Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Niemodlin

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne pn. "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej w Gminie Niemodlin"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie o wyborze oferty - str..pdf

Ogłoszenie
PDFogłoszenie.pdf
PDFogłoszenie zmieniające.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)
PDFSIWZ - oświetlenie.pdf
PDFSIWZ - oświetlenie po zmianie.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCZalacznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania.doc
DOCZalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22 ustawy.doc
DOCZalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24 ustawy.doc
DOCZalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
DOCZalacznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie innego podmiotu.doc
DOCZalacznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.doc
DOCZalacznik nr 7 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu GUD .doc
DOCZalacznik nr 8 do SIWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc
XLSXZalacznik nr 9 do SIWZ p- wykaz ppe oświetlenie.xlsx
PDFZalacznik nr 10 do SIWZ- wzór umowy (oświetlenie).pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ:
PDFwyjaśnienie treści SIWZ 04.11.2015 - oświetlenie.pdf
PDFwyjaśnienie treści SIWZ 06.11.2015 - oświetlenie.pdf
PDFwyjaśnienie treści SIWZ 09.11.2015 - oświetlenie.pdf

Zmiany treści SIWZ:
PDFzmiana treści SIWZ 06.11.2015 - oświetlenie.pdf
DOCZalacznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania po zmianie.doc
DOCZalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw po zmianie.doc
XLSXZalacznik nr 9 do SIWZ p- wykaz ppe oświetlenie po zmianie.xlsx
PDFZalacznik nr 10 do SIWZ- wzor umowy po zmianie.pdf

UWAGA WYKONAWCY! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.