Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26/10 (nr sprawy IFE 7331-135/10)

 Niemodlin, dnia 17 grudnia 2010 r.
 

IFE 7331-135/10

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26/10 (nr sprawy IFE 7331-135/10) kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji odprowadzającej popłuczyny ze stacji uzdatniania wody do Kanału Magnuszowickiego na terenie: działki nr 291/14 z k.m.2 w obrębie geodezyjnym Gracze oraz działek nr 173/8, 173/7 z k.m.2 w obrębie geodezyjnym Magnuszowice..

 


                                                                                                                      BURMISTRZ
                                                                                                                   /-/
                                                                                                                  Mirosław Stankiewicz

 


Zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń w miejscowości Gracze i Magnuszowice oraz na stronie internetowej.
Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

Metryczka
  • opublikowano:
    20-12-2010 13:08
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl