Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własnosć gminy na rzecz najemcy

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOSĆ GMINY NA RZECZ NAJEMCY

 Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 21 sierpnia z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz 651 ze zm.)
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego , II piętro, pok.37
tel. 77/4 606 295 wewn. 222
 
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz najemcy
2) Załączniki:
- kopia umowy najmu

Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, koszty aktu notarialnego.

Czas załatwienia sprawy:
1. Z chwilą otrzymania wniosku Wydział przygotowuje dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu lub budynku tj. zleca inwentaryzację lokalu, zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu mieszkalnego (budynku) i gruntu,
2. Następnie wyceniany lokal zostaje umieszczony na wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na okres nie krótszy niż 21 dni,
3. W terminie do 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu wnioski o sprzedaż lokalu mogą składać osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości,
4. Po upływie w/w terminów zostaje spisany protokół uzgodnień z dotychczasowym najemcą, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej,
5. Termin załatwienia wniosków o nabyciu lokali w budynkach przygotowanych do sprzedaży wynosi od 3 do 12 miesięcy lub może być przedłużony w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

Inne ważne informacje
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej przysługuje wszystkim najemcom lokali legitymującym się ważnym tytułem prawnym lokalu.
Nie przewiduje się trybu odwoławczego gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-prawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Formularze do pobrania:
DOCWniosek o wykup lokalu.doc

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski  w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Halina Grębowiec
Data wytworzenia: 2013-12-02