Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny

OGŁOSZENIE
Burmistrza Niemodlina

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu JELCZ - ZASADA

Marka: JELCZ - ZASADA
Typ: L090M 12t
Rok produkcji : 2000r.
Pierwsza rejestracja: 2000r.
Przebieg: 330776,7 tys. km.
Liczba miejsc: 45
Nr rejestracyjny: OPO F355

Przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 16 listopada 2010 r. o godzinie 11.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37,
pokój nr 64.
Cena wywoławcza: 27.800,00 złotych
Autobus można oglądać w dni robocze do 15 listopada 2010r. w godzinach od 9.00 do 14.00 w miejscowości Niemodlin ul. Bohaterów Powstań Ślaskich 37, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Przystępujący do przetargu są zobowiązani do wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 2.780 złotych najpóźniej do dnia 12 listopada 2010r. na konto Urzędu Miejskiego w Niemodlinie - Bank Spółdzielczy w Namysłowie O/ Niemodlin
Nr 44 8890 1079 0009 4009 2006 0001. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Wadium wpłacone przez oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia autobusu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który zaoferował najwyższą cenę, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia przetargu lub żaden z uczestników przetargu ceny wyższej od ceny wywoławczej co najmniej o jedno postąpienie.
Pozostałym oferentom, których oferty nie zostaną wybrane, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przeprowadzeniu przetargu.
Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą wyższą
od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie. Przetarg zostanie przeprowadzony z postąpieniem w wysokości 500,00 zł, lub wielokrotności tej kwoty.
Do wylicytowanej ceny za autobus doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%.
Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia przetargu.
Przybicie nastąpi na rzecz uczestnika, który zaoferował najwyższą cenę. Faktura wystawiona zostanie w terminie 7 dni po licytacji.
Umowa kupna – sprzedaży zostanie zawarta po dokonaniu zapłaty ceny nabycia.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy.
Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest pracownik Urzędu Miejskiego w Niemodlinie – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pan Witold Kuriata tel. 77/ 4606-295 wew. 204.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie , stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, w dzienniku Nowa Trybuna Opolska, w specjalistycznej prasie poświęconej motoryzacji, oraz w „Pulsie Niemodlina”.

 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl