Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/11

Niemodlin, dnia 23 maja 2011 r.


RŚN.6733.2.2011

 


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/11 w dniu 23 maja 2011 r. kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n/n dla zasilania budynku mieszkalnego na terenie działek nr 196, 195/1, 195/2, 195/4, 195/5, 195/7
z k.m.1 w Gościejowicach.


z up. BURMISTRZA
/-/
Halina Grębowiec
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

Zawiadomienie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń w miejscowości Gościejowice oraz na stronie internetowej

 

 
Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

Metryczka
  • opublikowano:
    02-06-2011 14:20
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl