Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki”.

Ogłoszenie:

PDFOgłoszenie.pdf (286,03KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ):

PDFSIWZ.pdf (317,46KB)

Załączniki do SIWZ:

DOCzał Nr 1 - FORMULARZ OFERTY.doc (40,00KB)

DOCzał Nr 2 i 3 - OŚWIADCZENIA.doc (39,00KB)

DOCzał Nr 3a - OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ.doc (33,00KB)

DOCzał Nr 4 - WYKAZ OSÓB.doc (33,50KB)

DOCzał Nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU.doc (33,00KB)

DOCzał Nr 6 - PODWYKONAWCY.doc (32,00KB)

PDFzał Nr 7 - WZOR UMOWY.pdf (131,18KB)

DOCzał Nr 8 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc (36,00KB)

PDFzał Nr 9 - TRASA 1.pdf (90,56KB)

PDFzał Nr 10 - TRASA 2.pdf (95,33KB)

PDFzał Nr 11 - TRASA 3.pdf (93,60KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

PDFzawiadomienie - str.pdf (232,27KB)