Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

„Remont chodników na drogach gminnych i powiatowej w Niemodlinie”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - str..pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
PDFSIWZ chodniki.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCZał. nr 1 Formularz oferty.doc
DOCZał.nr 2 oświadcz. spełnianie warunków.doc
DOCZał.nr 3 oświadcz. brak podstaw do wykluczenia.doc
PDFZał.nr 4 wzór umowy.pdf
DOCZał.nr 5 wykaz robót budowlanych.doc
DOCZał.nr 6 zobowiązanie.doc
DOCZał.nr 7 podwykonawcy.doc

Przedmiary robót:
PDFprzedmiar chodnik ul.Korfantego.pdf
PDFprzedmiar chodnik ul.Lwowska.pdf
PDFprzedmiar chodnik ul.Mickiewicza.pdf
PDFprzedmiar chodnik ul.Brzozowa.pdf
PDFprzedmiar droga dojazdowa ul.Lipowa.pdf
PDFprzedmiar chodnik droga powiatowa ul.Zamkowa.pdf

Mapy poglądowe:
PDFmapa ul.Korfantego.pdf
PDFmapa ul.Lwowska.pdf
PDFmapa ul.Mickiewicza.pdf
PDFmapa ul.Brzozowa.pdf
PDFmapa ul.Lipowa.pdf
PDFmapa ul.Zamkowa.pdf

Zmiana treści SIWZ:
PDFzmiana SIWZ 1 16.05.2014.doc.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ:
PDFwyjaśnienia 23.05.2014 str..pdf

 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl