Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIV sesja RM , w dniu 21.12.2020 r.

 1. uchwała nr XXXIV/181/20 - w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej - PDFuch 181.pdf
 2. uchwała nr XXXIV/182/20 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2021 - PDFuch 182.pdf
 3. uchwała nr XXXIV/183/20 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 - PDFuch 183.pdf
 4. uchwała nr XXXIV/184/20 - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Niemodlin na lata 2021 – 2025 - PDFuch 184.pdf
 5. uchwała nr XXXIV/185/20 - w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego - PDFuch 185.pdf
 6. uchwała nr XXXIV/186/20 - w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Niemodlinie - PDFuch 186.pdf
 7. uchwała nr XXXIV/187/20 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Niemodlinie - PDFuch 187.pdf
 8. uchwała nr XXXIV/188/20 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2020 - PDFuch 188.pdf
 9. uchwała nr XXXIV/189/20 - w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej - PDFuch 189.pdf
 10. uchwała nr XXXIV/190/20 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Niemodlin a Powiatem Opolskim - PDFuch 190.pdf
 11. uchwała nr XXXIV/191/20 - w sprawie przyjęcia do realizacji zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Niemodlin - PDFuch 191.pdf

 

ZBIORCZE WYNIKI GŁOSOWAŃ PROJEKTÓW UCHWAŁ

wyniki głosowania na 34 sesji RM, w dniu 21.12.2020 r..jpeg

PROJEKTY UCHWAŁ :

 1. PDFproj uch 186.pdf
 2. PDFproj uch 187.pdf
 3. PDFproj uch 188.pdf
 4. PDFproj uch 189.pdf
 5. PDFproj uch 190.pdf
 6. PDFproj uch 191.pdf
 7. PDFproj uch 192.pdf
 8. PDFproj uch 193.pdf
 9. PDFproj uch 194.pdf
 10. PDFproj uch 195.pdf
 11. PDFproj uch 196.pdf