Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXI sesja RM, w dniu 09.11.2020 r.

 1. uchwała nr XXXI/158/20 - w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin - PDFuch 158.pdf
 2. uchwała nr XXXI/159/20 - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - PDFuch 159.pdf
 3. uchwała nr XXXI/160/20 - w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - PDFuch 160.pdf
 4. uchwała nr XXXI/161/20 - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - PDFuch 161.pdf
 5. uchwała nr XXXI/162/20 - w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania - PDFuch 162.pdf
 6. uchwała nr XXXI/163/20 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2020 - PDFuch 163.pdf
 7. uchwała nr XXXI/164/20 - w sprawie przyznania dotacji dla OSP na zakup wyposażenia - PDFuch 164.pdf
 8. uchwała nr XXXI/165/20 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki - PDFuch 165.pdf
 9. uchwała nr XXXI/166/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej - PDFuch 166.pdf
 10. uchwała nr XXXI/167/20 - w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości - PDFuch 167.pdf
 11. uchwała nr XXXI/168/20 - w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji „Niemodlin” na obszarze gminy Niemodlin - PDFuch 168..pdf

 

ZBIORCZE WYNIKI GŁOSOWAŃ PROJEKTÓW UCHWAŁ

wyniki głosowań na 31 sesji RM , w dniu 09.11.2020.jpeg

PROJEKTY UCHWAŁ ;