Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

„Przebudowa lokalu mieszkalnego na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 w Niemodlinie”

Przetarg wraz z dokumentacją dostępny jest pod linkiem:
http://www.bajkaniemodlin.szkolnastrona.pl/bip/index.php

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
JPEGzawiadomienie - str.1.jpeg
JPEGzawiadomienie - str.2.jpeg

 

 

UWAGA Wykonawcy!
W związku ze zmianą zakresu robót, dokonano zmiany  terminu składania i otwarcia ofert oraz wykonania zamówienia.

 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl