Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki na podstawie zakupu biletów miesięcznych"

Ogłoszenie o zamówieniu

PDFOgłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamównienia (tzw. SIWZ)

PDFSIWZ - dowóz uczniów do szkół.pdf

Załączniki do SIWZ:

DOCzał. Nr 1 - FORMULARZ OFERTY.doc  

DOCzał. Nr 2 i 3 - OŚWIADCZENIA.doc

DOCzał. Nr 3a - OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ.doc

DOCzał. Nr 4 - WYKAZ OSÓB.doc

DOCzał. Nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU.doc

DOCzał. Nr 6 - PODWYKONAWCY.doc

PDFzał. Nr 7 - WZÓR UMOWY.pdf

DOCzał. Nr 8 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc

PDFZał. Nr 9 - część 2.pdf

PDFzał. Nr 10 - część 3.pdf

Zmiana treści SIWZ

PDFZMIANA treści SIWZ 09.08.2012r..pdf

DOCzał. Nr 1 - FORMULARZ OFERTY.doc - po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

PDFzawiadomienie - str..pdf

 

UWAGA WYKONAWCY!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.