Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - str.pdf (626,34KB)

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf (132,06KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)
PDFSIWZ - dowóz uczniów do szkół.pdf (311,08KB)

Załączniki do SIWZ:
DOCzał. Nr 1 - FORMULARZ OFERTY.doc (41,50KB)
DOCzał. Nr 2 - OŚWIADCZENIE spełnianie warunków.doc (34,00KB)
DOCzał. Nr 3 - OŚWIADCZENIE brak wykluczenia.doc (33,50KB)
DOCzał. Nr 4 - WYKAZ OSÓB.doc (38,50KB)
DOCzał. Nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU.doc (34,50KB)
DOCzał. Nr 6 - PODWYKONAWCY.doc (31,50KB)
PDFzał. Nr 7 - WZÓR UMOWY.pdf (183,21KB)
DOCzał. Nr 8 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc (36,50KB)
DOCzał. Nr 9 - WYKAZ USŁUG.doc (37,50KB)
PDFzał. Nr 10 - Rozkład jazdy trasa 1.pdf (74,29KB)
PDFzał. Nr 11 - Rozkład jazdy trasa 2.pdf (75,29KB)
PDFzał. Nr 12 - Rozkłady jazdy trasa 3.pdf (78,48KB)
PDFzał. Nr 13 - Rozkłady jazdy trasa 4.pdf (88,21KB)
PDFzał. Nr 14 - Rozkłady jazdy trasa 5.pdf (74,49KB)
PDFzał. Nr 15 - WYKAZ DOJEŻDŻAJĄCYCH.pdf (123,72KB)