Urząd Miejski w Niemodlinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
61166637377286669678640596703966930447790000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
502093871248852466564866443830411484803359417523305253459449
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
192152159421974216822523925861259392875132292432374304140754
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00002515201916556180891798720135
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 77261
 2. Przetargi i Zaproszenia do złożenia ofert
  Wyświetleń: 46507
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 16295
 4. Uchwały RM kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 14126
 5. Zapytania ofertowe 2017
  Wyświetleń: 13828
 6. rok 2017
  Wyświetleń: 12430
 7. Uchwały RM kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 12248
 8. Rada Miejska
  Wyświetleń: 10406
 9. Rok 2016
  Wyświetleń: 10385
 10. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia, informacje ( narastająco )
  Wyświetleń: 9129
 11. Przetargi na usługi i dostawy
  Wyświetleń: 8936
 12. Zapytania ofertowe 2018
  Wyświetleń: 7814
 13. Rok 2017
  Wyświetleń: 7670
 14. rok 2018
  Wyświetleń: 7267
 15. Przetargi na roboty budowlane - 2017
  Wyświetleń: 6822
 16. Zapytania ofertowe 2016 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 6577
 17. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 6259
 18. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2017
  Wyświetleń: 6239
 19. Przetargi na roboty budowlane
  Wyświetleń: 6076
 20. rok 2016
  Wyświetleń: 5198
 21. Przetargi na lokale użytkowe
  Wyświetleń: 4647
 22. rok 2015
  Wyświetleń: 4646
 23. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 4582
 24. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4542
 25. Przetargi / zapytania ofertowe ZGKiM
  Wyświetleń: 4497
 26. Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ZUS
  Wyświetleń: 4495
 27. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4475
 28. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 4446
 29. Podatki i opłaty w roku 2016
  Wyświetleń: 4406
 30. Ogłoszenia i obwieszczenia burmistrza
  Wyświetleń: 4343
 31. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2016 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 4309
 32. Rok 2018
  Wyświetleń: 4264
 33. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 4209
 34. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2017
  Wyświetleń: 4096
 35. Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 4029
 36. Podatki
  Wyświetleń: 4027
 37. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3978
 38. Kierownictwo
  Wyświetleń: 3919
 39. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 3898
 40. Referat Spraw Społecznych i Zdrowia
  Wyświetleń: 3742
 41. Jednostki organizacyjne gminy
  Wyświetleń: 3644
 42. Przetargi na usługi i dostawy - 2017
  Wyświetleń: 3560
 43. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3548
 44. Władze gminy
  Wyświetleń: 3520
 45. Interpelacje kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3508
 46. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 3424
 47. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3338
 48. Dokumenty potwierdzające wybór Burmistrza i powołanie Skarbnika
  Wyświetleń: 3337
 49. Statut gminy
  Wyświetleń: 3335
 50. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 3205
 51. Gospodarka odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3203
 52. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3202
 53. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3166
 54. rok 2015
  Wyświetleń: 3118
 55. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
  Wyświetleń: 3116
 56. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 3112
 57. Projekty uchwał / konsultacje
  Wyświetleń: 3102
 58. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2016
  Wyświetleń: 3091
 59. Strategia rozwoju gminy Niemodlin na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 3080
 60. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 3068
 61. Budżet 2015
  Wyświetleń: 3052
 62. Sprawozdanie finansowe SZOZ w Niemodlinie za 2012 r.
  Wyświetleń: 3050
 63. Projekt WPF na 2014 r.
  Wyświetleń: 3047
 64. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
  Wyświetleń: 3044
 65. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
  Wyświetleń: 3032
 66. Zarządzenia i ogłoszenia burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 3000
 67. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY NIEMODLIN NA LATA 2015 - 2032
  Wyświetleń: 2964
 68. Projekt budżetu na rok 2016
  Wyświetleń: 2956
 69. Budżet 2014
  Wyświetleń: 2949
 70. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2938
 71. Informacje o zadłużeniu Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 2936
 72. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2017
  Wyświetleń: 2886
 73. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2015 r.
  Wyświetleń: 2883
 74. Jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 2880
 75. Opinie RIO
  Wyświetleń: 2848
 76. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
  Wyświetleń: 2844
 77. Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji
  Wyświetleń: 2814
 78. Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2012 r
  Wyświetleń: 2801
 79. Projekt budżetu na 2015 r.
  Wyświetleń: 2766
 80. Projekt budżetu na 2014 r.
  Wyświetleń: 2763
 81. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 2759
 82. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2737
 83. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
  Wyświetleń: 2713
 84. Zaświadczenia NIP REGON
  Wyświetleń: 2705
 85. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2014 r.
  Wyświetleń: 2702
 86. Przetargi ZGKiM - 2017
  Wyświetleń: 2695
 87. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
  Wyświetleń: 2690
 88. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2681
 89. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 2680
 90. Żłobki i kluby dziecięce
  Wyświetleń: 2680
 91. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2679
 92. Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2011 r.
  Wyświetleń: 2677
 93. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2664
 94. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2012 r.
  Wyświetleń: 2657
 95. Projekty uchwał RM
  Wyświetleń: 2647
 96. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2645
 97. Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2011 r
  Wyświetleń: 2637
 98. Budżet 2013
  Wyświetleń: 2635
 99. Kwestionariusz Osobowy
  Wyświetleń: 2633
 100. Petycje
  Wyświetleń: 2626
 101. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2013 r.
  Wyświetleń: 2620
 102. Rada Miejska kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2614
 103. Wydział Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 2607
 104. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2603
 105. Inne ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 2598
 106. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
  Wyświetleń: 2582
 107. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
  Wyświetleń: 2570
 108. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 2553
 109. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2013 r.
  Wyświetleń: 2552
 110. e-puap
  Wyświetleń: 2529
 111. rok 2012
  Wyświetleń: 2514
 112. rok 2013
  Wyświetleń: 2512
 113. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.
  Wyświetleń: 2512
 114. VII sesja RM, w dniu 29.03.2011
  Wyświetleń: 2507
 115. Konsultacje projektu współpracy na rok 2016
  Wyświetleń: 2491
 116. Program Ochrony Środowiska na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 2486
 117. Komunikacja w języku migowym
  Wyświetleń: 2485
 118. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2016
  Wyświetleń: 2482
 119. BIP archiwalny
  Wyświetleń: 2481
 120. Zarządzenia i ogłoszenia burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 2478
 121. Budżet 2012
  Wyświetleń: 2471
 122. rok 2010
  Wyświetleń: 2469
 123. Budżet 2011
  Wyświetleń: 2462
 124. rok 2011
  Wyświetleń: 2431
 125. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.
  Wyświetleń: 2421
 126. Przetargi na lokale użytkowe / mieszkalne - 2017
  Wyświetleń: 2418
 127. Udostepnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2415
 128. rok 2014
  Wyświetleń: 2412
 129. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 2405
 130. rok 2013
  Wyświetleń: 2402
 131. Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 2401
 132. Gminny Program Opieki nad Zabytkami
  Wyświetleń: 2372
 133. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 2365
 134. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 2355
 135. rok 2011
  Wyświetleń: 2355
 136. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 2354
 137. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 2349
 138. Wnioski o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 2338
 139. ZGKiM zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 500 szt. świeczki parafinowej, barwionej w kolorach i kształcie bastei
  Wyświetleń: 2325
 140. rok 2012
  Wyświetleń: 2323
 141. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2321
 142. Informacje
  Wyświetleń: 2314
 143. Inne obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 2313
 144. rok 2014
  Wyświetleń: 2313
 145. Program Rozwoju Gminy 2007-2013
  Wyświetleń: 2311
 146. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2308
 147. Podatki 2017
  Wyświetleń: 2292
 148. Zarządzenia, Obwieszczenia, Rozporządzenia
  Wyświetleń: 2288
 149. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2287
 150. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabin
  Wyświetleń: 2284
 151. Plan Gospodarki Odpadami na lata 2010 - 2013
  Wyświetleń: 2277
 152. Zarządzenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 2277
 153. Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych 2016-2019
  Wyświetleń: 2274
 154. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
  Wyświetleń: 2255
 155. Straż Miejska
  Wyświetleń: 2255
 156. Projekt budżetu na rok 2017
  Wyświetleń: 2235
 157. Ogłoszono przetarg na remont fragmentu muru z basteją
  Wyświetleń: 2230
 158. Zarządzenia - 2016
  Wyświetleń: 2230
 159. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.
  Wyświetleń: 2227
 160. Inne obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 2221
 161. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2015r
  Wyświetleń: 2205
 162. Konsultacje projektów współpracy na rok 2015
  Wyświetleń: 2196
 163. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 2196
 164. Budżet 2010
  Wyświetleń: 2188
 165. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 2181
 166. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 2174
 167. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o dotacjach
  Wyświetleń: 2166
 168. Zapytania ofertowe ZGKiM - 2017
  Wyświetleń: 2161
 169. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2144
 170. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 2124
 171. ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 2110
 172. Ogloszenia
  Wyświetleń: 2102
 173. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2072
 174. Oferty realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 2067
 175. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - 01.06.2016
  Wyświetleń: 2037
 176. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2031
 177. 2. Anulowanie czynności zameldowania
  Wyświetleń: 2023
 178. Archiwum przetargów - 2012
  Wyświetleń: 2020
 179. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału IGK
  Wyświetleń: 2010
 180. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1976
 181. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1955
 182. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1950
 183. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej nr 104213 O ul. Kolonia Leśna w Graczach”.
  Wyświetleń: 1937
 184. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 1936
 185. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy - 2017
  Wyświetleń: 1928
 186. Oswiadczenia majatkowe pracowników UM - 2014r.
  Wyświetleń: 1890
 187. BURMISTRZ NIEMODLINA ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - naczelnika
  Wyświetleń: 1888
 188. Dyrektor ZEFO w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko - starszego referenta ds. oświaty
  Wyświetleń: 1870
 189. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub sprzedaży - 12.06.2017
  Wyświetleń: 1853
 190. Dyrektor CUW w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze : Referenta Ds. Administracyjno-Kadrowych
  Wyświetleń: 1851
 191. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SZOZ w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1843
 192. Rok 2015
  Wyświetleń: 1841
 193. Rok 2016
  Wyświetleń: 1838
 194. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Podatków, Opłat i Egzekucji w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1828
 195. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1804
 196. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1787
 197. Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1763
 198. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1754
 199. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 1743
 200. Plany pracy Komisji RM
  Wyświetleń: 1736
 201. Odpisy skrócone i zupełne z akt stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1730
 202. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora Wydziału GNP
  Wyświetleń: 1710
 203. 1. Zameldowanie (na pobyt stały lub czasowy) w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1703
 204. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1702
 205. X sesja RM , w dniu 30.04.2015r.
  Wyświetleń: 1692
 206. 3. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1665
 207. XIX sesja RM, w dniu 26.11.2015r.
  Wyświetleń: 1663
 208. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 oraz Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1654
 209. VI sesja RM, w dniu 27.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1650
 210. INTERPELACJE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ - 2017
  Wyświetleń: 1648
 211. Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego
  Wyświetleń: 1638
 212. VIII sesja RM , w dniu 26.03.2015r.
  Wyświetleń: 1630
 213. Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1624
 214. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Specjalista w Dziale Księgowości
  Wyświetleń: 1621
 215. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1621
 216. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1618
 217. I sesja RM , w dniu 01.12.2014r.
  Wyświetleń: 1615
 218. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1614
 219. Zarządzenia - 2014
  Wyświetleń: 1613
 220. Składy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1608
 221. Informacja o wynikach naboru na stanowisko naczelnika Wydziału IFE
  Wyświetleń: 1603
 222. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego w OSiR w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1602
 223. Dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 1599
 224. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1593
 225. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1592
 226. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Niemodlin
  Wyświetleń: 1592
 227. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa boisk sportowych w Graczach i Grabinie, gmina Niemodlin - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 1590
 228. IX sesja RM , w dniu 07.04.2015r.
  Wyświetleń: 1590
 229. V sesja RM, w dniu 15.01.2015r
  Wyświetleń: 1585
 230. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 1584
 231. Projekty uchwał - rok 2016
  Wyświetleń: 1579
 232. Dyrektor Zakładu Ekonomiczno – Finansowego Oświaty w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Referenta ds. administracyjno-kadrowych w Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 1578
 233. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi publicznej nr 104282 O w Krasnej Górze – droga do kościoła”.
  Wyświetleń: 1574
 234. VII sesja RM, w dniu 25.02.2015r
  Wyświetleń: 1572
 235. Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1571
 236. LXIV sesja RM, 10.11.2010r.
  Wyświetleń: 1569
 237. XX sesja RM , w dniu 17.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1568
 238. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 1566
 239. Uchwały RM kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1564
 240. IV sesja RM, w dniu 18.12.2014r.
  Wyświetleń: 1553
 241. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 1548
 242. III sesja RM w dniu 23.12.2010
  Wyświetleń: 1544
 243. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale GNP
  Wyświetleń: 1543
 244. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 1543
 245. Projekty uchwał - rok 2014
  Wyświetleń: 1540
 246. XVI sesja RM , w dniu 29.09.2015 r.
  Wyświetleń: 1534
 247. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 1533
 248. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ...
  Wyświetleń: 1532
 249. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie płatności na raty podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 1528
 250. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2016
  Wyświetleń: 1526
 251. V sesja RM w dniu 27.01.2011r.
  Wyświetleń: 1522
 252. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2014r.
  Wyświetleń: 1521
 253. VIII sesja RM, w dniu 28.04.2011r.
  Wyświetleń: 1520
 254. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2015 r.
  Wyświetleń: 1519
 255. III sesja RM , w dniu 09.12.2014r.
  Wyświetleń: 1517
 256. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI 2013
  Wyświetleń: 1517
 257. konsultacje projektu współpracy na rok 2011
  Wyświetleń: 1515
 258. Wpis przedsiębiorcy do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1513
 259. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1512
 260. Burmistrz Niemodlina
  Wyświetleń: 1510
 261. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r.
  Wyświetleń: 1508
 262. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 1505
 263. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości
  Wyświetleń: 1496
 264. Oświadczenia majątkowe 2009
  Wyświetleń: 1490
 265. Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1490
 266. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Góra, oznaczonej nr działki 179/2 o powierzchni 0,2448 ha (RV-0,0500, PsIV- 0,0800, B-PsIV ? 0,1148) , k.m.3.
  Wyświetleń: 1488
 267. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1488
 268. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1486
 269. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1485
 270. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2014 r.
  Wyświetleń: 1481
 271. Konsultacje projektu współpracy na 2013 rok
  Wyświetleń: 1478
 272. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1478
 273. Zarządzenia - 2015
  Wyświetleń: 1478
 274. XV sesja RM, w dniu 17.09.2015
  Wyświetleń: 1477
 275. LX sesja RM, 12.08.2010 r.
  Wyświetleń: 1476
 276. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1472
 277. Projekty uchwał - rok 2015
  Wyświetleń: 1472
 278. PRZETARGI NA NIERUCHOMOSCI- 2012 r
  Wyświetleń: 1472
 279. IV sesja RM w dniu 13.01.2011r.
  Wyświetleń: 1471
 280. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko pracy - księgowego
  Wyświetleń: 1470
 281. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1465
 282. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego w ZGKiM w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1464
 283. Wniosek o zwrot nadpłaty
  Wyświetleń: 1459
 284. Zarządzenia - 2011
  Wyświetleń: 1459
 285. LXII sesja RM, 30.09.2010r
  Wyświetleń: 1457
 286. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora OSiR w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1455
 287. VI sesja RM w dniu 24.02.2011r.
  Wyświetleń: 1455
 288. Burmistrz Niemodlina oglasza nabór na stanowisko - Inspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1454
 289. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy - 2016
  Wyświetleń: 1453
 290. OGŁOSZENIA i OBWIESZCZENIA rok 2012
  Wyświetleń: 1452
 291. Projekt budżetu na rok 2011
  Wyświetleń: 1451
 292. Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
  Wyświetleń: 1450
 293. IX sesja RM, w dniu 26.05.2011r.
  Wyświetleń: 1449
 294. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 1446
 295. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 1445
 296. Informacja o wynikach naboru na stanowisko st.referenta ds. oświaty
  Wyświetleń: 1444
 297. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 1444
 298. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 1443
 299. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 1439
 300. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1437
 301. Archiwum przetargów
  Wyświetleń: 1434
 302. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 1434
 303. Konsultacje projektu współpracy na rok 2012
  Wyświetleń: 1430
 304. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1430
 305. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1423
 306. Oświadczenia majatkowe pracowników UM - 2013r.
  Wyświetleń: 1423
 307. Zarządzenia - 2012
  Wyświetleń: 1422
 308. Uchwalony budżet Gminy Niemodlin na 2011 rok
  Wyświetleń: 1421
 309. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2015 r.
  Wyświetleń: 1420
 310. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1419
 311. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1419
 312. I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach
  Wyświetleń: 1418
 313. LXIII sesja RM, 26.10.2010r.
  Wyświetleń: 1418
 314. ogłoszenie o naborze na stanowisko Z-cy naczelnika Wydziału Organizacyjnego w UM
  Wyświetleń: 1417
 315. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 1417
 316. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1416
 317. Oświadczennia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2011r.
  Wyświetleń: 1416
 318. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości we wsi Grabin
  Wyświetleń: 1413
 319. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów / decyzje
  Wyświetleń: 1411
 320. XXII sesja RM, w dniu 31.03.2016r.
  Wyświetleń: 1409
 321. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 1408
 322. Ogłoszenia Wydziału RSN
  Wyświetleń: 1408
 323. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1404
 324. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 1404
 325. XIV sesja RM , w dniu 25.06.2015r.
  Wyświetleń: 1402
 326. Informacja o odwołaniu naboru
  Wyświetleń: 1401
 327. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/10 ...
  Wyświetleń: 1401
 328. Zarządzenia - 2017
  Wyświetleń: 1399
 329. XII sesja RM, w dniu 27.05.2015r.
  Wyświetleń: 1397
 330. X sesja RM , w dniu 09.06.2011r.
  Wyświetleń: 1396
 331. OBWIESZCZENIE - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/10 (nr sprawy IFE 7331-115/10)
  Wyświetleń: 1393
 332. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1393
 333. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Krótkiej
  Wyświetleń: 1392
 334. LXII sesja RM, w dniu 25.09.2014r.
  Wyświetleń: 1387
 335. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1385
 336. XXIV sesja RM, w dniu 28.04.2016
  Wyświetleń: 1385
 337. LXI Sesja RM w dniu 7.08.2014r.
  Wyświetleń: 1384
 338. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/10...
  Wyświetleń: 1384
 339. Radca prawny
  Wyświetleń: 1383
 340. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy u. Opolskiej
  Wyświetleń: 1380
 341. XXI sesja RM , w dniu 28.01.2016
  Wyświetleń: 1379
 342. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2012r.
  Wyświetleń: 1378
 343. Budżet 2010
  Wyświetleń: 1375
 344. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w GOR
  Wyświetleń: 1375
 345. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 1370
 346. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Inspektora
  Wyświetleń: 1367
 347. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
  Wyświetleń: 1366
 348. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2013r.
  Wyświetleń: 1366
 349. OSiR w Niemodlinie zaprasza do składania ofert na zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w sezonie letnim 2011.
  Wyświetleń: 1365
 350. XVII sesja RM, w dniu 22.10.2015r.
  Wyświetleń: 1365
 351. XVII sesja RM, w dniu 24.11.2011r.
  Wyświetleń: 1362
 352. LII sesja RM, w dniu 10.01.2014r
  Wyświetleń: 1361
 353. XXV sesja RM, w dniu 30.05.2016r.
  Wyświetleń: 1360
 354. Oświadczenia majątkowe dyrektorówi kierowników jednostek organizacyjnych - 2012r.
  Wyświetleń: 1359
 355. XXVI sesja RM, w dniu 27.06.2016r.
  Wyświetleń: 1359
 356. Oświadczenia majatkowe radnych za 2012r
  Wyświetleń: 1357
 357. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011r.
  Wyświetleń: 1357
 358. LIII sesja RM, w dniu 30.01.2014r.
  Wyświetleń: 1354
 359. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora PP Nr 1 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1354
 360. XI sesja RM , w dniu 21.05. 2015 r.
  Wyświetleń: 1354
 361. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1353
 362. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1352
 363. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko - Radcy prawnego
  Wyświetleń: 1352
 364. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/11
  Wyświetleń: 1349
 365. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów / wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 1345
 366. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1340
 367. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 993 k.m. 10 o powierzchni 0,0602 ha, położonej w Niemodlinie przy ul. Żeromskiego w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 1339
 368. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego...
  Wyświetleń: 1339
 369. XXXIII sesja RM, w dniu 29.11.2012r.
  Wyświetleń: 1338
 370. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie Etap VII
  Wyświetleń: 1335
 371. XXIII sesja RM, w dniu 29.03.2012r
  Wyświetleń: 1333
 372. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego ...
  Wyświetleń: 1332
 373. Archiwum przetargów - 2011
  Wyświetleń: 1331
 374. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 1331
 375. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26/10 (nr sprawy IFE 7331-135/10)
  Wyświetleń: 1331
 376. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego: nieruchomość położona w Niemodlinie, przy Alei Wol
  Wyświetleń: 1327
 377. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki 1179 o powierzchni 0,8900 ha k.m. 15 przy ul. Daszyńskiego w Niemodlinie, stanowiącej teren porośnięty drzewami z przeznaczeniem pod urządzenie parku linowego -na okres 10 lat.
  Wyświetleń: 1324
 378. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/11
  Wyświetleń: 1323
 379. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1321
 380. Archiwum przetargów - 2016
  Wyświetleń: 1320
 381. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora PP Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1320
 382. XLVI sesja RM w dniu 26.09.2013 r.
  Wyświetleń: 1320
 383. Ogłoszenie o spisie wyborców
  Wyświetleń: 1319
 384. XXVIII sesja RM, w dniu 01.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1316
 385. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1311
 386. Strona internetowa PKW
  Wyświetleń: 1310
 387. XLV sesja RM w dniu 29.08.2013 r.
  Wyświetleń: 1307
 388. XX sesja RM w dniu 26.01.2012 r.
  Wyświetleń: 1307
 389. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 622/11 k.m. 10
  Wyświetleń: 1305
 390. XIX sesja RM, w dniu 22.12.2011r.
  Wyświetleń: 1305
 391. XXXIV sesja RM w dniu 12.12.2012r.
  Wyświetleń: 1304
 392. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Podatków, Opłat i Egzekucji
  Wyświetleń: 1303
 393. XXII sesja RM w dniu 29.02.2012r.
  Wyświetleń: 1300
 394. XLI sesja RM , w dniu 25.04.2013r.
  Wyświetleń: 1295
 395. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1294
 396. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Inspektora
  Wyświetleń: 1292
 397. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/11
  Wyświetleń: 1292
 398. XII sesja RM, w dniu 11.07.2011r.
  Wyświetleń: 1290
 399. XI sesja RM, w dniu 21.06.2011r.
  Wyświetleń: 1289
 400. Projekty uchwał - rok 2010
  Wyświetleń: 1288
 401. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 466/5 k.m. 8 położonej w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW 106039. Stanowi własność G
  Wyświetleń: 1287
 402. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własnosć gminy na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 1287
 403. LIV sesjsa RM, w dniu 27.02.2014r.
  Wyświetleń: 1285
 404. XXIII sesja RM, w dniu 21.04.2016
  Wyświetleń: 1283
 405. XXVI sesja RM, w dniu 29.05.2012r.
  Wyświetleń: 1282
 406. XV sesja RM , w dniu 27.10,2011r.
  Wyświetleń: 1281
 407. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.
  Wyświetleń: 1279
 408. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
  Wyświetleń: 1278
 409. LV sesja RM , w dniu 27.03.2014r.
  Wyświetleń: 1278
 410. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Wymianę opraw oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Niemodlin"
  Wyświetleń: 1276
 411. XXXVI sesja RM, w dniu 31.01.2013r.
  Wyświetleń: 1273
 412. XXXVIII sesja RM , w dniu 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 1273
 413. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/10...
  Wyświetleń: 1273
 414. LVIII sesja RM , w dniu 13.05.2014r.
  Wyświetleń: 1272
 415. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1270
 416. XXXVII sesja RM, w dniu 15.02.2013r
  Wyświetleń: 1270
 417. XIII sesja RM, w dniu 25.08.2011r.
  Wyświetleń: 1269
 418. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1268
 419. PRZETARG NA OBWODNICĘ NIEMODLINA OGŁOSZONY!
  Wyświetleń: 1267
 420. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
  Wyświetleń: 1263
 421. Projekty uchwał - rok 2017
  Wyświetleń: 1263
 422. XXVII sesjia RM, w dniu 18.06.2012r.
  Wyświetleń: 1263
 423. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.
