Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej n/n o na terenie działki nr 130 z k.m.1 obręb Gościejowice.

 

 Niemodlin, dnia 22 grudnia 2011 r.


RŚN.6733.14.2011

 

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 53. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n oraz złącz kablowych dla budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 130, 139, 140 z k.m.1 obręb Gościejowice.

Z wnioskiem inwestora można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 37 II p.) w godz. 8 – 14 w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji do wiadomości.

Niniejsze zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Data wywieszenia – 27 grudnia 2011r.

 


W podanym wyżej terminie w biurze podawczym Urzędu Miejskiego można składać uwagi lub wnioski.

 

 

 


Zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń we wsi Gościejowice oraz na stronie internetowej.

 

 


Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Metryczka
  • opublikowano:
    21-12-2011 10:27
    przez: Witold Kuriata
  • zmodyfikowano:
    23-12-2011 08:32
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl