Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Zorganizowanie i administrowanie strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Niemodlina"
 
 Ogłoszenie o zamówieniu:
 

PDFOgłoszenie.pdf 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 PDFSIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ:

DOCZałącznik Nr 1.doc

DOCZałącznik Nr 2.doc

DOCZałącznik Nr 3.doc

DOCZałącznik Nr 4.doc

DOCZałącznik Nr 5.doc

DOCZałącznik Nr 6.doc

DOCZałącznik Nr 7.doc

PDFZałącznik Nr 8 - wzór umowy.pdf

DOCZałącznik Nr 9.doc

Wyjaśnienie treści SIWZ:

PDFWyjaśnienie SIWZ - str.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFzawiadomienie str.pdf 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl