Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

„Budowa placu zabaw przy ulicy Mikołaja Reja w Niemodlinie”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - str..pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
PDFSIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCZał.nr 1 Formularz oferty.doc
DOCZał.nr 2 oświadcz. spełnianie warunków.doc
DOCZał.nr 3 oświadcz. brak podstaw do wykluczenia.doc
DOCZał.nr 4 wykaz osób.doc
DOCZał.nr 5 wykaz robót budowlanych.doc
DOCZał.nr 6 zobowiązanie.doc
DOCZał.nr 7 podwykonawcy.doc
PDFZał. nr 8 wzór umowy plac zabaw.pdf

Przedmiar robót:
PDFPrzedm_niemodlin pl.zabaw.pdf

Projekt budowlany:
PDFm.pl.zabaw_Niemodlin.pdf
PDFopis_pl.zabaw_Niemodlin_popr.pdf
EXENiemodlin_Rys_1.1.part1.exe
RARNiemodlin_Rys_1.1.part2.rar
RARNiemodlin_Rys_1.1.part3.rar
RARNiemodlin_Rys_1.1.part4.rar
PDFNiemodlin_Rys_1.2.pdf
PDFNiemodlin_Rys_2.1.pdf
PDFNiemodlin_Rys_2.2.pdf
PDFNiemodlin_Rys_3.1.pdf
PDFNiemodlin_Rys_3.2.pdf
PDFNiemodlin_Rys_3.3.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ
PDFWyjaśnienie treści SIWZ 1- str. 10.06.2014.pdf
PDFWyjaśnienie treści SIWZ 2- str. 12.06.2014.pdf

 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl