Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia i Zarządzenia 2021

  1. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego polegającego na aktywizacji społecznej osób starszych. - PDFogłoszenie konkursu ofert 2021.pdf , Informacja o wynikach Konkursu - PDFSiZ.524.1.2021.pdf
  2. Zawiadomienie - konsultacje społeczne dot. propozycji nazwy ulicy - PDFGNP.6624.5.2021 .pdf
  3. Zarządzenia Burmistrza Niemodlina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji celowej  z budżetu Gminy Niemodlin podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - PDFZarzadzenie Nr 315 z dnia 11.03.2021 r..pdf4. 

       4. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na organizację pozalekcyjnych zajęć
sportowych - PDFInformacja o wynikach konkursu ofert.pdf

   5. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu profilaktyki uzależnień -PDFZarządzenie Burmistrza.pdf

  • Iinformacja o wynikach otwartego konkursu ofert dotyczącego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.- PDFSiZ.524.3.2021.pdf 

    6.Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania w zakresie promocji i rozwoju wolontariatu wśród młodzieży. - PDFkonkurs ofert wolontariat.pdf , (Z uwagi na błąd pisarski informujemy, że poprawnym numerem Zarządzenia Burmistrza Niemodlina z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego jest NR V/366/2021. )

     7.Burmistrz Gminy Niemodlin zaprasza do zgłaszania form współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. - PDFSiZ.526.24.2021.pdf

     8. Program współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 - PDFZawiadomienie o konsultacjach - 2021.pdf  ,  PDFProjekt uchwały współpracy NGO na rok 2022.pdf

       9.  Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadania publicznego  "Prowadzenie w 2022 roku ośrodka wsparcia Dziennego Domu Seniora + " , PDFogłoszenie konkursu na 2022 rok.pdf  ,  DOCXogłoszenie konkursu na 2022 rok.docx , PDFzarzadzenie unieważnienie konkursów ofert.pdf , DOCXzarządzenie uniewaznienie konkursów ofert.docx

    10.  Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej - PDFkonkurs prowadzenie świetlicy.pdf , PDFunieważnienie prowadzenie świetlicy.pdf

   11.  Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na aktywizację społeczną osób starszych w 2022 roku - PDFogłoszenie konkursu ofert 2022.pdf , DOCXogłoszenie konkursu na 2022 rok.docx , PDFInformacja o wynikach Konkursu - 17.01.2022.pdf, DOCXinformacja o wynikach konkursu ofert.docx

      12.  Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego :

      13. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty Konkurs na realizację zadania – organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży - PDFKonkurs wypoczynek zimowy.pdf, PDFunieważnienie wypoczynek zimowy.pdf

       14. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkursu ofert na prowadzenie dziennego domu „Senior+” w Niemodlinie w 2022 roku - PDFogłoszenie konkursu na 2022 rok.pdf , DOCXogłoszenie konkursu ofert na 2022.docx , PDFzarzadzenie unieważnienie konkursów ofert.pdf , DOCXzarządzenie uniewaznienie konkursów ofert.docx