Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - str.pdf (860,85KB)

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf (171,81KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)
PDFSIWZ.pdf (307,63KB)

Załączniki do SIWZ:
DOCzał Nr 1 - FORMULARZ OFERTY.doc (46,50KB)
DOCzał Nr 2 - OŚWIADCZENIE spełnianie warunków.doc (33,50KB)
DOCzał Nr 3 - OŚWIADCZENIE brak wykluczenia.doc (32,50KB)
DOCzał Nr 4 - WYKAZ OSÓB.doc (36,00KB)
DOCzał Nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU.doc (34,50KB)
DOCzał Nr 6 - PODWYKONAWCY.doc (32,00KB)
PDFzał Nr 7 - WZÓR UMOWY.pdf (184,46KB)
DOCzał Nr 8 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc (36,50KB)
DOCzał Nr 9 - WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ.doc (37,00KB)
PDFzał Nr 10 - TRASA 1.pdf (91,06KB)
PDFzał Nr 11 - TRASA 2.pdf (94,79KB)
PDFzał Nr 12 - TRASA 3.pdf (93,49KB)