Urząd Miejski w Niemodlinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
43993339594397343866449803999237746212230000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
157941554618285178772164022086211102461727577359573611435076
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00002511192513875154901572617140
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 50744
 2. Rok 2016
  Wyświetleń: 7292
 3. Uchwały RM kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 6762
 4. Rada Miejska
  Wyświetleń: 5799
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 5777
 6. Uchwały RM kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 5771
 7. rok 2017
  Wyświetleń: 5721
 8. Przetargi na usługi i dostawy
  Wyświetleń: 5687
 9. Zapytania ofertowe 2016 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 4952
 10. Zapytania ofertowe 2017
  Wyświetleń: 4726
 11. Rok 2017
  Wyświetleń: 4486
 12. rok 2016
  Wyświetleń: 3924
 13. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 3764
 14. rok 2015
  Wyświetleń: 3591
 15. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3307
 16. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2016 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 3290
 17. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 3226
 18. Przetargi na lokale użytkowe
  Wyświetleń: 3133
 19. Podatki i opłaty w roku 2016
  Wyświetleń: 2837
 20. Ogłoszenia i obwieszczenia burmistrza
  Wyświetleń: 2785
 21. Przetargi na roboty budowlane
  Wyświetleń: 2764
 22. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2763
 23. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 2660
 24. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 2576
 25. Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ZUS
  Wyświetleń: 2564
 26. Podatki
  Wyświetleń: 2528
 27. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2411
 28. Kierownictwo
  Wyświetleń: 2389
 29. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia, informacje ( narastająco )
  Wyświetleń: 2295
 30. Referat Spraw Społecznych i Zdrowia
  Wyświetleń: 2273
 31. Przetargi na roboty budowlane - 2017
  Wyświetleń: 2260
 32. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2016
  Wyświetleń: 2246
 33. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2161
 34. Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Niemodlin na 2017 rok
  Wyświetleń: 2153
 35. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2129
 36. Jednostki organizacyjne gminy
  Wyświetleń: 2117
 37. rok 2015
  Wyświetleń: 2069
 38. Zarządzenia i ogłoszenia burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 2066
 39. Interpelacje kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2062
 40. Władze gminy
  Wyświetleń: 2028
 41. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 2015
 42. Statut gminy
  Wyświetleń: 1934
 43. Dokumenty potwierdzające wybór Burmistrza i powołanie Skarbnika
  Wyświetleń: 1915
 44. Projekty uchwał / konsultacje
  Wyświetleń: 1908
 45. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
  Wyświetleń: 1890
 46. Sprawozdanie finansowe SZOZ w Niemodlinie za 2012 r.
  Wyświetleń: 1882
 47. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1866
 48. Budżet 2014
  Wyświetleń: 1844
 49. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
  Wyświetleń: 1836
 50. Projekt WPF na 2014 r.
  Wyświetleń: 1835
 51. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1830
 52. Budżet 2015
  Wyświetleń: 1812
 53. Informacje o zadłużeniu Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1800
 54. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
  Wyświetleń: 1796
 55. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1794
 56. Gospodarka odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1791
 57. VII sesja RM, w dniu 29.03.2011
  Wyświetleń: 1779
 58. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1778
 59. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
  Wyświetleń: 1773
 60. Strategia rozwoju gminy Niemodlin na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 1772
 61. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2017
  Wyświetleń: 1767
 62. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY NIEMODLIN NA LATA 2015 - 2032
  Wyświetleń: 1756
 63. Projekt budżetu na rok 2016
  Wyświetleń: 1753
 64. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1743
 65. Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2012 r
  Wyświetleń: 1737
 66. Projekty uchwal RM
  Wyświetleń: 1734
 67. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 1733
 68. Opinie RIO
  Wyświetleń: 1725
 69. Przetargi / zapytania ofertowe ZGKiM
  Wyświetleń: 1722
 70. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2015 r.
  Wyświetleń: 1714
 71. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 1705
 72. Projekt budżetu na 2015 r.
  Wyświetleń: 1697
 73. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2014 r.
  Wyświetleń: 1690
 74. Projekt budżetu na 2014 r.
  Wyświetleń: 1689
 75. Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2011 r.
  Wyświetleń: 1668
 76. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2016
  Wyświetleń: 1652
 77. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 1649
 78. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
  Wyświetleń: 1643
 79. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
  Wyświetleń: 1635
 80. ZGKiM zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 500 szt. świeczki parafinowej, barwionej w kolorach i kształcie bastei
  Wyświetleń: 1630
 81. Budżet 2013
  Wyświetleń: 1628
 82. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2012 r.
  Wyświetleń: 1625
 83. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2013 r.
  Wyświetleń: 1612
 84. Jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 1607
 85. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
  Wyświetleń: 1603
 86. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1595
 87. Zaświadczenia NIP REGON
  Wyświetleń: 1572
 88. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 1570
 89. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
  Wyświetleń: 1568
 90. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1566
 91. Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2011 r
  Wyświetleń: 1563
 92. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2015r
  Wyświetleń: 1542
 93. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2013 r.
  Wyświetleń: 1539
 94. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.
  Wyświetleń: 1535
 95. Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji
  Wyświetleń: 1528
 96. Zarządzenia i ogłoszenia burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 1527
 97. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1518
 98. Rada Miejska kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1507
 99. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1503
 100. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1498
 101. Wydział Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 1498
 102. BIP archiwalny
  Wyświetleń: 1485
 103. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1478
 104. Konsultacje projektu współpracy na rok 2016
  Wyświetleń: 1465
 105. Żłobki i kluby dziecięce
  Wyświetleń: 1456
 106. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1452
 107. Zarządzenia - 2016
  Wyświetleń: 1447
 108. Inne ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 1443
 109. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub sprzedaży - 12.06.2017
  Wyświetleń: 1437
 110. Kwestionariusz Osobowy
  Wyświetleń: 1435
 111. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 1427
 112. Petycje
  Wyświetleń: 1424
 113. e-puap
  Wyświetleń: 1416
 114. Budżet 2012
  Wyświetleń: 1400
 115. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału IGK
  Wyświetleń: 1381
 116. rok 2010
  Wyświetleń: 1380
 117. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 1377
 118. Wnioski o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 1371
 119. rok 2011
  Wyświetleń: 1366
 120. rok 2013
  Wyświetleń: 1364
 121. rok 2014
  Wyświetleń: 1361
 122. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1353
 123. Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych 2016-2019
  Wyświetleń: 1349
 124. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1347
 125. Udostepnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1347
 126. Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1343
 127. Komunikacja w języku migowym
  Wyświetleń: 1341
 128. rok 2012
  Wyświetleń: 1339
 129. rok 2013
  Wyświetleń: 1339
 130. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 1323
 131. rok 2011
  Wyświetleń: 1322
 132. Budżet 2011
  Wyświetleń: 1321
 133. Straż Miejska
  Wyświetleń: 1321
 134. Program Ochrony Środowiska na lata 2010 - 2013
  Wyświetleń: 1319
 135. rok 2014
  Wyświetleń: 1318
 136. rok 2012
  Wyświetleń: 1317
 137. Plan Gospodarki Odpadami na lata 2010 - 2013
  Wyświetleń: 1314
 138. Inne obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 1305
 139. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
  Wyświetleń: 1303
 140. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 1298
 141. BURMISTRZ NIEMODLINA ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - naczelnika
  Wyświetleń: 1286
 142. Gminny Program Opieki nad Zabytkami
  Wyświetleń: 1281
 143. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 1279
 144. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1278
 145. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 1277
 146. Program Rozwoju Gminy 2007-2013
  Wyświetleń: 1271
 147. Zarządzenia, Obwieszczenia, Rozporządzenia
  Wyświetleń: 1270
 148. ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 1263
 149. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - 01.06.2016
  Wyświetleń: 1251
 150. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 1250
 151. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 1246
 152. Konsultacje projektów współpracy na rok 2015
  Wyświetleń: 1244
 153. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 1244
 154. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 1243
 155. Budżet 2010
  Wyświetleń: 1237
 156. Zarządzenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 1237
 157. Inne obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 1232
 158. Przetargi na usługi i dostawy - 2017
  Wyświetleń: 1232
 159. Informacje
  Wyświetleń: 1214
 160. Ogloszenia
  Wyświetleń: 1187
 161. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1183
 162. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1182
 163. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SZOZ w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1162
 164. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1139
 165. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.
  Wyświetleń: 1136
 166. Rok 2015
  Wyświetleń: 1129
 167. Oswiadczenia majatkowe pracowników UM - 2014r.
  Wyświetleń: 1126
 168. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Podatków, Opłat i Egzekucji w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1120
 169. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora Wydziału GNP
  Wyświetleń: 1118
 170. Anulowanie czynności zameldowania
  Wyświetleń: 1084
 171. Dyrektor ZEFO w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko - starszego referenta ds. oświaty
  Wyświetleń: 1078
 172. Przetargi ZGKiM - 2017
  Wyświetleń: 1068
 173. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1065
 174. Oferty realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 1063
 175. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1058
 176. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2016
  Wyświetleń: 1054
 177. Informacja o wynikach naboru na stanowisko naczelnika Wydziału IFE
  Wyświetleń: 1037
 178. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1037
 179. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 1036
 180. Projekt budżetu na rok 2017
  Wyświetleń: 1025
 181. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1024
 182. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2017
  Wyświetleń: 1005
 183. Konsultacje projektu współpracy na rok 2012
  Wyświetleń: 994
 184. Plany pracy Komisji RM
  Wyświetleń: 979
 185. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego w OSiR w Niemodlinie
  Wyświetleń: 977
 186. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2017
  Wyświetleń: 974
 187. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.
  Wyświetleń: 971
 188. X sesja RM , w dniu 30.04.2015r.
  Wyświetleń: 970
 189. IX sesja RM , w dniu 07.04.2015r.
  Wyświetleń: 966
 190. Dyrektor CUW w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze : Referenta Ds. Administracyjno-Kadrowych
  Wyświetleń: 958
 191. konsultacje projektu współpracy na rok 2011
  Wyświetleń: 958
 192. Przetargi na lokale użytkowe / mieszkalne - 2017
  Wyświetleń: 957
 193. VII sesja RM, w dniu 25.02.2015r
  Wyświetleń: 955
 194. VI sesja RM, w dniu 27.01.2015 r.
  Wyświetleń: 951
 195. Konsultacje projektu współpracy na 2013 rok
  Wyświetleń: 949
 196. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 946
 197. Odpisy skrócone i zupełne z akt stanu cywilnego
  Wyświetleń: 939
 198. Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego
  Wyświetleń: 939
 199. V sesja RM, w dniu 15.01.2015r
  Wyświetleń: 939
 200. XIX sesja RM, w dniu 26.11.2015r.
  Wyświetleń: 932
 201. Dyrektor Zakładu Ekonomiczno – Finansowego Oświaty w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Referenta ds. administracyjno-kadrowych w Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 929
 202. XX sesja RM , w dniu 17.12.2015 r.
  Wyświetleń: 927
 203. Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 918
 204. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 918
 205. Projekty uchwał - rok 2016
  Wyświetleń: 916
 206. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale GNP
  Wyświetleń: 915
 207. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Niemodlin
  Wyświetleń: 914
 208. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 914
 209. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 oraz Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 912
 210. Rok 2016
  Wyświetleń: 905
 211. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2014 r.
  Wyświetleń: 898
 212. VIII sesja RM , w dniu 26.03.2015r.
  Wyświetleń: 898
 213. I sesja RM , w dniu 01.12.2014r.
  Wyświetleń: 894
 214. IV sesja RM, w dniu 18.12.2014r.
  Wyświetleń: 885
 215. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie
  Wyświetleń: 885
 216. Projekty uchwał - rok 2014
  Wyświetleń: 885
 217. Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 881
 218. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 881
 219. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 874
 220. XVI sesja RM , w dniu 29.09.2015 r.
  Wyświetleń: 873
 221. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 869
 222. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 869
 223. Projekty uchwał - rok 2015
  Wyświetleń: 868
 224. V sesja RM w dniu 27.01.2011r.
  Wyświetleń: 868
 225. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 867
 226. Zameldowanie (na pobyt stały lub czasowy) w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 865
 227. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 863
 228. Podatki 2017
  Wyświetleń: 862
 229. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 862
 230. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Specjalista w Dziale Księgowości
  Wyświetleń: 861
 231. XV sesja RM, w dniu 17.09.2015
  Wyświetleń: 861
 232. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 860
 233. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o dotacjach na rok 2017
  Wyświetleń: 859
 234. Uchwały RM kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 858
 235. VIII sesja RM, w dniu 28.04.2011r.
  Wyświetleń: 856
 236. III sesja RM , w dniu 09.12.2014r.
  Wyświetleń: 854
 237. VI sesja RM w dniu 24.02.2011r.
  Wyświetleń: 854
 238. Składy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 850
 239. Burmistrz Niemodlina
  Wyświetleń: 840
 240. Radca prawny
  Wyświetleń: 837
 241. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 836
 242. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 834
 243. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r.
  Wyświetleń: 834
 244. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 834
 245. Zarządzenia - 2015
  Wyświetleń: 832
 246. LXII sesja RM, 30.09.2010r
  Wyświetleń: 830
 247. LXIV sesja RM, 10.11.2010r.
  Wyświetleń: 828
 248. Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 828
 249. Oświadczennia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2011r.
  Wyświetleń: 826
 250. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2014r.
  Wyświetleń: 824
 251. Wpis przedsiębiorcy do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 823
 252. Informacja o wynikach naboru na stanowisko st.referenta ds. oświaty
  Wyświetleń: 821
 253. LXIII sesja RM, 26.10.2010r.
  Wyświetleń: 820
 254. X sesja RM , w dniu 09.06.2011r.
  Wyświetleń: 820
 255. XIV sesja RM , w dniu 25.06.2015r.
  Wyświetleń: 820
 256. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 820
 257. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 819
 258. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 818
 259. Dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 817
 260. XVII sesja RM, w dniu 22.10.2015r.
  Wyświetleń: 815
 261. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ...
  Wyświetleń: 813
 262. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 809
 263. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 809
 264. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 807
 265. Zarządzenia - 2011
  Wyświetleń: 807
 266. Burmistrz Niemodlina oglasza nabór na stanowisko - Inspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 806
 267. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 806
 268. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 805
 269. III sesja RM w dniu 23.12.2010
  Wyświetleń: 805
 270. PRZETARGI NA NIERUCHOMOSCI- 2012 r
  Wyświetleń: 805
 271. Oświadczenia majatkowe pracowników UM - 2013r.
  Wyświetleń: 804
 272. Oświadczenia majątkowe 2009
  Wyświetleń: 803
 273. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 802
 274. Wniosek o zwrot nadpłaty
  Wyświetleń: 802
 275. IX sesja RM, w dniu 26.05.2011r.
  Wyświetleń: 800
 276. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego w ZGKiM w Niemodlinie
  Wyświetleń: 800
 277. XI sesja RM , w dniu 21.05. 2015 r.
  Wyświetleń: 799
 278. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 798
 279. ogłoszenie o naborze na stanowisko Z-cy naczelnika Wydziału Organizacyjnego w UM
  Wyświetleń: 798
 280. XII sesja RM, w dniu 27.05.2015r.
  Wyświetleń: 797
 281. Rada Miejska
  Wyświetleń: 796
 282. LX sesja RM, 12.08.2010 r.
  Wyświetleń: 793
 283. Zarządzenia - 2014
  Wyświetleń: 792
 284. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora PP Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 790
 285. LIII sesja RM, w dniu 30.01.2014r.
  Wyświetleń: 789
 286. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora OSiR w Niemodlinie
  Wyświetleń: 788
 287. Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
  Wyświetleń: 787
 288. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Góra, oznaczonej nr działki 179/2 o powierzchni 0,2448 ha (RV-0,0500, PsIV- 0,0800, B-PsIV ? 0,1148) , k.m.3.
  Wyświetleń: 784
 289. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie płatności na raty podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 784
 290. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 783
 291. IV sesja RM w dniu 13.01.2011r.
  Wyświetleń: 783
 292. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 783
 293. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy - 2016
  Wyświetleń: 782
 294. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 782
 295. Ogłoszenia Wydziału RSN
  Wyświetleń: 781
 296. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011r.
  Wyświetleń: 781
 297. Projekt budżetu na rok 2011
  Wyświetleń: 780
 298. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 779
 299. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 779
 300. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 776
 301. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 775
 302. Budżet 2010
  Wyświetleń: 772
 303. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 772
 304. Informacja o odwołaniu naboru
  Wyświetleń: 771
 305. OGŁOSZENIA i OBWIESZCZENIA rok 2012
  Wyświetleń: 771
 306. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 769
 307. Uchwalony budżet Gminy Niemodlin na 2011 rok
  Wyświetleń: 769
 308. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości
  Wyświetleń: 769
 309. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI 2013
  Wyświetleń: 768
 310. Ogłoszenie o spisie wyborców
  Wyświetleń: 767
 311. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2013r.
  Wyświetleń: 766
 312. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 766
 313. Zapytania ofertowe ZGKiM - 2017
  Wyświetleń: 766
 314. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 763
 315. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 763
 316. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości we wsi Grabin
  Wyświetleń: 761
 317. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/11
  Wyświetleń: 760
 318. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie Etap VII
  Wyświetleń: 756
 319. XX sesja RM w dniu 26.01.2012 r.
  Wyświetleń: 756
 320. LXII sesja RM, w dniu 25.09.2014r.
  Wyświetleń: 754
 321. XXI sesja RM , w dniu 28.01.2016
  Wyświetleń: 753
 322. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego...
  Wyświetleń: 750
 323. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko - Radcy prawnego
  Wyświetleń: 749
 324. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Inspektora
  Wyświetleń: 749
 325. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2012r.
  Wyświetleń: 749
 326. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów / decyzje
  Wyświetleń: 747
 327. XLVI sesja RM w dniu 26.09.2013 r.
  Wyświetleń: 747
 328. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w GOR
  Wyświetleń: 746
 329. XXIV sesja RM, w dniu 28.04.2016
  Wyświetleń: 746
 330. XXXIII sesja RM, w dniu 29.11.2012r.
  Wyświetleń: 745
 331. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów / wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 742
 332. Zarządzenia - 2012
  Wyświetleń: 742
 333. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/10...
  Wyświetleń: 742
 334. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własnosć gminy na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 741
 335. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 738
 336. Strona internetowa PKW
  Wyświetleń: 738
 337. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Inspektora
  Wyświetleń: 736
 338. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 736
 339. XXV sesja RM, w dniu 30.05.2016r.
  Wyświetleń: 735
 340. XXII sesja RM, w dniu 31.03.2016r.
  Wyświetleń: 734
 341. Projekty uchwał - rok 2010
  Wyświetleń: 733
 342. Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 733
 343. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora PP Nr 1 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 732
 344. XXVI sesja RM, w dniu 27.06.2016r.
  Wyświetleń: 731
 345. XXXIV sesja RM w dniu 12.12.2012r.
  Wyświetleń: 731
 346. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego ...
  Wyświetleń: 730
 347. OSiR w Niemodlinie zaprasza do składania ofert na zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w sezonie letnim 2011.
  Wyświetleń: 729
 348. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 728
 349. OBWIESZCZENIE - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/10 (nr sprawy IFE 7331-115/10)
  Wyświetleń: 725
 350. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2015 r.
  Wyświetleń: 725
 351. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 725
 352. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 724
 353. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/11
  Wyświetleń: 724
 354. Oświadczenia majatkowe radnych za 2012r
  Wyświetleń: 722
 355. XXXIX sesja RM, w dniu 14.03.2013r.
  Wyświetleń: 722
 356. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.
  Wyświetleń: 720
 357. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/10 ...
  Wyświetleń: 720
 358. XLV sesja RM w dniu 29.08.2013 r.
  Wyświetleń: 717
 359. XVII sesja RM, w dniu 24.11.2011r.
  Wyświetleń: 717
 360. XXVI sesja RM, w dniu 29.05.2012r.
  Wyświetleń: 717
 361. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
  Wyświetleń: 715
 362. XXVII sesjia RM, w dniu 18.06.2012r.
  Wyświetleń: 715
 363. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/10...
  Wyświetleń: 715
 364. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 714
 365. LIV sesjsa RM, w dniu 27.02.2014r.
  Wyświetleń: 713
 366. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Krótkiej
  Wyświetleń: 711
 367. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Radcy Prawnego
  Wyświetleń: 711
 368. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/11
  Wyświetleń: 711
 369. Oświadczenia majątkowe praowników UM - 2010 r.
  Wyświetleń: 710
 370. Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich
  Wyświetleń: 710
 371. Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
  Wyświetleń: 710
 372. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/11
  Wyświetleń: 709
 373. XII sesja RM, w dniu 11.07.2011r.
  Wyświetleń: 707
 374. Oświadczenia majatkowe pracowników UM - 2011r.
  Wyświetleń: 705
 375. XXIX sesja RM, w dniu 06.09.2012r.
  Wyświetleń: 705
 376. LVIII sesja RM , w dniu 13.05.2014r.
  Wyświetleń: 703
 377. Oświadczenia majątkowe dyrektorówi kierowników jednostek organizacyjnych - 2012r.
  Wyświetleń: 702
 378. XI sesja RM, w dniu 21.06.2011r.
  Wyświetleń: 702
 379. XL sesja RM , w dniu 26.03.2013r.
  Wyświetleń: 702
 380. Rada Miejska
  Wyświetleń: 700
 381. XLII sesja RM, w dniu 28.05.2013r.
  Wyświetleń: 700
 382. LX sesja RM , w dniu 26.06.2014r.
  Wyświetleń: 699
 383. XV sesja RM , w dniu 27.10,2011r.
  Wyświetleń: 699
 384. LXI Sesja RM w dniu 7.08.2014r.
  Wyświetleń: 698
 385. XXII sesja RM w dniu 29.02.2012r.
  Wyświetleń: 698
 386. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko pracy - księgowego
  Wyświetleń: 696
 387. L sesja RM w dniu 28.11.2013r.
  Wyświetleń: 695
 388. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 622/11 k.m. 10
  Wyświetleń: 693
 389. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
  Wyświetleń: 693
 390. LIX sesja RM, w dniu 29.05.2014r
  Wyświetleń: 693
 391. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 692
 392. obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/11
  Wyświetleń: 692
 393. XXXVI sesja RM, w dniu 31.01.2013r.
  Wyświetleń: 692
 394. Gminne Centrum Reagowania
  Wyświetleń: 689
 395. XLVIII sesja RM w dniu 29.10.2013 r.
  Wyświetleń: 689
 396. LV sesja RM , w dniu 27.03.2014r.
  Wyświetleń: 688
 397. LII sesja RM, w dniu 10.01.2014r
  Wyświetleń: 687
 398. XIII sesja RM, w dniu 25.08.2011r.
  Wyświetleń: 686
 399. XXIII sesja RM, w dniu 21.04.2016
  Wyświetleń: 685
 400. XXIII sesja RM, w dniu 29.03.2012r
  Wyświetleń: 684
 401. XLI sesja RM , w dniu 25.04.2013r.
  Wyświetleń: 683
 402. XXI sesja RM w dniu 10.02.2012r.
  Wyświetleń: 683
 403. XXXVII sesja RM, w dniu 15.02.2013r
  Wyświetleń: 683
 404. Projekty uchwał - rok 2013
  Wyświetleń: 682
 405. XIX sesja RM, w dniu 22.12.2011r.
  Wyświetleń: 682
 406. Projekty uchwał - rok 2012
  Wyświetleń: 681
 407. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 681
 408. XXIV sesja RM, w dniu 26.04.2012r.
  Wyświetleń: 681
 409. XXXVIII sesja RM , w dniu 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 680
 410. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwsstycji celu publicznego - linia enn w Rutkach
  Wyświetleń: 676
 411. LXIII sesja RM, w dniu 30.10.2014r.
  Wyświetleń: 675
 412. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/11
  Wyświetleń: 675
 413. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 675
 414. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 674
 415. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy u. Opolskiej
  Wyświetleń: 672
 416. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji lokalizacji inwestycji - enn w Sadach
  Wyświetleń: 670
 417. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki 1179 o powierzchni 0,8900 ha k.m. 15 przy ul. Daszyńskiego w Niemodlinie, stanowiącej teren porośnięty drzewami z przeznaczeniem pod urządzenie parku linowego -na okres 10 lat.
  Wyświetleń: 668
 418. LI sesja RM, w dniu 19.12.2013r
  Wyświetleń: 668
 419. LVI sesja RM w dniu 10.04.2014 r.
  Wyświetleń: 667
 420. XLIV sesja RM, w dniu 27.06.2013r.
  Wyświetleń: 667
 421. I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach
  Wyświetleń: 666
 422. XLVII sesja RM w dniu 7 października 2013 r.
  Wyświetleń: 666
 423. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/5 o powierzchni 0,1249 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 665
 424. Ogłoszenia 2012 - 2014
  Wyświetleń: 665
 425. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 664
 426. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 663
 427. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013r.
  Wyświetleń: 662
 428. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego enn w Wydrowicach
  Wyświetleń: 661
 429. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wod-kan Sady
  Wyświetleń: 660
 430. LXIV sesja RM, w dniu 7.11.2014r.
  Wyświetleń: 659
 431. XXX sesja RM , w dniu 04.10.2012r.
  Wyświetleń: 659
 432. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 656
 433. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2010
  Wyświetleń: 656
 434. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2015 r.
  Wyświetleń: 655
 435. Zawiadomienie - Burmistrz Niemodlina zawiadamia, że wszczyna konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie...
  Wyświetleń: 655
 436. Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej n/n o na terenie działki nr 130 z k.m.1 obręb Gościejowice.
  Wyświetleń: 654
 437. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 654
 438. XVIII sesja RM , w dniu 30.11.2011r.
  Wyświetleń: 654
 439. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/11
  Wyświetleń: 653
 440. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 653
 441. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 652
 442. Projekty uchwał - rok 2011
  Wyświetleń: 650
 443. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.
  Wyświetleń: 646
 444. XXVIII sesja RM, w dniu 01.09.2016 r.
  Wyświetleń: 645
 445. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26/10 (nr sprawy IFE 7331-135/10)
  Wyświetleń: 643
 446. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego w Gościejowicach
  Wyświetleń: 643
 447. XXXV sesja RM, w dniu 20.12.2012r.
  Wyświetleń: 642
 448. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby gminy Niemodlin w 2011r
  Wyświetleń: 640
 449. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 640
 450. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 639
 451. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 638
 452. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2011 roku na terenie miasta
  Wyświetleń: 637
 453. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/6 o powierzchni 0,0928 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 637
 454. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 637
 455. XIV sesja RM, w dniu 22.09.2011r.
  Wyświetleń: 637
 456. Ogłoszenia i zarządzenia 2015 r.
  Wyświetleń: 634
 457. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
  Wyświetleń: 633
 458. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego na terenie działek nr 169/1, 160, 170 z k.m.1 w Krasnej Górze.
  Wyświetleń: 633
 459. XXVIII sesja RM, w dniu 28.06.2012r.
  Wyświetleń: 628
 460. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 626
 461. Stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 626
 462. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 625
 463. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/11
  Wyświetleń: 625
 464. LVII sesja RM w dniu 29.04.2014r
  Wyświetleń: 624
 465. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 993 k.m. 10 o powierzchni 0,0602 ha, położonej w Niemodlinie przy ul. Żeromskiego w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 622
 466. Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Rynku nr 3 ogłasza przetarg
  Wyświetleń: 620
 467. Wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok, spalarni ...
  Wyświetleń: 615
 468. Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt
  Wyświetleń: 611
 469. obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 117, 52/9, 52/10 z k.m.1 w Graczach
  Wyświetleń: 609
 470. Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej n/n na terenie działki nr 156/6 z k.m.1 obręb Sady.
  Wyświetleń: 607
 471. XXXII sesja RM, w dniu 13.11.2012r.
  Wyświetleń: 607
 472. Burmistrz Niemodlina informuje , że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 606
 473. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego w Graczach
  Wyświetleń: 606
 474. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 466/5 k.m. 8 położonej w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW 106039. Stanowi własność G
  Wyświetleń: 605
 475. Wydanie decyzji dotyczącej usunięcia drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 604
 476. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 656 k.m. 10 o powierzchni 0,4375 ha, położonej w Niemodlinie stanowiącej ul. H. Sienkiewicza w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 602
 477. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 602
 478. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze-Gościejowice, gmina Niemodlin”.
  Wyświetleń: 601
 479. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 468 k.m. 8
  Wyświetleń: 597
 480. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 595
 481. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy - 2017
  Wyświetleń: 595
 482. Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 591
 483. Wydanie zezwolenia na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne
  Wyświetleń: 591
 484. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/8 o powierzchni 0,0885 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 589
 485. Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 589
 486. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Gościejowickiej oznaczonej nr działki 1016/32 k.m. 12 o powierzchni 0,0145 ha.
  Wyświetleń: 588
 487. obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego na terenie działek nr 239, 240/13, 240/12, 240/11, 240/10 z k.m.1 w Gościejowicach.
  Wyświetleń: 588
 488. Zameldowanie na pobyt stały w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 588
 489. II n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Grabinie, oznaczonej nr działki 383/4 o powierzchni 0,1200 ha (RIVa ? 0,0300 ha, RIVb ? 0,0900 ha) , k.m. 4.
  Wyświetleń: 587
 490. IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego / po przedszkolu w Grabinie /
  Wyświetleń: 584
 491. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/7 o powierzchni 0,0876 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 580
 492. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie”
  Wyświetleń: 578
 493. V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego / po przedszkolu w Grabinie /
  Wyświetleń: 578
 494. XXVII sesja RM , w dniu 11.08.2016r.
  Wyświetleń: 578
 495. Wydanie decyzji na lokalizację (budowę) i warunki wykonania lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej
  Wyświetleń: 577
 496. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 575
 497. Wymeldowanie z pobytu stałego w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 575
 498. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Kanalizacja obszarów wiejskich etap III - budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowej, gmina Niemodlin”.
  Wyświetleń: 571
 499. Informacje o wynikach konkursów
  Wyświetleń: 571
 500. Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
  Wyświetleń: 564
 501. PRZETARGI NA LOKALE UŻYTKOWE 2014
  Wyświetleń: 560
 502. XXX sesja RM, w dniu 29.09.2016 r.
  Wyświetleń: 551
 503. Przyjęcie zgłoszenia utraty dowodu osobistego
  Wyświetleń: 550
 504. XXXIII sesja RM, w dniu 24.11.2016 r.
  Wyświetleń: 549
 505. XXXIV sesja RM , w dniu 22.12.2016 r.
  Wyświetleń: 546
 506. Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich ...
  Wyświetleń: 536
 507. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach – folwark”.
  Wyświetleń: 529
 508. Potwierdzenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 526
 509. Interpelacje Radnych
  Wyświetleń: 524
 510. Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 524
 511. Projekt budżetu na rok 2016
  Wyświetleń: 522
 512. XXXI sesja RM , w dniu 27.10.2016 r.
  Wyświetleń: 522
 513. Projekty uchwał - rok 2017
  Wyświetleń: 521
 514. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora : SP1 w Niemodlinie oraz SP2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 508
 515. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po TP ) o powierzchni 3,78 m2 położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie
  Wyświetleń: 506
 516. Wynajem świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 505
 517. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po przedszkolu ) o powierzchni 157,32 m2 położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie
  Wyświetleń: 504
 518. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po przedszkolu ) o powierzchni 157,32 m2 położonego w Grabinie
  Wyświetleń: 497
 519. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 495
 520. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 490
 521. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi publicznej nr 104282 O w Krasnej Górze – droga do kościoła”.
  Wyświetleń: 488
 522. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej nr 104213 O ul. Kolonia Leśna w Graczach”.
  Wyświetleń: 473
 523. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont fragmentu murów obronnych wraz z basteją w Niemodlinie”.
  Wyświetleń: 466
 524. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki al
  Wyświetleń: 459
 525. Zapytania ofertowe 2017 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 455
 526. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznejna potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 449
 527. Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
  Wyświetleń: 448
 528. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki al
  Wyświetleń: 438
 529. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 431
 530. Uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym
  Wyświetleń: 429
 531. Przetargi na roboty budowlane - 2016
  Wyświetleń: 428
 532. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej”.
  Wyświetleń: 427
 533. Zarządzenia - 2017
  Wyświetleń: 427
 534. INFORMACJE
  Wyświetleń: 422
 535. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemodlin na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 419
 536. Ustalenie numeru porządkowego budynku
  Wyświetleń: 396
 537. Przetargi na usługi i dostawy 2016
  Wyświetleń: 390
 538. XXI sesja RM , w dniu 28.01.2016
  Wyświetleń: 386
 539. XVIII sesja RM, w dniu 11.11.2015r.
  Wyświetleń: 376
 540. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 359
 541. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora SP 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 357
 542. XXXV sesja RM, w dniu 19.01.2017 r.
  Wyświetleń: 349
 543. opinie RIO w Opolu - 2017
  Wyświetleń: 348
 544. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu oraz do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Graczach oraz Publicznego Przedszkola w Graczach
  Wyświetleń: 345
 545. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa zjazdu publicznego z DK 46 przy ul. Opolskiej w Niemodlinie wraz z drogą wewnętrzną” - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 343
 546. INTERPELACJE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ - 2017
  Wyświetleń: 322
 547. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7
  Wyświetleń: 309
 548. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie kontroli corocznej i przeglądu 5 letniego placów zabaw
  Wyświetleń: 308
 549. Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 299
 550. XXXVI sesja RM, w dniu 27.02.2017 r.
  Wyświetleń: 297
 551. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie : Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – II etap wymiana klapy oddymiającej”
  Wyświetleń: 294
 552. Budowa elektrowni wiatrowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym do linii średniego napięcia 15 kV", przewidziana do realizacji na dz. nr 455 k.m. 4 obręb Grabin
  Wyświetleń: 292
 553. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby Gminy Niemodlin w 2017 roku
  Wyświetleń: 281
 554. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Specjalista w Dziale Księgowości
  Wyświetleń: 280
 555. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie : "Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – III etap wymiana klapy oddymiającej”
  Wyświetleń: 278
 556. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 275
 557. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Rozbudowa oświetlenia ulicznego i doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Tysiąclecia w Niemodlinie
  Wyświetleń: 272
 558. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2017 roku na terenie miasta i gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 263
 559. XXXVIII sesja RM , w dniu 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 261
 560. Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży - 17.03.2017
  Wyświetleń: 257
 561. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: posadzenie 11 szt. drzew z gatunku lipa, 29 szt. z gatunku cis pospolity oraz wycinkę samosiewów
  Wyświetleń: 252
 562. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowie drogi technologicznej stanowiącej objazd drogi wojewódzkiej nr 405 wraz z mostem tymczasowym
  Wyświetleń: 246
 563. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Grabin
  Wyświetleń: 244
 564. Informacja Burmistrza Niemodlina o dotacjach na zadania własne Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 241
 565. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku uŻyteczności publicznej połozonym przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 237
 566. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: wykonanie 20 st. budek lęgowych dla ptaków wraz z ich montażem na drzewach
  Wyświetleń: 234
 567. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na dostawę schodołazu akumulatorowego oraz kompatybilnego z nim wózka inwalidzkiego
  Wyświetleń: 226
 568. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na Rynku w Niemodlinie zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu” - 14.04.2017 r.
  Wyświetleń: 222
 569. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 18,36 mkw. znajdującego się w budynku 43 a przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 222
 570. Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 222
 571. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: wycinka 11 szt. drzew wraz z frezowaniem 3 szt. pni, wycinka 100 mkw. krzewów
  Wyświetleń: 221
 572. Informacja o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tłustorębach
  Wyświetleń: 220
 573. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: odmulenie rowu melioracyjnego, na działce gminnej nr 1182/127 - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 216
 574. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym - ZGKiM 10.03.2017
  Wyświetleń: 216
 575. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.
  Wyświetleń: 213
 576. wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym - ZGKiM
  Wyświetleń: 212
 577. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 211
 578. Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gracze
  Wyświetleń: 208
 579. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.
  Wyświetleń: 202
 580. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Przebudowa zjazdu z DK 46 na SEE przy ul. Opolskiej - budowa oświetlenia drogowego" - 13.04.2017
  Wyświetleń: 199
 581. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nowych nazw ulic w Graczach i Niemodlinie
  Wyświetleń: 196
 582. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu MPZP obrębu ewidencyjnego Sady
  Wyświetleń: 190
 583. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Tłustoręby
  Wyświetleń: 189
 584. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania : odmulenie rowu melioracyjnego R-B16 w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 185
 585. XXXVII sesja RM , w dniu 30.03.2017 r.
  Wyświetleń: 185
 586. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 184
 587. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8/1 przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 180
 588. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: wyposażenie terenów rekreacyjnych w zewnętrzne urządzenia fitness - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 178
 589. Opieka nad dziećmi do lat 3
  Wyświetleń: 177
 590. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 176
 591. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 172
 592. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tlustorębach
  Wyświetleń: 160
 593. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Uzupełnienie ocieplenia świetlicy wiejskiej w Piotrowej"
  Wyświetleń: 158
 594. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: ułozenie kostki brukowej o grubości 6 cm w wiatach w sołectwach Jakubowice i Sosnówka - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 157
 595. BURMISTRZ NIEMODLINA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 156
 596. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości do dzierżawy - 24.04.2017 r.
  Wyświetleń: 149
 597. Burmistrz Niemodlina ogłaszaprzetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wydrowicach - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 144
 598. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Piotrowej"
  Wyświetleń: 142
 599. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Gościejowicach, gmina Niemodlin”
  Wyświetleń: 141
 600. XL sesja RM , w dniu 25.05.2017 r.
  Wyświetleń: 138
 601. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: dostawa i montaż drzwi zewnętrznych do świetlic wiejskich w Gościejowicach i Sadach - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 137
 602. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - 20.04.2017 r.
  Wyświetleń: 134
 603. Gmina Niemodlin zaprasza do zlożenia oferty na wykonanie tablicy pamiątkowej - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 133
 604. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wyklejek z folii perforowanej na ścianach słupowo-ryglowych z profili aluminiowych.
  Wyświetleń: 132
 605. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7 - 15.05.2017 r.
  Wyświetleń: 130
 606. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie składanej, łukowej ścianki "pop up" - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 129
 607. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 400 szt.torby lnianej z nadrukiem - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 126
 608. Kierownik OPS w Niemodlinie zaprasza do składania ofert na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, na terenie gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 120
 609. Gmina Niemodlin zaprasza do zlożenia oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Wyświetleń: 115
 610. Informacja o udzielonej dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 114
 611. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze o pow. 0,0702 ha - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 105
 612. XXXIX sesja RM , w dniu 09.05.2017 r.
  Wyświetleń: 98
 613. Burmistrz Niemodlina informuje, o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 15.05.2017
  Wyświetleń: 97
 614. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin - VIII nabór"
  Wyświetleń: 97
 615. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dot. ustalenia lokalizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Rutkach
  Wyświetleń: 97
 616. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V oraz VI etap” - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 92
 617. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące lokalizacji inwestycji polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Rutkach
  Wyświetleń: 92
 618. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości z dz. nr 760/4 - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 89
 619. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości o pow. 17,5 m2 położonej w Niemodlinie - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 86
 620. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
  Wyświetleń: 78
 621. XLI sesja RM , w dniu 29.06.2017 r.
  Wyświetleń: 74
 622. Zawiadomienie o przeprowadzeniu II etapu konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic w Graczach i Niemodlinie.
  Wyświetleń: 71
 623. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące lokalizacji inwestycj polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Grabinie
  Wyświetleń: 68
 624. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs na wsparcie zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - 26.05.2017 r.
  Wyświetleń: 60
 625. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 60
 626. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 53
 627. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy - 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 53
 628. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Grabinie
  Wyświetleń: 52
 629. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie oznaczonej nr działki 1016/17 z k.m.12 - 26.07.2017
  Wyświetleń: 39
 630. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 18,36 mkw. znajdującego się w budynku 43 a przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 37
 631. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położonej w Niemodlinie - działka nr 760/4 z k.m. 10 - 24.07.2017
  Wyświetleń: 32
 632. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn„Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – IV etap wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu, wykonanie podświetlanego logo i szyldu obiektu”
  Wyświetleń: 32
 633. Zawiadomienie o zmianie nazw ulic w Niemodlinie i Graczach
  Wyświetleń: 30
 634. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wydrowicach nr działki 54 z k.m. 3 - 24.07.2017
  Wyświetleń: 27
 635. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń UM w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy - 24.07.2017 r.
  Wyświetleń: 26
 636. 2. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie promocji rozwoju wolontariatu wśród młodzieży
  Wyświetleń: 21
 637. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruclromości działki oznaczonej nr 575/4 z k. m.9 o powierzchni 0,1065 ha
  Wyświetleń: 21
Metryczka
 • wytworzono:
  21-05-2015
  przez: Witold Kuriata
 • opublikowano:
  21-05-2015 20:40
  przez: Witold Kuriata
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Niemodlin
  odwiedzin: 1503
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×