Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia i Zarządzenia 2022

  1. Oferta dotycząca organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu profilaktyki uzależnień - PDFoferta organizacja wypoczynku zimowego.pdf ( 13.01.2022 r.)

    2.Oferta organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu profilaktyki uzależnień.- PDFOferta wyjazd Nysa.pdf ( 17.01.2022 r. )

    3. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ( 22.02.2022 r) - PDFZarządzenie - konkurs.pdf , PDFUnieważnienie konkursu ofert.pdf , DOCXUnieważnienie konkursu ofert.docx

    4.Zarządzenia Burmistrza Niemodlina, dotyczącego otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów. ( 25.03.2022 r. ) - PDFZarządzenie konkurs.pdf , DOCXZarządzenie.docx

    5. Otwarty konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu profilaktyki uzależnień: