Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.

OPS -251- 2/11

 

 


I N F O R M A C J A


o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2011 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy.

Burmistrz Niemodlina podaje do wiadomości publicznej, że w wyniku konkursu ofert na wykonywanie usług z zakresu pomocy społecznej gminy Niemodlin w zakresie wykonywania pracy socjalnej w rozumieniu art.15 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art.4 ust.1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielił dotacji dwóm podmiotom:

1) Niemodlińskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu „Nadzieja” w wysokości 2 500,00 zł .

2) Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Opolski Zarząd Wojewódzki z siedzibą w Opolu w wysokości 1 500,00 zł .

 

 


BURMISTRZ

/-/ Mirosław Stankiewicz
Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Metryczka
  • opublikowano:
    04-01-2011 14:35
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl