Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - str..pdf (428,79KB)

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf (210,08KB)

Ogłoszenie zmieniające
PDFOgłoszenie zmieniające.pdf (88,24KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
PDFSIWZ - dowóz uczniów do szkół.pdf (294,42KB)

Załączniki do SIWZ:
DOCzał. Nr 1 - FORMULARZ OFERTY.doc (40,00KB)
DOCzał. Nr 2 - OŚWIADCZENIE.doc (33,50KB)
DOCzał. Nr 3 - OŚWIADCZENIE.doc (33,00KB)
DOCzał. Nr 4 - WYKAZ OSÓB.doc (33,00KB)
DOCzał. Nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU.doc (33,50KB)
DOCzał. Nr 6 - PODWYKONAWCY.doc (32,50KB)
DOCzał. Nr 7 - WZÓR UMOWY.doc (88,00KB)
DOCzał. Nr 8 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc (36,50KB)
DOCzał. Nr 9 - Rozkład jazdy trasa 1.doc (43,00KB)
DOCzał. Nr 10 - Rozkład jazdy trasa 2.doc (45,00KB)
DOCzał. Nr 11 - Rozkłady jazdy trasa 3.doc (48,50KB)
DOCzał. Nr 12 - Rozkłady jazdy trasa 4.doc (71,50KB)
DOCzał. Nr 13 - Rozkłady jazdy trasa 5.doc (39,00KB)
DOCXzał. Nr 14 - wykaz dojeżdżających..docx (21,75KB)

Wyjaśnienia treści SIWZ:
PDFwyjaśnienie 10.12.2013 str..pdf (384,88KB)

Zmiany treści SIWZ:
PDFzmiana 10.12.2013.pdf (252,01KB)