Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Niemodlin oraz dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Niemodlina"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - str..pdf (448,00KB)

Ogłoszenie o zamówieniu:
PDFogłoszenie.pdf (183,10KB)
PDFogłoszenie zmieniające.pdf (159,32KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
PDFSIWZ.pdf (257,16KB)

Załączniki do SIWZ:
DOCZał.nr 1 Formularz oferty.doc (43,50KB)
DOCZał.nr 2 oświadcz. spełnianie warunków.doc (30,00KB)
DOCZał.nr 3 oświadcz. brak podstaw do wykluczenia.doc (29,00KB)
DOCZał.nr 4 wyliczenie wartości oferty.doc (38,50KB)
PDFZał.nr 5 wykaz dróg.pdf (116,16KB)
DOCZał.nr 6 zobowiązanie.doc (42,50KB)
DOCZał.nr 7 podwykonawcy.doc (36,50KB)
DOCZał.nr 8 wykaz narzędzi.doc (38,50KB)
PDFZał.nr 9 - wzór umowy.pdf (159,55KB)