Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin"

1. Burmistrz ogłasza przetarg nieograniczony w ramach postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na zadanie pn.: "Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Niemodlin".

2. Ogłoszenie o zamówieniu:

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ):

4.  Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ:

UWAGA! Transmisja otwarcia ofert na żywo dostępna na stronie: https://crv.pl/transmisja-opolskie-rada_miejska_w_niemodlinie

5. . Informacja z OTWARCIA OFERT:

6.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: