Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu””.

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)
PDFSIWZ - dowóz uczniów do szkół.pdf

Załączniki do SIWZ: 
DOCzał. Nr 1 - FORMULARZ OFERTY.doc
DOCzał. Nr 2 - OŚWIADCZENIE spełniania warunków.doc
DOCzał. Nr 3 - OŚWIADCZENIE braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCzał. Nr 4 - WYKAZ OSÓB.doc
DOCzał. Nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU.doc
DOCzał. Nr 6 - PODWYKONAWCY.doc
PDFzał. Nr 7 - WZÓR UMOWY.pdf
DOCzał. Nr 8 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc
DOCzał. Nr 9 - WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ.doc
DOCzał. Nr 10 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ.doc
DOCzał. Nr 11 - Rozkład jazdy trasa 1.doc
DOCzał. Nr 12 - Rozkład jazdy trasa 2.doc
DOCzał. Nr 13 - Rozkłady jazdy trasa 3.doc
DOCzał. Nr 14 - Rozkłady jazdy trasa 4.doc
DOCzał. Nr 15 - Rozkłady jazdy trasa 5.doc
DOCzał. Nr 16 - JEDNORAZOWA TRASA.doc

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie o wyborze oferty - dowóz uczniów.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    01-12-2015 10:31
    przez: Iwona Kokowska-Paluch
  • zmodyfikowano:
    17-12-2015 13:58
    przez: Iwona Kokowska-Paluch
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl