Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) - zwanej dalej "ustawą" na wykonanie zamówienia pn: 
"Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 567 000,00 zł"

Ogłoszenie

PDFOGŁOSZENIE o zamówieniu.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

PDFSIWZ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

Formularz ofertowy z załącznikami

DOCFormularze ofertowe.doc

Załączniki do SIWZ:

JPEGWniosek o powołanie skarbnika GminyW.jpeg 
JPEGuCHWAŁA NR IV 28 98 w sp powołania skarbnikaW.jpeg
JPEGZaświadczenie o wyborze na Burmistrza W.jpeg

JPEGZaświadczenie burmistrza-slubowanieW.jpeg
JPEGUchwała nr IX 69 11 RM z 26 maja 2011 Absolutorium str 1W.jpeg
JPEGUchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu.jpeg
ZIPOpinia RIO o projekcie budzetu .zip

ZIPOpinia RIO z wykonania budzetu Gminy.zip

     JPEGOpinia banku.jpeg
ZIPSkonsolidowany bilans za 2009.zip

ZIPSprawozdanie Rb-NDS 2010.zip

ZIPSprawozdanie Rb-NDS kwartalne.zip

ZIPRb Z za I kwartal 2011.zip

ZIPRb N za Ikwartał 2011.zip

ZIPSprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2011.zip

ZIPSprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2011.zip

ZIPSprawozdanie Rb - PDP.zip

     JPEGNIP W.jpeg

     JPEGREGON W.jpeg

ZIPZobowiązania finansowe.zip

     JPEGWskaźniki i relacje zadłużenia W.jpeg
 

Wyjaśnienia treści SIWZ

PDFWyjaśnienie treści SIWZ 20.06.2011-str..pdf

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

PDFzawiadomienie - str..pdf