Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki na podstawie zakupu biletów miesięcznych"

Ogłoszenie o zamówieniu

PDFOgłoszenie.pdf (187,88KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamównienia (tzw. SIWZ)

PDFSIWZ - dowóz uczniów do szkół.pdf (309,28KB)

Załączniki do SIWZ:

DOCzał. Nr 1 - FORMULARZ OFERTY.doc (39,00KB)  

DOCzał. Nr 2 i 3 - OŚWIADCZENIA.doc (40,00KB)

DOCzał. Nr 3a - OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ.doc (33,50KB)

DOCzał. Nr 4 - WYKAZ OSÓB.doc (32,50KB)

DOCzał. Nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU.doc (33,00KB)

DOCzał. Nr 6 - PODWYKONAWCY.doc (32,00KB)

PDFzał. Nr 7 - WZÓR UMOWY.pdf (126,95KB)

DOCzał. Nr 8 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc (36,00KB)

PDFZał. Nr 9 - część 2.pdf (93,70KB)

PDFzał. Nr 10 - część 3.pdf (138,58KB)

Zmiana treści SIWZ

PDFZMIANA treści SIWZ 09.08.2012r..pdf (190,08KB)

DOCzał. Nr 1 - FORMULARZ OFERTY.doc (40,00KB) - po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (240,17KB) 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

PDFzawiadomienie - str..pdf (209,52KB)

 

UWAGA WYKONAWCY!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.