odmulenie rowu melioracyjnego R-B16 w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 623
 768. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 622
 769. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 621
 770. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości do dzierżawy - 24.04.2017 r.
  Wyświetleń: 617
 771. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym - lokale w Niemodlinie i Graczach
  Wyświetleń: 617
 772. Gmina Niemodlin ogłasza nabór ofert na wykonanie w 2017 r usług szkoleniowych
  Wyświetleń: 616
 773. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 616
 774. XLIII sesja RM , w dniu 28.09.2017 r.
  Wyświetleń: 614
 775. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 612
 776. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 18,36 mkw. znajdującego się w budynku 43 a przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 612
 777. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie prac polegających na profilowaniu i zagęszczaniu dróg.
  Wyświetleń: 608
 778. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 04.06.2018 r.
  Wyświetleń: 607
 779. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 605
 780. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 604
 781. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości o pow. 17,5 m2 położonej w Niemodlinie - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 603
 782. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 603
 783. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 602
 784. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 601
 785. Burmistrz Niemodlina ogłaszaprzetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wydrowicach - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 601
 786. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy - 2018
  Wyświetleń: 600
 787. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie oznaczonej nr działki 1016/17 z k.m.12 - 26.07.2017
  Wyświetleń: 598
 788. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 598
 789. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości z dz. nr 760/4 - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 596
 790. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 595
 791. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Rogach
  Wyświetleń: 595
 792. Zawiadomienie o zmianie nazw ulic w Niemodlinie i Graczach
  Wyświetleń: 595
 793. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 594
 794. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 594
 795. Burmistrz Niemodlina informuje, o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 15.05.2017
  Wyświetleń: 593
 796. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 593
 797. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego położonej w Niemodlinie, oznaczonej
  Wyświetleń: 592
 798. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7 - 15.05.2017 r.
  Wyświetleń: 588
 799. Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 586
 800. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego – etap III – wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie
  Wyświetleń: 585
 801. Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 911/38
  Wyświetleń: 585
 802. XLII sesja RM , w dniu 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 582
 803. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu pomieszczenia strychowego w budynku przy Opolskiej 10 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 580
 804. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się: wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 579
 805. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 579
 806. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Piotrowej"
  Wyświetleń: 578
 807. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 576
 808. Ogłoszenie - I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 697/2
  Wyświetleń: 575
 809. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 574
 810. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: ułozenie kostki brukowej o grubości 6 cm w wiatach w sołectwach Jakubowice i Sosnówka - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 574
 811. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie składanej, łukowej ścianki "pop up" - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 574
 812. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Grabinie
  Wyświetleń: 574
 813. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 573
 814. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 571
 815. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - Stopnia Kopice
  Wyświetleń: 571
 816. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 569
 817. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 569
 818. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 568
 819. Informacja o udzielonej dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 568
 820. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze o pow. 0,0702 ha - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 567
 821. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 566
 822. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące lokalizacji inwestycji polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Rutkach
  Wyświetleń: 565
 823. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: dostawa i montaż drzwi zewnętrznych do świetlic wiejskich w Gościejowicach i Sadach - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 564
 824. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin - VIII nabór"
  Wyświetleń: 563
 825. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Oznakowanie tras rowerowych na terenie Gminy Niemodlin wraz z wyposażeniem małej architektury w ramach projektu pn. Szlak Rowerowy WOKÓŁ NIEMODLINA
  Wyświetleń: 563
 826. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 561
 827. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 561
 828. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 561
 829. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 559
 830. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruclromości działki oznaczonej nr 575/4 z k. m.9 o powierzchni 0,1065 ha
  Wyświetleń: 559
 831. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 558
 832. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 557
 833. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 557
 834. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 557
 835. Kierownik Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 557
 836. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności nr 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej (były budynek szkoły)
  Wyświetleń: 556
 837. Inne obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 556
 838. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 554
 839. Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
  Wyświetleń: 553
 840. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 552
 841. Ogłoszenie - I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Jaczowice, oznaczonej nr działki 132/2
  Wyświetleń: 552
 842. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położonej w Niemodlinie - działka nr 760/4 z k.m. 10 - 24.07.2017
  Wyświetleń: 551
 843. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 551
 844. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 550
 845. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 548
 846. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 1227/10 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 547
 847. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2018
  Wyświetleń: 547
 848. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym poł. w Niemodlinie przy Rynku
  Wyświetleń: 546
 849. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - 20.04.2017 r.
  Wyświetleń: 546
 850. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
  Wyświetleń: 545
 851. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 544
 852. Gmina Niemodlin zaprasza do zlożenia oferty na wykonanie tablicy pamiątkowej - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 544
 853. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 543
 854. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wydrowicach nr działki 54 z k.m. 3 - 24.07.2017
  Wyświetleń: 543
 855. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 543
 856. Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/10
  Wyświetleń: 541
 857. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustnne na dzierżawę części nieruchomości nr działki 573/3 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 539
 858. Gmina Niemodlin zaprasza do zlożenia oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Wyświetleń: 537
 859. Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Molestowice, oznaczonej nr działki 55/4
  Wyświetleń: 537
 860. Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych”
  Wyświetleń: 536
 861. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 533
 862. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 533
 863. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 532
 864. Farma fotowoltaiczna w Piotrowej
  Wyświetleń: 532
 865. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 529
 866. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy solarnej w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 528
 867. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 527
 868. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 400 szt.torby lnianej z nadrukiem - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 526
 869. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 525
 870. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 525
 871. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 524
 872. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 522
 873. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 521
 874. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu
  Wyświetleń: 518
 875. Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 518
 876. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn„Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – IV etap wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu, wykonanie podświetlanego logo i szyldu obiektu”
  Wyświetleń: 517
 877. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 516
 878. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 513
 879. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 510
 880. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dot. ustalenia lokalizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Rutkach
  Wyświetleń: 509
 881. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 504
 882. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 501
 883. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 501
 884. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 500
 885. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 496
 886. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 495
 887. Burmistrz niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 495
 888. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/20
  Wyświetleń: 495
 889. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 493
 890. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 490
 891. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji deszczowej w Wydrowicach
  Wyświetleń: 489
 892. XLVIII sesja RM, w dniu 21.12.2017 r.
  Wyświetleń: 489
 893. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 486
 894. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 482
 895. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 482
 896. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 478
 897. Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Roszkowice, oznaczonej nr działki 42/7
  Wyświetleń: 478
 898. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 477
 899. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 476
 900. XLIV sesja RM w dniu 26.10.2017 r.
  Wyświetleń: 475
 901. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 473
 902. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki
  Wyświetleń: 473
 903. Burmistrz Niemodlina ogłasza V przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 472
 904. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wyklejek z folii perforowanej na ścianach słupowo-ryglowych z profili aluminiowych.
  Wyświetleń: 471
 905. Obwieszczenie zawieszające postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - jaz w Michałowie
  Wyświetleń: 471
 906. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/22 z k.m.2
  Wyświetleń: 470
 907. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu - 19.09.2017
  Wyświetleń: 470
 908. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 467
 909. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania - profilowanie drogi , rozplantowanie bazaltowego kruszywa, transport kruszywa.
  Wyświetleń: 466
 910. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 464
 911. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - budowa kanalizacji deszczowej w Wydrowicach
  Wyświetleń: 462
 912. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 461
 913. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 461
 914. Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 461
 915. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 461
 916. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 459
 917. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie " Budowa przejść dla pieszych na ul. Boh.Powst.Śl. wraz z doświetleniem skrzyżowania z ul. 700-lecia i ul. Korfantego oraz ul. Brzeską oraz budowa przyłącza na ul. Sportowej"
  Wyświetleń: 458
 918. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza przetarg niograniczony
  Wyświetleń: 458
 919. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg nieograniczony ustny
  Wyświetleń: 457
 920. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 456
 921. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 455
 922. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące lokalizacji inwestycj polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Grabinie
  Wyświetleń: 454
 923. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze
  Wyświetleń: 451
 924. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 451
 925. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania - rozplantowanie bazaltowego kruszywa , transport kruszywa w miejscowościach Gościejowice i Sady
  Wyświetleń: 449
 926. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy - 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 447
 927. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 446
 928. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 443
 929. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 443
 930. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 442
 931. Burmistrz Niemodlina zaprasza do składania ofert na zadanie - " Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 440
 932. Uruchomienie tartaku drzewnego w Magnuszowicach na działce nr 241/1
  Wyświetleń: 438
 933. Zawiadomienie o przeprowadzeniu II etapu konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic w Graczach i Niemodlinie.
  Wyświetleń: 437
 934. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub zbycja - 21.11.2017 r
  Wyświetleń: 436
 935. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 434
 936. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 433
 937. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs na wsparcie zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - 26.05.2017 r.
  Wyświetleń: 432
 938. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 432
 939. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 432
 940. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
  Wyświetleń: 432
 941. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg niograniczony
  Wyświetleń: 431
 942. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w Lipnie
  Wyświetleń: 431
 943. Obwieszczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie stanu technicznego oraz prawidłowości prowadzenia robót budowlanych drogi gminnej
  Wyświetleń: 431
 944. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 430
 945. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 427
 946. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej dla potrzeb projektowanej zabudowy mieszkaniowej w Lipnie
  Wyświetleń: 427
 947. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 426
 948. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w Lipnie
  Wyświetleń: 424
 949. Burmistrz Niemodlina III nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 423
 950. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. czyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym
  Wyświetleń: 423
 951. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. czyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym
  Wyświetleń: 421
 952. Rozbudowa fermy drobiu w Jaczowicach
  Wyświetleń: 421
 953. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 419
 954. Informacja o wykazie nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy - 20.09.2017
  Wyświetleń: 418
 955. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości
  Wyświetleń: 413
 956. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Grodźcu, oznaczonej nr działki 7 z k.m.1
  Wyświetleń: 412
 957. LII sesja RM, w dniu 22.03.2018 r.
  Wyświetleń: 411
 958. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 409
 959. Burmistrz Niemodlina ogłasza I ograniczony do mieszkańców Gminy Niemodlin przetarg ustny na najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 407
 960. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntwej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/20
  Wyświetleń: 403
 961. XLVII sesja RM , w dniu 05.12.2017 r.
  Wyświetleń: 403
 962. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 401
 963. PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE SĄ PUBLIKOWANE NA STRONIE WWW.BIP.NIEMODLIN.PL W ZAKŁADCE PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE - KLIKNIJ ABY WEJŚĆ NA BIP.NIEMODLIN.PL
  Wyświetleń: 398
 964. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 395
 965. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 395
 966. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości w Niemodlinie
  Wyświetleń: 394
 967. Zawiadomienie w sprawie konsultacji społecznych o nadanie nazw nowych ulic w Niemodlinie
  Wyświetleń: 394
 968. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń UM w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy - 24.07.2017 r.
  Wyświetleń: 393
 969. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 391
 970. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 391
 971. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego użyteczności publicznej - ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 384
 972. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 383
 973. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 382
 974. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 380
 975. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 379
 976. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ogródek przydomowy- 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 378
 977. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy w Niemodlinie
  Wyświetleń: 373
 978. L sesja RM , w dniu 01.02.2018 r.
  Wyświetleń: 371
 979. Informacja o uchwaleniu MPZP obrębu ewidencyjnego Sady
  Wyświetleń: 364
 980. Burmistrz Niemodlina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 363
 981. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Grabinie
  Wyświetleń: 363
 982. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przepławki przy jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 362
 983. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 359
 984. XLVI sesja RM , w dniu 30.11.2017 r.
  Wyświetleń: 358
 985. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 357
 986. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości w Niemodlinie
  Wyświetleń: 356
 987. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2018 roku na terenie miasta i gminy Niemodlin.
  Wyświetleń: 352
 988. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Niemodlin - 20.12.2017 r.
  Wyświetleń: 351
 989. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - pomieszczenie gospodarcze- 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 348
 990. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 18,36 m2 znajdującego się w budynku nr 43a przy Rynku w Niemodlinie z pomieszczeniem gospodarczym
  Wyświetleń: 347
 991. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 342
 992. XLIX sesja RM, w dniu 10.01.2018 r.
  Wyświetleń: 341
 993. Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji polegającej na budowie przepławki przy jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 339
 994. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 18.10.2017
  Wyświetleń: 339
 995. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Krasna Góra - 20.12.2017 r.
  Wyświetleń: 338
 996. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Sady - 20.12.2017 r.
  Wyświetleń: 332
 997. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub użyczenia - 15.02.2018 r.
  Wyświetleń: 332
 998. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - lokal użytkowy - 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 319
 999. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 317
 1000. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania polegającego na czyszczeniu rowu przydrożnego - 01.02.2018
  Wyświetleń: 316
 1001. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych z grupą dzieci zakwalifikowanych do uczestniczenia w zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 314
 1002. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby Gminy Niemodlin w 2018 roku
  Wyświetleń: 309
 1003. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 309
 1004. Burmistrz Niemodlina oglasza I przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości o pow. 86 m.kw. z działki oznaczonej nr 865/8 położonej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 301
 1005. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości o pow. 38,5 m.kw. z działki nr 760/4 położonej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 293
 1006. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - kiosk handlowy - 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 284
 1007. Archiwum przetargów - 2009
  Wyświetleń: 278
 1008. Archiwum przetargów - 2017
  Wyświetleń: 277
 1009. INTERPELACJE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ - 2018
  Wyświetleń: 276
 1010. LIV sesja RM , w dniu 24.05.2018 r.
  Wyświetleń: 263
 1011. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych II etap - instalacja ppoż."
  Wyświetleń: 262
 1012. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja OK w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych II etap - dostosowanie do wymogów ppoż - drzwi" - 18.04.2018
  Wyświetleń: 259
 1013. LI sesja RM, w dniu 01.03.2018 r.
  Wyświetleń: 257
 1014. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie Otwartych Stref Aktywności w Niemodlinie
  Wyświetleń: 250
 1015. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3/20 w Jakubowicach – projekt Jakubowice I
  Wyświetleń: 249
 1016. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina z dnia 27 sierpnia 2018 r. - okręgi wyborcze, ich granice i numery
  Wyświetleń: 244
 1017. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 05.02.2018
  Wyświetleń: 241
 1018. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - V etap - instalacja pompy ciepła, wydzielenie pomieszczenia przy szatni"
  Wyświetleń: 232
 1019. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - 28.03.2018
  Wyświetleń: 230
 1020. Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 11.04.2018
  Wyświetleń: 222
 1021. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin - 06.03.2018
  Wyświetleń: 217
 1022. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3/20 w Jakubowicach – projekt Jakubowice IV
  Wyświetleń: 212
 1023. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na prowadzenie zajęc opiekuńczo-wychowawczych w Świetlicy Środowiskowej
  Wyświetleń: 206
 1024. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 205
 1025. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w obrębie Rutki, Góra, Piotrowa, Roszkowice i Grabin
  Wyświetleń: 205
 1026. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 29.05.2018
  Wyświetleń: 202
 1027. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 11.04.2018
  Wyświetleń: 200
 1028. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 29.05.2018
  Wyświetleń: 200
 1029. LIII sesja RM , w dniu 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 199
 1030. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Bazalt Gracze 24.04.2018
  Wyświetleń: 197
 1031. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - 05.04.2018
  Wyświetleń: 196
 1032. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej nr działki 583 z k. m. 9 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 195
 1033. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 195
 1034. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 16.03.2018
  Wyświetleń: 195
 1035. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o dotacjach na rok 2018
  Wyświetleń: 192
 1036. OBWIESZCZENIE o zebranych materiałach - dot. budowy lub przebudowy istniejącej przepławki na jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 184
 1037. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie zamiatania dróg powiatowych i gminnych.
  Wyświetleń: 183
 1038. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - jaz w Michałowie
  Wyświetleń: 182
 1039. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 19.03.2018 r.
  Wyświetleń: 179
 1040. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej, ul. Lwowska w Niemodlinie
  Wyświetleń: 175
 1041. Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepławki na jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 171
 1042. LV sesja RM, w dniu 28.06.2018 r.
  Wyświetleń: 170
 1043. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie ; Rutki,Góra, Piotrowa , Roszkowice
  Wyświetleń: 167
 1044. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - Magnuszowice 24.04.2018
  Wyświetleń: 167
 1045. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 06.06.2018 r.
  Wyświetleń: 163
 1046. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3/20 w Jakubowicach – projekt Jakubowice III
  Wyświetleń: 162
 1047. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3/20 w Jakubowicach – projekt Jakubowice II
  Wyświetleń: 157
 1048. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn, - "unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Niemodlin w 2018 roku"
  Wyświetleń: 157
 1049. Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w obrębie Rutki, Góra, Piotrowa i Roszkowice
  Wyświetleń: 157
 1050. Uchwała nr LII/311/18 - w sprawie podziału Gminy Niemodlin na stałe obwody głosowania
  Wyświetleń: 155
 1051. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie"
  Wyświetleń: 152
 1052. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 145
 1053. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 04.06.2018 r.
  Wyświetleń: 145
 1054. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 04.06.2018 r.
  Wyświetleń: 140
 1055. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Niemodlinie - 5.07.2018
  Wyświetleń: 138
 1056. Kierownik OPS w Niemodlinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie w roku 2018 usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 129
 1057. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie Otwartych Stref Aktywności w Niemodlinie
  Wyświetleń: 120
 1058. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu zaprasza do skladania ofert na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2018
  Wyświetleń: 119
 1059. Gmina Niemodlin ogłasza nabór na organizację i przeprowadzenie szkolenia/warsztatów z zakresu wypalenia zawodowego
  Wyświetleń: 118
 1060. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko - Specjalista w Dziale Komunalno - Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 113
 1061. Obwieszczenie Starosty Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku - okręgi wyborcze, ich granice i numery
  Wyświetleń: 91
 1062. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2017 r.
  Wyświetleń: 90
 1063. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - 26.07.2018
  Wyświetleń: 87
 1064. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2017 r.
  Wyświetleń: 75
 1065. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017r.
  Wyświetleń: 75
 1066. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 74
 1067. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2018 roku - okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 74
 1068. LVII sesja RM, w dniu 30.08.2018 r.
  Wyświetleń: 73
 1069. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 23 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 68
 1070. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 14.08.2018 r.
  Wyświetleń: 64
 1071. LVI sesja RM , w dniu 19.07.2018 r.
  Wyświetleń: 61
 1072. Obwieszczenie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozdzielnia Wydrowice
  Wyświetleń: 59
 1073. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie - remont drogi publicznej ul. Orzeszkowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 58
 1074. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 51
 1075. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 14.08.2018 r.
  Wyświetleń: 47
 1076. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii napowietrznej 15 KV obręb Magnuszowice
  Wyświetleń: 41
 1077. Projekty uchwał - rok 2018
  Wyświetleń: 41
 1078. Budowa mieszalni pasz na działce nr 186/5 k.m. 2 obręb Magnuszowice.
  Wyświetleń: 39
 1079. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania pn. "Ścinka poboczy przy drogach powiatowych"
  Wyświetleń: 37
 1080. Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego - przebudowa linii 15 kV w obrębie Magnuszowice
  Wyświetleń: 31
 1081. LVIII sesja RM, w dniu 27.09.2018 r.
  Wyświetleń: 29
 1082. Obwieszczenie w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego - budowa budynku rozdzielni 15 kV w Wydrowicach
  Wyświetleń: 23
 1083. LIX sesja RM, w dniu 04.10.2018 r.
  Wyświetleń: 20
 1084. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - 25.09.2018 r.
  Wyświetleń: 20
 1085. Budowa elektrowni wiatrowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym do linii średniego napięcia 15 kV", przewidziana do realizacji na dz. nr 466 k.m. 4 obręb Grabin
  Wyświetleń: 8
 1086. Budowa rurociągu technologicznego w Graczach
  Wyświetleń: 4
Metryczka
 • wytworzono:
  21-05-2015
  przez: Witold Kuriata
 • opublikowano:
  21-05-2015 20:40
  przez: Witold Kuriata
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Niemodlin
  odwiedzin: 2824
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×