Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania ofertowe 2016 ( aktualizowane rosnąco )

 1. Burmistrz Niemodlina zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie " Lokalnego Programu Rewitalizacji Niemodlina na lata 2016 - 2023" - PDFGNP.6721.4.2015.pdf

 

       2. Gmina Niemodlin  informuje , że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania pn. " Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i   zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Gminy Niemodlin w okresie od 1.06 - 31.12.2016r." 

 

         3.   Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn: "Unieszkodliwienie wyborów zawierających azbest z terenu Gminy Niemodlin - VII nabór"

        4. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania : Remont dachu na świetlicy wiejskiej w sołectwie Góra. Powierzchnia dachu – 160 m2.

 

         5. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania : wykonanie koncepcji projektowej zabytkowego parku położonego w miejscowości Grabin.

 

6. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: Wykonanie wiaty o wymiarach 4x6 m z dachem dwuspadowym na terenach rekreacyjnych sołectwa Sosnówka

 • PDFzaproszenie do składania ofert.pdf
 • WYJAŚNIENIE: W dniu 29 lipca oferty w biurze podawczym można składać w godzinach pracy Urzędu. Oferty składane pocztą elektroniczną – tak jak w ogłoszeniu.

7. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: Wyposażenie placów zabaw

 

8. Burmistrz Niemodlina zaprasza do składania ofert na budowę zjazdu z drogi gminnej wewnętrznej na drogę krajową na ul. Boh.Powst.Śl w Niemodlinie

 

9. Burmistrz Niemodlina zaprasza do skladania ofert na zadanie pod nazwą " Modrenizacja gminnego oświetlenia ulicznego II etap "

 

10. Burmistrz Niemodlina zaprasza do składania ofert dotyczących  świadczenia usług cateringowych realizowanych na terenie gminy Niemodlinw ramach przygotowania Lokalnego Programu RewitalizacjiMiasta Niemodlina na lata 2016-2023 współfinansowanego przez UE ze srodków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 

11. Burmistrz Niemodlina zaprasza do składania ofert dotyczących  świadczenia usług wynajmu sali na spotkania warsztatowe realizowane na terenie gminy Niemodlin w ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Niemodlina na lata 2016-20123 współfinansowanego przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

12. Burmistrz Niemodlina zaprasza do składania ofert dotyczących  wykonania materiałów promocyjnych w postaci ulotek informacyjnych , notesów i kartek do flipchartu wraz ze stojakiem oraz plakatów informacyjnych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Niemodlina na lata 2016-20123 współfinansowanego przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

13. Burmistrz Niemodlina zaprasza do składania ofert na wykonanie usług  polegających na wykonaniu materiałów na spotkanie w postaci długopisów i ołówków w ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Niemodlina na lata 2016-2023 współfinansowanego przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

14. Burmistrz Niemodlina zaprasza do składania ofert na budowę domku gospodarczego na terenach rekreacyjnych sołectw Szydłowiec Śląski i Michałówek - PDFZaproszenie do składania ofert.pdf

15. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania "Remont dachu świetlicy wiejskiej w sołectwie Sady" - PDFZaproszenie do składania ofert i przedmiar robót Sady.pdf  , PDFrozstrzygnięcie - Remont dachu na świetlicy wiejskiej w sołectwie Sady.pdf

16. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania "Remont dachu świetlicy wiejskiej w sołectwie Sarny Wielkie" - PDFZaproszenie do składania ofert i przedmiar robót Sarny Wielkie.pdf   ,  PDFRozstrzygnięcie - Remont dachu na świetlicy wiejskiej w sołectwie Sarny Wielkie.pdf

17. Burmistrz Niemodlina zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego  na działce nr 1023/7 w Niemodlinie ul. Opolska - PDFIGK.7011.16.2016.pdfPDFprojekt zjazdu.pdf

18. Burmistrz Niemodlina zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci teletechnicznej na działkach nr 1023/6 i 1023/7 w Niemodlinie - PDFIGK.7011.16.2016.1.pdf ,  PDFwarunki techniczne przebudowy sieci.pdf

19. Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oswietlenia drogowego ulicy 700-lecia Niemodlina. - PDFZapytanie ofertowe projekt oświetlenie 700-lecia.pdf  ,  PDFzałacznik do zapytania - 700 lecia.pdf 

20. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: odmulenie rowu melioracyjnego w Graczach - PDFodmulenie rowu melioracyjnego Gracze.pdf  ( opublikowano : 23.09.2016 )

21. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: odmulenie rowu melioracyjnego w Niemodlinie - PDFodmulenie rowu melioracyjnego Niemodlin.pdf   (  opublikowano : 23.09.2016 ) 

22. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: udrożnienie rowu melioracyjnego w Michałówku - PDFurdożnienie rowu Michałówek.pdf  (  opublikowano : 23.09.2016 ) 

23. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: posadzenie 7 szt. drzew z gatunku dąb szypułkowy - PDFnasadzenie 7 szt drzew - dąb.pdf ( opublikowano : 26.09.2016 r. )

24. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie następującego zadania: posadzenie 20 szt. drzew z gatunku jarząb pospolity PDFnasadzenie 20 szt drzew - jarząb.pdf ( opublikowano : 26.09.2016 r. )

25. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: naprawa dachu na wiacie w Jaczowicach oraz przygotowanie płyty betonowej pod garaż dwustanowiskowy - PDFZapytanie ofertowe Jaczowice.pdf ( opublikowano 5.10.2016 r. )

26. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn. "OpracowanieLokalnego Programu Rewitalizacji Niemodlina na lata 2016-2023 współfinansowanego przez UE. - PDFzapytanie ofertowe LPRN 2016-2023.pdfPDFInformacja o wybranej ofercie.pdfPDFSprostowanie informacji o wyborze oferty.pdf

27. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na na wykonanie i  dostawę  17 szt. urn wyborczych ( z pokrowcami ) . termin składania ofert do 22.11.2016r.

28. Gmina Niemodlin zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: wymiana 12 szt. okien w budynku świetlicy wiejskiej w Sadach - PDFZaproszenie - Sady okna.pdf

29. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania: "Wykonanie i dostawa mebli i sprzętu do wyposażenia Dziennego Domu Senior-Wigor przy ul. Wojska Polskiego 5 w Niemodlinie" ;

 

30. Gmina Niemodlin  informuje , że przyjmowane są oferty na wykonanie zadania pn. " Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i   zagranicznym, dla jednostek organizacyjnych Gminy Niemodlin w okresie od 01.01.2017 r.  do 31.12.2017 r." 

31. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji pn.: "Zagospodarowanie terenu zabytkowego rynku w Niemodlinie w stylizowane obiekty małej architektury":

32. Gmina Niemodlin zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji pn.: " Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Kultury w Niemodlinie na teren kulturalno - rekreacyjny" :

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-03-2016
  przez: Witold Kuriata
 • opublikowano:
  14-03-2016 15:17
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  19-01-2017 13:15
  przez: Witold Kuriata
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Niemodlinie
  odwiedzin: 8212
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl