Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół
w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"

Zawiadomienie o wyborze oferty
PDFzawiadomienie - str..pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
PDFSIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCzał Nr 1 - FORMULARZ OFERTY.doc
DOCzał Nr 2 - OŚWIADCZENIE.doc
DOCzał Nr 3 - OŚWIADCZENIE.doc
DOCzał Nr 4 - WYKAZ OSÓB.doc
DOCzał Nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU.doc
DOCzał Nr 6 - PODWYKONAWCY.doc
DOCzał Nr 7 - WZOR UMOWY.doc
DOCzał Nr 8 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc
DOCzał Nr 9 - TRASA 1.doc
DOCzał Nr 10 - TRASA 2.doc
DOCzał Nr 11 - TRASA 3.doc

Wyjaśnienia treści SIWZ:
PDFwyjaśnienie 09.12.2013 str..pdf