Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w latach 2013-2014".

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłosznie.pdf (270,42KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ)

PDFSIWZ.pdf (257,60KB)

Załączniki do SIWZ

DOCXZałącznik nr 1..docx (19,26KB)

DOCZałącznik nr 2.doc (29,50KB)

DOCXZałącznik nr 3..docx (15,86KB)

DOCZałącznik nr 3a.doc (33,50KB)

DOCZałącznik nr 4.doc (127,00KB)

DOCZałącznik nr 5.doc (37,00KB)

Ogłoszenie zmieniające

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (219,01KB)

Zmiana treści SIWZ

PDFzmiana treści SIWZ - str..pdf (93,20KB) 

UWAGA! Nowy termin składania ofert 27.12.2012 r. godz. 11.00

Wyjasnienie treści SIWZ

PDFWyjaśnienie SIWZ - str.pdf (171,07KB) 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFzawiadmonienie o unieważnieniu str.pdf (271,22KB)