Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki na podstawie zakupu biletów miesięcznych"
 
Ogłoszenie o zamówieniu
 
Specyfikacja istonych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)
 
Załączniki do SIWZ:
 
Wyjaśnienia treści SIWZ:
 
Zmiany treści SIWZ:
 
UWAGA WYKONAWCY!
 KOLEJNA ZMIANA NUMERU KONTA - przy zmianie treści SIWZ z dnia 23.07.2012

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu:

PDFzawiadomienie - str..pdf

 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl