Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) - zwanej dalej "ustawą" na wykonanie zamówienia pn: 
 "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych w granicach administracyjnych Gminy Niemodlin"

Ogłoszenie o zamówieniu

PDFOGŁOSZENIE.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami

PDFSIWZ.pdf

DOCZalacznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania.doc

DOCzalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22 usta.doc

DOCzalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24 usta.doc

DOCZalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc

DOCZalacznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie innego podmiotu.doc

DOCZalacznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.doc

DOCZalacznik nr 7 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu umowy .doc

DOCZalacznik nr 8 do SIWZ- Wykaz punktów poboru energii.doc

PDFZalacznik nr 9 do SIWZ- wzor umowy.pdf

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

PDFzawiadomienie - str..pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl