Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych w granicach administracyjnych Gminy Niemodlin"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie str..pdf (425,45KB)

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf (159,69KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
PDFSIWZ.pdf (270,06KB)

Załaczniki do SIWZ:
DOCZalacznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania.doc (140,50KB)
DOCzalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22 usta.doc (26,50KB)
DOCzalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24 usta.doc (26,00KB)
DOCZalacznik nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc (34,00KB)
DOCZalacznik nr 5 do SIWZ-oświadczenie innego podmiotu.doc (28,00KB)
DOCZalacznik nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.doc (30,00KB)
DOCZalacznik nr 7 do SIWZ-oswiadczenie o posiadaniu umowy .doc (27,50KB)
PDFZalacznik nr 8 do SIWZ- Wykaz punktów poboru energii.pdf (127,59KB)
PDFZalacznik nr 9 do SIWZ- wzor umowy.pdf (215,80KB)

Wyjaśnienia treści SIWZ:
PDFwyjaśnienie str. 19.11.2013.pdf (605,90KB)
PDFwyjaśnienie str. 25.11.2013.pdf (348,36KB)