  Wyświetleń: 1260
 424. Rada Miejska
  Wyświetleń: 1260
 425. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin"
  Wyświetleń: 1257
 426. XXXIII sesja RM, w dniu 24.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1255
 427. LIX sesja RM, w dniu 29.05.2014r
  Wyświetleń: 1252
 428. LX sesja RM , w dniu 26.06.2014r.
  Wyświetleń: 1252
 429. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 1252
 430. XLVII sesja RM w dniu 7 października 2013 r.
  Wyświetleń: 1252
 431. XVIII sesja RM , w dniu 30.11.2011r.
  Wyświetleń: 1251
 432. opinie RIO w Opolu - 2017
  Wyświetleń: 1250
 433. XL sesja RM , w dniu 26.03.2013r.
  Wyświetleń: 1247
 434. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/5 o powierzchni 0,1249 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 1245
 435. XXIX sesja RM, w dniu 06.09.2012r.
  Wyświetleń: 1245
 436. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Radcy Prawnego
  Wyświetleń: 1244
 437. Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
  Wyświetleń: 1242
 438. Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Rynku nr 3 ogłasza przetarg
  Wyświetleń: 1239
 439. XLII sesja RM, w dniu 28.05.2013r.
  Wyświetleń: 1239
 440. XXI sesja RM w dniu 10.02.2012r.
  Wyświetleń: 1237
 441. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 1236
 442. XXXIV sesja RM , w dniu 22.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1236
 443. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Kanalizacja obszarów wiejskich etap III - budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowej, gmina Niemodlin”.
  Wyświetleń: 1235
 444. IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego / po przedszkolu w Grabinie /
  Wyświetleń: 1234
 445. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwsstycji celu publicznego - linia enn w Rutkach
  Wyświetleń: 1234
 446. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/11
  Wyświetleń: 1233
 447. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie”
  Wyświetleń: 1232
 448. Zawiadomienie - Burmistrz Niemodlina zawiadamia, że wszczyna konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie...
  Wyświetleń: 1232
 449. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 656 k.m. 10 o powierzchni 0,4375 ha, położonej w Niemodlinie stanowiącej ul. H. Sienkiewicza w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 1229
 450. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego enn w Wydrowicach
  Wyświetleń: 1229
 451. Oświadczenia majątkowe praowników UM - 2010 r.
  Wyświetleń: 1228
 452. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1227
 453. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 1226
 454. Ogłoszenia 2012 - 2014
  Wyświetleń: 1226
 455. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Tlustoręby
  Wyświetleń: 1220
 456. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Niemodlin w latach 2016 - 2017"
  Wyświetleń: 1220
 457. V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego / po przedszkolu w Grabinie /
  Wyświetleń: 1220
 458. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego w Gościejowicach
  Wyświetleń: 1216
 459. Oświadczenia majatkowe pracowników UM - 2011r.
  Wyświetleń: 1216
 460. XXVIII sesja RM, w dniu 28.06.2012r.
  Wyświetleń: 1216
 461. obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/11
  Wyświetleń: 1215
 462. XXXIX sesja RM, w dniu 14.03.2013r.
  Wyświetleń: 1215
 463. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013r.
  Wyświetleń: 1214
 464. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora : SP1 w Niemodlinie oraz SP2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1211
 465. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 1208
 466. Kierownik OPS w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko starszego inspektora
  Wyświetleń: 1203
 467. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/11
  Wyświetleń: 1203
 468. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1202
 469. Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej n/n o na terenie działki nr 130 z k.m.1 obręb Gościejowice.
  Wyświetleń: 1197
 470. LXIII sesja RM, w dniu 30.10.2014r.
  Wyświetleń: 1192
 471. XXVII sesja RM , w dniu 11.08.2016r.
  Wyświetleń: 1191
 472. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 1188
 473. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 1187
 474. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji lokalizacji inwestycji - enn w Sadach
  Wyświetleń: 1186
 475. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V oraz VI etap” - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 1185
 476. Gminne Centrum Reagowania
  Wyświetleń: 1184
 477. XLIV sesja RM, w dniu 27.06.2013r.
  Wyświetleń: 1184
 478. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/11
  Wyświetleń: 1183
 479. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora SP 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1180
 480. LI sesja RM, w dniu 19.12.2013r
  Wyświetleń: 1180
 481. Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich
  Wyświetleń: 1179
 482. L sesja RM w dniu 28.11.2013r.
  Wyświetleń: 1178
 483. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 468 k.m. 8
  Wyświetleń: 1176
 484. II n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Grabinie, oznaczonej nr działki 383/4 o powierzchni 0,1200 ha (RIVa ? 0,0300 ha, RIVb ? 0,0900 ha) , k.m. 4.
  Wyświetleń: 1172
 485. XXXII sesja RM, w dniu 13.11.2012r.
  Wyświetleń: 1171
 486. Wydanie decyzji dotyczącej usunięcia drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 1170
 487. XXXV sesja RM, w dniu 20.12.2012r.
  Wyświetleń: 1169
 488. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1168
 489. Projekty uchwał - rok 2013
  Wyświetleń: 1166
 490. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby gminy Niemodlin w 2011r
  Wyświetleń: 1165
 491. LVI sesja RM w dniu 10.04.2014 r.
  Wyświetleń: 1164
 492. PRZETARGI NA LOKALE UŻYTKOWE 2014
  Wyświetleń: 1162
 493. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Roszkowicach, oznaczonej nr działki 100 z k.m.
  Wyświetleń: 1161
 494. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1160
 495. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1159
 496. Decyzja PGW Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1158
 497. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/11
  Wyświetleń: 1158
 498. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1157
 499. Podatki 2018
  Wyświetleń: 1154
 500. Rada Miejska
  Wyświetleń: 1154
 501. obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 117, 52/9, 52/10 z k.m.1 w Graczach
  Wyświetleń: 1153
 502. XXIV sesja RM, w dniu 26.04.2012r.
  Wyświetleń: 1152
 503. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont fragmentu murów obronnych wraz z basteją w Niemodlinie”.
  Wyświetleń: 1151
 504. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1150
 505. XXX sesja RM, w dniu 29.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1150
 506. XIV sesja RM, w dniu 22.09.2011r.
  Wyświetleń: 1149
 507. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Gościejowickiej oznaczonej nr działki 1016/32 k.m. 12 o powierzchni 0,0145 ha.
  Wyświetleń: 1148
 508. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2010
  Wyświetleń: 1148
 509. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego w Graczach
  Wyświetleń: 1146
 510. XLVIII sesja RM w dniu 29.10.2013 r.
  Wyświetleń: 1146
 511. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.
  Wyświetleń: 1141
 512. Przetargi na usługi i dostawy 2016
  Wyświetleń: 1139
 513. Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej n/n na terenie działki nr 156/6 z k.m.1 obręb Sady.
  Wyświetleń: 1137
 514. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1135
 515. Przetargi na roboty budowlane - 2018
  Wyświetleń: 1135
 516. XXXI sesja RM , w dniu 27.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1134
 517. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi publicznej nr 104282 O w Krasnej Górze – droga do kościoła”.
  Wyświetleń: 1132
 518. XXX sesja RM , w dniu 04.10.2012r.
  Wyświetleń: 1130
 519. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1127
 520. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wod-kan Sady
  Wyświetleń: 1123
 521. LVII sesja RM w dniu 29.04.2014r
  Wyświetleń: 1121
 522. LXIV sesja RM, w dniu 7.11.2014r.
  Wyświetleń: 1119
 523. Burmistrz Niemodlina ogłasza I ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości przetarg ustny
  Wyświetleń: 1117
 524. Wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok, spalarni ...
  Wyświetleń: 1115
 525. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznejna potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1109
 526. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2011 roku na terenie miasta
  Wyświetleń: 1109
 527. Burmistrz Niemodlina informuje , że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 1105
 528. Dyrektor SZOZ ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1104
 529. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/6 o powierzchni 0,0928 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 1104
 530. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po TP ) o powierzchni 3,78 m2 położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie
  Wyświetleń: 1097
 531. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego na terenie działek nr 169/1, 160, 170 z k.m.1 w Krasnej Górze.
  Wyświetleń: 1097
 532. Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt
  Wyświetleń: 1097
 533. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach – folwark”.
  Wyświetleń: 1096
 534. Projekty uchwał - rok 2011
  Wyświetleń: 1093
 535. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 1089
 536. Archiwum przetargów - 2014
  Wyświetleń: 1087
 537. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze-Gościejowice, gmina Niemodlin”.
  Wyświetleń: 1087
 538. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/7 o powierzchni 0,0876 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 1082
 539. Przetargi na roboty budowlane - 2016
  Wyświetleń: 1081
 540. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po przedszkolu ) o powierzchni 157,32 m2 położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie
  Wyświetleń: 1078
 541. Wydanie decyzji na lokalizację (budowę) i warunki wykonania lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej
  Wyświetleń: 1075
 542. Stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 1073
 543. Opieka nad dziećmi do lat 3
  Wyświetleń: 1068
 544. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej nr 104213 O ul. Kolonia Leśna w Graczach”.
  Wyświetleń: 1065
 545. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej”.
  Wyświetleń: 1062
 546. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/8 o powierzchni 0,0885 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 1062
 547. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 1062
 548. Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
  Wyświetleń: 1060
 549. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Specjalista w Dziale Księgowości
  Wyświetleń: 1059
 550. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości w Niemodlinie, nr działki 760/4 z k.m.
  Wyświetleń: 1059
 551. Archiwum przetargów - 2013
  Wyświetleń: 1057
 552. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1053
 553. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1052
 554. Projekty uchwał - rok 2012
  Wyświetleń: 1049
 555. Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 1048
 556. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemodlin na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 1047
 557. Wydanie zezwolenia na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne
  Wyświetleń: 1047
 558. Budowa elektrowni wiatrowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym do linii średniego napięcia 15 kV", przewidziana do realizacji na dz. nr 455 k.m. 4 obręb Grabin
  Wyświetleń: 1044
 559. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont fragmentu murów obronnych wraz z basteją w Niemodlinie”.
  Wyświetleń: 1044
 560. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 1043
 561. Ogłoszenia i zarządzenia 2015 r.
  Wyświetleń: 1037
 562. Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Niemodlin
  Wyświetleń: 1037
 563. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki al
  Wyświetleń: 1029
 564. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po przedszkolu ) o powierzchni 157,32 m2 położonego w Grabinie
  Wyświetleń: 1028
 565. Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 1021
 566. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 299 z k.m.1 o powierzchni 0,2419 ha położonej w Grodźcu.
  Wyświetleń: 1020
 567. Zameldowanie na pobyt stały w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 1018
 568. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.
  Wyświetleń: 1016
 569. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu oraz do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Graczach oraz Publicznego Przedszkola w Graczach
  Wyświetleń: 1015
 570. Archiwum przetargów - 2015
  Wyświetleń: 1014
 571. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 117 z k.m.1 o powierzchni 0,1245 ha położonej w Michałówku
  Wyświetleń: 1014
 572. obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego na terenie działek nr 239, 240/13, 240/12, 240/11, 240/10 z k.m.1 w Gościejowicach.
  Wyświetleń: 1013
 573. Projekt budżetu na rok 2016
  Wyświetleń: 1012
 574. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 1011
 575. Informacje o wynikach konkursów
  Wyświetleń: 1010
 576. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/12 k.m. 11
  Wyświetleń: 1009
 577. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sarnach Wielkich, nr działki 131 z k.m.
  Wyświetleń: 1007
 578. Zapytania ofertowe 2017 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 1006
 579. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej nr działki 2 z k.m.1 o powierzchni 0,4100 ha położonej w Grodźcu.
  Wyświetleń: 1003
 580. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Magnuszowiczkach, nr działki 61/2 z k.m.
  Wyświetleń: 998
 581. Archiwum przetargów - 2010
  Wyświetleń: 991
 582. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 991
 583. XXXV sesja RM, w dniu 19.01.2017 r.
  Wyświetleń: 991
 584. Interpelacje Radnych
  Wyświetleń: 990
 585. XXXVI sesja RM, w dniu 27.02.2017 r.
  Wyświetleń: 980
 586. Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 980
 587. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomość oznaczonej nr działki nr 52/2 z k.m.1 położonej w Tłustorębach.
  Wyświetleń: 977
 588. Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Centrum Usług Wspólnych w roku 2018
  Wyświetleń: 970
 589. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Magnuszowiczkach, oznaczonej nr działki 46
  Wyświetleń: 967
 590. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa zjazdu publicznego z DK 46 przy ul. Opolskiej w Niemodlinie wraz z drogą wewnętrzną” - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 962
 591. Wynajem świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 953
 592. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2018
  Wyświetleń: 947
 593. Projekt budżetu na rok 2018
  Wyświetleń: 946
 594. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 943
 595. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki al
  Wyświetleń: 940
 596. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko - Referent w Dziale Utrzymania Ruchu
  Wyświetleń: 939
 597. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7
  Wyświetleń: 931
 598. Przyjęcie zgłoszenia utraty dowodu osobistego
  Wyświetleń: 931
 599. Potwierdzenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 930
 600. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej”.
  Wyświetleń: 928
 601. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7
  Wyświetleń: 911
 602. Wymeldowanie z pobytu stałego w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 905
 603. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie kontroli corocznej i przeglądu 5 letniego placów zabaw
  Wyświetleń: 900
 604. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości z działki oznaczonej nr 654/1 z k.m.10 położonej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 899
 605. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 898
 606. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 898
 607. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/11 k.m. 11
  Wyświetleń: 897
 608. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach – folwark”.
  Wyświetleń: 890
 609. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i OC Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 887
 610. Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich ...
  Wyświetleń: 877
 611. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Gościejowicach, gmina Niemodlin”
  Wyświetleń: 871
 612. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie – Staw Młyński - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 871
 613. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 861
 614. Przetarg na prowadzenie działalności handlowo - gastronomicznej
  Wyświetleń: 858
 615. Burmistrz Niemodlina ogłasza: I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze (nr działki 549 z k.m 2)
  Wyświetleń: 851
 616. I przetarg ustnynieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności nr 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej (były budynek szkolny), oznaczonej nr działki 617/1 k.m. 10 o powierzch
  Wyświetleń: 850
 617. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Grabin, oznaczonej nr działki 380/1 k.m. 4
  Wyświetleń: 849
 618. XXI sesja RM , w dniu 28.01.2016
  Wyświetleń: 845
 619. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. czyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym
  Wyświetleń: 844
 620. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowie drogi technologicznej stanowiącej objazd drogi wojewódzkiej nr 405 wraz z mostem tymczasowym
  Wyświetleń: 834
 621. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
  Wyświetleń: 819
 622. Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
  Wyświetleń: 819
 623. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie : "Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – III etap wymiana klapy oddymiającej”
  Wyświetleń: 812
 624. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 807
 625. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej połozonej w Tłustorębach, oznaczonej nr działki 104/3
  Wyświetleń: 807
 626. Gmina Niemodlin ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie w 2018 roku warsztatów dla nauczycieli z radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
  Wyświetleń: 798
 627. Uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym
  Wyświetleń: 795
 628. Informacja Burmistrza Niemodlina o dotacjach na zadania własne Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 794
 629. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V oraz VI etap” - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 788
 630. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2016 r.
  Wyświetleń: 788
 631. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2018
  Wyświetleń: 788
 632. INFORMACJE
  Wyświetleń: 783
 633. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko pracy - sprzątaczka w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 782
 634. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 18,36 mkw. znajdującego się w budynku 43 a przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 780
 635. Informacja o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tłustorębach
  Wyświetleń: 780
 636. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wydrowice, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 775
 637. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na Rynku w Niemodlinie zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu” - 14.04.2017 r.
  Wyświetleń: 772
 638. Przetargi na usługi i dostawy - 2018
  Wyświetleń: 772
 639. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Gościejowice Małe”
  Wyświetleń: 765
 640. Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży - 17.03.2017
  Wyświetleń: 765
 641. Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 764
 642. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Rozbudowa oświetlenia ulicznego i doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Tysiąclecia w Niemodlinie
  Wyświetleń: 763
 643. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 761
 644. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej nr działki 207/2 z k.m.1
  Wyświetleń: 760
 645. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 573/3 w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 757
 646. Burmistrz Niemodlina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tłustorębach oznaczonej nr działki 104/3.
  Wyświetleń: 754
 647. Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 753
 648. XXXVIII sesja RM , w dniu 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 753
 649. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. " Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Grodźcu
  Wyświetleń: 752
 650. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 750
 651. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 748
 652. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2016 r.
  Wyświetleń: 745
 653. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego – etap III – wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie
  Wyświetleń: 744
 654. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 741
 655. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Grabin, oznaczonej nr działki 281
  Wyświetleń: 739
 656. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Uzupełnienie ocieplenia świetlicy wiejskiej w Piotrowej"
  Wyświetleń: 737
 657. Burmistrz informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego i dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 735
 658. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego – etap III – wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie
  Wyświetleń: 735
 659. Ustalenie numeru porządkowego budynku
  Wyświetleń: 733
 660. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 731
 661. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: wyposażenie terenów rekreacyjnych w zewnętrzne urządzenia fitness - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 727
 662. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat położonych w Sarnach Wielkich
  Wyświetleń: 726
 663. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2017 roku na terenie miasta i gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 723
 664. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie : Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – II etap wymiana klapy oddymiającej”
  Wyświetleń: 722
 665. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 721
 666. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.
  Wyświetleń: 718
 667. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntwej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/20
  Wyświetleń: 717
 668. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu oraz do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Graczach oraz Publicznego Przedszkola w Graczach wraz
  Wyświetleń: 716
 669. Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie nieograniczonego przetargu ustnego.
  Wyświetleń: 715
 670. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na
  Wyświetleń: 714
 671. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 709
 672. Kierownik OPS w Niemodlinie zaprasza do składania ofert na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, na terenie gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 708
 673. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Samodzielny Referent w Dziale Komunalno - Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 706
 674. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Przebudowa zjazdu z DK 46 na SEE przy ul. Opolskiej - budowa oświetlenia drogowego" - 13.04.2017
  Wyświetleń: 706
 675. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 704
 676. Burmistrz Niemodlina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 699
 677. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8/1 przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 699
 678. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu.
  Wyświetleń: 699
 679. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 699
 680. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Roszkowicach oznaczonej nr działki 135/2 k.m. 5
  Wyświetleń: 698
 681. Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 698
 682. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 697
 683. Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gracze
  Wyświetleń: 697
 684. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 696
 685. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Jaczowice, oznaczonej nr działki 223/1
  Wyświetleń: 693
 686. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 691
 687. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym - ZGKiM 10.03.2017
  Wyświetleń: 691
 688. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie promocji rozwoju wolontariatu wśród młodzieży
  Wyświetleń: 690
 689. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku uŻyteczności publicznej połozonym przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 689
 690. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: wykonanie 20 st. budek lęgowych dla ptaków wraz z ich montażem na drzewach
  Wyświetleń: 689
 691. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 687
 692. XVIII sesja RM, w dniu 11.11.2015r.
  Wyświetleń: 685
 693. Burmistrz Niemodlina ogłasza: I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Góra (nr działki 211/2 z k.m 3)
  Wyświetleń: 684
 694. I ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach, oznaczonej nr działki 337/6
  Wyświetleń: 682
 695. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: odmulenie rowu melioracyjnego, na działce gminnej nr 1182/127 - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 680
 696. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 677
 697. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 677
 698. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Graczach oznaczonej nr działki 84
  Wyświetleń: 670
 699. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie oznaczonej nr działki 911/38 z k.m.11
  Wyświetleń: 667
 700. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nowych nazw ulic w Graczach i Niemodlinie
  Wyświetleń: 665
 701. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 664
 702. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 662
 703. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 661
 704. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
  Wyświetleń: 656
 705. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby Gminy Niemodlin w 2017 roku
  Wyświetleń: 655
 706. wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym - ZGKiM
  Wyświetleń: 655
 707. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Tłustoręby oznaczonej nr działki 107/2
  Wyświetleń: 652
 708. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Grabin
  Wyświetleń: 652
 709. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Grodźcu, oznaczonej nr działki 7 k.m. 1
  Wyświetleń: 648
 710. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na dostawę schodołazu akumulatorowego oraz kompatybilnego z nim wózka inwalidzkiego
  Wyświetleń: 648
 711. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: posadzenie 11 szt. drzew z gatunku lipa, 29 szt. z gatunku cis pospolity oraz wycinkę samosiewów
  Wyświetleń: 643
 712. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 639
 713. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości z działki oznaczonej nr 1227/9 z k.m.11 położonej w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 638
 714. Dyrektor SP w Rogach ogłasza nabór na stanowisko obsługi - sprzątaczka
  Wyświetleń: 637
 715. Burmistrz Niemodlina informuje o nieograniczonym przetargu
  Wyświetleń: 636
 716. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: wycinka 11 szt. drzew wraz z frezowaniem 3 szt. pni, wycinka 100 mkw. krzewów
  Wyświetleń: 636
 717. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 634
 718. XXXVII sesja RM , w dniu 30.03.2017 r.
  Wyświetleń: 634
 719. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 632
 720. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
  Wyświetleń: 629
 721. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 623
 722. XL sesja RM , w dniu 25.05.2017 r.
  Wyświetleń: 623
 723. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej ( były budynek szkoły )
  Wyświetleń: 621
 724. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 619
 725. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych”
  Wyświetleń: 616
 726. XLI sesja RM , w dniu 29.06.2017 r.
  Wyświetleń: 616
 727. XXXIX sesja RM , w dniu 09.05.2017 r.
  Wyświetleń: 613
 728. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych"
  Wyświetleń: 611
 729. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 609
 730. Ogłoszenie o nieorganiczonych przetargach
  Wyświetleń: 609
 731. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 607
 732. Dyrektor CUW w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - księgowy
  Wyświetleń: 601
 733. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 600
 734. Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 600
 735. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tlustorębach
  Wyświetleń: 598
 736. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu MPZP obrębu ewidencyjnego Sady
  Wyświetleń: 598
 737. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Tłustoręby
  Wyświetleń: 597
 738. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 593
 739. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się: Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 592
 740. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustne na dzierżawę części nieruchomości
  Wyświetleń: 589
 741. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - ZASTĘPSTWO
  Wyświetleń: 588
 742. BURMISTRZ NIEMODLINA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 588
 743. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 587
 744. Dyrektor CUW w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - księgowy
  Wyświetleń: 586
 745. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 583
 746. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 582
 747. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 581
 748. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie ogłsza nabór na stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy
  Wyświetleń: 580
 749. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania : odmulenie rowu melioracyjnego R-B16 w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 578
 750. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.
  Wyświetleń: 577
 751. Przetarg na Kanalizację sanitarną Niemodlina etap V ogłoszony
  Wyświetleń: 576
 752. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 575
 753. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"
  Wyświetleń: 572
 754. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Niemodlinie działka nr 1012/3
  Wyświetleń: 572
 755. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 571
 756. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości do dzierżawy - 24.04.2017 r.
  Wyświetleń: 569
 757. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustne
  Wyświetleń: 569
 758. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 567
 759. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat: • działka nr 45/3 k.m.1 o pow.0,09 ha.
  Wyświetleń: 566
 760. Gmina Niemodlin ogłasza nabór ofert na wykonanie w 2017 r usług szkoleniowych
  Wyświetleń: 562
 761. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie prac polegających na profilowaniu i zagęszczaniu dróg.
  Wyświetleń: 558
 762. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 04.06.2018 r.
  Wyświetleń: 557
 763. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym - lokale w Niemodlinie i Graczach
  Wyświetleń: 556
 764. Burmistrz Niemodlina informuje, o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 15.05.2017
  Wyświetleń: 555
 765. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 555
 766. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 555
 767. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Przebudowa ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 555
 768. XLIII sesja RM , w dniu 28.09.2017 r.
  Wyświetleń: 555
 769. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 554
 770. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 553
 771. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości o pow. 17,5 m2 położonej w Niemodlinie - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 551
 772. Burmistrz Niemodlina ogłaszaprzetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wydrowicach - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 551
 773. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 550
 774. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 549
 775. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 18,36 mkw. znajdującego się w budynku 43 a przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 549
 776. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 547
 777. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 547
 778. Zawiadomienie o zmianie nazw ulic w Niemodlinie i Graczach
  Wyświetleń: 547
 779. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 546
 780. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 546
 781. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się: wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego, wykaz nieruchomości przeznaczone
  Wyświetleń: 545
 782. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 544
 783. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości z dz. nr 760/4 - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 542
 784. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 539
 785. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 539
 786. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 539
 787. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 537
 788. Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 535
 789. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie oznaczonej nr działki 1016/17 z k.m.12 - 26.07.2017
  Wyświetleń: 534
 790. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7 - 15.05.2017 r.
  Wyświetleń: 532
 791. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: ułozenie kostki brukowej o grubości 6 cm w wiatach w sołectwach Jakubowice i Sosnówka - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 531
 792. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 530
 793. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Piotrowej"
  Wyświetleń: 529
 794. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 528
 795. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie składanej, łukowej ścianki "pop up" - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 528
 796. XLII sesja RM , w dniu 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 526
 797. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Grabinie
  Wyświetleń: 523
 798. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się: Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego położonej w Niemodlinie, oznaczonej
  Wyświetleń: 522
 799. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze o pow. 0,0702 ha - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 522
 800. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: dostawa i montaż drzwi zewnętrznych do świetlic wiejskich w Gościejowicach i Sadach - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 522
 801. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 521
 802. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące lokalizacji inwestycji polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Rutkach
  Wyświetleń: 517
 803. Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 911/38
  Wyświetleń: 517
 804. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Rogach
  Wyświetleń: 516
 805. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu pomieszczenia strychowego w budynku przy Opolskiej 10 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 515
 806. Ogłoszenie - I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 697/2
  Wyświetleń: 515
 807. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 514
 808. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 513
 809. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin - VIII nabór"
  Wyświetleń: 513
 810. Informacja o udzielonej dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 513
 811. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - Stopnia Kopice
  Wyświetleń: 513
 812. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności nr 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej (były budynek szkoły)
  Wyświetleń: 510
 813. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 508
 814. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 507
 815. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 505
 816. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 505
 817. Kierownik Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 505
 818. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 504
 819. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruclromości działki oznaczonej nr 575/4 z k. m.9 o powierzchni 0,1065 ha
  Wyświetleń: 503
 820. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - 20.04.2017 r.
  Wyświetleń: 503
 821. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Oznakowanie tras rowerowych na terenie Gminy Niemodlin wraz z wyposażeniem małej architektury w ramach projektu pn. Szlak Rowerowy WOKÓŁ NIEMODLINA
  Wyświetleń: 502
 822. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 501
 823. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 499
 824. Gmina Niemodlin zaprasza do zlożenia oferty na wykonanie tablicy pamiątkowej - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 499
 825. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 497
 826. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 496
 827. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
  Wyświetleń: 496
 828. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się: wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 495
 829. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 495
 830. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położonej w Niemodlinie - działka nr 760/4 z k.m. 10 - 24.07.2017
  Wyświetleń: 494
 831. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 493
 832. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 492
 833. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego – etap III – wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie
  Wyświetleń: 492
 834. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 1227/10 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 491
 835. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 488
 836. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 488
 837. Gmina Niemodlin zaprasza do zlożenia oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Wyświetleń: 488
 838. Ogłoszenie - I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Jaczowice, oznaczonej nr działki 132/2
  Wyświetleń: 487
 839. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 486
 840. Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
  Wyświetleń: 486
 841. Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/10
  Wyświetleń: 485
 842. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wydrowicach nr działki 54 z k.m. 3 - 24.07.2017
  Wyświetleń: 484
 843. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 483
 844. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 400 szt.torby lnianej z nadrukiem - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 483
 845. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 481
 846. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustnne na dzierżawę części nieruchomości nr działki 573/3 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 480
 847. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 479
 848. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym poł. w Niemodlinie przy Rynku
  Wyświetleń: 478
 849. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 478
 850. Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Molestowice, oznaczonej nr działki 55/4
  Wyświetleń: 478
 851. Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych”
  Wyświetleń: 476
 852. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 473
 853. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 473
 854. Farma fotowoltaiczna w Piotrowej
  Wyświetleń: 473
 855. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 470
 856. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dot. ustalenia lokalizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Rutkach
  Wyświetleń: 470
 857. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 469
 858. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 469
 859. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn„Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – IV etap wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu, wykonanie podświetlanego logo i szyldu obiektu”
  Wyświetleń: 469
 860. Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 468
 861. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 467
 862. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 467
 863. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu
  Wyświetleń: 465
 864. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy - 2018
  Wyświetleń: 464
 865. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla farmy solarnej w Magnuszowicach
  Wyświetleń: 463
 866. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 460
 867. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 457
 868. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 457
 869. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 453
 870. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 449
 871. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/20
  Wyświetleń: 448
 872. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 445
 873. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 445
 874. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 441
 875. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 440
 876. Burmistrz niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 439
 877. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 439
 878. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 437
 879. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 436
 880. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 435
 881. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 435
 882. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu - 19.09.2017
  Wyświetleń: 433
 883. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki
  Wyświetleń: 432
 884. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 430
 885. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji deszczowej w Wydrowicach
  Wyświetleń: 429
 886. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 428
 887. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 426
 888. Burmistrz Niemodlina ogłasza V przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 423
 889. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wyklejek z folii perforowanej na ścianach słupowo-ryglowych z profili aluminiowych.
  Wyświetleń: 423
 890. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 422
 891. XLVIII sesja RM, w dniu 21.12.2017 r.
  Wyświetleń: 419
 892. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 417
 893. Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Roszkowice, oznaczonej nr działki 42/7
  Wyświetleń: 417
 894. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 415
 895. XLIV sesja RM w dniu 26.10.2017 r.
  Wyświetleń: 415
 896. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/22 z k.m.2
  Wyświetleń: 414
 897. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania - profilowanie drogi , rozplantowanie bazaltowego kruszywa, transport kruszywa.
  Wyświetleń: 413
 898. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 410
 899. Obwieszczenie zawieszające postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - jaz w Michałowie
  Wyświetleń: 410
 900. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 409
 901. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 407
 902. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 407
 903. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy - 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 405
 904. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - budowa kanalizacji deszczowej w Wydrowicach
  Wyświetleń: 404
 905. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg nieograniczony ustny
  Wyświetleń: 403
 906. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza przetarg niograniczony
  Wyświetleń: 403
 907. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie " Budowa przejść dla pieszych na ul. Boh.Powst.Śl. wraz z doświetleniem skrzyżowania z ul. 700-lecia i ul. Korfantego oraz ul. Brzeską oraz budowa przyłącza na ul. Sportowej"
  Wyświetleń: 402
 908. Zawiadomienie o przeprowadzeniu II etapu konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic w Graczach i Niemodlinie.
  Wyświetleń: 400
 909. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 399
 910. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 399
 911. Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 399
 912. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 399
 913. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 396
 914. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 395
 915. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert dla zadania - rozplantowanie bazaltowego kruszywa , transport kruszywa w miejscowościach Gościejowice i Sady
  Wyświetleń: 395
 916. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze
  Wyświetleń: 394
 917. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 392
 918. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące lokalizacji inwestycj polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Grabinie
  Wyświetleń: 392
 919. Obwieszczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie stanu technicznego oraz prawidłowości prowadzenia robót budowlanych drogi gminnej
  Wyświetleń: 391
 920. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 390
 921. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 389
 922. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 388
 923. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs na wsparcie zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - 26.05.2017 r.
  Wyświetleń: 386
 924. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 385
 925. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 384
 926. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 384
 927. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 380
 928. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 376
 929. Informacja o wykazie nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy - 20.09.2017
  Wyświetleń: 376
 930. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 376
 931. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub zbycja - 21.11.2017 r
  Wyświetleń: 376
 932. Uruchomienie tartaku drzewnego w Magnuszowicach na działce nr 241/1
  Wyświetleń: 375
 933. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 374
 934. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w Lipnie
  Wyświetleń: 374
 935. Burmistrz Niemodlina zaprasza do składania ofert na zadanie - " Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"
  Wyświetleń: 373
 936. Burmistrz Niemodlina III nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 370
 937. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg ustny nieograniczony
  Wyświetleń: 370
 938. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 368
 939. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. czyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym
  Wyświetleń: 368
 940. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. czyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym
  Wyświetleń: 364
 941. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w Lipnie
  Wyświetleń: 363
 942. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg niograniczony
  Wyświetleń: 361
 943. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej dla potrzeb projektowanej zabudowy mieszkaniowej w Lipnie
  Wyświetleń: 361
 944. Rozbudowa fermy drobiu w Jaczowicach
  Wyświetleń: 361
 945. Ogłoszenie Burmistrz Niemodlina - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Grodźcu, oznaczonej nr działki 7 z k.m.1
  Wyświetleń: 358
 946. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości
  Wyświetleń: 357
 947. PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE SĄ PUBLIKOWANE NA STRONIE WWW.BIP.NIEMODLIN.PL W ZAKŁADCE PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE - KLIKNIJ ABY WEJŚĆ NA BIP.NIEMODLIN.PL
  Wyświetleń: 355
 948. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 352
 949. XLVII sesja RM , w dniu 05.12.2017 r.
  Wyświetleń: 351
 950. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntwej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/20
  Wyświetleń: 350
 951. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń UM w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy - 24.07.2017 r.
  Wyświetleń: 349
 952. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 348
 953. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 348
 954. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 346
 955. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 340
 956. Burmistrz Niemodlina ogłasza I ograniczony do mieszkańców Gminy Niemodlin przetarg ustny na najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 339
 957. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 338
 958. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2018
  Wyświetleń: 336
 959. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości w Niemodlinie
  Wyświetleń: 333
 960. Zawiadomienie w sprawie konsultacji społecznych o nadanie nazw nowych ulic w Niemodlinie
  Wyświetleń: 333
 961. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 332
 962. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 331
 963. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego użyteczności publicznej - ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 329
 964. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny
  Wyświetleń: 325
 965. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ogródek przydomowy- 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 324
 966. Informacja o uchwaleniu MPZP obrębu ewidencyjnego Sady
  Wyświetleń: 322
 967. L sesja RM , w dniu 01.02.2018 r.
  Wyświetleń: 322
 968. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 321
 969. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Grabinie
  Wyświetleń: 319
 970. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 317
 971. Burmistrz Niemodlina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 316
 972. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przepławki przy jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 313
 973. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy w Niemodlinie
  Wyświetleń: 311
 974. LII sesja RM, w dniu 22.03.2018 r.
  Wyświetleń: 308
 975. XLVI sesja RM , w dniu 30.11.2017 r.
  Wyświetleń: 308
 976. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 18,36 m2 znajdującego się w budynku nr 43a przy Rynku w Niemodlinie z pomieszczeniem gospodarczym
  Wyświetleń: 307
 977. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 307
 978. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 301
 979. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - pomieszczenie gospodarcze- 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 300
 980. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2018 roku na terenie miasta i gminy Niemodlin.
  Wyświetleń: 299
 981. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
  Wyświetleń: 299
 982. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Niemodlin - 20.12.2017 r.
  Wyświetleń: 298
 983. Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji polegającej na budowie przepławki przy jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 297
 984. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 18.10.2017
  Wyświetleń: 297
 985. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości w Niemodlinie
  Wyświetleń: 296
 986. XLIX sesja RM, w dniu 10.01.2018 r.
  Wyświetleń: 295
 987. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub użyczenia - 15.02.2018 r.
  Wyświetleń: 293
 988. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 292
 989. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Krasna Góra - 20.12.2017 r.
  Wyświetleń: 292
 990. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania polegającego na czyszczeniu rowu przydrożnego - 01.02.2018
  Wyświetleń: 277
 991. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Sady - 20.12.2017 r.
  Wyświetleń: 275
 992. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - lokal użytkowy - 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 269
 993. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 268
 994. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 266
 995. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby Gminy Niemodlin w 2018 roku
  Wyświetleń: 262
 996. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych z grupą dzieci zakwalifikowanych do uczestniczenia w zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 256
 997. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - kiosk handlowy - 13.12.2017 r.
  Wyświetleń: 238
 998. Archiwum przetargów - 2017
  Wyświetleń: 234
 999. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości o pow. 38,5 m.kw. z działki nr 760/4 położonej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 233
 1000. Burmistrz Niemodlina oglasza I przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości o pow. 86 m.kw. z działki oznaczonej nr 865/8 położonej w Niemodlinie
  Wyświetleń: 227
 1001. Archiwum przetargów - 2009
  Wyświetleń: 223
 1002. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 220
 1003. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - 05.02.2018
  Wyświetleń: 209
 1004. LIV sesja RM , w dniu 24.05.2018 r.
  Wyświetleń: 208
 1005. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych II etap - instalacja ppoż."
  Wyświetleń: 207
 1006. LI sesja RM, w dniu 01.03.2018 r.
  Wyświetleń: 207
 1007. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - naczelnika w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 206
 1008. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja OK w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych II etap - dostosowanie do wymogów ppoż - drzwi" - 18.04.2018
  Wyświetleń: 204
 1009. INTERPELACJE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ - 2018
  Wyświetleń: 198
 1010. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - V etap - instalacja pompy ciepła, wydzielenie pomieszczenia przy szatni"
  Wyświetleń: 187
 1011. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 186
 1012. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin - 06.03.2018
  Wyświetleń: 179
 1013. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - 28.03.2018
  Wyświetleń: 178
 1014. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie Otwartych Stref Aktywności w Niemodlinie
  Wyświetleń: 168
 1015. Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 11.04.2018
  Wyświetleń: 168
 1016. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 29.05.2018
  Wyświetleń: 164
 1017. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3/20 w Jakubowicach – projekt Jakubowice I
  Wyświetleń: 162
 1018. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 29.05.2018
  Wyświetleń: 162
 1019. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 16.03.2018
  Wyświetleń: 161
 1020. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - 05.04.2018
  Wyświetleń: 157
 1021. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 11.04.2018
  Wyświetleń: 156
 1022. LIII sesja RM , w dniu 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 155
 1023. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o dotacjach na rok 2018
  Wyświetleń: 148
 1024. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3/20 w Jakubowicach – projekt Jakubowice IV
  Wyświetleń: 145
 1025. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w obrębie Rutki, Góra, Piotrowa, Roszkowice i Grabin
  Wyświetleń: 143
 1026. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej, ul. Lwowska w Niemodlinie
  Wyświetleń: 141
 1027. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 19.03.2018 r.
  Wyświetleń: 140
 1028. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na prowadzenie zajęc opiekuńczo-wychowawczych w Świetlicy Środowiskowej
  Wyświetleń: 139
 1029. OBWIESZCZENIE o zebranych materiałach - dot. budowy lub przebudowy istniejącej przepławki na jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 135
 1030. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie zamiatania dróg powiatowych i gminnych.
  Wyświetleń: 133
 1031. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej nr działki 583 z k. m. 9 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 131
 1032. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - jaz w Michałowie
  Wyświetleń: 131
 1033. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 130
 1034. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Bazalt Gracze 24.04.2018
  Wyświetleń: 129
 1035. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 116
 1036. Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przepławki na jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 114
 1037. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn, - "unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Niemodlin w 2018 roku"
  Wyświetleń: 112
 1038. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie ; Rutki,Góra, Piotrowa , Roszkowice
  Wyświetleń: 112
 1039. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 06.06.2018 r.
  Wyświetleń: 112
 1040. Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - Magnuszowice 24.04.2018
  Wyświetleń: 110
 1041. Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w obrębie Rutki, Góra, Piotrowa i Roszkowice
  Wyświetleń: 110
 1042. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3/20 w Jakubowicach – projekt Jakubowice II
  Wyświetleń: 103
 1043. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3/20 w Jakubowicach – projekt Jakubowice III
  Wyświetleń: 102
 1044. LV sesja RM, w dniu 28.06.2018 r.
  Wyświetleń: 101
 1045. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - 04.06.2018 r.
  Wyświetleń: 100
 1046. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 04.06.2018 r.
  Wyświetleń: 96
 1047. Kierownik OPS w Niemodlinie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie w roku 2018 usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 84
 1048. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Niemodlinie - 5.07.2018
  Wyświetleń: 70
 1049. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu zaprasza do skladania ofert na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2018
  Wyświetleń: 68
 1050. Gmina Niemodlin ogłasza nabór na organizację i przeprowadzenie szkolenia/warsztatów z zakresu wypalenia zawodowego
  Wyświetleń: 57
 1051. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - 26.07.2018
  Wyświetleń: 49
 1052. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie"
  Wyświetleń: 37
 1053. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 14.08.2018 r.
  Wyświetleń: 10
 1054. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 14.08.2018 r.
  Wyświetleń: 8
Metryczka
 • wytworzono:
  21-05-2015
  przez: Witold Kuriata
 • opublikowano:
  21-05-2015 20:40
  przez: Witold Kuriata
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Niemodlin
  odwiedzin: 2679
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×