Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lipnie".
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:
 

Ogłoszenie:

PDFOgłoszenie.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ):

PDFSIWZ LIPNO.pdf

Załączniki do SIWZ:

DOCXZałącznik Nr 1 - wzór oferty..docx

DOCXZałącznik Nr 2..docx

DOCXZałącznik Nr 3..docx

DOCXZałącznik nr 4..docx

DOCXZałącznik Nr 5..docx

DOCXZałącznik Nr 6..docx

DOCXZałącznik Nr 7..docx

PDFZałącznik Nr 8.pdf

DOCXZałącznik Nr 9..docx 

UWAGA Wykonawcy zmiana treści SIWZ:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFZMIANA treści SIWZ.pdf

PDFSIWZ LIPNO - po zmianie.pdf 

 

UWAGA Wykonawcy wyjaśnienie treści SIWZ:

PDFWyjaśnienie treści SIWZ-str..pdf

UWAGA Wykonawcy zmiana treści SIWZ:

PDFZMIANA treści SIWZ 19.03.2013r..pdf 

Rysunki projektu instalacji elektrycznej:

JPEGSWScan00175.jpeg JPEGSWScan00177.jpeg JPEGSWScan00178.jpeg JPEGSWScan00179.jpeg JPEGSWScan00180.jpeg
JPEGSWScan00181.jpeg JPEGSWScan00182.jpeg JPEGSWScan00183.jpeg JPEGSWScan000184.jpeg JPEGSWScan000185.jpeg
JPEGSWScan00186.jpeg JPEGSWScan000187.jpeg JPEGSWScan000188.jpeg JPEGSWScan000189.jpeg JPEGSWScan000190.jpeg
JPEGSWScan00191.jpeg

Projekt techniczny stolarki okiennej i drzwiowej:

PDFLipno Okna.pdf PDFLipno Drzwi.pdf

UWAGA Wykonawcy zmiana terminu składania ofert:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.03.2013r.pdf

PDFZMIANA treści SIWZ 21.03.2013r..pdf

UWAGA Wykonawcy wyjaśnienie treści SIWZ:

PDFWyjaśnienie treści SIWZ 21.03.2013-str.pdf 

Projekt budowlany:

PDFArchitektura.pdf

PDFInstal. sanit..pdf

PDFKonstrukcja.pdf 

JPEGSWScan00169.jpeg JPEGSWScan00170.jpeg JPEGSWScan00171.jpeg JPEGSWScan00172.jpeg
JPEGSWScan00173.jpeg JPEGSWScan00174.jpeg JPEGSWScan00175.jpeg JPEGSWScan00176.jpeg
JPEGSWScan00177.jpeg JPEGSWScan00178.jpeg JPEGSWScan00179.jpeg JPEGSWScan00180.jpeg
JPEGSWScan00181.jpeg JPEGSWScan00182.jpeg

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

PDFSpecyfikacje techniczne świetlica wiejska Lipno.pdf 

Przedmiary:

PDFLipno 2013b ELEKTRYCZNY PRZEDMIAR.pdf

PDFLipno 2013d BUDOWLANY PRZEDMIAR.pdf

PDFLipno 2013 SANIT.-KANALIZ. PRZEDMIAR.pdf 

 
 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl