Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Zorganizowanie i administrowanie strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Niemodlina"
 
 Ogłoszenie o zamówieniu:
 

PDFOgłoszenie.pdf (202,17KB) 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 PDFSIWZ.pdf (311,64KB)

Załączniki do SIWZ:

DOCZałącznik Nr 1.doc (34,50KB)

DOCZałącznik Nr 2.doc (28,50KB)

DOCZałącznik Nr 3.doc (28,00KB)

DOCZałącznik Nr 4.doc (30,50KB)

DOCZałącznik Nr 5.doc (36,50KB)

DOCZałącznik Nr 6.doc (26,50KB)

DOCZałącznik Nr 7.doc (30,50KB)

PDFZałącznik Nr 8 - wzór umowy.pdf (167,92KB)

DOCZałącznik Nr 9.doc (36,00KB)

Wyjaśnienie treści SIWZ:

PDFWyjaśnienie SIWZ - str.pdf (158,41KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFzawiadomienie str.pdf (105,23KB)