Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu".
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ):

PDFSIWZ Grodziec.pdf

Załączniki do SIWZ: 

DOCXZałącznik Nr 1- wzór oferty..docx

DOCXZałącznik Nr 2..docx

DOCXZałącznik Nr 3..docx

DOCXZałącznik nr 4..docx

DOCXZałącznik Nr 5..docx

DOCXZałącznik Nr 6..docx

DOCXZałącznik Nr 7..docx

PDFZałącznik Nr 8 - wzór umowy.pdf

DOCXZałącznik Nr 9..docx

UWAGA Wykonawcy zmiana treści SIWZ:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFZMIANA treści SIWZ.pdf

PDFSIWZ Grodziec - po zmianie.pdf 

UWAGA Wykonawcy wyjaśnienie treści SIWZ:

PDFWyjaśnienie SIWZ - str.pdf

UWAGA Wykonawcy zmiana treści SIWZ:

PDFZMIANA treści SIWZ 19.03.2013r..pdf

Rysunki projektu instalacji elektrycznej:

JPEGSWScan00259.jpeg JPEGSWScan00261.jpeg JPEGSWScan00262.jpeg JPEGSWScan00263.jpeg JPEGSWScan00264.jpeg
JPEGSWScan00265.jpeg JPEGSWScan00266.jpeg JPEGSWScan00267.jpeg JPEGSWScan000268.jpeg JPEGSWScan000269.jpeg
JPEGSWScan00270.jpeg JPEGSWScan000271.jpeg JPEGSWScan000272.jpeg JPEGSWScan000273.jpeg JPEGSWScan000274.jpeg
JPEGSWScan000275.jpeg JPEGSWScan00276.jpeg JPEGSWScan00277.jpeg JPEGSWScan00278.jpeg JPEGSWScan00279.jpeg

Projekty techniczne stolarki okiennej i drzwiowej:

PDFGrodziec Drzwi.pdf PDFGrodziec Okna.pdf

UWAGA Wykonawcy zmiana terminu składania ofert:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.03.pdf

PDFZMIANA treści SIWZ 21.03.2013r..pdf

Uwaga Wykonawcy wyjaśnienie treści SIWZ:

PDFWyjaśnienie treści SIWZ 21.03.2013-str..pdf

Projekt budowlany:

1. Dokumenty formalno - prawne

JPEGSWScan00195.jpeg  JPEGSWScan00196.jpeg JPEGSWScan00197.jpeg JPEGSWScan00198.jpeg
JPEGSWScan00199.jpeg JPEGSWScan00200.jpeg JPEGSWScan00201.jpeg JPEGSWScan00202.jpeg
JPEGSWScan00203.jpeg JPEGSWScan00204.jpeg JPEGSWScan00205.jpeg JPEGSWScan00206.jpeg
JPEGSWScan00207.jpeg JPEGSWScan00208.jpeg JPEGSWScan00209.jpeg JPEGSWScan00210.jpeg
JPEGSWScan00211.jpeg JPEGSWScan00212.jpeg JPEGSWScan00213.jpeg JPEGSWScan000214.jpeg
JPEGSWScan00215.jpeg JPEGSWScan000216.jpeg JPEGSWScan00217.jpeg JPEGSWScan00218.jpeg
JPEGSWScan00219.jpeg JPEGSWScan000220.jpeg JPEGSWScan000221.jpeg JPEGSWScan000222.jpeg
JPEGSWScan00223.jpeg JPEGSWScan000224.jpeg JPEGSWScan00225.jpeg JPEGSWScan00226.jpeg
JPEGSWScan00227.jpeg JPEGSWScan00228.jpeg JPEGSWScan00229.jpeg JPEGSWScan00230.jpeg
JPEGSWScan00231.jpeg JPEGSWScan00232.jpeg JPEGSWScan00233.jpeg

2. Projekt zagospodarowania terenu

JPEGSWScan00234.jpeg JPEGSWScan00235.jpeg JPEGSWScan00236.jpeg JPEGSWScan00237.jpeg
JPEGSWScan000238.jpeg JPEGSWScan00239.jpeg JPEGSWScan00240.jpeg JPEGSWScan00241.jpeg
JPEGSWScan00242.jpeg JPEGSWScan000243.jpeg JPEGSWScan000244.jpeg JPEGSWScan000245.jpeg
JPEGSWScan00246.jpeg JPEGSWScan00247.jpeg JPEGSWScan00248.jpeg JPEGSWScan00249.jpeg
JPEGSWScan00250.jpeg JPEGSWScan00251.jpeg

3. Projekt budowlany

PDFArchitektura.pdf PDFInstal. sanit..pdf PDFKonstrukcja.pdf JPEGSWScan00252.jpeg
JPEGSWScan00253.jpeg JPEGSWScan00254.jpeg JPEGSWScan00255.jpeg JPEGSWScan00256.jpeg
JPEGSWScan00257.jpeg JPEGSWScan00258.jpeg JPEGSWScan00259.jpeg JPEGSWScan00260.jpeg
JPEGSWScan00261.jpeg JPEGSWScan00262.jpeg JPEGSWScan00263.jpeg JPEGSWScan00264.jpeg
JPEGSWScan00265.jpeg JPEGSWScan00266.jpeg JPEGSWScan00267.jpeg JPEGSWScan000268.jpeg
JPEGSWScan000269.jpeg JPEGSWScan00270.jpeg JPEGSWScan000271.jpeg JPEGSWScan000272.jpeg
JPEGSWScan000273.jpeg JPEGSWScan000274.jpeg JPEGSWScan000275.jpeg JPEGSWScan00276.jpeg
JPEGSWScan00277.jpeg JPEGSWScan00278.jpeg JPEGSWScan00279.jpeg

4. Metryka

JPEGSWScan00188.jpeg JPEGSWScan00188a.jpeg JPEGSWScan00189.jpeg JPEGSWScan00190.jpeg
JPEGSWScan00191.jpeg JPEGSWScan00191a.jpeg JPEGSWScan00192.jpeg JPEGSWScan00193.jpeg
JPEGSWScan00194.jpeg

5. Decyzja - pozwolenie na budowę

JPEGSWScan00286.jpeg JPEGSWScan00287.jpeg

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

PDFSpecyfikacje techniczne świetlica wiejska Grodziec.pdf 


Przedmiary:

PDFGrodziec 2013 Przedmiar budowlany.pdf

PDFGrodziec 2013 Przedmiar elektryka.pdf

PDFGrodziec 2013 Przedmiar sanitarny.pdf
 


 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl