Urząd Miejski w Niemodlinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6116663737728664641400000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
502093871248852466564866443830411484803359417523305253459449
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
192152159421974216822523925861259392875132292432374304140754
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00002515201916556180891798720135
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 68946
 2. Przetargi i Zaproszenia do złożenia ofert
  Wyświetleń: 43430
 3. rok 2017
  Wyświetleń: 12093
 4. Zapytania ofertowe 2017
  Wyświetleń: 11703
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 11446
 6. Uchwały RM kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 11093
 7. Uchwały RM kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 9701
 8. Rada Miejska
  Wyświetleń: 8951
 9. Rok 2016
  Wyświetleń: 8595
 10. Przetargi na usługi i dostawy
  Wyświetleń: 8217
 11. Rok 2017
  Wyświetleń: 7290
 12. Zapytania ofertowe 2016 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 6191
 13. Przetargi na roboty budowlane - 2017
  Wyświetleń: 5580
 14. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 5578
 15. Przetargi na roboty budowlane
  Wyświetleń: 5339
 16. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia, informacje ( narastająco )
  Wyświetleń: 5194
 17. rok 2016
  Wyświetleń: 4879
 18. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2017
  Wyświetleń: 4765
 19. rok 2015
  Wyświetleń: 4318
 20. Przetargi na lokale użytkowe
  Wyświetleń: 4258
 21. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4142
 22. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 4128
 23. Podatki i opłaty w roku 2016
  Wyświetleń: 4027
 24. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4019
 25. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2016 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 4009
 26. Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ZUS
  Wyświetleń: 4007
 27. Ogłoszenia i obwieszczenia burmistrza
  Wyświetleń: 3981
 28. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3961
 29. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 3794
 30. Przetargi / zapytania ofertowe ZGKiM
  Wyświetleń: 3699
 31. Podatki
  Wyświetleń: 3616
 32. Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 3559
 33. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3552
 34. Kierownictwo
  Wyświetleń: 3484
 35. Zapytania ofertowe 2018
  Wyświetleń: 3312
 36. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 3304
 37. Referat Spraw Społecznych i Zdrowia
  Wyświetleń: 3301
 38. Jednostki organizacyjne gminy
  Wyświetleń: 3224
 39. Przetargi na usługi i dostawy - 2017
  Wyświetleń: 3215
 40. Interpelacje kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3113
 41. Władze gminy
  Wyświetleń: 3106
 42. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 3087
 43. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3080
 44. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2017
  Wyświetleń: 3003
 45. Statut gminy
  Wyświetleń: 2953
 46. Dokumenty potwierdzające wybór Burmistrza i powołanie Skarbnika
  Wyświetleń: 2920
 47. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2916
 48. rok 2018
  Wyświetleń: 2907
 49. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2016
  Wyświetleń: 2854
 50. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 2848
 51. Gospodarka odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2818
 52. rok 2015
  Wyświetleń: 2814
 53. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2798
 54. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2775
 55. Projekty uchwał / konsultacje
  Wyświetleń: 2753
 56. Projekt WPF na 2014 r.
  Wyświetleń: 2748
 57. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
  Wyświetleń: 2746
 58. Sprawozdanie finansowe SZOZ w Niemodlinie za 2012 r.
  Wyświetleń: 2739
 59. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
  Wyświetleń: 2722
 60. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 2714
 61. Zarządzenia i ogłoszenia burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 2712
 62. Budżet 2015
  Wyświetleń: 2711
 63. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2706
 64. Strategia rozwoju gminy Niemodlin na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 2685
 65. Budżet 2014
  Wyświetleń: 2660
 66. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY NIEMODLIN NA LATA 2015 - 2032
  Wyświetleń: 2640
 67. Informacje o zadłużeniu Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 2627
 68. Projekt budżetu na rok 2016
  Wyświetleń: 2610
 69. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
  Wyświetleń: 2603
 70. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2015 r.
  Wyświetleń: 2586
 71. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2577
 72. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
  Wyświetleń: 2569
 73. Opinie RIO
  Wyświetleń: 2532
 74. Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2012 r
  Wyświetleń: 2515
 75. Jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 2513
 76. Projekt budżetu na 2015 r.
  Wyświetleń: 2503
 77. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 2501
 78. Projekt budżetu na 2014 r.
  Wyświetleń: 2493
 79. Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji
  Wyświetleń: 2473
 80. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 2435
 81. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2434
 82. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2014 r.
  Wyświetleń: 2424
 83. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
  Wyświetleń: 2412
 84. Zaświadczenia NIP REGON
  Wyświetleń: 2400
 85. Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2011 r.
  Wyświetleń: 2397
 86. Projekty uchwał RM
  Wyświetleń: 2391
 87. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
  Wyświetleń: 2385
 88. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2378
 89. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2017
  Wyświetleń: 2377
 90. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2012 r.
  Wyświetleń: 2375
 91. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2013 r.
  Wyświetleń: 2370
 92. Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2011 r
  Wyświetleń: 2365
 93. Budżet 2013
  Wyświetleń: 2353
 94. Żłobki i kluby dziecięce
  Wyświetleń: 2353
 95. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2344
 96. VII sesja RM, w dniu 29.03.2011
  Wyświetleń: 2336
 97. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
  Wyświetleń: 2314
 98. Kwestionariusz Osobowy
  Wyświetleń: 2309
 99. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
  Wyświetleń: 2305
 100. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2300
 101. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2297
 102. Wydział Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 2284
 103. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2281
 104. Petycje
  Wyświetleń: 2281
 105. Inne ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 2278
 106. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2013 r.
  Wyświetleń: 2271
 107. Rada Miejska kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2267
 108. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.
  Wyświetleń: 2226
 109. Przetargi ZGKiM - 2017
  Wyświetleń: 2215
 110. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 2213
 111. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2016
  Wyświetleń: 2211
 112. e-puap
  Wyświetleń: 2210
 113. Zarządzenia i ogłoszenia burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 2209
 114. rok 2012
  Wyświetleń: 2201
 115. rok 2013
  Wyświetleń: 2201
 116. Konsultacje projektu współpracy na rok 2016
  Wyświetleń: 2194
 117. BIP archiwalny
  Wyświetleń: 2180
 118. Komunikacja w języku migowym
  Wyświetleń: 2167
 119. rok 2010
  Wyświetleń: 2166
 120. Budżet 2012
  Wyświetleń: 2163
 121. Budżet 2011
  Wyświetleń: 2161
 122. Udostepnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2144
 123. rok 2011
  Wyświetleń: 2139
 124. rok 2014
  Wyświetleń: 2125
 125. Program Ochrony Środowiska na lata 2010 - 2013
  Wyświetleń: 2116
 126. Gminny Program Opieki nad Zabytkami
  Wyświetleń: 2115
 127. Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 2115
 128. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2097
 129. rok 2013
  Wyświetleń: 2096
 130. ZGKiM zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 500 szt. świeczki parafinowej, barwionej w kolorach i kształcie bastei
  Wyświetleń: 2089
 131. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 2086
 132. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 2083
 133. Plan Gospodarki Odpadami na lata 2010 - 2013
  Wyświetleń: 2078
 134. Zarządzenia, Obwieszczenia, Rozporządzenia
  Wyświetleń: 2060
 135. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.
  Wyświetleń: 2059
 136. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 2058
 137. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 2057
 138. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 2047
 139. rok 2011
  Wyświetleń: 2046
 140. Wnioski o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 2045
 141. rok 2012
  Wyświetleń: 2032
 142. Program Rozwoju Gminy 2007-2013
  Wyświetleń: 2031
 143. Zarządzenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 2029
 144. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2026
 145. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2022
 146. Inne obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 2015
 147. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2015r
  Wyświetleń: 2015
 148. rok 2014
  Wyświetleń: 2009
 149. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
  Wyświetleń: 1986
 150. Informacje
  Wyświetleń: 1985
 151. Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych 2016-2019
  Wyświetleń: 1985
 152. Zarządzenia - 2016
  Wyświetleń: 1985
 153. Straż Miejska
  Wyświetleń: 1970
 154. Przetargi na lokale użytkowe / mieszkalne - 2017
  Wyświetleń: 1966
 155. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1957
 156. Ogłoszono przetarg na remont fragmentu muru z basteją
  Wyświetleń: 1951
 157. Konsultacje projektów współpracy na rok 2015
  Wyświetleń: 1941
 158. Budżet 2010
  Wyświetleń: 1930
 159. Podatki 2017
  Wyświetleń: 1928
 160. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 1919
 161. Inne obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 1918
 162. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 1918
 163. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 1911
 164. Ogloszenia
  Wyświetleń: 1900
 165. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 1900
 166. Projekt budżetu na rok 2017
  Wyświetleń: 1890
 167. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1877
 168. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.
  Wyświetleń: 1858
 169. ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 1834
 170. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - 01.06.2016
  Wyświetleń: 1823
 171. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału IGK
  Wyświetleń: 1822
 172. Oferty realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 1798
 173. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o dotacjach
  Wyświetleń: 1739
 174. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1733
 175. Zapytania ofertowe ZGKiM - 2017
  Wyświetleń: 1730
 176. Anulowanie czynności zameldowania
  Wyświetleń: 1724
 177. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej nr 104213 O ul. Kolonia Leśna w Graczach”.
  Wyświetleń: 1719
 178. BURMISTRZ NIEMODLINA ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - naczelnika
  Wyświetleń: 1717
 179. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub sprzedaży - 12.06.2017
  Wyświetleń: 1698
 180. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1691
 181. Oswiadczenia majatkowe pracowników UM - 2014r.
  Wyświetleń: 1683
 182. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1667
 183. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SZOZ w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1661
 184. Dyrektor ZEFO w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko - starszego referenta ds. oświaty
  Wyświetleń: 1645
 185. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Podatków, Opłat i Egzekucji w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1644
 186. Rok 2015
  Wyświetleń: 1641
 187. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 1626
 188. Dyrektor CUW w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze : Referenta Ds. Administracyjno-Kadrowych
  Wyświetleń: 1605
 189. Rok 2016
  Wyświetleń: 1597
 190. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1579
 191. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1577
 192. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1569
 193. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1562
 194. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy - 2017
  Wyświetleń: 1542
 195. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora Wydziału GNP
  Wyświetleń: 1533
 196. Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1533
 197. Plany pracy Komisji RM
  Wyświetleń: 1521
 198. Rok 2018
  Wyświetleń: 1521
 199. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 1515
 200. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1512
 201. X sesja RM , w dniu 30.04.2015r.
  Wyświetleń: 1509
 202. Odpisy skrócone i zupełne z akt stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1500
 203. XIX sesja RM, w dniu 26.11.2015r.
  Wyświetleń: 1480
 204. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 oraz Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1473
 205. VI sesja RM, w dniu 27.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1469
 206. Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego
  Wyświetleń: 1466
 207. VIII sesja RM , w dniu 26.03.2015r.
  Wyświetleń: 1454
 208. Zameldowanie (na pobyt stały lub czasowy) w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1453
 209. Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1448
 210. V sesja RM, w dniu 15.01.2015r
  Wyświetleń: 1441
 211. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego w OSiR w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1439
 212. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Specjalista w Dziale Księgowości
  Wyświetleń: 1437
 213. Informacja o wynikach naboru na stanowisko naczelnika Wydziału IFE
  Wyświetleń: 1431
 214. IX sesja RM , w dniu 07.04.2015r.
  Wyświetleń: 1430
 215. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1421
 216. Zarządzenia - 2014
  Wyświetleń: 1419
 217. Składy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1418
 218. Dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 1415
 219. I sesja RM , w dniu 01.12.2014r.
  Wyświetleń: 1413
 220. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1413
 221. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1412
 222. Uchwały RM kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1404
 223. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1403
 224. Dyrektor Zakładu Ekonomiczno – Finansowego Oświaty w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Referenta ds. administracyjno-kadrowych w Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 1401
 225. Projekty uchwał - rok 2016
  Wyświetleń: 1401
 226. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1400
 227. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1398
 228. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2016
  Wyświetleń: 1396
 229. XX sesja RM , w dniu 17.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1396
 230. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 1396
 231. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Niemodlin
  Wyświetleń: 1395
 232. Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1387
 233. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 1386
 234. VII sesja RM, w dniu 25.02.2015r
  Wyświetleń: 1385
 235. LXIV sesja RM, 10.11.2010r.
  Wyświetleń: 1383
 236. IV sesja RM, w dniu 18.12.2014r.
  Wyświetleń: 1378
 237. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi publicznej nr 104282 O w Krasnej Górze – droga do kościoła”.
  Wyświetleń: 1370
 238. VIII sesja RM, w dniu 28.04.2011r.
  Wyświetleń: 1370
 239. III sesja RM w dniu 23.12.2010
  Wyświetleń: 1369
 240. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale GNP
  Wyświetleń: 1368
 241. Projekty uchwał - rok 2014
  Wyświetleń: 1366
 242. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 1365
 243. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 1363
 244. XVI sesja RM , w dniu 29.09.2015 r.
  Wyświetleń: 1361
 245. konsultacje projektu współpracy na rok 2011
  Wyświetleń: 1355
 246. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 1349
 247. V sesja RM w dniu 27.01.2011r.
  Wyświetleń: 1347
 248. Konsultacje projektu współpracy na 2013 rok
  Wyświetleń: 1342
 249. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1342
 250. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ...
  Wyświetleń: 1338
 251. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie płatności na raty podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 1323
 252. III sesja RM , w dniu 09.12.2014r.
  Wyświetleń: 1320
 253. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2014r.
  Wyświetleń: 1319
 254. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1317
 255. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Góra, oznaczonej nr działki 179/2 o powierzchni 0,2448 ha (RV-0,0500, PsIV- 0,0800, B-PsIV ? 0,1148) , k.m.3.
  Wyświetleń: 1315
 256. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r.
  Wyświetleń: 1315
 257. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI 2013
  Wyświetleń: 1312
 258. Konsultacje projektu współpracy na rok 2012
  Wyświetleń: 1311
 259. LX sesja RM, 12.08.2010 r.
  Wyświetleń: 1311
 260. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1308
 261. Burmistrz Niemodlina
  Wyświetleń: 1306
 262. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1306
 263. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2014 r.
  Wyświetleń: 1303
 264. Projekty uchwał - rok 2015
  Wyświetleń: 1301
 265. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości
  Wyświetleń: 1300
 266. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1298
 267. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora OSiR w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1298
 268. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 1298
 269. LXII sesja RM, 30.09.2010r
  Wyświetleń: 1296
 270. IV sesja RM w dniu 13.01.2011r.
  Wyświetleń: 1294
 271. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1293
 272. Wniosek o zwrot nadpłaty
  Wyświetleń: 1292
 273. Wpis przedsiębiorcy do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1290
 274. Oświadczenia majątkowe 2009
  Wyświetleń: 1286
 275. Projekt budżetu na rok 2011
  Wyświetleń: 1286
 276. Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1286
 277. PRZETARGI NA NIERUCHOMOSCI- 2012 r
  Wyświetleń: 1285
 278. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2015 r.
  Wyświetleń: 1284
 279. VI sesja RM w dniu 24.02.2011r.
  Wyświetleń: 1284
 280. Zarządzenia - 2015
  Wyświetleń: 1283
 281. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1281
 282. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 1281
 283. XV sesja RM, w dniu 17.09.2015
  Wyświetleń: 1281
 284. IX sesja RM, w dniu 26.05.2011r.
  Wyświetleń: 1280
 285. Uchwalony budżet Gminy Niemodlin na 2011 rok
  Wyświetleń: 1279
 286. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 1276
 287. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 1275
 288. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1274
 289. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 1273
 290. OGŁOSZENIA i OBWIESZCZENIA rok 2012
  Wyświetleń: 1272
 291. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa boisk sportowych w Graczach i Grabinie, gmina Niemodlin - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 1270
 292. Informacja o wynikach naboru na stanowisko st.referenta ds. oświaty
  Wyświetleń: 1269
 293. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 1268
 294. ogłoszenie o naborze na stanowisko Z-cy naczelnika Wydziału Organizacyjnego w UM
  Wyświetleń: 1267
 295. Oświadczenia majatkowe pracowników UM - 2013r.
  Wyświetleń: 1267
 296. Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
  Wyświetleń: 1266
 297. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy - 2016
  Wyświetleń: 1265
 298. Zarządzenia - 2011
  Wyświetleń: 1265
 299. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego w ZGKiM w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1264
 300. Burmistrz Niemodlina oglasza nabór na stanowisko - Inspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1263
 301. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1260
 302. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1258
 303. LXIII sesja RM, 26.10.2010r.
  Wyświetleń: 1257
 304. Ogłoszenia Wydziału RSN
  Wyświetleń: 1255
 305. Oświadczennia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2011r.
  Wyświetleń: 1255
 306. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 1254
 307. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1250
 308. XII sesja RM, w dniu 27.05.2015r.
  Wyświetleń: 1250
 309. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 1249
 310. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1248
 311. X sesja RM , w dniu 09.06.2011r.
  Wyświetleń: 1247
 312. Zarządzenia - 2012
  Wyświetleń: 1246
 313. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1245
 314. XIV sesja RM , w dniu 25.06.2015r.
  Wyświetleń: 1242
 315. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 1240
 316. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/10 ...
  Wyświetleń: 1238
 317. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów / decyzje
  Wyświetleń: 1237
 318. Radca prawny
  Wyświetleń: 1236
 319. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości we wsi Grabin
  Wyświetleń: 1233
 320. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1233
 321. OBWIESZCZENIE - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/10 (nr sprawy IFE 7331-115/10)
  Wyświetleń: 1230
 322. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2012r.
  Wyświetleń: 1227
 323. Budżet 2010
  Wyświetleń: 1226
 324. XVII sesja RM, w dniu 22.10.2015r.
  Wyświetleń: 1226
 325. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko pracy - księgowego
  Wyświetleń: 1225
 326. Informacja o odwołaniu naboru
  Wyświetleń: 1223
 327. LXI Sesja RM w dniu 7.08.2014r.
  Wyświetleń: 1223
 328. LXII sesja RM, w dniu 25.09.2014r.
  Wyświetleń: 1223
 329. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1222
 330. XXII sesja RM, w dniu 31.03.2016r.
  Wyświetleń: 1219
 331. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/10...
  Wyświetleń: 1218
 332. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1215
 333. XXI sesja RM , w dniu 28.01.2016
  Wyświetleń: 1213
 334. XXIV sesja RM, w dniu 28.04.2016
  Wyświetleń: 1211
 335. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1205
 336. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 1204
 337. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2013r.
  Wyświetleń: 1203
 338. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Inspektora
  Wyświetleń: 1202
 339. LII sesja RM, w dniu 10.01.2014r
  Wyświetleń: 1200
 340. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/11
  Wyświetleń: 1199
 341. I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach
  Wyświetleń: 1198
 342. XI sesja RM , w dniu 21.05. 2015 r.
  Wyświetleń: 1190
 343. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora PP Nr 1 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1189
 344. Oświadczenia majatkowe radnych za 2012r
  Wyświetleń: 1189
 345. XXXIII sesja RM, w dniu 29.11.2012r.
  Wyświetleń: 1189
 346. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora PP Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1188
 347. LIII sesja RM, w dniu 30.01.2014r.
  Wyświetleń: 1187
 348. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego...
  Wyświetleń: 1187
 349. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1186
 350. Ogłoszenie o spisie wyborców
  Wyświetleń: 1185
 351. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w GOR
  Wyświetleń: 1184
 352. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko - Radcy prawnego
  Wyświetleń: 1183
 353. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1183
 354. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Krótkiej
  Wyświetleń: 1181
 355. XVII sesja RM, w dniu 24.11.2011r.
  Wyświetleń: 1179
 356. XXV sesja RM, w dniu 30.05.2016r.
  Wyświetleń: 1179
 357. XXIII sesja RM, w dniu 29.03.2012r
  Wyświetleń: 1178
 358. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy u. Opolskiej
  Wyświetleń: 1177
 359. OSiR w Niemodlinie zaprasza do składania ofert na zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w sezonie letnim 2011.
  Wyświetleń: 1177
 360. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011r.
  Wyświetleń: 1176
 361. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie Etap VII
  Wyświetleń: 1174
 362. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/11
  Wyświetleń: 1174
 363. XXXIV sesja RM w dniu 12.12.2012r.
  Wyświetleń: 1174
 364. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2015 r.
  Wyświetleń: 1173
 365. Oświadczenia majątkowe dyrektorówi kierowników jednostek organizacyjnych - 2012r.
  Wyświetleń: 1173
 366. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1171
 367. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 1171
 368. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego ...
  Wyświetleń: 1171
 369. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów / wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 1170
 370. XLVI sesja RM w dniu 26.09.2013 r.
  Wyświetleń: 1167
 371. XXVI sesja RM, w dniu 27.06.2016r.
  Wyświetleń: 1163
 372. Strona internetowa PKW
  Wyświetleń: 1162
 373. XLI sesja RM , w dniu 25.04.2013r.
  Wyświetleń: 1162
 374. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1156
 375. XLV sesja RM w dniu 29.08.2013 r.
  Wyświetleń: 1156
 376. XX sesja RM w dniu 26.01.2012 r.
  Wyświetleń: 1156
 377. XII sesja RM, w dniu 11.07.2011r.
  Wyświetleń: 1151
 378. XXII sesja RM w dniu 29.02.2012r.
  Wyświetleń: 1149
 379. Projekty uchwał - rok 2010
  Wyświetleń: 1148
 380. XIX sesja RM, w dniu 22.12.2011r.
  Wyświetleń: 1148
 381. XXVI sesja RM, w dniu 29.05.2012r.
  Wyświetleń: 1144
 382. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/11
  Wyświetleń: 1142
 383. XI sesja RM, w dniu 21.06.2011r.
  Wyświetleń: 1142
 384. XXXVII sesja RM, w dniu 15.02.2013r
  Wyświetleń: 1137
 385. Rada Miejska
  Wyświetleń: 1135
 386. LVIII sesja RM , w dniu 13.05.2014r.
  Wyświetleń: 1133
 387. Zarządzenia - 2017
  Wyświetleń: 1133
 388. XXVIII sesja RM, w dniu 01.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1131
 389. XIII sesja RM, w dniu 25.08.2011r.
  Wyświetleń: 1128
 390. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 622/11 k.m. 10
  Wyświetleń: 1125
 391. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1125
 392. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 466/5 k.m. 8 położonej w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW 106039. Stanowi własność G
  Wyświetleń: 1125
 393. XXXVI sesja RM, w dniu 31.01.2013r.
  Wyświetleń: 1124
 394. XV sesja RM , w dniu 27.10,2011r.
  Wyświetleń: 1123
 395. XLVII sesja RM w dniu 7 października 2013 r.
  Wyświetleń: 1122
 396. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Inspektora
  Wyświetleń: 1121
 397. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
  Wyświetleń: 1121
 398. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki 1179 o powierzchni 0,8900 ha k.m. 15 przy ul. Daszyńskiego w Niemodlinie, stanowiącej teren porośnięty drzewami z przeznaczeniem pod urządzenie parku linowego -na okres 10 lat.
  Wyświetleń: 1119
 399. LIV sesjsa RM, w dniu 27.02.2014r.
  Wyświetleń: 1119
 400. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/10...
  Wyświetleń: 1117
 401. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własnosć gminy na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 1115
 402. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
  Wyświetleń: 1114
 403. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/11
  Wyświetleń: 1112
 404. LX sesja RM , w dniu 26.06.2014r.
  Wyświetleń: 1111
 405. XXIII sesja RM, w dniu 21.04.2016
  Wyświetleń: 1109
 406. LV sesja RM , w dniu 27.03.2014r.
  Wyświetleń: 1107
 407. LIX sesja RM, w dniu 29.05.2014r
  Wyświetleń: 1106
 408. XXXVIII sesja RM , w dniu 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 1106
 409. Oświadczenia majątkowe praowników UM - 2010 r.
  Wyświetleń: 1105
 410. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26/10 (nr sprawy IFE 7331-135/10)
  Wyświetleń: 1104
 411. XL sesja RM , w dniu 26.03.2013r.
  Wyświetleń: 1104
 412. XVIII sesja RM , w dniu 30.11.2011r.
  Wyświetleń: 1104
 413. XXVII sesjia RM, w dniu 18.06.2012r.
  Wyświetleń: 1104
 414. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
  Wyświetleń: 1103
 415. XXIX sesja RM, w dniu 06.09.2012r.
  Wyświetleń: 1103
 416. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 993 k.m. 10 o powierzchni 0,0602 ha, położonej w Niemodlinie przy ul. Żeromskiego w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 1102
 417. Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
  Wyświetleń: 1101
 418. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1100
 419. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/5 o powierzchni 0,1249 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 1099
 420. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.
  Wyświetleń: 1098
 421. XLII sesja RM, w dniu 28.05.2013r.
  Wyświetleń: 1098
 422. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1096
 423. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1093
 424. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwsstycji celu publicznego - linia enn w Rutkach
  Wyświetleń: 1092
 425. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego enn w Wydrowicach
  Wyświetleń: 1091
 426. XXI sesja RM w dniu 10.02.2012r.
  Wyświetleń: 1090
 427. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1087
 428. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Radcy Prawnego
  Wyświetleń: 1087
 429. Ogłoszenia 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1084
 430. Oświadczenia majatkowe pracowników UM - 2011r.
  Wyświetleń: 1081
 431. XXXIX sesja RM, w dniu 14.03.2013r.
  Wyświetleń: 1070
 432. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Wymianę opraw oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Niemodlin"
  Wyświetleń: 1069
 433. Zawiadomienie - Burmistrz Niemodlina zawiadamia, że wszczyna konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie...
  Wyświetleń: 1067
 434. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 1065
 435. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/11
  Wyświetleń: 1064
 436. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 1063
 437. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1060
 438. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego: nieruchomość położona w Niemodlinie, przy Alei Wol
  Wyświetleń: 1058
 439. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 1058
 440. Gminne Centrum Reagowania
  Wyświetleń: 1056
 441. XXXIII sesja RM, w dniu 24.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1055
 442. XLIV sesja RM, w dniu 27.06.2013r.
  Wyświetleń: 1054
 443. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin"
  Wyświetleń: 1052
 444. Projekty uchwał - rok 2017
  Wyświetleń: 1052
 445. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego w Gościejowicach
  Wyświetleń: 1049
 446. obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/11
  Wyświetleń: 1048
 447. XXVIII sesja RM, w dniu 28.06.2012r.
  Wyświetleń: 1047
 448. L sesja RM w dniu 28.11.2013r.
  Wyświetleń: 1043
 449. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji lokalizacji inwestycji - enn w Sadach
  Wyświetleń: 1043
 450. Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej n/n o na terenie działki nr 130 z k.m.1 obręb Gościejowice.
  Wyświetleń: 1042
 451. Projekty uchwał - rok 2013
  Wyświetleń: 1041
 452. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1041
 453. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 1040
 454. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013r.
  Wyświetleń: 1040
 455. Wydanie decyzji dotyczącej usunięcia drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 1037
 456. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1036
 457. Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich
  Wyświetleń: 1036
 458. Rada Miejska
  Wyświetleń: 1034
 459. LI sesja RM, w dniu 19.12.2013r
  Wyświetleń: 1033
 460. LXIII sesja RM, w dniu 30.10.2014r.
  Wyświetleń: 1033
 461. XXXIV sesja RM , w dniu 22.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1030
 462. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie”
  Wyświetleń: 1029
 463. XXXV sesja RM, w dniu 20.12.2012r.
  Wyświetleń: 1029
 464. XIV sesja RM, w dniu 22.09.2011r.
  Wyświetleń: 1028
 465. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/11
  Wyświetleń: 1024
 466. LVI sesja RM w dniu 10.04.2014 r.
  Wyświetleń: 1023
 467. XXVII sesja RM , w dniu 11.08.2016r.
  Wyświetleń: 1022
 468. XXXII sesja RM, w dniu 13.11.2012r.
  Wyświetleń: 1022
 469. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby gminy Niemodlin w 2011r
  Wyświetleń: 1017
 470. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 468 k.m. 8
  Wyświetleń: 1015
 471. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1015
 472. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1014
 473. XLVIII sesja RM w dniu 29.10.2013 r.
  Wyświetleń: 1011
 474. XXIV sesja RM, w dniu 26.04.2012r.
  Wyświetleń: 1011
 475. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego w Graczach
  Wyświetleń: 1008
 476. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1007
 477. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/11
  Wyświetleń: 1007
 478. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Kanalizacja obszarów wiejskich etap III - budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowej, gmina Niemodlin”.
  Wyświetleń: 1005
 479. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2010
  Wyświetleń: 1005
 480. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wod-kan Sady
  Wyświetleń: 1002
 481. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1001
 482. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 656 k.m. 10 o powierzchni 0,4375 ha, położonej w Niemodlinie stanowiącej ul. H. Sienkiewicza w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 1001
 483. Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej n/n na terenie działki nr 156/6 z k.m.1 obręb Sady.
  Wyświetleń: 1001
 484. IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego / po przedszkolu w Grabinie /
  Wyświetleń: 999
 485. Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Rynku nr 3 ogłasza przetarg
  Wyświetleń: 999
 486. obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 117, 52/9, 52/10 z k.m.1 w Graczach
  Wyświetleń: 997
 487. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Niemodlin w latach 2016 - 2017"
  Wyświetleń: 996
 488. II n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Grabinie, oznaczonej nr działki 383/4 o powierzchni 0,1200 ha (RIVa ? 0,0300 ha, RIVb ? 0,0900 ha) , k.m. 4.
  Wyświetleń: 993
 489. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.
  Wyświetleń: 993
 490. LVII sesja RM w dniu 29.04.2014r
  Wyświetleń: 992
 491. Wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok, spalarni ...
  Wyświetleń: 990
 492. XXX sesja RM , w dniu 04.10.2012r.
  Wyświetleń: 990
 493. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Gościejowickiej oznaczonej nr działki 1016/32 k.m. 12 o powierzchni 0,0145 ha.
  Wyświetleń: 988
 494. LXIV sesja RM, w dniu 7.11.2014r.
  Wyświetleń: 988
 495. V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego / po przedszkolu w Grabinie /
  Wyświetleń: 987
 496. PRZETARGI NA LOKALE UŻYTKOWE 2014
  Wyświetleń: 984
 497. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 974
 498. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora : SP1 w Niemodlinie oraz SP2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 973
 499. Kierownik OPS w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko starszego inspektora
  Wyświetleń: 972
 500. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 970
 501. XXXI sesja RM , w dniu 27.10.2016 r.
  Wyświetleń: 970
 502. XXX sesja RM, w dniu 29.09.2016 r.
  Wyświetleń: 969
 503. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.
  Wyświetleń: 968
 504. Burmistrz Niemodlina ogłasza I ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości przetarg ustny
  Wyświetleń: 967
 505. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2011 roku na terenie miasta
  Wyświetleń: 966
 506. INTERPELACJE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ - 2017
  Wyświetleń: 964
 507. PRZETARG NA OBWODNICĘ NIEMODLINA OGŁOSZONY!
  Wyświetleń: 963
 508. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/6 o powierzchni 0,0928 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 961
 509. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 958
 510. Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt
  Wyświetleń: 958
 511. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V oraz VI etap” - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 957
 512. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Roszkowicach, oznaczonej nr działki 100 z k.m.
  Wyświetleń: 956
 513. Projekty uchwał - rok 2011
  Wyświetleń: 956
 514. Stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 955
 515. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 950
 516. Burmistrz Niemodlina informuje , że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 949
 517. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/7 o powierzchni 0,0876 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 947
 518. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont fragmentu murów obronnych wraz z basteją w Niemodlinie”.
  Wyświetleń: 946
 519. Projekty uchwał - rok 2012
  Wyświetleń: 944
 520. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego na terenie działek nr 169/1, 160, 170 z k.m.1 w Krasnej Górze.
  Wyświetleń: 939
 521. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 939
 522. Wydanie decyzji na lokalizację (budowę) i warunki wykonania lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej
  Wyświetleń: 938
 523. Wydanie zezwolenia na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne
  Wyświetleń: 937
 524. Przetargi na usługi i dostawy 2016
  Wyświetleń: 935
 525. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 933
 526. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 923
 527. Dyrektor SZOZ ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 922
 528. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi publicznej nr 104282 O w Krasnej Górze – droga do kościoła”.
  Wyświetleń: 921
 529. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze-Gościejowice, gmina Niemodlin”.
  Wyświetleń: 919
 530. Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 919
 531. Ogłoszenia i zarządzenia 2015 r.
  Wyświetleń: 918
 532. Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
  Wyświetleń: 916
 533. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/8 o powierzchni 0,0885 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 911
 534. Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 903
 535. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznejna potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 900
 536. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach – folwark”.
  Wyświetleń: 898
 537. Zameldowanie na pobyt stały w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 894
 538. Zapytania ofertowe 2017 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 894
 539. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po TP ) o powierzchni 3,78 m2 położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie
  Wyświetleń: 891
 540. Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 891
 541. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości w Niemodlinie, nr działki 760/4 z k.m.
  Wyświetleń: 884
 542. Projekt budżetu na rok 2016
  Wyświetleń: 884
 543. Informacje o wynikach konkursów
  Wyświetleń: 876
 544. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemodlin na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 876
 545. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po przedszkolu ) o powierzchni 157,32 m2 położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie
  Wyświetleń: 875
 546. Przetargi na roboty budowlane - 2016
  Wyświetleń: 875
 547. obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego na terenie działek nr 239, 240/13, 240/12, 240/11, 240/10 z k.m.1 w Gościejowicach.
  Wyświetleń: 874
 548. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Specjalista w Dziale Księgowości
  Wyświetleń: 872
 549. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej nr 104213 O ul. Kolonia Leśna w Graczach”.
  Wyświetleń: 869
 550. Interpelacje Radnych
  Wyświetleń: 862
 551. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont fragmentu murów obronnych wraz z basteją w Niemodlinie”.
  Wyświetleń: 859
 552. Budowa elektrowni wiatrowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym do linii średniego napięcia 15 kV", przewidziana do realizacji na dz. nr 455 k.m. 4 obręb Grabin
  Wyświetleń: 858
 553. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 854
 554. opinie RIO w Opolu - 2017
  Wyświetleń: 852
 555. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 849
 556. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej”.
  Wyświetleń: 835
 557. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki al
  Wyświetleń: 833
 558. Wynajem świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 833
 559. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.
  Wyświetleń: 832
 560. Przyjęcie zgłoszenia utraty dowodu osobistego
  Wyświetleń: 830
 561. Wymeldowanie z pobytu stałego w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 826
 562. Potwierdzenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 819
 563. XXXV sesja RM, w dniu 19.01.2017 r.
  Wyświetleń: 817
 564. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po przedszkolu ) o powierzchni 157,32 m2 położonego w Grabinie
  Wyświetleń: 812
 565. XXXVI sesja RM, w dniu 27.02.2017 r.
  Wyświetleń: 811
 566. Opieka nad dziećmi do lat 3
  Wyświetleń: 805
 567. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 299 z k.m.1 o powierzchni 0,2419 ha położonej w Grodźcu.
  Wyświetleń: 804
 568. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sarnach Wielkich, nr działki 131 z k.m.
  Wyświetleń: 804
 569. Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Niemodlin
  Wyświetleń: 803
 570. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/12 k.m. 11
  Wyświetleń: 799
 571. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu oraz do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Graczach oraz Publicznego Przedszkola w Graczach
  Wyświetleń: 793
 572. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Magnuszowiczkach, nr działki 61/2 z k.m.
  Wyświetleń: 793
 573. Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich ...
  Wyświetleń: 777
 574. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej nr działki 2 z k.m.1 o powierzchni 0,4100 ha położonej w Grodźcu.
  Wyświetleń: 776
 575. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 117 z k.m.1 o powierzchni 0,1245 ha położonej w Michałówku
  Wyświetleń: 774
 576. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 773
 577. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki al
  Wyświetleń: 771
 578. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora SP 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 765
 579. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Magnuszowiczkach, oznaczonej nr działki 46
  Wyświetleń: 758
 580. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomość oznaczonej nr działki nr 52/2 z k.m.1 położonej w Tłustorębach.
  Wyświetleń: 752
 581. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 751
 582. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa zjazdu publicznego z DK 46 przy ul. Opolskiej w Niemodlinie wraz z drogą wewnętrzną” - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 739
 583. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7
  Wyświetleń: 739
 584. Archiwum przetargów
  Wyświetleń: 732
 585. XXI sesja RM , w dniu 28.01.2016
  Wyświetleń: 731
 586. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i OC Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 730
 587. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie kontroli corocznej i przeglądu 5 letniego placów zabaw
  Wyświetleń: 728
 588. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7
  Wyświetleń: 728
 589. Podatki 2018
  Wyświetleń: 705
 590. Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
  Wyświetleń: 704
 591. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości z działki oznaczonej nr 654/1 z k.m.10 położonej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 701
 592. I przetarg ustnynieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności nr 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej (były budynek szkolny), oznaczonej nr działki 617/1 k.m. 10 o powierzch
  Wyświetleń: 693
 593. Uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym
  Wyświetleń: 693
 594. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/11 k.m. 11
  Wyświetleń: 690
 595. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach – folwark”.
  Wyświetleń: 688
 596. INFORMACJE
  Wyświetleń: 671
 597. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie : "Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – III etap wymiana klapy oddymiającej”
  Wyświetleń: 662
 598. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej”.
  Wyświetleń: 661
 599. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowie drogi technologicznej stanowiącej objazd drogi wojewódzkiej nr 405 wraz z mostem tymczasowym
  Wyświetleń: 659
 600. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Grabin, oznaczonej nr działki 380/1 k.m. 4
  Wyświetleń: 658
 601. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 658
 602. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej połozonej w Tłustorębach, oznaczonej nr działki 104/3
  Wyświetleń: 657
 603. Burmistrz Niemodlina ogłasza: I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze (nr działki 549 z k.m 2)
  Wyświetleń: 653
 604. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 652
 605. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Gościejowicach, gmina Niemodlin”
  Wyświetleń: 645
 606. Informacja o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tłustorębach
  Wyświetleń: 644
 607. Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Centrum Usług Wspólnych w roku 2018
  Wyświetleń: 624
 608. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie – Staw Młyński - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 623
 609. Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży - 17.03.2017
  Wyświetleń: 622
 610. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Rozbudowa oświetlenia ulicznego i doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Tysiąclecia w Niemodlinie
  Wyświetleń: 621
 611. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Grabin, oznaczonej nr działki 281
  Wyświetleń: 618
 612. Ustalenie numeru porządkowego budynku
  Wyświetleń: 618
 613. Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 613
 614. XVIII sesja RM, w dniu 11.11.2015r.
  Wyświetleń: 611
 615. Informacja Burmistrza Niemodlina o dotacjach na zadania własne Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 610
 616. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gościejowice Małe”
  Wyświetleń: 608
 617. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 18,36 mkw. znajdującego się w budynku 43 a przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 604
 618. XXXVIII sesja RM , w dniu 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 597
 619. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 594
 620. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2017 roku na terenie miasta i gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 590
 621. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie : Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – II etap wymiana klapy oddymiającej”
  Wyświetleń: 586
 622. Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 582
 623. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V oraz VI etap” - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 573
 624. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Uzupełnienie ocieplenia świetlicy wiejskiej w Piotrowej"
  Wyświetleń: 573
 625. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 572
 626. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 571
 627. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na Rynku w Niemodlinie zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu” - 14.04.2017 r.
  Wyświetleń: 569
 628. Projekt budżetu na rok 2018
  Wyświetleń: 565
 629. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 565
 630. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym - ZGKiM 10.03.2017
  Wyświetleń: 561
 631. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat położonych w Sarnach Wielkich
  Wyświetleń: 561
 632. Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 560
 633. Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gracze
  Wyświetleń: 558
 634. Przetargi na roboty budowlane - 2018
  Wyświetleń: 557
 635. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.
  Wyświetleń: 556
 636. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
  Wyświetleń: 556
 637. I ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach, oznaczonej nr działki 337/6
  Wyświetleń: 555
 638. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na
  Wyświetleń: 554
 639. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej nr działki 207/2 z k.m.1
  Wyświetleń: 552
 640. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: wykonanie 20 st. budek lęgowych dla ptaków wraz z ich montażem na drzewach
  Wyświetleń: 551
 641. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: wyposażenie terenów rekreacyjnych w zewnętrzne urządzenia fitness - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 547
 642. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 546
 643. Burmistrz informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego i dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 544
 644. Burmistrz Niemodlina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 540
 645. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Graczach oznaczonej nr działki 84
  Wyświetleń: 539
 646. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego – etap III – wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie
  Wyświetleń: 537
 647. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Przebudowa zjazdu z DK 46 na SEE przy ul. Opolskiej - budowa oświetlenia drogowego" - 13.04.2017
  Wyświetleń: 536
 648. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku uŻyteczności publicznej połozonym przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 534
 649. Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.
  Wyświetleń: 532
 650. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 530
 651. Kierownik OPS w Niemodlinie zaprasza do składania ofert na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, na terenie gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 530
 652. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Roszkowicach oznaczonej nr działki 135/2 k.m. 5
  Wyświetleń: 529
 653. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego – etap III – wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie
  Wyświetleń: 528
 654. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby Gminy Niemodlin w 2017 roku
  Wyświetleń: 528
 655. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Tłustoręby oznaczonej nr działki 107/2
  Wyświetleń: 526
 656. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntwej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/20
  Wyświetleń: 526
 657. Burmistrz Niemodlina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tłustorębach oznaczonej nr działki 104/3.
  Wyświetleń: 526
 658. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 525
 659. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 525
 660. wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym - ZGKiM
  Wyświetleń: 525
 661. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko pracy - sprzątaczka w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 523
 662. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8/1 przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 522
 663. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na dostawę schodołazu akumulatorowego oraz kompatybilnego z nim wózka inwalidzkiego
  Wyświetleń: 522
 664. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: odmulenie rowu melioracyjnego, na działce gminnej nr 1182/127 - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 521
 665. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Grabin
  Wyświetleń: 520
 666. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nowych nazw ulic w Graczach i Niemodlinie
  Wyświetleń: 519
 667. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Jaczowice, oznaczonej nr działki 223/1
  Wyświetleń: 514
 668. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 512
 669. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 510
 670. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: posadzenie 11 szt. drzew z gatunku lipa, 29 szt. z gatunku cis pospolity oraz wycinkę samosiewów
  Wyświetleń: 510
 671. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 509
 672. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 509
 673. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 506
 674. Burmistrz Niemodlina ogłasza: I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Góra (nr działki 211/2 z k.m 3)
  Wyświetleń: 504
 675. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Samodzielny Referent w Dziale Komunalno - Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 503
 676. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: wycinka 11 szt. drzew wraz z frezowaniem 3 szt. pni, wycinka 100 mkw. krzewów
  Wyświetleń: 500
 677. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie oznaczonej nr działki 911/38 z k.m.11
  Wyświetleń: 496
 678. XXXVII sesja RM , w dniu 30.03.2017 r.
  Wyświetleń: 496
 679. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2016 r.
  Wyświetleń: 490
 680. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 487
 681. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 486
 682. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 486
 683. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2018
  Wyświetleń: 482
 684. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 479
 685. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie promocji rozwoju wolontariatu wśród młodzieży
  Wyświetleń: 479
 686. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 478
 687. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu oraz do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Graczach oraz Publicznego Przedszkola w Graczach wraz
  Wyświetleń: 476
 688. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
  Wyświetleń: 473
 689. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu MPZP obrębu ewidencyjnego Sady
  Wyświetleń: 473
 690. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych"
  Wyświetleń: 471
 691. XXXIX sesja RM , w dniu 09.05.2017 r.
  Wyświetleń: 471
 692. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Grodźcu, oznaczonej nr działki 7 k.m. 1
  Wyświetleń: 470
 693. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 573/3 w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 469
 694. XL sesja RM , w dniu 25.05.2017 r.
  Wyświetleń: 468
 695. BURMISTRZ NIEMODLINA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 467
 696. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej ( były budynek szkoły )
  Wyświetleń: 460
 697. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych”
  Wyświetleń: 460
 698. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wydrowice, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 460
 699. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Tłustoręby
  Wyświetleń: 460
 700. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
  Wyświetleń: 458
 701. Archiwum przetargów - 2016
  Wyświetleń: 456
 702. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tlustorębach
  Wyświetleń: 454
 703. Archiwum przetargów - 2010
  Wyświetleń: 453
 704. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 453
 705. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości z działki oznaczonej nr 1227/9 z k.m.11 położonej w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 452
 706. XLI sesja RM , w dniu 29.06.2017 r.
  Wyświetleń: 452
 707. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustne na dzierżawę części nieruchomości
  Wyświetleń: 448
 708. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2016 r.
  Wyświetleń: 448
 709. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 448
 710. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 446
 711. Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 445
 712. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 445
 713. Archiwum przetargów - 2011
  Wyświetleń: 440
 714. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 440
 715. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu.
  Wyświetleń: 439
 716. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 437
 717. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości do dzierżawy - 24.04.2017 r.
  Wyświetleń: 433
 718. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 433
 719. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 430
 720. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania : odmulenie rowu melioracyjnego R-B16 w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 428
 721. Burmistrz Niemodlina informuje, o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 15.05.2017
  Wyświetleń: 426
 722. Archiwum przetargów - 2015
  Wyświetleń: 425
 723. Burmistrz Niemodlina ogłaszaprzetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wydrowicach - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 424
 724. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 423
 725. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustne
  Wyświetleń: 423
 726. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 422
 727. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 421
 728. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 417
 729. Archiwum przetargów - 2014
  Wyświetleń: 414
 730. Burmistrz Niemodlina informuje o nieograniczonym przetargu
  Wyświetleń: 413
 731. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 412
 732. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się: Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 411
 733. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 410
 734. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 409
 735. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 409
 736. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 405
 737. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 402
 738. Archiwum przetargów - 2012
  Wyświetleń: 401
 739. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 399
 740. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 399
 741. XLIII sesja RM , w dniu 28.09.2017 r.
  Wyświetleń: 399
 742. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: ułozenie kostki brukowej o grubości 6 cm w wiatach w sołectwach Jakubowice i Sosnówka - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 397
 743. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 395
 744. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 393
 745. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 392
 746. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 389
 747. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 387
 748. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Piotrowej"
  Wyświetleń: 387
 749. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym - lokale w Niemodlinie i Graczach
  Wyświetleń: 386
 750. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 386
 751. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7 - 15.05.2017 r.
  Wyświetleń: 384
 752. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - 20.04.2017 r.
  Wyświetleń: 384
 753. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 383
 754. Kierownik Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 383
 755. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 18,36 mkw. znajdującego się w budynku 43 a przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 382
 756. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 380
 757. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 380
 758. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości o pow. 17,5 m2 położonej w Niemodlinie - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 379
 759. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Niemodlinie działka nr 1012/3
  Wyświetleń: 379
 760. Zawiadomienie o zmianie nazw ulic w Niemodlinie i Graczach
  Wyświetleń: 379
 761. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie składanej, łukowej ścianki "pop up" - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 378
 762. Ogłoszenie o nieorganiczonych przetargach
  Wyświetleń: 378
 763. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Grabinie
  Wyświetleń: 376
 764. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości z dz. nr 760/4 - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 375
 765. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 374
 766. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 374
 767. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące lokalizacji inwestycji polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Rutkach
  Wyświetleń: 374
 768. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze o pow. 0,0702 ha - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 373
 769. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 373
 770. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 373
 771. Informacja o udzielonej dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 373
 772. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 372
 773. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: dostawa i montaż drzwi zewnętrznych do świetlic wiejskich w Gościejowicach i Sadach - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 372
 774. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 371
 775. XLII sesja RM , w dniu 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 371
 776. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 370
 777. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 370
 778. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat: • działka nr 45/3 k.m.1 o pow.0,09 ha.
  Wyświetleń: 369
 779. Gmina Niemodlin zaprasza do zlożenia oferty na wykonanie tablicy pamiątkowej - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 368
 780. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2018
  Wyświetleń: 366
 781. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 364
 782. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 364
 783. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 363
 784. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Oznakowanie tras rowerowych na terenie Gminy Niemodlin wraz z wyposażeniem małej architektury w ramach projektu pn. Szlak Rowerowy WOKÓŁ NIEMODLINA
  Wyświetleń: 363
 785. Archiwum przetargów - 2013
  Wyświetleń: 361
 786. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 361
 787. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 400 szt.torby lnianej z nadrukiem - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 360
 788. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie oznaczonej nr działki 1016/17 z k.m.12 - 26.07.2017
  Wyświetleń: 359
 789. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 359
 790. Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 357
 791. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu pomieszczenia strychowego w budynku przy Opolskiej 10 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 356
 792. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 356
 793. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 354
 794. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 353
 795. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. czyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym
  Wyświetleń: 353
 796. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin - VIII nabór"
  Wyświetleń: 353
 797. Ogłoszenie - I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 697/2
  Wyświetleń: 352
 798. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
  Wyświetleń: 351
 799. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 350
 800. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 350
 801. Gmina Niemodlin zaprasza do zlożenia oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Wyświetleń: 350
 802. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności nr 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej (były budynek szkoły)
  Wyświetleń: 349
 803. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 349
 804. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 349
 805. Przetarg na Kanalizację sanitarną Niemodlina etap V ogłoszony
  Wyświetleń: 348
 806. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 343
 807. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruclromości działki oznaczonej nr 575/4 z k. m.9 o powierzchni 0,1065 ha
  Wyświetleń: 341
 808. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 341
 809. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 340
 810. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Tlustoręby
  Wyświetleń: 337
 811. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie prac polegających na profilowaniu i zagęszczaniu dróg.
  Wyświetleń: 335
 812. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 334
 813. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 333
 814. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.
  Wyświetleń: 333
 815. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położonej w Niemodlinie - działka nr 760/4 z k.m. 10 - 24.07.2017
  Wyświetleń: 332
 816. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu
  Wyświetleń: 332
 817. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustnne na dzierżawę części nieruchomości nr działki 573/3 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 331
 818. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się: wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego, wykaz nieruchomości przeznaczone
  Wyświetleń: 330
 819. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dot. ustalenia lokalizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Rutkach
  Wyświetleń: 328
 820. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 327
 821. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 327
 822. Gmina Niemodlin ogłasza nabór ofert na wykonanie w 2017 r usług szkoleniowych
  Wyświetleń: 327
 823. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 326
 824. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 325
 825. Ogłoszenie - I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Jaczowice, oznaczonej nr działki 132/2
  Wyświetleń: 324
 826. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wydrowicach nr działki 54 z k.m. 3 - 24.07.2017
  Wyświetleń: 323
 827. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 323
 828. Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 911/38
  Wyświetleń: 322
 829. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 321
 830. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 320
 831. Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/10
  Wyświetleń: 319
 832. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 318
 833. Burmistrz Niemodlina ogłasza V przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 317
 834. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 316
 835. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 1227/10 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 313
 836. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 312
 837. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego położonej w Niemodlinie, oznaczonej
  Wyświetleń: 311
 838. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 310
 839. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabin
  Wyświetleń: 310
 840. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn„Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – IV etap wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu, wykonanie podświetlanego logo i szyldu obiektu”
  Wyświetleń: 309
 841. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 305
 842. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/20
  Wyświetleń: 304
 843. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 302
 844. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 302
 845. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 302
 846. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 301
 847. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 301
 848. Burmistrz niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 300
 849. Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
  Wyświetleń: 299
 850. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg nieograniczony ustny
  Wyświetleń: 298
 851. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wyklejek z folii perforowanej na ścianach słupowo-ryglowych z profili aluminiowych.
  Wyświetleń: 298
 852. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 297
 853. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 297
 854. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 295
 855. Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych”
  Wyświetleń: 295
 856. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 294
 857. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy - 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 292
 858. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - Stopnia Kopice
  Wyświetleń: 291
 859. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 289
 860. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki
  Wyświetleń: 289
 861. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu - 19.09.2017
  Wyświetleń: 289
 862. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym poł. w Niemodlinie przy Rynku
  Wyświetleń: 288
 863. Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Molestowice, oznaczonej nr działki 55/4
  Wyświetleń: 287
 864. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 285
 865. Przetarg na prowadzenie działalności handlowo - gastronomicznej
  Wyświetleń: 285
 866. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. " Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Grodźcu
  Wyświetleń: 280
 867. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 279
 868. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 279
 869. Zawiadomienie o przeprowadzeniu II etapu konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic w Graczach i Niemodlinie.
  Wyświetleń: 279
 870. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 277
 871. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 275
 872. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się: wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 273
 873. Dyrektor CUW w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - księgowy
  Wyświetleń: 273
 874. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie " Budowa przejść dla pieszych na ul. Boh.Powst.Śl. wraz z doświetleniem skrzyżowania z ul. 700-lecia i ul. Korfantego oraz ul. Brzeską oraz budowa przyłącza na ul. Sportowej"
  Wyświetleń: 273
 875. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 273
 876. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 272
 877. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs na wsparcie zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - 26.05.2017 r.
  Wyświetleń: 271
 878. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 271
 879. Przetargi na usługi i dostawy - 2018
  Wyświetleń: 271
 880. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące lokalizacji inwestycj polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Grabinie
  Wyświetleń: 270
 881. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 269
 882. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 266
 883. XLIV sesja RM w dniu 26.10.2017 r.
  Wyświetleń: 266
 884. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 265
 885. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 265
 886. Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 264
 887. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania - profilowanie drogi , rozplantowanie bazaltowego kruszywa, transport kruszywa.
  Wyświetleń: 264
 888. Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Roszkowice, oznaczonej nr działki 42/7
  Wyświetleń: 264
 889. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/22 z k.m.2
  Wyświetleń: 263
 890. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 263
 891. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 262
 892. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy solarnej w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 262
 893. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza przetarg niograniczony
  Wyświetleń: 261
 894. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 260
 895. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 255
 896. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 253
 897. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji deszczowej w Wydrowicach
  Wyświetleń: 253
 898. XLVIII sesja RM, w dniu 21.12.2017 r.
  Wyświetleń: 252
 899. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 250
 900. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 245
 901. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 245
 902. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 245
 903. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 245
 904. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 244
 905. Informacja o wykazie nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy - 20.09.2017
  Wyświetleń: 242
 906. Farma fotowoltaiczna w Piotrowej
  Wyświetleń: 239
 907. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze
  Wyświetleń: 238
 908. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 238
 909. Burmistrz Niemodlina III nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 237
 910. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 237
 911. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 237
 912. Obwieszczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie stanu technicznego oraz prawidłowości prowadzenia robót budowlanych drogi gminnej
  Wyświetleń: 237
 913. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - budowa kanalizacji deszczowej w Wydrowicach
  Wyświetleń: 235
 914. Obwieszczenie zawieszające postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - jaz w Michałowie
  Wyświetleń: 234
 915. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 233
 916. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 233
 917. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 232
 918. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 231
 919. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 230
 920. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg niograniczony
  Wyświetleń: 229
 921. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości
  Wyświetleń: 227
 922. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego – etap III – wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie
  Wyświetleń: 225
 923. Dyrektor SP w Rogach ogłasza nabór na stanowisko obsługi - sprzątaczka
  Wyświetleń: 225
 924. PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE SĄ PUBLIKOWANE NA STRONIE WWW.BIP.NIEMODLIN.PL W ZAKŁADCE PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE - KLIKNIJ ABY WEJŚĆ NA BIP.NIEMODLIN.PL
  Wyświetleń: 224
 925. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 223
 926. Rozbudowa fermy drobiu w Jaczowicach
  Wyświetleń: 223
 927. Burmistrz Niemodlina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 221
 928. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 221
 929. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy - 2018
  Wyświetleń: 220
 930. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń UM w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy - 24.07.2017 r.
  Wyświetleń: 219
 931. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 219
 932. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. czyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym
  Wyświetleń: 219
 933. Informacja o uchwaleniu MPZP obrębu ewidencyjnego Sady
  Wyświetleń: 219
 934. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w Lipnie
  Wyświetleń: 219
 935. Uruchomienie tartaku drzewnego w Magnuszowicach na działce nr 241/1
  Wyświetleń: 215
 936. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania - rozplantowanie bazaltowego kruszywa , transport kruszywa w miejscowościach Gościejowice i Sady
  Wyświetleń: 214
 937. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Grodźcu, oznaczonej nr działki 7 z k.m.1
  Wyświetleń: 213
 938. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub zbycja - 21.11.2017 r
  Wyświetleń: 212
 939. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 211
 940. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. czyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym
  Wyświetleń: 209
 941. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 18,36 m2 znajdującego się w budynku nr 43a przy Rynku w Niemodlinie z pomieszczeniem gospodarczym
  Wyświetleń: 208
 942. XLVII sesja RM , w dniu 05.12.2017 r.
  Wyświetleń: 208
 943. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntwej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/20
  Wyświetleń: 206
 944. XLVI sesja RM , w dniu 30.11.2017 r.
  Wyświetleń: 201
 945. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 200
 946. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przepławki przy jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 200
 947. Burmistrz Niemodlina zaprasza do składania ofert na zadanie - " Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 199
 948. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Grabinie
  Wyświetleń: 199
 949. Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji polegającej na budowie przepławki przy jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 195
 950. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 18.10.2017
  Wyświetleń: 190
 951. Burmistrz Niemodlina ogłasza I ograniczony do mieszkańców Gminy Niemodlin przetarg ustny na najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 189
 952. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego użyteczności publicznej - ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 188
 953. L sesja RM , w dniu 01.02.2018 r.
  Wyświetleń: 185
 954. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w Lipnie
  Wyświetleń: 185
 955. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub użyczenia - 15.02.2018 r.
  Wyświetleń: 183
 956. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy w Niemodlinie
  Wyświetleń: 177
 957. XLIX sesja RM, w dniu 10.01.2018 r.
  Wyświetleń: 173
 958. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości w Niemodlinie
  Wyświetleń: 172
 959. Zawiadomienie w sprawie konsultacji społecznych o nadanie nazw nowych ulic w Niemodlinie
  Wyświetleń: 172
 960. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Niemodlin - 20.12.2017 r.
  Wyświetleń: 171
 961. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 170
 962. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2018 roku na terenie miasta i gminy Niemodlin.
  Wyświetleń: 169
 963. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ogródek przydomowy- 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 169
 964. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 165
 965. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 165
 966. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania polegającego na czyszczeniu rowu przydrożnego - 01.02.2018
  Wyświetleń: 165
 967. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 157
 968. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej dla potrzeb projektowanej zabudowy mieszkaniowej w Lipnie
  Wyświetleń: 155
 969. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 153
 970. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Krasna Góra - 20.12.2017 r.
  Wyświetleń: 152
 971. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - pomieszczenie gospodarcze- 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 146
 972. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Sady - 20.12.2017 r.
  Wyświetleń: 145
 973. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości w Niemodlinie
  Wyświetleń: 144
 974. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 135
 975. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby Gminy Niemodlin w 2018 roku
  Wyświetleń: 134
 976. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - lokal użytkowy - 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 128
 977. Archiwum przetargów - 2017
  Wyświetleń: 127
 978. Archiwum przetargów - 2009
  Wyświetleń: 123
 979. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 111
 980. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 05.02.2018
  Wyświetleń: 111
 981. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych z grupą dzieci zakwalifikowanych do uczestniczenia w zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 110
 982. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - kiosk handlowy - 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 110
 983. LII sesja RM, w dniu 22.03.2018 r.
  Wyświetleń: 96
 984. LI sesja RM, w dniu 01.03.2018 r.
  Wyświetleń: 87
 985. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie ogłsza nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 67
 986. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - 28.03.2018
  Wyświetleń: 61
 987. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o dotacjach na rok 2018
  Wyświetleń: 59
 988. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 19.03.2018 r.
  Wyświetleń: 56
 989. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin - 06.03.2018
  Wyświetleń: 55
 990. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 16.03.2018
  Wyświetleń: 50
 991. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - 05.04.2018
  Wyświetleń: 48
 992. Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 11.04.2018
  Wyświetleń: 40
 993. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 11.04.2018
  Wyświetleń: 34
 994. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja OK w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych II etap - dostosowanie do wymogów ppoż - drzwi" - 18.04.2018
  Wyświetleń: 13
 995. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - jaz w Michałowie
  Wyświetleń: 3
Metryczka
 • wytworzono:
  21-05-2015
  przez: Witold Kuriata
 • opublikowano:
  21-05-2015 20:40
  przez: Witold Kuriata
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Niemodlin
  odwiedzin: 2297
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×