Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2016

 1. Burmistrz Niemodlina ogłasza  I    p r z e t a r g     u s t n y     n i e o g r a n i c z o n  na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności nr 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej (były budynek szkolny), oznaczonej nr działki 617/1  k.m. 10 o powierzchni 0,3589 ha; KW nr OP1O/00089558/8.- PDFGNP.6840.19.2015.pdf
 2. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajdują się: wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze nieograniczonego  przetargu ustnego dotyczące - DOCOgłoszenie - wykaz.doc
 3. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Niemodlinie - PDFGNP.6845.45.2015.pdf
 4. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sarnach Wielkich - PDFGNP.6840.37.2013.pdf
 5. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Magnuszowiczkach - PDFGNP.6840.7.2015.pdf
 6. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Roszkowicach - PDFGNP.6840.49.2014.pdf
 7. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Magnuszowiczkach - PDFGNP.6840.4.2015.pdf
 8. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7 ( były budynek szkolny ) - PDFGNP.6840.19.2015 - ogłoszenie II przetarg.pdf
 9. Burmistrz Niemodlina ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Grabin, oznaczonej nr działki 380/1 k.m. 4 - PDFGNP.6840.12.2015.pdf
 10. Burmistrz Niemodlina ogłasza  I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/12 k.m. 11 - PDFGNP.6840.14.2015.pdf
 11. Burmistrz Niemodlina ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/11 k.m. 11 - PDFGNP.6840.14a.2015.pdf
 12. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej nr działki 207/2 k.m. 1 - PDFGNP.6845.83.2016.pdf
 13. Burmistrz Niemodlina Oglasza I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Grodźcu oznaczonej nr działki 7 k.m. 1- PDFGNP.6840.25.2015 .pdf
 14. Burmistrz Niemodlina ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Roszkowicach , oznaczonej nr działki 135/2 k.m. 5 - PDFGNP.6840.2.2016 .pdf
 15. Burmistrz Niemodlina ogłasza I  nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości o pow. 486 m kw. z działki oznaczonej nr 1227/9 z k.m. 11 - PDFGNP.6845.85.2016 .pdf
 16. Burmistrz Niemodlina ogłasza I  nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości o pow. 300 m.kw. z działki oznaczonej nr 654/1 z k.m. 10 - PDFGNP.6845.31.2015.pdf
 17. Burmistrz Niemodlina ogłasza  I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości oznaczonej nr działki nr 52/2 z k.m. 1 - PDFGNP.6845.94.2016 .pdf 
 18. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/20 z k.m. 2 - PDFGNP.6840.6.2016.pdf
 19. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Jaczowice, oznaczonej nr działki 223/1 z k.m. 1 - PDFGNP.6840.36.2014.pdf
 20. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie oznaczonej nr działki 911/38 z k.m. 11 o pow. 0,9040 ha - PDFGNP.6840.18.2015.pdf
 21. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Góra, oznaczonej nr działki 211/2 z k.m. 3 o pow. 1,5000 ha - PDFGNP.6840.1.2016.pdf
  PDFWZÓR 1.pdf
  PDFWZÓR 1A.pdf
  PDFWZÓR 2.pdf
  PDFWZÓR 3.pdf
 22. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetrg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 549 z k.m. 2 o pow. 0,7500 ha - PDFGNP.6840.2.2014.pdf
  PDFWZÓR 1.pdf
  PDFWZÓR 1A.pdf
  PDFWZÓR 2.pdf
  PDFWZÓR 3.pdf
 23. Burmistrz Niemodlina ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej ( były budynek szkoły ) .- PDFGNP.6840.19.2015 - ogłoszenie III przetarg.pdf
 24. Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 1227/10 w Niemodlinie - PDFGNP.6840.14.2016 - ogłoszenie o I przetargu.pdf
 25. Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustnne na dzierżawę części nieruchomości nr działki 573/3 w Niemodlinie  - PDFOgłoszenie Drzymały.pdf-
 26. Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu pomieszczenia strychowego w budynku przy Opolskiej 10 w Niemodlinie - PDFOgłoszenie Opolska.pdf

 27. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Grodźcu, oznaczonej nr działki 7 z k.m.1 - PDFGNP.6840.25.2015 - II przetarg.pdf

 28. Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gracze nr działki 384/20 - PDFGNP.6840.6.2016 - ogłoszenie II przetarg.pdf

 29. Burmistrz Niemodlina ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Gracze, oznaczonej nr działki 384/22 z k.m.2 - PDFGNP.6840.19.2016 - ogłoszenie o przetargu.pdf

 30. Burmistrz Niemodlina ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Radoszowice , oznaczonej nr działki 42/7 z k.m.1 - PDFGNP.6840.4.2016.pdf

 31. Burmistrz Niemodlina ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Molestowice, oznaczonej nr działki 55/4 z k.m.1 - PDFGNP.6840.5.2016.pdf

 32. Burmistrz Niemodlina ogłasza II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 1227/10 z k.m.11 - PDFGNP.6840.14.2016.pdf

 33. Burmistrz Niemodlina ogłasza II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie, oznaczonej nr działki 911/38 z k.m.11 - PDFGNP.6840.18.2015.pdf

 34. Burmistrz Niemodlina ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Niemodlinie , oznaczonej nr działki 697/2 z k.m.10 - PDFGNP.6840.23.2016.pdf

 35. Burmistrz Niemodlina ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Jaczowice, oznaczonej nr działki 132/2 z k.m.- PDFGNP.6840.24.2016.pdf

 36. Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 573/3 z k. m.9 o powierzchni 0,0246 ha (B) położonej w Niemodlinie przy ul. Drzymały - PDFOgłoszenie Drzymały II przetarg.pdf