Urząd Miejski w Niemodlinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4399333959439734386644980399923774644278556693428700
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
157941554618285178772164022086211102461727577359573611435076
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00002511192513875154901572617140
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 55417
 2. rok 2017
  Wyświetleń: 8303
 3. Uchwały RM kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 7768
 4. Rok 2016
  Wyświetleń: 7654
 5. Zapytania ofertowe 2017
  Wyświetleń: 7309
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 6810
 7. Uchwały RM kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 6720
 8. Rada Miejska
  Wyświetleń: 6575
 9. Przetargi na usługi i dostawy
  Wyświetleń: 6298
 10. Rok 2017
  Wyświetleń: 5426
 11. Zapytania ofertowe 2016 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 5329
 12. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 4203
 13. rok 2016
  Wyświetleń: 4171
 14. rok 2015
  Wyświetleń: 3788
 15. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2016 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 3509
 16. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3503
 17. Przetargi na roboty budowlane
  Wyświetleń: 3485
 18. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 3463
 19. Przetargi na lokale użytkowe
  Wyświetleń: 3400
 20. Przetargi na roboty budowlane - 2017
  Wyświetleń: 3148
 21. Ogłoszenia i obwieszczenia burmistrza
  Wyświetleń: 3138
 22. Podatki i opłaty w roku 2016
  Wyświetleń: 3136
 23. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3065
 24. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 3016
 25. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 3015
 26. Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ZUS
  Wyświetleń: 2931
 27. Podatki
  Wyświetleń: 2759
 28. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2697
 29. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia, informacje ( narastająco )
  Wyświetleń: 2631
 30. Kierownictwo
  Wyświetleń: 2624
 31. Referat Spraw Społecznych i Zdrowia
  Wyświetleń: 2536
 32. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2017
  Wyświetleń: 2509
 33. Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Niemodlin na 2017 rok
  Wyświetleń: 2500
 34. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2016
  Wyświetleń: 2437
 35. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2386
 36. Jednostki organizacyjne gminy
  Wyświetleń: 2375
 37. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 2370
 38. Interpelacje kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2301
 39. Władze gminy
  Wyświetleń: 2290
 40. rok 2015
  Wyświetleń: 2269
 41. Zarządzenia i ogłoszenia burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 2239
 42. Przetargi / zapytania ofertowe ZGKiM
  Wyświetleń: 2221
 43. Dokumenty potwierdzające wybór Burmistrza i powołanie Skarbnika
  Wyświetleń: 2189
 44. Statut gminy
  Wyświetleń: 2169
 45. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 2148
 46. Sprawozdanie finansowe SZOZ w Niemodlinie za 2012 r.
  Wyświetleń: 2135
 47. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.
  Wyświetleń: 2135
 48. Projekty uchwał / konsultacje
  Wyświetleń: 2130
 49. Projekt WPF na 2014 r.
  Wyświetleń: 2113
 50. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2107
 51. Budżet 2014
  Wyświetleń: 2090
 52. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2081
 53. Budżet 2015
  Wyświetleń: 2070
 54. Informacje o zadłużeniu Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 2042
 55. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
  Wyświetleń: 2042
 56. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.
  Wyświetleń: 2034
 57. Gospodarka odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2019
 58. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
  Wyświetleń: 2015
 59. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 2014
 60. Budżet na rok 2016
  Wyświetleń: 2012
 61. Projekt budżetu na rok 2016
  Wyświetleń: 2008
 62. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2003
 63. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY NIEMODLIN NA LATA 2015 - 2032
  Wyświetleń: 2001
 64. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1994
 65. Strategia rozwoju gminy Niemodlin na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 1993
 66. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2015 r.
  Wyświetleń: 1973
 67. Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2012 r
  Wyświetleń: 1959
 68. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1938
 69. Projekt budżetu na 2015 r.
  Wyświetleń: 1930
 70. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2014 r.
  Wyświetleń: 1923
 71. Projekt budżetu na 2014 r.
  Wyświetleń: 1922
 72. Opinie RIO
  Wyświetleń: 1917
 73. Projekty uchwal RM
  Wyświetleń: 1912
 74. VII sesja RM, w dniu 29.03.2011
  Wyświetleń: 1896
 75. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 1892
 76. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 1881
 77. Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2011 r.
  Wyświetleń: 1878
 78. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.
  Wyświetleń: 1847
 79. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2013 r.
  Wyświetleń: 1838
 80. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
  Wyświetleń: 1832
 81. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1832
 82. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2016
  Wyświetleń: 1827
 83. Jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 1819
 84. Budżet 2013
  Wyświetleń: 1818
 85. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2012 r.
  Wyświetleń: 1818
 86. Zaświadczenia NIP REGON
  Wyświetleń: 1806
 87. Przetargi na usługi i dostawy - 2017
  Wyświetleń: 1797
 88. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
  Wyświetleń: 1791
 89. ZGKiM zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 500 szt. świeczki parafinowej, barwionej w kolorach i kształcie bastei
  Wyświetleń: 1780
 90. Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2011 r
  Wyświetleń: 1769
 91. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
  Wyświetleń: 1759
 92. Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji
  Wyświetleń: 1753
 93. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2013 r.
  Wyświetleń: 1731
 94. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r.
  Wyświetleń: 1727
 95. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1723
 96. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1713
 97. Zarządzenia i ogłoszenia burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 1709
 98. Informacja o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1702
 99. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1700
 100. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1694
 101. Rada Miejska kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1692
 102. Konsultacje projektu współpracy na rok 2016
  Wyświetleń: 1690
 103. BIP archiwalny
  Wyświetleń: 1688
 104. Wydział Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 1688
 105. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2015r
  Wyświetleń: 1671
 106. Żłobki i kluby dziecięce
  Wyświetleń: 1668
 107. Inne ogłoszenia i komunikaty
  Wyświetleń: 1659
 108. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1658
 109. Petycje
  Wyświetleń: 1649
 110. Kwestionariusz Osobowy
  Wyświetleń: 1640
 111. Zarządzenia - 2016
  Wyświetleń: 1632
 112. e-puap
  Wyświetleń: 1617
 113. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 1607
 114. Budżet 2012
  Wyświetleń: 1597
 115. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 1586
 116. rok 2010
  Wyświetleń: 1573
 117. Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 1562
 118. rok 2013
  Wyświetleń: 1561
 119. rok 2011
  Wyświetleń: 1559
 120. rok 2014
  Wyświetleń: 1557
 121. Komunikacja w języku migowym
  Wyświetleń: 1544
 122. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1542
 123. rok 2012
  Wyświetleń: 1541
 124. Wnioski o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 1538
 125. Udostepnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1537
 126. rok 2013
  Wyświetleń: 1536
 127. Budżet 2011
  Wyświetleń: 1529
 128. Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych 2016-2019
  Wyświetleń: 1528
 129. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału IGK
  Wyświetleń: 1517
 130. Program Ochrony Środowiska na lata 2010 - 2013
  Wyświetleń: 1513
 131. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub sprzedaży - 12.06.2017
  Wyświetleń: 1513
 132. rok 2012
  Wyświetleń: 1509
 133. rok 2014
  Wyświetleń: 1509
 134. Powszechny Spis Rolny 2010
  Wyświetleń: 1506
 135. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
  Wyświetleń: 1504
 136. rok 2011
  Wyświetleń: 1501
 137. Plan Gospodarki Odpadami na lata 2010 - 2013
  Wyświetleń: 1498
 138. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 1494
 139. Inne obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 1491
 140. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1490
 141. Straż Miejska
  Wyświetleń: 1486
 142. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1475
 143. Program Rozwoju Gminy 2007-2013
  Wyświetleń: 1472
 144. Gminny Program Opieki nad Zabytkami
  Wyświetleń: 1471
 145. Zarządzenia, Obwieszczenia, Rozporządzenia
  Wyświetleń: 1470
 146. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 1468
 147. Ogłoszenia KBW
  Wyświetleń: 1462
 148. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 1450
 149. Zarządzenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 1443
 150. ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 1441
 151. Konsultacje projektów współpracy na rok 2015
  Wyświetleń: 1431
 152. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 1429
 153. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 1428
 154. BURMISTRZ NIEMODLINA ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - naczelnika
  Wyświetleń: 1422
 155. Inne obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 1417
 156. Przetargi ZGKiM - 2017
  Wyświetleń: 1417
 157. Zarządzenia i ogłoszenia Burmistrza Niemodlina
  Wyświetleń: 1417
 158. Budżet 2010
  Wyświetleń: 1412
 159. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - 01.06.2016
  Wyświetleń: 1411
 160. Informacje
  Wyświetleń: 1403
 161. Ogloszenia
  Wyświetleń: 1382
 162. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2017
  Wyświetleń: 1376
 163. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1370
 164. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.
  Wyświetleń: 1370
 165. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2017
  Wyświetleń: 1353
 166. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1337
 167. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SZOZ w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1325
 168. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1286
 169. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Podatków, Opłat i Egzekucji w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1281
 170. Projekt budżetu na rok 2017
  Wyświetleń: 1278
 171. Oferty realizacji zadań publicznych
  Wyświetleń: 1274
 172. Rok 2015
  Wyświetleń: 1274
 173. Oswiadczenia majatkowe pracowników UM - 2014r.
  Wyświetleń: 1253
 174. Anulowanie czynności zameldowania
  Wyświetleń: 1245
 175. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora Wydziału GNP
  Wyświetleń: 1236
 176. Przetargi na lokale użytkowe / mieszkalne - 2017
  Wyświetleń: 1235
 177. Dyrektor ZEFO w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko - starszego referenta ds. oświaty
  Wyświetleń: 1225
 178. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze inspektora Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1206
 179. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1199
 180. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.
  Wyświetleń: 1197
 181. Dyrektor CUW w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze : Referenta Ds. Administracyjno-Kadrowych
  Wyświetleń: 1193
 182. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1181
 183. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1180
 184. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Księgowości i Budżetu
  Wyświetleń: 1177
 185. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 2016
  Wyświetleń: 1154
 186. Informacja o wynikach naboru na stanowisko naczelnika Wydziału IFE
  Wyświetleń: 1148
 187. Plany pracy Komisji RM
  Wyświetleń: 1116
 188. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego w OSiR w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1115
 189. X sesja RM , w dniu 30.04.2015r.
  Wyświetleń: 1111
 190. Podatki 2017
  Wyświetleń: 1099
 191. IX sesja RM , w dniu 07.04.2015r.
  Wyświetleń: 1098
 192. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 1095
 193. Odpisy skrócone i zupełne z akt stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1095
 194. Konsultacje projektu współpracy na rok 2012
  Wyświetleń: 1091
 195. VI sesja RM, w dniu 27.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1090
 196. Dyrektor Zakładu Ekonomiczno – Finansowego Oświaty w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Referenta ds. administracyjno-kadrowych w Centrum Usług Wspólnych
  Wyświetleń: 1088
 197. XIX sesja RM, w dniu 26.11.2015r.
  Wyświetleń: 1086
 198. XX sesja RM , w dniu 17.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1083
 199. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 oraz Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1082
 200. Rok 2016
  Wyświetleń: 1081
 201. Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1080
 202. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o dotacjach na rok 2017
  Wyświetleń: 1077
 203. Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego
  Wyświetleń: 1077
 204. Zapytania ofertowe ZGKiM - 2017
  Wyświetleń: 1074
 205. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - inspektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1070
 206. VII sesja RM, w dniu 25.02.2015r
  Wyświetleń: 1067
 207. Konsultacje projektu współpracy na 2013 rok
  Wyświetleń: 1062
 208. konsultacje projektu współpracy na rok 2011
  Wyświetleń: 1062
 209. V sesja RM, w dniu 15.01.2015r
  Wyświetleń: 1061
 210. Projekty uchwał - rok 2016
  Wyświetleń: 1060
 211. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Niemodlin
  Wyświetleń: 1055
 212. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1049
 213. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale GNP
  Wyświetleń: 1038
 214. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1033
 215. VIII sesja RM , w dniu 26.03.2015r.
  Wyświetleń: 1032
 216. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 1028
 217. I sesja RM , w dniu 01.12.2014r.
  Wyświetleń: 1025
 218. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1024
 219. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie
  Wyświetleń: 1021
 220. Projekty uchwał - rok 2014
  Wyświetleń: 1021
 221. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2014 r.
  Wyświetleń: 1020
 222. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1020
 223. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – Specjalista w Dziale Księgowości
  Wyświetleń: 1019
 224. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 1019
 225. XVI sesja RM , w dniu 29.09.2015 r.
  Wyświetleń: 1013
 226. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 1013
 227. IV sesja RM, w dniu 18.12.2014r.
  Wyświetleń: 1011
 228. Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1011
 229. Uchwały RM kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 1008
 230. Zameldowanie (na pobyt stały lub czasowy) w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 1006
 231. Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1003
 232. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 1001
 233. Składy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 996
 234. XV sesja RM, w dniu 17.09.2015
  Wyświetleń: 996
 235. Projekty uchwał - rok 2015
  Wyświetleń: 994
 236. V sesja RM w dniu 27.01.2011r.
  Wyświetleń: 990
 237. VIII sesja RM, w dniu 28.04.2011r.
  Wyświetleń: 989
 238. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 988
 239. Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 981
 240. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 978
 241. III sesja RM , w dniu 09.12.2014r.
  Wyświetleń: 978
 242. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 977
 243. LXIV sesja RM, 10.11.2010r.
  Wyświetleń: 976
 244. VI sesja RM w dniu 24.02.2011r.
  Wyświetleń: 970
 245. LXII sesja RM, 30.09.2010r
  Wyświetleń: 969
 246. Burmistrz Niemodlina
  Wyświetleń: 968
 247. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ...
  Wyświetleń: 965
 248. Dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 964
 249. Zarządzenia - 2015
  Wyświetleń: 964
 250. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r.
  Wyświetleń: 963
 251. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2014r.
  Wyświetleń: 962
 252. Radca prawny
  Wyświetleń: 959
 253. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 958
 254. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 958
 255. LXIII sesja RM, 26.10.2010r.
  Wyświetleń: 955
 256. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 954
 257. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 954
 258. Oświadczennia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2011r.
  Wyświetleń: 952
 259. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 950
 260. XIV sesja RM , w dniu 25.06.2015r.
  Wyświetleń: 950
 261. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 949
 262. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 948
 263. LX sesja RM, 12.08.2010 r.
  Wyświetleń: 947
 264. Zarządzenia - 2011
  Wyświetleń: 947
 265. Zarządzenia - 2014
  Wyświetleń: 947
 266. Informacja o wynikach naboru na stanowisko st.referenta ds. oświaty
  Wyświetleń: 945
 267. Wpis przedsiębiorcy do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 945
 268. III sesja RM w dniu 23.12.2010
  Wyświetleń: 944
 269. X sesja RM , w dniu 09.06.2011r.
  Wyświetleń: 943
 270. Burmistrz Niemodlina oglasza nabór na stanowisko - Inspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 942
 271. Wniosek o zwrot nadpłaty
  Wyświetleń: 941
 272. XII sesja RM, w dniu 27.05.2015r.
  Wyświetleń: 941
 273. XVII sesja RM, w dniu 22.10.2015r.
  Wyświetleń: 941
 274. Oświadczenia majątkowe 2009
  Wyświetleń: 940
 275. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 939
 276. PRZETARGI NA NIERUCHOMOSCI- 2012 r
  Wyświetleń: 933
 277. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 932
 278. Oświadczenia majatkowe pracowników UM - 2013r.
  Wyświetleń: 930
 279. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Góra, oznaczonej nr działki 179/2 o powierzchni 0,2448 ha (RV-0,0500, PsIV- 0,0800, B-PsIV ? 0,1148) , k.m.3.
  Wyświetleń: 929
 280. IX sesja RM, w dniu 26.05.2011r.
  Wyświetleń: 927
 281. XI sesja RM , w dniu 21.05. 2015 r.
  Wyświetleń: 927
 282. ogłoszenie o naborze na stanowisko Z-cy naczelnika Wydziału Organizacyjnego w UM
  Wyświetleń: 926
 283. Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
  Wyświetleń: 923
 284. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora OSiR w Niemodlinie
  Wyświetleń: 922
 285. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie płatności na raty podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 922
 286. Projekt budżetu na rok 2011
  Wyświetleń: 921
 287. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 921
 288. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 920
 289. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 918
 290. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy - 2016
  Wyświetleń: 918
 291. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 916
 292. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 914
 293. Ogłoszenia Wydziału RSN
  Wyświetleń: 913
 294. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego księgowego w ZGKiM w Niemodlinie
  Wyświetleń: 913
 295. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości
  Wyświetleń: 913
 296. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora PP Nr 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 910
 297. Zbiórki publiczne
  Wyświetleń: 910
 298. IV sesja RM w dniu 13.01.2011r.
  Wyświetleń: 909
 299. Ogłoszenia PKW i KBW
  Wyświetleń: 907
 300. PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI 2013
  Wyświetleń: 905
 301. Budżet 2010
  Wyświetleń: 904
 302. LIII sesja RM, w dniu 30.01.2014r.
  Wyświetleń: 904
 303. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 901
 304. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 900
 305. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011r.
  Wyświetleń: 900
 306. Protokoły Rady Miejskiej kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 900
 307. OGŁOSZENIA i OBWIESZCZENIA rok 2012
  Wyświetleń: 899
 308. Rejestr aktów prawa miejscowego kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 899
 309. Informacja o odwołaniu naboru
  Wyświetleń: 898
 310. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 897
 311. Uchwalony budżet Gminy Niemodlin na 2011 rok
  Wyświetleń: 894
 312. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2013r.
  Wyświetleń: 893
 313. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Inspektora
  Wyświetleń: 892
 314. Ogłoszenie o spisie wyborców
  Wyświetleń: 892
 315. Zarządzenia - 2012
  Wyświetleń: 890
 316. Rada Miejska
  Wyświetleń: 889
 317. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie Etap VII
  Wyświetleń: 888
 318. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2015 r.
  Wyświetleń: 886
 319. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów / decyzje
  Wyświetleń: 885
 320. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2012r.
  Wyświetleń: 884
 321. XXIV sesja RM, w dniu 28.04.2016
  Wyświetleń: 884
 322. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości we wsi Grabin
  Wyświetleń: 882
 323. XXII sesja RM, w dniu 31.03.2016r.
  Wyświetleń: 882
 324. XX sesja RM w dniu 26.01.2012 r.
  Wyświetleń: 881
 325. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko pracy - księgowego
  Wyświetleń: 880
 326. XXXIII sesja RM, w dniu 29.11.2012r.
  Wyświetleń: 880
 327. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/11
  Wyświetleń: 876
 328. XXI sesja RM , w dniu 28.01.2016
  Wyświetleń: 876
 329. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego...
  Wyświetleń: 875
 330. Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 875
 331. LXII sesja RM, w dniu 25.09.2014r.
  Wyświetleń: 874
 332. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w GOR
  Wyświetleń: 872
 333. XLVI sesja RM w dniu 26.09.2013 r.
  Wyświetleń: 871
 334. XXV sesja RM, w dniu 30.05.2016r.
  Wyświetleń: 871
 335. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/10...
  Wyświetleń: 871
 336. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16/10 ...
  Wyświetleń: 871
 337. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 869
 338. OBWIESZCZENIE - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/10 (nr sprawy IFE 7331-115/10)
  Wyświetleń: 868
 339. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego ...
  Wyświetleń: 867
 340. Oświadczenia majatkowe radnych za 2012r
  Wyświetleń: 866
 341. XXVI sesja RM, w dniu 27.06.2016r.
  Wyświetleń: 866
 342. OSiR w Niemodlinie zaprasza do składania ofert na zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w sezonie letnim 2011.
  Wyświetleń: 864
 343. XXXIV sesja RM w dniu 12.12.2012r.
  Wyświetleń: 863
 344. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 860
 345. Strona internetowa PKW
  Wyświetleń: 859
 346. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko - Radcy prawnego
  Wyświetleń: 857
 347. Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 853
 348. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie
  Wyświetleń: 851
 349. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 851
 350. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów / wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 851
 351. Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 850
 352. XXVI sesja RM, w dniu 29.05.2012r.
  Wyświetleń: 849
 353. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 848
 354. Projekty uchwał - rok 2010
  Wyświetleń: 847
 355. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Inspektora
  Wyświetleń: 845
 356. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora PP Nr 1 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 844
 357. XVII sesja RM, w dniu 24.11.2011r.
  Wyświetleń: 842
 358. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Krótkiej
  Wyświetleń: 841
 359. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własnosć gminy na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 841
 360. XI sesja RM, w dniu 21.06.2011r.
  Wyświetleń: 841
 361. Zawiadomienie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/10...
  Wyświetleń: 840
 362. XXVII sesjia RM, w dniu 18.06.2012r.
  Wyświetleń: 837
 363. XLV sesja RM w dniu 29.08.2013 r.
  Wyświetleń: 836
 364. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
  Wyświetleń: 835
 365. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 833
 366. XXII sesja RM w dniu 29.02.2012r.
  Wyświetleń: 833
 367. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/11
  Wyświetleń: 832
 368. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/11
  Wyświetleń: 832
 369. XV sesja RM , w dniu 27.10,2011r.
  Wyświetleń: 832
 370. XXXIX sesja RM, w dniu 14.03.2013r.
  Wyświetleń: 832
 371. Wykazy nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy - 2017
  Wyświetleń: 828
 372. XII sesja RM, w dniu 11.07.2011r.
  Wyświetleń: 828
 373. LX sesja RM , w dniu 26.06.2014r.
  Wyświetleń: 827
 374. XXIX sesja RM, w dniu 06.09.2012r.
  Wyświetleń: 827
 375. XIII sesja RM, w dniu 25.08.2011r.
  Wyświetleń: 826
 376. LVIII sesja RM , w dniu 13.05.2014r.
  Wyświetleń: 825
 377. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/11
  Wyświetleń: 825
 378. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.
  Wyświetleń: 823
 379. LIV sesjsa RM, w dniu 27.02.2014r.
  Wyświetleń: 823
 380. LXI Sesja RM w dniu 7.08.2014r.
  Wyświetleń: 823
 381. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Radcy Prawnego
  Wyświetleń: 822
 382. LIX sesja RM, w dniu 29.05.2014r
  Wyświetleń: 822
 383. Oświadczenia majątkowe dyrektorówi kierowników jednostek organizacyjnych - 2012r.
  Wyświetleń: 822
 384. LII sesja RM, w dniu 10.01.2014r
  Wyświetleń: 821
 385. Oświadczenia majatkowe pracowników UM - 2011r.
  Wyświetleń: 821
 386. XXIII sesja RM, w dniu 29.03.2012r
  Wyświetleń: 820
 387. Oświadczenia majątkowe praowników UM - 2010 r.
  Wyświetleń: 819
 388. XL sesja RM , w dniu 26.03.2013r.
  Wyświetleń: 818
 389. XLII sesja RM, w dniu 28.05.2013r.
  Wyświetleń: 818
 390. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 622/11 k.m. 10
  Wyświetleń: 816
 391. Informacja Publiczna - postępowania w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
  Wyświetleń: 815
 392. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 814
 393. XXIII sesja RM, w dniu 21.04.2016
  Wyświetleń: 813
 394. Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
  Wyświetleń: 812
 395. XXXVIII sesja RM , w dniu 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 811
 396. LV sesja RM , w dniu 27.03.2014r.
  Wyświetleń: 810
 397. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2015 r.
  Wyświetleń: 809
 398. XXXVI sesja RM, w dniu 31.01.2013r.
  Wyświetleń: 809
 399. XXXVII sesja RM, w dniu 15.02.2013r
  Wyświetleń: 807
 400. XLI sesja RM , w dniu 25.04.2013r.
  Wyświetleń: 805
 401. L sesja RM w dniu 28.11.2013r.
  Wyświetleń: 804
 402. Rada Miejska
  Wyświetleń: 804
 403. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
  Wyświetleń: 803
 404. II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy u. Opolskiej
  Wyświetleń: 802
 405. Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich
  Wyświetleń: 802
 406. XXI sesja RM w dniu 10.02.2012r.
  Wyświetleń: 802
 407. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwsstycji celu publicznego - linia enn w Rutkach
  Wyświetleń: 801
 408. obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/11
  Wyświetleń: 799
 409. XIX sesja RM, w dniu 22.12.2011r.
  Wyświetleń: 798
 410. XLVIII sesja RM w dniu 29.10.2013 r.
  Wyświetleń: 798
 411. I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach
  Wyświetleń: 797
 412. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki 1179 o powierzchni 0,8900 ha k.m. 15 przy ul. Daszyńskiego w Niemodlinie, stanowiącej teren porośnięty drzewami z przeznaczeniem pod urządzenie parku linowego -na okres 10 lat.
  Wyświetleń: 792
 413. XXVIII sesja RM, w dniu 01.09.2016 r.
  Wyświetleń: 792
 414. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/11
  Wyświetleń: 791
 415. XXIV sesja RM, w dniu 26.04.2012r.
  Wyświetleń: 791
 416. XLVII sesja RM w dniu 7 października 2013 r.
  Wyświetleń: 790
 417. LXIII sesja RM, w dniu 30.10.2014r.
  Wyświetleń: 787
 418. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego enn w Wydrowicach
  Wyświetleń: 785
 419. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji lokalizacji inwestycji - enn w Sadach
  Wyświetleń: 784
 420. XLIV sesja RM, w dniu 27.06.2013r.
  Wyświetleń: 783
 421. XVIII sesja RM , w dniu 30.11.2011r.
  Wyświetleń: 783
 422. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 782
 423. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 781
 424. Gminne Centrum Reagowania
  Wyświetleń: 780
 425. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013r.
  Wyświetleń: 780
 426. LVI sesja RM w dniu 10.04.2014 r.
  Wyświetleń: 779
 427. Projekty uchwał - rok 2013
  Wyświetleń: 779
 428. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wod-kan Sady
  Wyświetleń: 778
 429. Zawiadomienie - Burmistrz Niemodlina zawiadamia, że wszczyna konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie...
  Wyświetleń: 772
 430. Oświadczenia majatkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2010
  Wyświetleń: 770
 431. LI sesja RM, w dniu 19.12.2013r
  Wyświetleń: 767
 432. LXIV sesja RM, w dniu 7.11.2014r.
  Wyświetleń: 767
 433. Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej n/n o na terenie działki nr 130 z k.m.1 obręb Gościejowice.
  Wyświetleń: 767
 434. Ogłoszenia 2012 - 2014
  Wyświetleń: 767
 435. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 767
 436. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/5 o powierzchni 0,1249 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 765
 437. Projekty uchwał - rok 2012
  Wyświetleń: 763
 438. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 761
 439. obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/11
  Wyświetleń: 759
 440. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 757
 441. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
  Wyświetleń: 757
 442. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 756
 443. XIV sesja RM, w dniu 22.09.2011r.
  Wyświetleń: 756
 444. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 755
 445. XXX sesja RM , w dniu 04.10.2012r.
  Wyświetleń: 754
 446. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26/10 (nr sprawy IFE 7331-135/10)
  Wyświetleń: 753
 447. Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 752
 448. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy ul. Opolskiej
  Wyświetleń: 749
 449. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 993 k.m. 10 o powierzchni 0,0602 ha, położonej w Niemodlinie przy ul. Żeromskiego w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 747
 450. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.
  Wyświetleń: 746
 451. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego w Gościejowicach
  Wyświetleń: 746
 452. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 746
 453. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 745
 454. XXXV sesja RM, w dniu 20.12.2012r.
  Wyświetleń: 741
 455. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2011 roku na terenie miasta
  Wyświetleń: 739
 456. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/6 o powierzchni 0,0928 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 739
 457. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby gminy Niemodlin w 2011r
  Wyświetleń: 737
 458. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 737
 459. XXVIII sesja RM, w dniu 28.06.2012r.
  Wyświetleń: 735
 460. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa ulic Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie”
  Wyświetleń: 733
 461. nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 466/5 k.m. 8 położonej w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW 106039. Stanowi własność G
  Wyświetleń: 733
 462. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej Gracze-Gościejowice, gmina Niemodlin”.
  Wyświetleń: 732
 463. LVII sesja RM w dniu 29.04.2014r
  Wyświetleń: 732
 464. Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/11
  Wyświetleń: 732
 465. Projekty uchwał - rok 2011
  Wyświetleń: 729
 466. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 729
 467. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Kanalizacja obszarów wiejskich etap III - budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrowej, gmina Niemodlin”.
  Wyświetleń: 728
 468. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego na terenie działek nr 169/1, 160, 170 z k.m.1 w Krasnej Górze.
  Wyświetleń: 727
 469. XXVII sesja RM , w dniu 11.08.2016r.
  Wyświetleń: 727
 470. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 725
 471. obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego w Graczach
  Wyświetleń: 720
 472. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 720
 473. obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 117, 52/9, 52/10 z k.m.1 w Graczach
  Wyświetleń: 719
 474. Stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 719
 475. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 468 k.m. 8
  Wyświetleń: 717
 476. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Gościejowickiej oznaczonej nr działki 1016/32 k.m. 12 o powierzchni 0,0145 ha.
  Wyświetleń: 717
 477. Ogłoszenia i zarządzenia 2015 r.
  Wyświetleń: 716
 478. XXXII sesja RM, w dniu 13.11.2012r.
  Wyświetleń: 716
 479. Burmistrz Niemodlina informuje , że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 713
 480. I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 656 k.m. 10 o powierzchni 0,4375 ha, położonej w Niemodlinie stanowiącej ul. H. Sienkiewicza w Niemodlinie.
  Wyświetleń: 712
 481. Wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok, spalarni ...
  Wyświetleń: 711
 482. Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej n/n na terenie działki nr 156/6 z k.m.1 obręb Sady.
  Wyświetleń: 709
 483. Wydanie decyzji dotyczącej usunięcia drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 704
 484. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego
  Wyświetleń: 702
 485. II n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Grabinie, oznaczonej nr działki 383/4 o powierzchni 0,1200 ha (RIVa ? 0,0300 ha, RIVb ? 0,0900 ha) , k.m. 4.
  Wyświetleń: 701
 486. Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Rynku nr 3 ogłasza przetarg
  Wyświetleń: 701
 487. Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt
  Wyświetleń: 699
 488. XXXIV sesja RM , w dniu 22.12.2016 r.
  Wyświetleń: 698
 489. XXXIII sesja RM, w dniu 24.11.2016 r.
  Wyświetleń: 695
 490. obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego na terenie działek nr 239, 240/13, 240/12, 240/11, 240/10 z k.m.1 w Gościejowicach.
  Wyświetleń: 689
 491. Wydanie zezwolenia na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne
  Wyświetleń: 687
 492. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/8 o powierzchni 0,0885 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 686
 493. Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 686
 494. I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/7 o powierzchni 0,0876 ha (PsIII) , k.m. 1.
  Wyświetleń: 683
 495. XXX sesja RM, w dniu 29.09.2016 r.
  Wyświetleń: 679
 496. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora : SP1 w Niemodlinie oraz SP2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 678
 497. Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 678
 498. Zameldowanie na pobyt stały w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 676
 499. Wydanie decyzji na lokalizację (budowę) i warunki wykonania lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej
  Wyświetleń: 673
 500. Projekty uchwał - rok 2017
  Wyświetleń: 672
 501. V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego / po przedszkolu w Grabinie /
  Wyświetleń: 671
 502. IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego / po przedszkolu w Grabinie /
  Wyświetleń: 670
 503. Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
  Wyświetleń: 668
 504. Wymeldowanie z pobytu stałego w formie czynności materialno - technicznej
  Wyświetleń: 664
 505. PRZETARGI NA LOKALE UŻYTKOWE 2014
  Wyświetleń: 653
 506. Informacje o wynikach konkursów
  Wyświetleń: 652
 507. XXXI sesja RM , w dniu 27.10.2016 r.
  Wyświetleń: 646
 508. Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2016 r.
  Wyświetleń: 643
 509. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi wewnętrznej w Wydrowicach – folwark”.
  Wyświetleń: 632
 510. Interpelacje Radnych
  Wyświetleń: 628
 511. Zarządzenia - 2017
  Wyświetleń: 626
 512. Przyjęcie zgłoszenia utraty dowodu osobistego
  Wyświetleń: 625
 513. Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich ...
  Wyświetleń: 616
 514. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi publicznej nr 104282 O w Krasnej Górze – droga do kościoła”.
  Wyświetleń: 615
 515. Projekt budżetu na rok 2016
  Wyświetleń: 612
 516. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 610
 517. Potwierdzenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 604
 518. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont fragmentu murów obronnych wraz z basteją w Niemodlinie”.
  Wyświetleń: 596
 519. Wynajem świetlicy wiejskiej
  Wyświetleń: 593
 520. Zapytania ofertowe 2017 ( aktualizowane rosnąco )
  Wyświetleń: 587
 521. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po TP ) o powierzchni 3,78 m2 położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie
  Wyświetleń: 586
 522. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po przedszkolu ) o powierzchni 157,32 m2 położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie
  Wyświetleń: 585
 523. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki al
  Wyświetleń: 582
 524. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 573
 525. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej nr 104213 O ul. Kolonia Leśna w Graczach”.
  Wyświetleń: 572
 526. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 568
 527. Przetargi na roboty budowlane - 2016
  Wyświetleń: 566
 528. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po przedszkolu ) o powierzchni 157,32 m2 położonego w Grabinie
  Wyświetleń: 565
 529. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na zakup energii elektrycznejna potrzeby obiektów Gminy Niemodlin i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 563
 530. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Niemodlin na lata 2016 - 2026
  Wyświetleń: 557
 531. Przetargi na usługi i dostawy 2016
  Wyświetleń: 552
 532. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wewnętrznej stolarki al
  Wyświetleń: 543
 533. Dyrektor ZGKiM w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Specjalista w Dziale Księgowości
  Wyświetleń: 537
 534. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej”.
  Wyświetleń: 536
 535. Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
  Wyświetleń: 532
 536. Uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym
  Wyświetleń: 508
 537. INFORMACJE
  Wyświetleń: 504
 538. opinie RIO w Opolu - 2017
  Wyświetleń: 504
 539. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V oraz VI etap” - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 490
 540. XXXV sesja RM, w dniu 19.01.2017 r.
  Wyświetleń: 490
 541. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora SP 2 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 489
 542. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa zjazdu publicznego z DK 46 przy ul. Opolskiej w Niemodlinie wraz z drogą wewnętrzną” - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 488
 543. INTERPELACJE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ - 2017
  Wyświetleń: 480
 544. Budowa elektrowni wiatrowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym do linii średniego napięcia 15 kV", przewidziana do realizacji na dz. nr 455 k.m. 4 obręb Grabin
  Wyświetleń: 479
 545. XXI sesja RM , w dniu 28.01.2016
  Wyświetleń: 470
 546. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
  Wyświetleń: 467
 547. Ustalenie numeru porządkowego budynku
  Wyświetleń: 461
 548. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu oraz do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Graczach oraz Publicznego Przedszkola w Graczach
  Wyświetleń: 450
 549. XVIII sesja RM, w dniu 11.11.2015r.
  Wyświetleń: 445
 550. XXXVI sesja RM, w dniu 27.02.2017 r.
  Wyświetleń: 424
 551. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie kontroli corocznej i przeglądu 5 letniego placów zabaw
  Wyświetleń: 418
 552. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7
  Wyświetleń: 415
 553. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowie drogi technologicznej stanowiącej objazd drogi wojewódzkiej nr 405 wraz z mostem tymczasowym
  Wyświetleń: 403
 554. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.
  Wyświetleń: 394
 555. Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 390
 556. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie : "Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – III etap wymiana klapy oddymiającej”
  Wyświetleń: 381
 557. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie : Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – II etap wymiana klapy oddymiającej”
  Wyświetleń: 372
 558. Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży - 17.03.2017
  Wyświetleń: 371
 559. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie: Rozbudowa oświetlenia ulicznego i doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Tysiąclecia w Niemodlinie
  Wyświetleń: 369
 560. XXXVIII sesja RM , w dniu 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 358
 561. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2017 roku na terenie miasta i gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 354
 562. Informacja Burmistrza Niemodlina o dotacjach na zadania własne Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  Wyświetleń: 351
 563. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby Gminy Niemodlin w 2017 roku
  Wyświetleń: 346
 564. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 341
 565. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na Rynku w Niemodlinie zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu” - 14.04.2017 r.
  Wyświetleń: 332
 566. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 18,36 mkw. znajdującego się w budynku 43 a przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 330
 567. Informacja o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Tłustorębach
  Wyświetleń: 330
 568. Opieka nad dziećmi do lat 3
  Wyświetleń: 325
 569. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku uŻyteczności publicznej połozonym przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 w Niemodlinie
  Wyświetleń: 322
 570. Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 322
 571. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: posadzenie 11 szt. drzew z gatunku lipa, 29 szt. z gatunku cis pospolity oraz wycinkę samosiewów
  Wyświetleń: 319
 572. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Grabin
  Wyświetleń: 319
 573. Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gracze
  Wyświetleń: 316
 574. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na dostawę schodołazu akumulatorowego oraz kompatybilnego z nim wózka inwalidzkiego
  Wyświetleń: 314
 575. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: wykonanie 20 st. budek lęgowych dla ptaków wraz z ich montażem na drzewach
  Wyświetleń: 312
 576. wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym - ZGKiM
  Wyświetleń: 308
 577. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: wycinka 11 szt. drzew wraz z frezowaniem 3 szt. pni, wycinka 100 mkw. krzewów
  Wyświetleń: 306
 578. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: odmulenie rowu melioracyjnego, na działce gminnej nr 1182/127 - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 303
 579. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym - ZGKiM 10.03.2017
  Wyświetleń: 300
 580. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.
  Wyświetleń: 296
 581. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Przebudowa zjazdu z DK 46 na SEE przy ul. Opolskiej - budowa oświetlenia drogowego" - 13.04.2017
  Wyświetleń: 295
 582. Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie nadania nowych nazw ulic w Graczach i Niemodlinie
  Wyświetleń: 288
 583. Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 287
 584. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Gościejowicach, gmina Niemodlin”
  Wyświetleń: 282
 585. XXXVII sesja RM , w dniu 30.03.2017 r.
  Wyświetleń: 276
 586. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8/1 przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 275
 587. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – V oraz VI etap” - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 273
 588. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: wyposażenie terenów rekreacyjnych w zewnętrzne urządzenia fitness - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 272
 589. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu MPZP obrębu ewidencyjnego Sady
  Wyświetleń: 270
 590. Kierownik OPS w Niemodlinie zaprasza do składania ofert na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, na terenie gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 256
 591. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
  Wyświetleń: 256
 592. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Tłustoręby
  Wyświetleń: 252
 593. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania : odmulenie rowu melioracyjnego R-B16 w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 251
 594. Kierownik OPS w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko starszego inspektora
  Wyświetleń: 250
 595. XL sesja RM , w dniu 25.05.2017 r.
  Wyświetleń: 249
 596. BURMISTRZ NIEMODLINA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 248
 597. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Uzupełnienie ocieplenia świetlicy wiejskiej w Piotrowej"
  Wyświetleń: 248
 598. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego – etap III – wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie
  Wyświetleń: 244
 599. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 243
 600. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości do dzierżawy - 24.04.2017 r.
  Wyświetleń: 239
 601. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 232
 602. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą "Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Piotrowej"
  Wyświetleń: 229
 603. Burmistrz Niemodlina ogłaszaprzetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wydrowicach - 12.04.2017 r.
  Wyświetleń: 226
 604. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 221
 605. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tlustorębach
  Wyświetleń: 220
 606. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: ułozenie kostki brukowej o grubości 6 cm w wiatach w sołectwach Jakubowice i Sosnówka - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 218
 607. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: dostawa i montaż drzwi zewnętrznych do świetlic wiejskich w Gościejowicach i Sadach - 11.04.2017 r.
  Wyświetleń: 213
 608. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7 - 15.05.2017 r.
  Wyświetleń: 209
 609. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Grabinie
  Wyświetleń: 209
 610. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie składanej, łukowej ścianki "pop up" - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 203
 611. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa boisk sportowych w Graczach i Grabinie, gmina Niemodlin - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 200
 612. Gmina Niemodlin zaprasza do zlożenia oferty na wykonanie tablicy pamiątkowej - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 196
 613. Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - 20.04.2017 r.
  Wyświetleń: 195
 614. XXXIX sesja RM , w dniu 09.05.2017 r.
  Wyświetleń: 192
 615. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze o pow. 0,0702 ha - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 191
 616. Burmistrz Niemodlina informuje, o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - 15.05.2017
  Wyświetleń: 190
 617. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 400 szt.torby lnianej z nadrukiem - 10.04.2017 r.
  Wyświetleń: 190
 618. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wyklejek z folii perforowanej na ścianach słupowo-ryglowych z profili aluminiowych.
  Wyświetleń: 189
 619. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin - VIII nabór"
  Wyświetleń: 188
 620. XLI sesja RM , w dniu 29.06.2017 r.
  Wyświetleń: 178
 621. Gmina Niemodlin zaprasza do zlożenia oferty na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Wyświetleń: 175
 622. Informacja o udzielonej dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 175
 623. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4
  Wyświetleń: 174
 624. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące lokalizacji inwestycji polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Rutkach
  Wyświetleń: 173
 625. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości o pow. 17,5 m2 położonej w Niemodlinie - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 172
 626. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości z dz. nr 760/4 - 18.05.2017 r.
  Wyświetleń: 168
 627. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dot. ustalenia lokalizacji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Rutkach
  Wyświetleń: 152
 628. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 142
 629. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin”
  Wyświetleń: 141
 630. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące lokalizacji inwestycj polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Grabinie
  Wyświetleń: 141
 631. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 139
 632. Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych - 2016 r.
  Wyświetleń: 137
 633. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy - 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 136
 634. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie oznaczonej nr działki 1016/17 z k.m.12 - 26.07.2017
  Wyświetleń: 135
 635. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn„Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – IV etap wykonanie monitoringu wizyjnego obiektu, wykonanie podświetlanego logo i szyldu obiektu”
  Wyświetleń: 133
 636. Zawiadomienie o zmianie nazw ulic w Niemodlinie i Graczach
  Wyświetleń: 131
 637. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie – Staw Młyński - realizacja rok 2018
  Wyświetleń: 129
 638. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruclromości działki oznaczonej nr 575/4 z k. m.9 o powierzchni 0,1065 ha
  Wyświetleń: 127
 639. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 18,36 mkw. znajdującego się w budynku 43 a przy Rynku w Niemodlinie
  Wyświetleń: 127
 640. Zawiadomienie o przeprowadzeniu II etapu konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic w Graczach i Niemodlinie.
  Wyświetleń: 127
 641. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 126
 642. Oświadczenia majątkowe pracowników UM - 2016 r.
  Wyświetleń: 125
 643. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. czyszczenie rowu przydrożnego w pasie drogowym
  Wyświetleń: 123
 644. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie promocji rozwoju wolontariatu wśród młodzieży
  Wyświetleń: 123
 645. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs na wsparcie zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - 26.05.2017 r.
  Wyświetleń: 116
 646. Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrowa, gmina Niemodlin
  Wyświetleń: 116
 647. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wydrowicach nr działki 54 z k.m. 3 - 24.07.2017
  Wyświetleń: 112
 648. XLII sesja RM , w dniu 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 108
 649. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Tlustoręby
  Wyświetleń: 105
 650. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń UM w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy - 24.07.2017 r.
  Wyświetleń: 103
 651. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości położonej w Niemodlinie - działka nr 760/4 z k.m. 10 - 24.07.2017
  Wyświetleń: 103
 652. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie pn. Modernizacja gminnego oświetlenia ulicznego – etap III – wymiana opraw oświetlenia ulicznego typu Retro w Niemodlinie
  Wyświetleń: 100
 653. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na zadanie pn. " Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Grodźcu
  Wyświetleń: 99
 654. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie prac polegających na profilowaniu i zagęszczaniu dróg.
  Wyświetleń: 90
 655. Gmina Niemodlin ogłasza nabór ofert na wykonanie w 2017 r usług szkoleniowych
  Wyświetleń: 84
 656. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na zadanie " Budowa przejść dla pieszych na ul. Boh.Powst.Śl. wraz z doświetleniem skrzyżowania z ul. 700-lecia i ul. Korfantego oraz ul. Brzeską oraz budowa przyłącza na ul. Sportowej"
  Wyświetleń: 78
 657. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin
  Wyświetleń: 78
 658. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabin
  Wyświetleń: 76
 659. Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
  Wyświetleń: 72
 660. Obwieszczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie stanu technicznego oraz prawidłowości prowadzenia robót budowlanych drogi gminnej
  Wyświetleń: 70
 661. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r.
  Wyświetleń: 68
 662. Informacja o uchwaleniu MPZP obrębu ewidencyjnego Sady
  Wyświetleń: 65
 663. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu - 19.09.2017
  Wyświetleń: 65
 664. XLIII sesja RM , w dniu 28.09.2017 r.
  Wyświetleń: 62
 665. Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji polegającej na budowie przepławki przy jazie w Michałowie
  Wyświetleń: 49
 666. Informacja o wykazie nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy - 20.09.2017
  Wyświetleń: 48
 667. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 40
 668. Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Grabinie
  Wyświetleń: 40
 669. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 18.10.2017
  Wyświetleń: 9
Metryczka
 • wytworzono:
  21-05-2015
  przez: Witold Kuriata
 • opublikowano:
  21-05-2015 20:40
  przez: Witold Kuriata
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Niemodlin
  odwiedzin: 1713
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×