Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej”.

Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych – I etap wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej”.

Ogłoszenie o zamówieniu:
Plik: PDFOgłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja OK.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ):
Plik: PDFSIWZ Termomodernizacja OK.pdf
Pliki: DOCXzał. Nr 1 - wzór oferty.docx
DOCzał. Nr 2 - oświadczenie wstępne wykonawcy.doc
DOCzał. Nr 3 - grupa kapitałowa.doc
DOCzał. Nr 4 - zobowiązanie innego podmiotu.doc
DOCzał. Nr 5 - wykaz osób.doc
DOCzał. Nr 6 - wykaz wykonanych robót.doc
PDFzał. Nr 7 - wzór umowy z kartą gwarancyjną Termomodernizacja OK.pdf

Pliki do pobrania:
PDFSST1 wymagania ogólne.pdf
PDFSST2 Tynkowanie - tynki zwykłe.pdf
PDFSST3 Montaż okien Fasada Drzwi.pdf
PDFSST4 Montaż okien OKNA.pdf
PDFSST5 Roboty malarskie.pdf
PDFSST6 Roboty murarskie.pdf
PDFSST7 Tynkowanie - Wykonanie tynków szlachetnych.pdf
PDFRys. AE.1.pdf
PDFRys. AE.2.pdf
PDFRys. AE.3.pdf
PDFRys. AE.4.pdf
PDFPrzedmiar - Termomodernizacja OK.pdf
PDFRys. 1 U.1.pdf
PDFRys. 2 U.1.pdf
PDFRys. 3 U.1.pdf
PDFRys. 7 Z.1.pdf
PDFRys. 19 Z.1.pdf
PDFRys. 20 U.1.pdf
PDFRys. 20 Z.1.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ:
PDFwyjaśnienia treści SIWZ 03.01.2017 okna_OK.pdf

Zmiana treści SIWZ:
PDFzmiana treści SIWZ 03.01.2017 okna_OK.pdf

Informacja z otwarcia ofert
PDFinformacja art.86 ust.5 Pzp.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
PDFzawiadomienie o unieważnieniu - Termomodernizacja okna_OK.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    22-12-2016 12:48
    przez: Artur Pieczarka
  • zmodyfikowano:
    13-02-2017 17:08
    przez: Iwona Kokowska-Paluch
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl