Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2.050.000,00 zł."

Ogłoszenie o zamówieniu

PDFOgłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)

PDFSIWZ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

Załączniki do SIWZ:

DOCZał. Nr 1-3 Formularz ofertowy, oświadczenia.doc

PDFZał. Nr 4 HARMONOGRAM SPŁAT KREDYTU.pdf

JPEGzał. Nr 5 Wniosek o powołanie skarbnika GminyW.jpeg

JPEGzał. Nr 6 UCHWAŁA NR IV 28 98 w spr. powołania skarbnikaW.jpeg

JPEGzał. Nr 7 Zaświadczenie o wyborze Burmistrza W.jpeg

JPEGzał. Nr 8 Zaświadczenie Burmistrza-slubowanieW.jpeg

PDFzał. Nr 9 Absolutorium.pdf

PDFzał. Nr 10 Uchwała RM w spr. zaciągnięcia kredytu.pdf

PDFzał. Nr 11 Opinia RIO proj. budżetu.pdf

PDFzał. Nr 12 Opinia RIO sprawozd. z wyk. budżetu za 2011.pdf

PDFzał. Nr 13 opinia banku.pdf

PDFzał. Nr 14 Skonsolidowany bilans za 2011.pdf

PDFzał. Nr 15 (RB-NDS).pdf

PDFzał. Nr 16 (Rb Z).pdf

PDFzał. Nr 17 (Rb N).pdf

PDFzał. Nr 18 (Rb-27S).pdf

PDFzał. Nr 19a (Rb-28S) Ikw..pdf

PDFzał. Nr 19b (Rb-28S) Ikw..pdf

PDFzał. Nr 19c (Rb-28S) Ikw..pdf

PDFzał. Nr 20 (Rb-PDP).pdf

JPEGzał. Nr 21 NIP.jpeg

JPEGzał. nr 22 REGON.jpeg

PDFzał. Nr 23 Zobowiązania Gminy i wykaz instytucji.pdf

PDFzał. Nr 24 Opinia RIO o wieloletniej prognozie.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ:

PDFWyjaśnienie treści SIWZ 22.06.2012-str..pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

PDFzawiadomienie-str...pdf