Urząd Miejski w Niemodlinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4622800000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
502093871248852466564866443830411484803359417523305253459449
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
192152159421974216822523925861259392875132292432374304140754
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00002515201916556180891798720135
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 62224
 2. Przetargi i Zaproszenia do złożenia ofert
  Wyświetleń: 41213
 3. rok 2017
  Wyświetleń: 11526
 4. Zapytania ofertowe 2017
  Wyświetleń: 10633
 5. Uchwały RM kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 9210
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 8560
 7. Uchwały RM kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 8155
 8. Rok 2016
  Wyświetleń: 8050
 9. Rada Miejska
  Wyświetleń: 7716
 10. Przetargi na usługi i dostawy
  Wyświetleń: 7392
 11. Rok 2017
  Wyświetleń: 6779
 12. Zapytania ofertowe 2016 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 5749
 13. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 4828
 14. Przetargi na roboty budowlane - 2017
  Wyświetleń: 4571
 15. rok 2016
  Wyświetleń: 4483
 16. Przetargi na roboty budowlane
  Wyświetleń: 4448
 17. rok 2015
  Wyświetleń: 4032
 18. Przetargi na lokale użytkowe
  Wyświetleń: 3816
 19. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3808
 20. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 3774
 21. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2016 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 3745
 22. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2017
  Wyświetleń: 3649
 23. Podatki i opłaty w roku 2016
  Wyświetleń: 3565
 24. Ogłoszenia i obwieszczenia burmistrza
  Wyświetleń: 3527
 25. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3506
 26. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3477
 27. Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ZUS
  Wyświetleń: 3445
 28. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 3382
 29. Podatki
  Wyświetleń: 3169
 30. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3067
 31. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia, informacje ( narastająco )
  Wyświetleń: 3056
 32. Kierownictwo
  Wyświetleń: 3002
 33. Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 2888
 34. Przetargi / zapytania ofertowe ZGKiM
  Wyświetleń: 2872
 35. Referat Spraw Społecznych i Zdrowia
  Wyświetleń: 2867
 36. Przetargi na usługi i dostawy - 2017
  Wyświetleń: 2824
 37. Jednostki organizacyjne gminy
  Wyświetleń: 2748
 38. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2746
 39. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2744
 40. Interpelacje kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2717
 41. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2016
  Wyświetleń: 2653
 42. Władze gminy
  Wyświetleń: 2649
 43. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 2627
 44. rok 2015
  Wyświetleń: 2542
 45. Dokumenty potwierdzające wybór Burmistrza i powołanie Skarbnika
  Wyświetleń: 2533
 46. Statut gminy
  Wyświetleń: 2514
 47. Zarządzenia i ogłoszenia burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 2483
 48. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2454
 49. Projekt WPF na 2014 r.
  Wyświetleń: 2438
 50. Sprawozdanie finansowe SZOZ w Niemodlinie za 2012 r.
  Wyświetleń: 2429
 51. Projekty uchwał / konsultacje
  Wyświetleń: 2427
 52. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 2417
 53. Gospodarka odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2416
 54. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
  Wyświetleń: 2416
 55. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
  Wyświetleń: 2398
 56. Budżet 2015
  Wyświetleń: 2387
 57. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2387
 58. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2382
 59. Budżet 2014
  Wyświetleń: 2368
 60. Informacje o zadłużeniu Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 2323
 61. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2317
 62. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 2311
 63. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
  Wyświetleń: 2307
 64. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY NIEMODLIN NA LATA 2015 - 2032
  Wyświetleń: 2297
 65. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
  Wyświetleń: 2289
 66. Projekt budżetu na rok 2016
  Wyświetleń: 2288
 67. Strategia rozwoju gminy Niemodlin na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 2278
 68. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2015 r.
  Wyświetleń: 2277
 69. Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2012 r
  Wyświetleń: 2236
 70. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 2234
 71. Opinie RIO
  Wyświetleń: 2218
 72. Projekt budżetu na 2015 r.
  Wyświetleń: 2194
 73. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2194
 74. Projekt budżetu na 2014 r.
  Wyświetleń: 2179
 75. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 2178
 76. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2014 r.
  Wyświetleń: 2172
 77. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2172
 78. Projekty uchwał RM
  Wyświetleń: 2163
 79. Jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 2136
 80. Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2011 r.
  Wyświetleń: 2134
 81. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
  Wyświetleń: 2127
 82. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
  Wyświetleń: 2119
 83. Zaświadczenia NIP REGON
  Wyświetleń: 2114
 84. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2017
  Wyświetleń: 2111
 85. VII sesja RM, w dniu 29.03.2011
  Wyświetleń: 2092
 86. Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji
  Wyświetleń: 2085
 87. Budżet 2013
  Wyświetleń: 2083
 88. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2013 r.
  Wyświetleń: 2079
 89. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2012 r.
  Wyświetleń: 2073
 90. Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2011 r
  Wyświetleń: 2060
 91. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2036
 92. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
  Wyświetleń: 2030
 93. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
  Wyświetleń: 2028
 94. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2024
 95. Żłobki i kluby dziecięce
  Wyświetleń: 2014
 96. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2002
 97. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2016
  Wyświetleń: 2000
 98. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.
  Wyświetleń: 1986
 99. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1985
 100. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1981
 101. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2013 r.
  Wyświetleń: 1975
 102. Wydział Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 1970
 103. Zarządzenia i ogłoszenia burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 1970
 104. Rada Miejska kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1963
 105. Inne ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 1960
 106. Kwestionariusz Osobowy
  Wyświetleń: 1941
 107. Konsultacje projektu współpracy na rok 2016
  Wyświetleń: 1935
 108. ZGKiM zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 500 szt. świeczki parafinowej, barwionej w kolorach i kształcie bastei
  Wyświetleń: 1930
 109. BIP archiwalny
  Wyświetleń: 1928
 110. Petycje
  Wyświetleń: 1913
 111. e-puap
  Wyświetleń: 1896
 112. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1893
 113. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 1888
 114. Budżet 2012
  Wyświetleń: 1882
 115. Przetargi ZGKiM - 2017
  Wyświetleń: 1858
 116. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2017
  Wyświetleń: 1855
 117. rok 2012
  Wyświetleń: 1854
 118. rok 2013
  Wyświetleń: 1852
 119. Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1848
 120. Budżet 2011
  Wyświetleń: 1840
 121. rok 2010
  Wyświetleń: 1839
 122. Udostepnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1835
 123. rok 2013
  Wyświetleń: 1832
 124. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 1831
 125. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2015r
  Wyświetleń: 1829
 126. rok 2014
  Wyświetleń: 1818
 127. rok 2011
  Wyświetleń: 1806
 128. Komunikacja w języku migowym
  Wyświetleń: 1805
 129. Program Ochrony Środowiska na lata 2010 - 2013
  Wyświetleń: 1781
 130. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1781
 131. Zarządzenia - 2016
  Wyświetleń: 1781
 132. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 1774
 133. Gminny Program Opieki nad Zabytkami
  Wyświetleń: 1767
 134. Plan Gospodarki Odpadami na lata 2010 - 2013
  Wyświetleń: 1767
 135. Wnioski o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 1767
 136. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 1765
 137. rok 2012
  Wyświetleń: 1763
 138. Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych 2016-2019
  Wyświetleń: 1759
 139. rok 2011
  Wyświetleń: 1759
 140. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 1756
 141. Ogłoszono przetarg na remont fragmentu muru z basteją
  Wyświetleń: 1752
 142. Zarządzenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 1749
 143. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
  Wyświetleń: 1745
 144. Straż Miejska
  Wyświetleń: 1745
 145. rok 2014
  Wyświetleń: 1743
 146. Zarządzenia, Obwieszczenia, Rozporządzenia
  Wyświetleń: 1740
 147. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 1735
 148. Program Rozwoju Gminy 2007-2013
  Wyświetleń: 1733
 149. Inne obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 1732
 150. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1729
 151. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1707
 152. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.
  Wyświetleń: 1682
 153. Konsultacje projektów współpracy na rok 2015
  Wyświetleń: 1680
 154. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału IGK
  Wyświetleń: 1676
 155. Budżet 2010
  Wyświetleń: 1675
 156. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 1669
 157. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 1668
 158. Inne obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 1666
 159. ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 1666
 160. Informacje
  Wyświetleń: 1663
 161. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 1654
 162. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 1641
 163. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej nr 104213 O ul. Kolonia Leśna w Graczach”.
  Wyświetleń: 1638
 164. Ogloszenia
  Wyświetleń: 1629
 165. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1608
 166. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub sprzedaży - 12.06.2017
  Wyświetleń: 1607
 167. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - 01.06.2016
  Wyświetleń: 1594
 168. Projekt budżetu na rok 2017
  Wyświetleń: 1586
 169. BURMISTRZ NIEMODLINA ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - naczelnika
  Wyświetleń: 1560
 170. Przetargi na lokale użytkowe / mieszkalne - 2017
  Wyświetleń: 1546
 171. Oferty realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 1536
 172. Podatki 2017
  Wyświetleń: 1525
 173. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1518
 174. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.
  Wyświetleń: 1509
 175. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1492
 176. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SZOZ w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1490
 177. Anulowanie czynności zameldowania
  Wyświetleń: 1476
 178. Oswiadczenia majatkowe pracowników UM - 2014r.
  Wyświetleń: 1461
 179. Rok 2015
  Wyświetleń: 1445
 180. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Podatków, Opłat i Egzekucji w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1442
 181. Dyrektor ZEFO w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko - starszego referenta ds. oświaty
  Wyświetleń: 1425
 182. Zapytania ofertowe ZGKiM - 2017
  Wyświetleń: 1423
 183. Dyrektor CUW w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze : Referenta Ds. Administracyjno-Kadrowych
  Wyświetleń: 1414
 184. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1390
 185. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1381
 186. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1378
 187. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora Wydziału GNP
  Wyświetleń: 1375
 188. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o dotacjach na rok 2017
  Wyświetleń: 1359
 189. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1356
 190. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 1344
 191. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 1343
 192. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1314
 193. Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1310
 194. Rok 2016
  Wyświetleń: 1306
 195. X sesja RM , w dniu 30.04.2015r.
  Wyświetleń: 1306
 196. Plany pracy Komisji RM
  Wyświetleń: 1305
 197. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 oraz Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1292
 198. Informacja o wynikach naboru na stanowisko naczelnika Wydziału IFE
  Wyświetleń: 1289
 199. Odpisy skrócone i zupełne z akt stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1285
 200. XIX sesja RM, w dniu 26.11.2015r.
  Wyświetleń: 1279
 201. VI sesja RM, w dniu 27.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1276
 202. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2016
  Wyświetleń: 1265
 203. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego w OSiR w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1264
 204. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi publicznej nr 104282 O w Krasnej Górze – droga do kościoła”.
  Wyświetleń: 1260
 205. Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego
  Wyświetleń: 1253
 206. XX sesja RM , w dniu 17.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1251
 207. V sesja RM, w dniu 15.01.2015r
  Wyświetleń: 1247
 208. IX sesja RM , w dniu 07.04.2015r.
  Wyświetleń: 1243
 209. Dyrektor Zakładu Ekonomiczno – Finansowego Oświaty w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Referenta ds. administracyjno-kadrowych w Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 1237
 210. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1230
 211. VIII sesja RM , w dniu 26.03.2015r.
  Wyświetleń: 1225
 212. Projekty uchwał - rok 2016
  Wyświetleń: 1221
 213. Uchwały RM kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1221
 214. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1221
 215. konsultacje projektu współpracy na rok 2011
  Wyświetleń: 1219
 216. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Specjalista w Dziale Księgowości
  Wyświetleń: 1218
 217. Konsultacje projektu współpracy na 2013 rok
  Wyświetleń: 1212
 218. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1211
 219. Konsultacje projektu współpracy na rok 2012
  Wyświetleń: 1210
 220. Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1208
 221. VII sesja RM, w dniu 25.02.2015r
  Wyświetleń: 1204
 222. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1202
 223. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 1202
 224. I sesja RM , w dniu 01.12.2014r.
  Wyświetleń: 1201
 225. Zameldowanie (na pobyt stały lub czasowy) w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1201
 226. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Niemodlin
  Wyświetleń: 1201
 227. IV sesja RM, w dniu 18.12.2014r.
  Wyświetleń: 1200
 228. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale GNP
  Wyświetleń: 1196
 229. Projekty uchwał - rok 2014
  Wyświetleń: 1195
 230. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 1195
 231. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 1192
 232. Składy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1191
 233. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1191
 234. XVI sesja RM , w dniu 29.09.2015 r.
  Wyświetleń: 1185
 235. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 1184
 236. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1183
 237. Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1182
 238. VIII sesja RM, w dniu 28.04.2011r.
  Wyświetleń: 1181
 239. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy - 2017
  Wyświetleń: 1176
 240. Dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 1171
 241. LXIV sesja RM, 10.11.2010r.
  Wyświetleń: 1168
 242. Zarządzenia - 2014
  Wyświetleń: 1166
 243. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1161
 244. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1151
 245. XV sesja RM, w dniu 17.09.2015
  Wyświetleń: 1151
 246. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ...
  Wyświetleń: 1149
 247. III sesja RM w dniu 23.12.2010
  Wyświetleń: 1148
 248. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1148
 249. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2014 r.
  Wyświetleń: 1141
 250. Projekty uchwał - rok 2015
  Wyświetleń: 1140
 251. V sesja RM w dniu 27.01.2011r.
  Wyświetleń: 1139
 252. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2014r.
  Wyświetleń: 1137
 253. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1136
 254. III sesja RM , w dniu 09.12.2014r.
  Wyświetleń: 1132
 255. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 1132
 256. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 1127
 257. LX sesja RM, 12.08.2010 r.
  Wyświetleń: 1127
 258. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1126
 259. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 1123
 260. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 1122
 261. Wniosek o zwrot nadpłaty
  Wyświetleń: 1120
 262. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Góra, oznaczonej nr działki 179/2 o powierzchni 0,2448 ha (RV-0,0500, PsIV- 0,0800, B-PsIV ? 0,1148) , k.m.3.
  Wyświetleń: 1118
 263. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r.
  Wyświetleń: 1116
 264. Burmistrz Niemodlina
  Wyświetleń: 1115
 265. PRZETARGI NA NIERUCHOMOSCI- 2012 r
  Wyświetleń: 1115
 266. Zarządzenia - 2015
  Wyświetleń: 1115
 267. Oświadczenia majątkowe 2009
  Wyświetleń: 1114
 268. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora OSiR w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1113
 269. VI sesja RM w dniu 24.02.2011r.
  Wyświetleń: 1113
 270. LXII sesja RM, 30.09.2010r
  Wyświetleń: 1111
 271. LXIII sesja RM, 26.10.2010r.
  Wyświetleń: 1111
 272. XVII sesja RM, w dniu 22.10.2015r.
  Wyświetleń: 1111
 273. Informacja o wynikach naboru na stanowisko st.referenta ds. oświaty
  Wyświetleń: 1109
 274. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI 2013
  Wyświetleń: 1108
 275. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1107
 276. XII sesja RM, w dniu 27.05.2015r.
  Wyświetleń: 1106
 277. Wpis przedsiębiorcy do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1104
 278. XIV sesja RM , w dniu 25.06.2015r.
  Wyświetleń: 1104
 279. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1103
 280. Radca prawny
  Wyświetleń: 1102
 281. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1101
 282. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości
  Wyświetleń: 1101
 283. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 1101
 284. Burmistrz Niemodlina oglasza nabór na stanowisko - Inspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1098
 285. IX sesja RM, w dniu 26.05.2011r.
  Wyświetleń: 1096
 286. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1092
 287. IV sesja RM w dniu 13.01.2011r.
  Wyświetleń: 1091
 288. Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
  Wyświetleń: 1090
 289. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie płatności na raty podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 1089
 290. Oświadczennia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2011r.
  Wyświetleń: 1088
 291. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2015 r.
  Wyświetleń: 1086
 292. ogłoszenie o naborze na stanowisko Z-cy naczelnika Wydziału Organizacyjnego w UM
  Wyświetleń: 1085
 293. Zarządzenia - 2011
  Wyświetleń: 1085
 294. Ogłoszenia Wydziału RSN
  Wyświetleń: 1083
 295. Oświadczenia majatkowe pracowników UM - 2013r.
  Wyświetleń: 1083
 296. Zarządzenia - 2012
  Wyświetleń: 1083
 297. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1081
 298. Projekt budżetu na rok 2011
  Wyświetleń: 1077
 299. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1076
 300. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 1075
 301. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 1074
 302. Uchwalony budżet Gminy Niemodlin na 2011 rok
  Wyświetleń: 1071
 303. X sesja RM , w dniu 09.06.2011r.
  Wyświetleń: 1071
 304. XXII sesja RM, w dniu 31.03.2016r.
  Wyświetleń: 1071
 305. XXIV sesja RM, w dniu 28.04.2016
  Wyświetleń: 1071
 306. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy - 2016
  Wyświetleń: 1069
 307. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1069
 308. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1068
 309. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1067
 310. XI sesja RM , w dniu 21.05. 2015 r.
  Wyświetleń: 1066
 311. Budżet 2010
  Wyświetleń: 1062
 312. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2012r.
  Wyświetleń: 1061
 313. Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1061
 314. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 1060
 315. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 1059
 316. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1058
 317. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów / decyzje
  Wyświetleń: 1057
 318. Informacja o odwołaniu naboru
  Wyświetleń: 1056
 319. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko pracy - księgowego
  Wyświetleń: 1056
 320. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1056
 321. LXII sesja RM, w dniu 25.09.2014r.
  Wyświetleń: 1055
 322. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2013r.
  Wyświetleń: 1055
 323. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1052
 324. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego w ZGKiM w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1051
 325. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Inspektora
  Wyświetleń: 1048
 326. OBWIESZCZENIE - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/10 (nr sprawy IFE 7331-115/10)
  Wyświetleń: 1048
 327. XXXIII sesja RM, w dniu 29.11.2012r.
  Wyświetleń: 1048
 328. XXI sesja RM , w dniu 28.01.2016
  Wyświetleń: 1046
 329. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 1045
 330. OGŁOSZENIA i OBWIESZCZENIA rok 2012
  Wyświetleń: 1044
 331. XXV sesja RM, w dniu 30.05.2016r.
  Wyświetleń: 1043
 332. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości we wsi Grabin
  Wyświetleń: 1042
 333. LIII sesja RM, w dniu 30.01.2014r.
  Wyświetleń: 1042
 334. Ogłoszenie o spisie wyborców
  Wyświetleń: 1042
 335. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/10 ...
  Wyświetleń: 1041
 336. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/10...
  Wyświetleń: 1038
 337. Oświadczenia majatkowe radnych za 2012r
  Wyświetleń: 1037
 338. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora PP Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1035
 339. XX sesja RM w dniu 26.01.2012 r.
  Wyświetleń: 1034
 340. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego ...
  Wyświetleń: 1034
 341. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1028
 342. XXXIV sesja RM w dniu 12.12.2012r.
  Wyświetleń: 1028
 343. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie Etap VII
  Wyświetleń: 1023
 344. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Krótkiej
  Wyświetleń: 1023
 345. Strona internetowa PKW
  Wyświetleń: 1022
 346. XLVI sesja RM w dniu 26.09.2013 r.
  Wyświetleń: 1022
 347. LII sesja RM, w dniu 10.01.2014r
  Wyświetleń: 1020
 348. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011r.
  Wyświetleń: 1020
 349. LXI Sesja RM w dniu 7.08.2014r.
  Wyświetleń: 1019
 350. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1016
 351. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/11
  Wyświetleń: 1016
 352. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1015
 353. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego...
  Wyświetleń: 1014
 354. XXVI sesja RM, w dniu 27.06.2016r.
  Wyświetleń: 1014
 355. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w GOR
  Wyświetleń: 1013
 356. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 1013
 357. XXVI sesja RM, w dniu 29.05.2012r.
  Wyświetleń: 1013
 358. XVII sesja RM, w dniu 24.11.2011r.
  Wyświetleń: 1012
 359. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/11
  Wyświetleń: 1011
 360. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/11
  Wyświetleń: 1009
 361. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1008
 362. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora PP Nr 1 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1008
 363. Rada Miejska
  Wyświetleń: 1008
 364. XLV sesja RM w dniu 29.08.2013 r.
  Wyświetleń: 1008
 365. OSiR w Niemodlinie zaprasza do składania ofert na zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w sezonie letnim 2011.
  Wyświetleń: 1002
 366. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 1001
 367. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko - Radcy prawnego
  Wyświetleń: 999
 368. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 997
 369. Projekty uchwał - rok 2010
  Wyświetleń: 997
 370. XXIII sesja RM, w dniu 29.03.2012r
  Wyświetleń: 995
 371. I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach
  Wyświetleń: 994
 372. LIX sesja RM, w dniu 29.05.2014r
  Wyświetleń: 994
 373. Oświadczenia majątkowe dyrektorówi kierowników jednostek organizacyjnych - 2012r.
  Wyświetleń: 994
 374. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/11
  Wyświetleń: 992
 375. XI sesja RM, w dniu 21.06.2011r.
  Wyświetleń: 992
 376. XXII sesja RM w dniu 29.02.2012r.
  Wyświetleń: 992
 377. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 990
 378. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa boisk sportowych w Graczach i Grabinie, gmina Niemodlin - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 987
 379. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy u. Opolskiej
  Wyświetleń: 986
 380. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów / wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 986
 381. XII sesja RM, w dniu 11.07.2011r.
  Wyświetleń: 983
 382. LVIII sesja RM , w dniu 13.05.2014r.
  Wyświetleń: 981
 383. LX sesja RM , w dniu 26.06.2014r.
  Wyświetleń: 980
 384. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2015 r.
  Wyświetleń: 978
 385. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 622/11 k.m. 10
  Wyświetleń: 976
 386. XIII sesja RM, w dniu 25.08.2011r.
  Wyświetleń: 975
 387. XV sesja RM , w dniu 27.10,2011r.
  Wyświetleń: 975
 388. XXXVII sesja RM, w dniu 15.02.2013r
  Wyświetleń: 974
 389. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Inspektora
  Wyświetleń: 973
 390. XLI sesja RM , w dniu 25.04.2013r.
  Wyświetleń: 972
 391. XLII sesja RM, w dniu 28.05.2013r.
  Wyświetleń: 971
 392. XXXVIII sesja RM , w dniu 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 969
 393. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/10...
  Wyświetleń: 968
 394. XXVIII sesja RM, w dniu 01.09.2016 r.
  Wyświetleń: 967
 395. Oświadczenia majątkowe praowników UM - 2010 r.
  Wyświetleń: 966
 396. XXVII sesjia RM, w dniu 18.06.2012r.
  Wyświetleń: 966
 397. XXIX sesja RM, w dniu 06.09.2012r.
  Wyświetleń: 964
 398. XL sesja RM , w dniu 26.03.2013r.
  Wyświetleń: 963
 399. XXIII sesja RM, w dniu 21.04.2016
  Wyświetleń: 963
 400. LV sesja RM , w dniu 27.03.2014r.
  Wyświetleń: 961
 401. XXI sesja RM w dniu 10.02.2012r.
  Wyświetleń: 961
 402. XIX sesja RM, w dniu 22.12.2011r.
  Wyświetleń: 960
 403. Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
  Wyświetleń: 957
 404. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
  Wyświetleń: 956
 405. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwsstycji celu publicznego - linia enn w Rutkach
  Wyświetleń: 955
 406. XXXIX sesja RM, w dniu 14.03.2013r.
  Wyświetleń: 955
 407. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 954
 408. LIV sesjsa RM, w dniu 27.02.2014r.
  Wyświetleń: 953
 409. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego enn w Wydrowicach
  Wyświetleń: 953
 410. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własnosć gminy na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 953
 411. XVIII sesja RM , w dniu 30.11.2011r.
  Wyświetleń: 953
 412. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
  Wyświetleń: 952
 413. XXXVI sesja RM, w dniu 31.01.2013r.
  Wyświetleń: 948
 414. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Wymianę opraw oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Niemodlin"
  Wyświetleń: 946
 415. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Radcy Prawnego
  Wyświetleń: 946
 416. XLIV sesja RM, w dniu 27.06.2013r.
  Wyświetleń: 946
 417. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.
  Wyświetleń: 945
 418. XLVII sesja RM w dniu 7 października 2013 r.
  Wyświetleń: 945
 419. Oświadczenia majatkowe pracowników UM - 2011r.
  Wyświetleń: 944
 420. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki 1179 o powierzchni 0,8900 ha k.m. 15 przy ul. Daszyńskiego w Niemodlinie, stanowiącej teren porośnięty drzewami z przeznaczeniem pod urządzenie parku linowego -na okres 10 lat.
  Wyświetleń: 943
 421. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 941
 422. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 940
 423. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/5 o powierzchni 0,1249 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 934
 424. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 931
 425. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 931
 426. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/11
  Wyświetleń: 930
 427. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
  Wyświetleń: 929
 428. L sesja RM w dniu 28.11.2013r.
  Wyświetleń: 929
 429. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 927
 430. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 925
 431. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin"
  Wyświetleń: 924
 432. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 466/5 k.m. 8 położonej w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW 106039. Stanowi własność G
  Wyświetleń: 924
 433. Rada Miejska
  Wyświetleń: 924
 434. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 919
 435. Ogłoszenia 2012 - 2014
  Wyświetleń: 919
 436. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26/10 (nr sprawy IFE 7331-135/10)
  Wyświetleń: 918
 437. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji lokalizacji inwestycji - enn w Sadach
  Wyświetleń: 913
 438. Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich
  Wyświetleń: 911
 439. obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/11
  Wyświetleń: 910
 440. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 908
 441. Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej n/n o na terenie działki nr 130 z k.m.1 obręb Gościejowice.
  Wyświetleń: 908
 442. LXIII sesja RM, w dniu 30.10.2014r.
  Wyświetleń: 907
 443. Zawiadomienie - Burmistrz Niemodlina zawiadamia, że wszczyna konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie...
  Wyświetleń: 907
 444. Gminne Centrum Reagowania
  Wyświetleń: 906
 445. XIV sesja RM, w dniu 22.09.2011r.
  Wyświetleń: 904
 446. XXIV sesja RM, w dniu 26.04.2012r.
  Wyświetleń: 904
 447. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/11
  Wyświetleń: 902
 448. XLVIII sesja RM w dniu 29.10.2013 r.
  Wyświetleń: 902
 449. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 993 k.m. 10 o powierzchni 0,0602 ha, położonej w Niemodlinie przy ul. Żeromskiego w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 901
 450. Projekty uchwał - rok 2013
  Wyświetleń: 901
 451. LVI sesja RM w dniu 10.04.2014 r.
  Wyświetleń: 899
 452. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013r.
  Wyświetleń: 898
 453. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego: nieruchomość położona w Niemodlinie, przy Alei Wol
  Wyświetleń: 897
 454. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wod-kan Sady
  Wyświetleń: 894
 455. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 894
 456. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 891
 457. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 891
 458. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 891
 459. LI sesja RM, w dniu 19.12.2013r
  Wyświetleń: 890
 460. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego w Graczach
  Wyświetleń: 889
 461. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie”
  Wyświetleń: 887
 462. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2010
  Wyświetleń: 887
 463. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Kanalizacja obszarów wiejskich etap III - budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowej, gmina Niemodlin”.
  Wyświetleń: 886
 464. XXVII sesja RM , w dniu 11.08.2016r.
  Wyświetleń: 883
 465. XXXIII sesja RM, w dniu 24.11.2016 r.
  Wyświetleń: 883
 466. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 882
 467. LXIV sesja RM, w dniu 7.11.2014r.
  Wyświetleń: 879
 468. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Niemodlin w latach 2016 - 2017"
  Wyświetleń: 878
 469. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby gminy Niemodlin w 2011r
  Wyświetleń: 878
 470. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 875
 471. XXXIV sesja RM , w dniu 22.12.2016 r.
  Wyświetleń: 873
 472. XXVIII sesja RM, w dniu 28.06.2012r.
  Wyświetleń: 872
 473. XXX sesja RM , w dniu 04.10.2012r.
  Wyświetleń: 871
 474. XXXV sesja RM, w dniu 20.12.2012r.
  Wyświetleń: 871
 475. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 468 k.m. 8
  Wyświetleń: 869
 476. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego w Gościejowicach
  Wyświetleń: 869
 477. Burmistrz Niemodlina ogłasza I ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości przetarg ustny
  Wyświetleń: 868
 478. XXXII sesja RM, w dniu 13.11.2012r.
  Wyświetleń: 868
 479. LVII sesja RM w dniu 29.04.2014r
  Wyświetleń: 866
 480. Projekty uchwał - rok 2017
  Wyświetleń: 860
 481. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Gościejowickiej oznaczonej nr działki 1016/32 k.m. 12 o powierzchni 0,0145 ha.
  Wyświetleń: 859
 482. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/11
  Wyświetleń: 858
 483. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/6 o powierzchni 0,0928 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 857
 484. obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 117, 52/9, 52/10 z k.m.1 w Graczach
  Wyświetleń: 857
 485. II n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Grabinie, oznaczonej nr działki 383/4 o powierzchni 0,1200 ha (RIVa ? 0,0300 ha, RIVb ? 0,0900 ha) , k.m. 4.
  Wyświetleń: 856
 486. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Roszkowicach, oznaczonej nr działki 100 z k.m.
  Wyświetleń: 854
 487. Projekty uchwał - rok 2012
  Wyświetleń: 854
 488. Wydanie decyzji dotyczącej usunięcia drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 852
 489. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2011 roku na terenie miasta
  Wyświetleń: 850
 490. Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej n/n na terenie działki nr 156/6 z k.m.1 obręb Sady.
  Wyświetleń: 850
 491. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 849
 492. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.
  Wyświetleń: 848
 493. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 847
 494. Wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok, spalarni ...
  Wyświetleń: 846
 495. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 656 k.m. 10 o powierzchni 0,4375 ha, położonej w Niemodlinie stanowiącej ul. H. Sienkiewicza w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 845
 496. Zarządzenia - 2017
  Wyświetleń: 844
 497. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 843
 498. Stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 841
 499. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze-Gościejowice, gmina Niemodlin”.
  Wyświetleń: 839
 500. Burmistrz Niemodlina informuje , że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 836
 501. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 835
 502. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego na terenie działek nr 169/1, 160, 170 z k.m.1 w Krasnej Górze.
  Wyświetleń: 833
 503. Projekty uchwał - rok 2011
  Wyświetleń: 832
 504. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 830
 505. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 828
 506. XXX sesja RM, w dniu 29.09.2016 r.
  Wyświetleń: 827
 507. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/7 o powierzchni 0,0876 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 824
 508. Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Rynku nr 3 ogłasza przetarg
  Wyświetleń: 820
 509. Wydanie zezwolenia na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne
  Wyświetleń: 820
 510. Ogłoszenia i zarządzenia 2015 r.
  Wyświetleń: 817
 511. XXXI sesja RM , w dniu 27.10.2016 r.
  Wyświetleń: 817
 512. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora : SP1 w Niemodlinie oraz SP2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 815
 513. Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt
  Wyświetleń: 815
 514. IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego / po przedszkolu w Grabinie /
  Wyświetleń: 812
 515. Dyrektor SZOZ ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 810
 516. V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego / po przedszkolu w Grabinie /
  Wyświetleń: 810
 517. PRZETARGI NA LOKALE UŻYTKOWE 2014
  Wyświetleń: 805
 518. Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 802
 519. Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
  Wyświetleń: 802
 520. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 795
 521. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/8 o powierzchni 0,0885 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 792
 522. Wydanie decyzji na lokalizację (budowę) i warunki wykonania lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej
  Wyświetleń: 791
 523. Zameldowanie na pobyt stały w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 790
 524. Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 788
 525. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości w Niemodlinie, nr działki 760/4 z k.m.
  Wyświetleń: 787
 526. Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 786
 527. obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego na terenie działek nr 239, 240/13, 240/12, 240/11, 240/10 z k.m.1 w Gościejowicach.
  Wyświetleń: 776
 528. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont fragmentu murów obronnych wraz z basteją w Niemodlinie”.
  Wyświetleń: 774
 529. Informacje o wynikach konkursów
  Wyświetleń: 773
 530. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach – folwark”.
  Wyświetleń: 764
 531. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi publicznej nr 104282 O w Krasnej Górze – droga do kościoła”.
  Wyświetleń: 762
 532. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V oraz VI etap” - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 761
 533. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 758
 534. Zapytania ofertowe 2017 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 754
 535. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont fragmentu murów obronnych wraz z basteją w Niemodlinie”.
  Wyświetleń: 750
 536. Wymeldowanie z pobytu stałego w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 750
 537. Przetargi na usługi i dostawy 2016
  Wyświetleń: 746
 538. PRZETARG NA OBWODNICĘ NIEMODLINA OGŁOSZONY!
  Wyświetleń: 743
 539. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznejna potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 741
 540. Interpelacje Radnych
  Wyświetleń: 741
 541. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Specjalista w Dziale Księgowości
  Wyświetleń: 734
 542. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemodlin na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 729
 543. Projekt budżetu na rok 2016
  Wyświetleń: 728
 544. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po TP ) o powierzchni 3,78 m2 położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie
  Wyświetleń: 727
 545. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po przedszkolu ) o powierzchni 157,32 m2 położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie
  Wyświetleń: 724
 546. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej nr 104213 O ul. Kolonia Leśna w Graczach”.
  Wyświetleń: 722
 547. Przetargi na roboty budowlane - 2016
  Wyświetleń: 720
 548. Potwierdzenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 715
 549. INTERPELACJE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ - 2017
  Wyświetleń: 713
 550. Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich ...
  Wyświetleń: 712
 551. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 711
 552. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.
  Wyświetleń: 710
 553. Przyjęcie zgłoszenia utraty dowodu osobistego
  Wyświetleń: 710
 554. Wynajem świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 710
 555. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki al
  Wyświetleń: 703
 556. Kierownik OPS w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko starszego inspektora
  Wyświetleń: 700
 557. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sarnach Wielkich, nr działki 131 z k.m.
  Wyświetleń: 696
 558. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Magnuszowiczkach, nr działki 61/2 z k.m.
  Wyświetleń: 680
 559. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 299 z k.m.1 o powierzchni 0,2419 ha położonej w Grodźcu.
  Wyświetleń: 678
 560. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 677
 561. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/12 k.m. 11
  Wyświetleń: 676
 562. opinie RIO w Opolu - 2017
  Wyświetleń: 675
 563. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej”.
  Wyświetleń: 672
 564. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po przedszkolu ) o powierzchni 157,32 m2 położonego w Grabinie
  Wyświetleń: 667
 565. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.
  Wyświetleń: 662
 566. XXXV sesja RM, w dniu 19.01.2017 r.
  Wyświetleń: 662
 567. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 117 z k.m.1 o powierzchni 0,1245 ha położonej w Michałówku
  Wyświetleń: 656
 568. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki al
  Wyświetleń: 656
 569. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej nr działki 2 z k.m.1 o powierzchni 0,4100 ha położonej w Grodźcu.
  Wyświetleń: 653
 570. Budowa elektrowni wiatrowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym do linii średniego napięcia 15 kV", przewidziana do realizacji na dz. nr 455 k.m. 4 obręb Grabin
  Wyświetleń: 649
 571. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i OC Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 648
 572. Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Niemodlin
  Wyświetleń: 645
 573. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Magnuszowiczkach, oznaczonej nr działki 46
  Wyświetleń: 639
 574. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu oraz do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Graczach oraz Publicznego Przedszkola w Graczach
  Wyświetleń: 625
 575. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomość oznaczonej nr działki nr 52/2 z k.m.1 położonej w Tłustorębach.
  Wyświetleń: 622
 576. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora SP 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 618
 577. Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
  Wyświetleń: 615
 578. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7
  Wyświetleń: 612
 579. XXXVI sesja RM, w dniu 27.02.2017 r.
  Wyświetleń: 609
 580. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa zjazdu publicznego z DK 46 przy ul. Opolskiej w Niemodlinie wraz z drogą wewnętrzną” - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 608
 581. I przetarg ustnynieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności nr 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej (były budynek szkolny), oznaczonej nr działki 617/1 k.m. 10 o powierzch
  Wyświetleń: 604
 582. Uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym
  Wyświetleń: 601
 583. INFORMACJE
  Wyświetleń: 599
 584. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 597
 585. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7
  Wyświetleń: 593
 586. XXI sesja RM , w dniu 28.01.2016
  Wyświetleń: 589
 587. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości z działki oznaczonej nr 654/1 z k.m.10 położonej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 585
 588. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/11 k.m. 11
  Wyświetleń: 584
 589. Opieka nad dziećmi do lat 3
  Wyświetleń: 584
 590. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie kontroli corocznej i przeglądu 5 letniego placów zabaw
  Wyświetleń: 581
 591. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach – folwark”.
  Wyświetleń: 580
 592. Zapytania ofertowe 2018
  Wyświetleń: 570
 593. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Grabin, oznaczonej nr działki 281
  Wyświetleń: 564
 594. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej połozonej w Tłustorębach, oznaczonej nr działki 104/3
  Wyświetleń: 559
 595. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Grabin, oznaczonej nr działki 380/1 k.m. 4
  Wyświetleń: 545
 596. Ustalenie numeru porządkowego budynku
  Wyświetleń: 538
 597. XVIII sesja RM, w dniu 11.11.2015r.
  Wyświetleń: 535
 598. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowie drogi technologicznej stanowiącej objazd drogi wojewódzkiej nr 405 wraz z mostem tymczasowym
  Wyświetleń: 533
 599. Burmistrz Niemodlina ogłasza: I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze (nr działki 549 z k.m 2)
  Wyświetleń: 531
 600. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gościejowice Małe”
  Wyświetleń: 520
 601. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie : "Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – III etap wymiana klapy oddymiającej”
  Wyświetleń: 516
 602. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej”.
  Wyświetleń: 514
 603. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Rozbudowa oświetlenia ulicznego i doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Tysiąclecia w Niemodlinie
  Wyświetleń: 501
 604. Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 501
 605. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 498
 606. Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży - 17.03.2017
  Wyświetleń: 497
 607. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Tłustoręby oznaczonej nr działki 107/2
  Wyświetleń: 485
 608. Informacja o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tłustorębach
  Wyświetleń: 485
 609. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat położonych w Sarnach Wielkich
  Wyświetleń: 481
 610. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie : Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – II etap wymiana klapy oddymiającej”
  Wyświetleń: 480
 611. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 475
 612. I ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach, oznaczonej nr działki 337/6
  Wyświetleń: 475
 613. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2017 roku na terenie miasta i gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 473
 614. XXXVIII sesja RM , w dniu 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 473
 615. Informacja Burmistrza Niemodlina o dotacjach na zadania własne Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 470
 616. Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 470
 617. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 468
 618. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 467
 619. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Gościejowicach, gmina Niemodlin”
  Wyświetleń: 465
 620. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na Rynku w Niemodlinie zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu” - 14.04.2017 r.
  Wyświetleń: 450
 621. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 18,36 mkw. znajdującego się w budynku 43 a przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 450
 622. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 447
 623. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 446
 624. Burmistrz Niemodlina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 444
 625. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na
  Wyświetleń: 443
 626. Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 443
 627. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby Gminy Niemodlin w 2017 roku
  Wyświetleń: 441
 628. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Graczach oznaczonej nr działki 84
  Wyświetleń: 441
 629. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 440
 630. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej nr działki 207/2 z k.m.1
  Wyświetleń: 439
 631. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 438
 632. Burmistrz informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego i dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 437
 633. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 435
 634. Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gracze
  Wyświetleń: 434
 635. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.
  Wyświetleń: 434
 636. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 433
 637. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: wykonanie 20 st. budek lęgowych dla ptaków wraz z ich montażem na drzewach
  Wyświetleń: 431
 638. Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.
  Wyświetleń: 431
 639. wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym - ZGKiM
  Wyświetleń: 425
 640. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku uŻyteczności publicznej połozonym przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 420
 641. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V oraz VI etap” - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 418
 642. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego – etap III – wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie
  Wyświetleń: 418
 643. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na dostawę schodołazu akumulatorowego oraz kompatybilnego z nim wózka inwalidzkiego
  Wyświetleń: 418
 644. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Roszkowicach oznaczonej nr działki 135/2 k.m. 5
  Wyświetleń: 416
 645. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Grabin
  Wyświetleń: 416
 646. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym - ZGKiM 10.03.2017
  Wyświetleń: 414
 647. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: odmulenie rowu melioracyjnego, na działce gminnej nr 1182/127 - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 410
 648. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntwej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/20
  Wyświetleń: 408
 649. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Jaczowice, oznaczonej nr działki 223/1
  Wyświetleń: 405
 650. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: posadzenie 11 szt. drzew z gatunku lipa, 29 szt. z gatunku cis pospolity oraz wycinkę samosiewów
  Wyświetleń: 405
 651. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 404
 652. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Przebudowa zjazdu z DK 46 na SEE przy ul. Opolskiej - budowa oświetlenia drogowego" - 13.04.2017
  Wyświetleń: 404
 653. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nowych nazw ulic w Graczach i Niemodlinie
  Wyświetleń: 404
 654. Burmistrz Niemodlina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tłustorębach oznaczonej nr działki 104/3.
  Wyświetleń: 403
 655. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 396
 656. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 396
 657. Kierownik OPS w Niemodlinie zaprasza do składania ofert na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, na terenie gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 396
 658. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie – Staw Młyński - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 395
 659. Burmistrz Niemodlina ogłasza: I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Góra (nr działki 211/2 z k.m 3)
  Wyświetleń: 394
 660. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 393
 661. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: wyposażenie terenów rekreacyjnych w zewnętrzne urządzenia fitness - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 393
 662. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: wycinka 11 szt. drzew wraz z frezowaniem 3 szt. pni, wycinka 100 mkw. krzewów
  Wyświetleń: 392
 663. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8/1 przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 391
 664. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 388
 665. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
  Wyświetleń: 385
 666. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Uzupełnienie ocieplenia świetlicy wiejskiej w Piotrowej"
  Wyświetleń: 382
 667. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Grodźcu, oznaczonej nr działki 7 k.m. 1
  Wyświetleń: 379
 668. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie oznaczonej nr działki 911/38 z k.m.11
  Wyświetleń: 379
 669. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 379
 670. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej ( były budynek szkoły )
  Wyświetleń: 378
 671. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego – etap III – wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie
  Wyświetleń: 374
 672. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 373
 673. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych"
  Wyświetleń: 373
 674. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 372
 675. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych”
  Wyświetleń: 370
 676. XXXVII sesja RM , w dniu 30.03.2017 r.
  Wyświetleń: 367
 677. BURMISTRZ NIEMODLINA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 366
 678. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustne na dzierżawę części nieruchomości
  Wyświetleń: 365
 679. Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 364
 680. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu MPZP obrębu ewidencyjnego Sady
  Wyświetleń: 364
 681. XL sesja RM , w dniu 25.05.2017 r.
  Wyświetleń: 363
 682. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości z działki oznaczonej nr 1227/9 z k.m.11 położonej w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 362
 683. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 358
 684. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 354
 685. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 347
 686. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Tłustoręby
  Wyświetleń: 345
 687. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości do dzierżawy - 24.04.2017 r.
  Wyświetleń: 341
 688. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 341
 689. Burmistrz Niemodlina ogłaszaprzetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wydrowicach - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 339
 690. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 338
 691. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 337
 692. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 573/3 w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 337
 693. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
  Wyświetleń: 335
 694. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu oraz do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Graczach oraz Publicznego Przedszkola w Graczach wraz
  Wyświetleń: 335
 695. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania : odmulenie rowu melioracyjnego R-B16 w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 334
 696. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 333
 697. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 332
 698. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 331
 699. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 330
 700. XXXIX sesja RM , w dniu 09.05.2017 r.
  Wyświetleń: 328
 701. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 327
 702. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 325
 703. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 323
 704. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 322
 705. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się: Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 321
 706. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 319
 707. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 319
 708. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 319
 709. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 318
 710. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 318
 711. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7 - 15.05.2017 r.
  Wyświetleń: 316
 712. Kierownik Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 316
 713. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 312
 714. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu.
  Wyświetleń: 311
 715. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 310
 716. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2016 r.
  Wyświetleń: 310
 717. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tlustorębach
  Wyświetleń: 309
 718. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 309
 719. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Piotrowej"
  Wyświetleń: 309
 720. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 307
 721. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustne
  Wyświetleń: 304
 722. Burmistrz Niemodlina informuje, o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 15.05.2017
  Wyświetleń: 303
 723. XLI sesja RM , w dniu 29.06.2017 r.
  Wyświetleń: 303
 724. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 302
 725. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: ułozenie kostki brukowej o grubości 6 cm w wiatach w sołectwach Jakubowice i Sosnówka - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 302
 726. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 301
 727. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 301
 728. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: dostawa i montaż drzwi zewnętrznych do świetlic wiejskich w Gościejowicach i Sadach - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 298
 729. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 296
 730. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 295
 731. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2016 r.
  Wyświetleń: 295
 732. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym - lokale w Niemodlinie i Graczach
  Wyświetleń: 293
 733. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Grabinie
  Wyświetleń: 289
 734. Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Centrum Usług Wspólnych w roku 2018
  Wyświetleń: 289
 735. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 287
 736. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie promocji rozwoju wolontariatu wśród młodzieży
  Wyświetleń: 287
 737. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie składanej, łukowej ścianki "pop up" - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 286
 738. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące lokalizacji inwestycji polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Rutkach
  Wyświetleń: 286
 739. Podatki 2018
  Wyświetleń: 286
 740. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 285
 741. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Samodzielny Referent w Dziale Komunalno - Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 285
 742. Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 280
 743. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze o pow. 0,0702 ha - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 279
 744. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 279
 745. Informacja o udzielonej dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 279
 746. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Niemodlinie działka nr 1012/3
  Wyświetleń: 279
 747. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 278
 748. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 277
 749. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin - VIII nabór"
  Wyświetleń: 277
 750. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 276
 751. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 400 szt.torby lnianej z nadrukiem - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 276
 752. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - 20.04.2017 r.
  Wyświetleń: 276
 753. Gmina Niemodlin zaprasza do zlożenia oferty na wykonanie tablicy pamiątkowej - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 275
 754. Archiwum przetargów
  Wyświetleń: 274
 755. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 274
 756. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 274
 757. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu pomieszczenia strychowego w budynku przy Opolskiej 10 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 273
 758. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 273
 759. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości o pow. 17,5 m2 położonej w Niemodlinie - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 272
 760. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 271
 761. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat: • działka nr 45/3 k.m.1 o pow.0,09 ha.
  Wyświetleń: 268
 762. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu
  Wyświetleń: 268
 763. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 268
 764. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 268
 765. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 267
 766. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 267
 767. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 264
 768. Gmina Niemodlin zaprasza do zlożenia oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Wyświetleń: 263
 769. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 18,36 mkw. znajdującego się w budynku 43 a przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 263
 770. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 262
 771. Ogłoszenie - I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 697/2
  Wyświetleń: 262
 772. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 260
 773. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
  Wyświetleń: 260
 774. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 259
 775. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 259
 776. Burmistrz Niemodlina ogłasza V przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 258
 777. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Oznakowanie tras rowerowych na terenie Gminy Niemodlin wraz z wyposażeniem małej architektury w ramach projektu pn. Szlak Rowerowy WOKÓŁ NIEMODLINA
  Wyświetleń: 258
 778. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości z dz. nr 760/4 - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 257
 779. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 257
 780. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 257
 781. Zawiadomienie o zmianie nazw ulic w Niemodlinie i Graczach
  Wyświetleń: 257
 782. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruclromości działki oznaczonej nr 575/4 z k. m.9 o powierzchni 0,1065 ha
  Wyświetleń: 256
 783. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności nr 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej (były budynek szkoły)
  Wyświetleń: 256
 784. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustnne na dzierżawę części nieruchomości nr działki 573/3 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 255
 785. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 252
 786. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 250
 787. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 250
 788. XLII sesja RM , w dniu 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 250
 789. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 249
 790. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie oznaczonej nr działki 1016/17 z k.m.12 - 26.07.2017
  Wyświetleń: 247
 791. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 247
 792. Projekt budżetu na rok 2018
  Wyświetleń: 247
 793. XLIII sesja RM , w dniu 28.09.2017 r.
  Wyświetleń: 247
 794. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 246
 795. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wyklejek z folii perforowanej na ścianach słupowo-ryglowych z profili aluminiowych.
  Wyświetleń: 246
 796. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 245
 797. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 244
 798. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki
  Wyświetleń: 244
 799. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 243
 800. Ogłoszenie - I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Jaczowice, oznaczonej nr działki 132/2
  Wyświetleń: 243
 801. Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/10
  Wyświetleń: 243
 802. Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 911/38
  Wyświetleń: 243
 803. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 241
 804. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 239
 805. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 239
 806. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 236
 807. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 1227/10 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 236
 808. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg nieograniczony ustny
  Wyświetleń: 235
 809. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 235
 810. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 235
 811. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 235
 812. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 233
 813. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. czyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym
  Wyświetleń: 233
 814. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy - 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 232
 815. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 230
 816. Burmistrz niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 230
 817. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Tlustoręby
  Wyświetleń: 230
 818. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 229
 819. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 228
 820. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 226
 821. Burmistrz Niemodlina informuje o nieograniczonym przetargu
  Wyświetleń: 225
 822. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 225
 823. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wydrowicach nr działki 54 z k.m. 3 - 24.07.2017
  Wyświetleń: 225
 824. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się: wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego, wykaz nieruchomości przeznaczone
  Wyświetleń: 224
 825. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie prac polegających na profilowaniu i zagęszczaniu dróg.
  Wyświetleń: 224
 826. Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych”
  Wyświetleń: 222
 827. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn„Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – IV etap wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu, wykonanie podświetlanego logo i szyldu obiektu”
  Wyświetleń: 221
 828. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dot. ustalenia lokalizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Rutkach
  Wyświetleń: 217
 829. Ogłoszenie o nieorganiczonych przetargach
  Wyświetleń: 215
 830. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 214
 831. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/20
  Wyświetleń: 212
 832. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 212
 833. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 212
 834. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.
  Wyświetleń: 212
 835. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego położonej w Niemodlinie, oznaczonej
  Wyświetleń: 211
 836. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położonej w Niemodlinie - działka nr 760/4 z k.m. 10 - 24.07.2017
  Wyświetleń: 210
 837. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 210
 838. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 210
 839. Przetarg na Kanalizację sanitarną Niemodlina etap V ogłoszony
  Wyświetleń: 210
 840. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
  Wyświetleń: 208
 841. Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Molestowice, oznaczonej nr działki 55/4
  Wyświetleń: 207
 842. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. " Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Grodźcu
  Wyświetleń: 206
 843. Zawiadomienie o przeprowadzeniu II etapu konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic w Graczach i Niemodlinie.
  Wyświetleń: 206
 844. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 204
 845. Gmina Niemodlin ogłasza nabór ofert na wykonanie w 2017 r usług szkoleniowych
  Wyświetleń: 204
 846. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące lokalizacji inwestycj polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Grabinie
  Wyświetleń: 204
 847. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 203
 848. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 200
 849. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabin
  Wyświetleń: 199
 850. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs na wsparcie zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - 26.05.2017 r.
  Wyświetleń: 198
 851. Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Roszkowice, oznaczonej nr działki 42/7
  Wyświetleń: 197
 852. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 196
 853. rok 2018
  Wyświetleń: 195
 854. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 194
 855. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 194
 856. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 192
 857. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 190
 858. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 190
 859. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 189
 860. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 185
 861. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 184
 862. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/22 z k.m.2
  Wyświetleń: 184
 863. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 184
 864. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 183
 865. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 182
 866. Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
  Wyświetleń: 182
 867. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 181
 868. Burmistrz Niemodlina III nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 180
 869. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu - 19.09.2017
  Wyświetleń: 180
 870. Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 179
 871. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 177
 872. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 177
 873. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza przetarg niograniczony
  Wyświetleń: 173
 874. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 172
 875. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości
  Wyświetleń: 172
 876. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 171
 877. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 171
 878. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie " Budowa przejść dla pieszych na ul. Boh.Powst.Śl. wraz z doświetleniem skrzyżowania z ul. 700-lecia i ul. Korfantego oraz ul. Brzeską oraz budowa przyłącza na ul. Sportowej"
  Wyświetleń: 171
 879. Burmistrz Niemodlina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 169
 880. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 169
 881. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym poł. w Niemodlinie przy Rynku
  Wyświetleń: 166
 882. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 162
 883. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 162
 884. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 161
 885. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń UM w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy - 24.07.2017 r.
  Wyświetleń: 160
 886. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 160
 887. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 159
 888. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 158
 889. Obwieszczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie stanu technicznego oraz prawidłowości prowadzenia robót budowlanych drogi gminnej
  Wyświetleń: 158
 890. Przetarg na prowadzenie działalności handlowo - gastronomicznej
  Wyświetleń: 158
 891. Archiwum przetargów - 2016
  Wyświetleń: 156
 892. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania - profilowanie drogi , rozplantowanie bazaltowego kruszywa, transport kruszywa.
  Wyświetleń: 155
 893. XLIV sesja RM w dniu 26.10.2017 r.
  Wyświetleń: 155
 894. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 154
 895. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg niograniczony
  Wyświetleń: 153
 896. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Grodźcu, oznaczonej nr działki 7 z k.m.1
  Wyświetleń: 152
 897. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 151
 898. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 151
 899. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 18,36 m2 znajdującego się w budynku nr 43a przy Rynku w Niemodlinie z pomieszczeniem gospodarczym
  Wyświetleń: 150
 900. Archiwum przetargów - 2011
  Wyświetleń: 148
 901. Archiwum przetargów - 2015
  Wyświetleń: 148
 902. Archiwum przetargów - 2010
  Wyświetleń: 146
 903. Archiwum przetargów - 2014
  Wyświetleń: 143
 904. Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji polegającej na budowie przepławki przy jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 140
 905. Archiwum przetargów - 2012
  Wyświetleń: 138
 906. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 136
 907. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przepławki przy jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 134
 908. Informacja o wykazie nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy - 20.09.2017
  Wyświetleń: 133
 909. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 132
 910. Informacja o uchwaleniu MPZP obrębu ewidencyjnego Sady
  Wyświetleń: 130
 911. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. czyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym
  Wyświetleń: 129
 912. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - Stopnia Kopice
  Wyświetleń: 129
 913. PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE SĄ PUBLIKOWANE NA STRONIE WWW.BIP.NIEMODLIN.PL W ZAKŁADCE PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE - KLIKNIJ ABY WEJŚĆ NA BIP.NIEMODLIN.PL
  Wyświetleń: 129
 914. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 126
 915. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntwej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/20
  Wyświetleń: 126
 916. Archiwum przetargów - 2013
  Wyświetleń: 125
 917. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. czyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym
  Wyświetleń: 124
 918. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Grabinie
  Wyświetleń: 123
 919. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania - rozplantowanie bazaltowego kruszywa , transport kruszywa w miejscowościach Gościejowice i Sady
  Wyświetleń: 119
 920. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w Lipnie
  Wyświetleń: 119
 921. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze
  Wyświetleń: 117
 922. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 117
 923. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się: wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 116
 924. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji deszczowej w Wydrowicach
  Wyświetleń: 114
 925. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - budowa kanalizacji deszczowej w Wydrowicach
  Wyświetleń: 113
 926. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego użyteczności publicznej - ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 111
 927. Obwieszczenie zawieszające postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - jaz w Michałowie
  Wyświetleń: 111
 928. XLVI sesja RM , w dniu 30.11.2017 r.
  Wyświetleń: 110
 929. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 109
 930. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy solarnej w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 108
 931. XLVII sesja RM , w dniu 05.12.2017 r.
  Wyświetleń: 108
 932. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 102
 933. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 100
 934. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 18.10.2017
  Wyświetleń: 100
 935. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 96
 936. XLVIII sesja RM, w dniu 21.12.2017 r.
  Wyświetleń: 96
 937. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy w Niemodlinie
  Wyświetleń: 94
 938. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 93
 939. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2018
  Wyświetleń: 90
 940. Burmistrz Niemodlina zaprasza do składania ofert na zadanie - " Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 89
 941. Uruchomienie tartaku drzewnego w Magnuszowicach na działce nr 241/1
  Wyświetleń: 87
 942. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub zbycja - 21.11.2017 r
  Wyświetleń: 87
 943. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w Lipnie
  Wyświetleń: 80
 944. Farma fotowoltaiczna w Piotrowej
  Wyświetleń: 65
 945. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej dla potrzeb projektowanej zabudowy mieszkaniowej w Lipnie
  Wyświetleń: 63
 946. Archiwum przetargów - 2009
  Wyświetleń: 60
 947. Archiwum przetargów - 2017
  Wyświetleń: 60
 948. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2018
  Wyświetleń: 60
 949. Zawiadomienie w sprawie konsultacji społecznych o nadanie nazw nowych ulic w Niemodlinie
  Wyświetleń: 55
 950. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości w Niemodlinie
  Wyświetleń: 54
 951. XLIX sesja RM, w dniu 10.01.2018 r.
  Wyświetleń: 52
 952. Rozbudowa fermy drobiu w Jaczowicach
  Wyświetleń: 51
 953. Burmistrz Niemodlina ogłasza I ograniczony do mieszkańców Gminy Niemodlin przetarg ustny na najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 47
 954. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości w Niemodlinie
  Wyświetleń: 47
 955. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2018 roku na terenie miasta i gminy Niemodlin.
  Wyświetleń: 44
 956. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Niemodlin - 20.12.2017 r.
  Wyświetleń: 42
 957. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy - 2018
  Wyświetleń: 40
 958. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Krasna Góra - 20.12.2017 r.
  Wyświetleń: 39
 959. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Sady - 20.12.2017 r.
  Wyświetleń: 39
 960. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ogródek przydomowy- 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 38
 961. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby Gminy Niemodlin w 2018 roku
  Wyświetleń: 37
 962. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 37
 963. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych z grupą dzieci zakwalifikowanych do uczestniczenia w zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 35
 964. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - pomieszczenie gospodarcze- 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 35
 965. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - kiosk handlowy - 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 30
 966. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - lokal użytkowy - 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 30
Metryczka
 • wytworzono:
  21-05-2015
  przez: Witold Kuriata
 • opublikowano:
  21-05-2015 20:40
  przez: Witold Kuriata
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Niemodlin
  odwiedzin: 1981
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×