Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Niemodlin w latach 2016 - 2017"

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, pn. Świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Niemodlin w latach 2016-2017”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
PDFunieważnienie postępowania - poczta.pdf

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - po rozstrzygnięciu odwołania 
PDFzawiadomienie o wyborze oferty2 - poczta.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie o wyborze oferty-str.- poczta.pdf

Zamawiający Gmina Niemodlin wzywa wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego

PDFOdwołanie PGP.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie-poczta.pdf
PDFogłoszenie zmieniające.pdf
PDFogłoszenie zmieniające II.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)
PDFSIWZ poczta 2016-2017.pdf

Załączniki do SIWZ: 
DOCZał. nr 1 wzór OFERTY-poczta.doc

DOCZał. nr 2 oświadczenie spełnianie warunków-poczta.doc
DOCZał.nr 3 oświadczenie brak podstaw do wykluczenia-poczta.doc
DOCZał. nr 4 formularz cenowy-poczta.doc
DOCZał.nr 5 podwykonawcy-poczta.doc
DOCZał.r 6 zobowiązanie-poczta.doc
DOCZał. nr 7 grupa kapitałowa-poczta.doc

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
z dnia 11.12.2015 r.

PDFwyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 11.12.2015 - poczta.pdf
PDFSIWZ poczta 2016-2017 - po zmianie.pdf
DOCZał. nr 4 formularz cenowy-poczta - po zmianie.doc

z dnia 14.12.2015 r.
PDFwyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 14.12.2015 - poczta.pdf

DOCZał. nr 1 wzór OFERTY-poczta - po zmianie.doc

z dnia 16.12.2015 r.
PDFwyjaśnienie treści SIWZ 16.12.2015 - poczta.pdf

PDFzmiana treści SIWZ 16.12.2015 - poczta.pdf
DOCZał. nr 1 wzór OFERTY-poczta - po drugiej zmianie.doc

Uwaga Wykonawcy! 
Druga zmiana terminu składania i otwarcia ofert!