Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu oraz do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Graczach oraz Publicznego Przedszkola w Graczach wraz

Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na zadanie pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu oraz do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Graczach oraz Publicznego Przedszkola w Graczach wraz z zapewnieniem opieki”.

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ dowóz uczniów niepełnosprawnych.pdf
DOCzał Nr 1 - FORMULARZ OFERTY.doc
DOCzał Nr 2 - oświadczenie wstępne wykonawcy.doc
DOCzał Nr 3 - grupa kapitałowa.doc
DOCzał Nr 4 - zobowiązanie innego podmiotu.doc
DOCzał Nr 5 - wykaz osób.doc
DOCzał Nr 6 - wykaz środków transportu.doc
DOCzał Nr 7 - wykaz wykonanych usług.doc
PDFzał Nr 8 - WZOR UMOWY.pdf
DOCzał Nr 9 - TRASA 1 - KUP.doc
DOCzał Nr 10 - TRASA 2 - Grodków.doc
DOCzał Nr 11 - TRASA 3 - Opole.doc
DOCzał Nr 12 - TRASA 4 - Gracze.doc

Informacja z otwarcia ofert
PDFinformacja z otwarcia ofert - art.86 ust.5.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu części 4 postępowania
PDFunieważnienie cz.4 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty
PDFwybór oferty - Dowóz uczniów niepełnosprawnych.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    02-12-2016 18:08
    przez: Artur Pieczarka
  • zmodyfikowano:
    22-12-2016 15:27
    przez: Iwona Kokowska-Paluch
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl