Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) - zwanej dalej "ustawą" na wykonanie zamówienia pn: 
„Budowa i doposażenie placów zabaw na obszarach wiejskich Gminy Niemodlin”
 
Ogłoszenie o zamówieniu  PDFOgłoszenie.pdf
SIWZ 
 
GOŚCIEJOWICE
GRABIN
GRODZIEC
JACZOWICE
JAKUBOWICE
KRASNA GÓRA
LIPNO
MAGNUSZOWICE
MICHAŁÓWEK
MOLESTOWICE
RADOSZOWICE
ROSZKOWICE
RUTKI
RZĘDZIWOJOWICE
SARNY WIELKIE
SOSNÓWKA
SZYDŁOWIEC ŚLĄSKI
TARNICA
TŁUSTORĘBY
 
Wyjaśnienia treści SIWZ
             
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej