Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) - zwanej dalej "ustawą" na wykonanie zamówienia pn:
"Przebudowa ulicy Nowej w Niemodlinie wraz  z odwodnieniem
i oświetleniem"
 

PDFSIWZ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

DOCFORMULARZE OFERTOWE - zał. nr 1-7.doc

PDFWZÓR UMOWY z kartą gwarancyjną.pdf

PRZEDMIAR   PDFNiemodlin ul. Nowa II kw 2010. PRD.pdf

PROJEKT

Zagospodarowanie terenu  PDFul. Nowa Niemodlin. rys.1.1-4 zagospodarowanie terenu.pdf PDFul. Nowa Niemodlin. rys.1.1 zagospodarowanie terenu.pdf PDFul. Nowa Niemodlin. rys.1.2 zagospodarowanie terenu.pdf PDFul. Nowa Niemodlin. rys.1.3 zagospodarowanie terenu.pdf PDFul. Nowa Niemodlin. rys.1.4 zagospodarowanie terenu.pdf

Przekrój podłużny PDFul. Nowa Niemodlin. rys.2.1-2 przekrój podłużny.pdf PDFul. Nowa Niemodlin. rys.2.1 przekrój podłużny.pdf PDFul. Nowa Niemodlin. rys.2.2 przekrój podłużny.pdf PDFul. Nowa Niemodlin. rys.2.3-4 przekrój podłużny.pdf PDFul. Nowa Niemodlin. rys.2.3 przekrój podłużny.pdf PDFul. Nowa Niemodlin. rys.2.4 przekrój podłużny.pdf

Przekroje poprzeczne PDFul. Nowa Niemodlin. rys.3.1 przekrój poprzeczny.pdf PDFul. Nowa Niemodlin. rys.3.2 przekrój poprzeczny.pdf PDFul. Nowa Niemodlin. rys.3.3 przekrój poprzeczny.pdf PDFul. Nowa Niemodlin. rys.3.4 przekrój poprzeczny.pdf PDFul. Nowa Niemodlin. rys.3.5 przekrój poprzeczny.pdf  PDFul. Nowa Niemodlin. rys.3.6 przekrój poprzeczny.pdf PDFul. Nowa Niemodlin. rys.3.7 przekrój poprzeczny.pdf PDFul. Nowa Niemodlin. rys.3.8 przekrój poprzeczny.pdf PDFul. Nowa Niemodlin. rys.3.9 przekrój poprzeczny.pdf PDFul. Nowa Niemodlin. rys.3.10 przekrój poprzeczny.pdf PDFul. Nowa Niemodlin. rys.3.11 przekrój poprzeczny.pdf PDFul. Nowa Niemodlin. rys.3.12 przekrój poprzeczny.pdf PDFul. Nowa Niemodlin. rys.3.13 przekrój poprzeczny.pdf PDFul. Nowa Niemodlin. rys.3.14 przekrój poprzeczny.pdf

Przekroje konstrukcyjne  PDFrys. 4.1 przekrój konstrukcyjny.pdf  PDFrys. 4.2 przekrój konstrukcyjny.pdf  PDFrys. 4.3 przekrój konstrukcyjny.pdf PDFrys. 4.4 przekrój konstrukcyjny.pdf

Oświetlenie  PDFSPIS TREŚCI.pdf PDFZESTAWIENIE MATERIAŁÓW.pdf PDFSpecyfikacja str tytuł.pdf PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf PDFopis techniczny.pdf PDFobl tech.pdf PDFMetryka 2.pdf PDFZałącznik do projektu budowlanego.pdf

Odwodnienie  PDFul. Nowa Niemodlin. rys.6.1 studnia chłonna.pdf PDFul. Nowa Niemodlin. rys.6.2 obudowa kratki sciekowej.pdf

Specyfikacja techniczna  PDFST NIEMODLIN UL. NOWA.pdf

Opis techniczny  PDFul. Nowa Niemodlin. Opis techniczny.pdf

Informacja BIOZ  PDFul. Nowa Niemodlin.Informacja BIOZ.pdf

 

ZMIANY treści SIWZ     DOCZMIANA treści SIWZ 11.02.2011r..doc

PDFPrzedmiar ul. Nowa II kw 2010 v2 PRD.pdf PDFPRZEDMIAR-oświetlenie.pdf

WYJAŚNIENIA treści SIWZ      DOCWyjaśnienie treści SIWZ 16.02.2011r..doc     

DOCWyjaśnienie treści SIWZ 21.02.2011r..doc

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej

DOCzawiadomienie - strona.doc

 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl