Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIA i OBWIESZCZENIA rok 2012

 1. OBWIESZCZENIE o budowie podziemnej lini kablowej średniego napięcia (SN) - DOCob1
 2. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.- DOCog
 3. OBWIESZCZENIE o budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami do zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr 52/12, 117, 53, 52/5, 52/7 z k.m.1 obręb Gracze - DOCRŚN.6733.16.2011.doc
 4. OBWIESZCZENIE o budowie linii kablowej  wraz ze złączem kablowym do zasilania budynków mieszkalnych  w Sadach na działkach  nr: 324, 142/8, 142/7, 142/6, 142/4, 143/1, 274/1, 274/2, 152/1, 277. - DOCRŚN.6733.1.2012.doc
 5. OGŁOSZENIE-  Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2012 roku - DOCnieruch.wyc
 6. OGŁOSZENIE - Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby gminy Niemodlin w 2012r - DOCGEOD
 7. OBWIESZCZENIE o budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania zabudowy mieszkaniowej planowanej do realizacji w Sadach na działkach nr: 156/6, 156/7, 277, 227/7, 226/8.- DOC13
 8. OBWIESZCZENIE o budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym dla zasilania istniejącego budynku gospodarczego planowanej do realizacji w Gościejowicach na działkach z k.m. 1, nr: 139, 140, 130.-DOC14
 9. OBWIESZCZENIE w sprawie  wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 01/12 - DOCd16
 10. OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - DOCRSN.6733.2.2012
 11. OBWIESZCZENIE w sprawie zakończenia postępowania i wydania decyzji o ustaleniu loklizacji inwestycji celu publicznego - 
  DOCRŚN.6733.1.2012 
 12. OGŁOSZENIE - Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora PSP Nr 1- DOCPSP1
 13. OGŁOSZENIE - Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora PSP Nr 2 - DOCpsp2
 14. OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -  DOCRŚN.6733.5.2012
 15. OBWIESZCZENIE w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 03/12 - DOCRŚN.6733.15.2012
 16. OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -DOCRŚN.6733.15.2012
 17. OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - DOCRŚN.6733.4.2012
 18. OBWIESZCZENIE o zebranych materiałach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - DOCRŚN.6733.5.2012
 19. OBWIESZCZENIE o zebranych materiałach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - DOCRŚN.6733.2.2012
 20. OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - DOCRŚN.6733.6.2012
 21. OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - DOCRŚN.6733.7.2012 
 22. OBWIESZCZENIE o zebranych materiałach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -DOCRŚN.6733.3.2012
 23. OBWIESZCZENIE w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - DOCRŚN.6733.5.2012
 24. OBWIESZCZENIE w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - DOCRŚN.6733.2.2012
 25. OBWIESZCZENIE w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - DOCRŚN.6733.3.2012
 26. OBWIESZCZENIE o zebranych materiałach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - DOCRŚN.6733.4.1012
 27. OBWIESZCZENIE o przebudowie i rozbudowie istniejącej drogi krajowej i drogi powiatowej na działkach: 127 z k.m.1, 95/1 z k.m.1, 38/1 z k.m. 1 obręb Jakubowice dla potrzeb projektowanej inwestycji usługowej na działce nr 95/1z k.m.1 w Jakubowicach.- DOCjak
 28. OBWIESZCZENIE o budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia dla zasilania stacji transformatorowej planowanej do realizacji w Jakubowicach na działkach nr: 95/1, 38/1, 130, 39, 23/1 oraz w Jaczowicach na działce nr 163.- DOCz
 29. OBWIESZCZENIE w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - DOCRŚN.6733.4.2012
 30. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części gminy Niemodlin w obrębach: Rzędziwojowice, Magnuszowice, Gracze - DOCobwieszczenie mpzp
 31. OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - DOCRŚN.6733.8.2012
 32. OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - DOCRŚN.6733.9.2012.doc
 33. OBWIESZCZENIE o zebranych materiałach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - DOCRŚN.6733.8.2012.doc
 34. OBWIESZCZENIE w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - DOCRŚN.6733.8.2012.doc
 35. OBWIESZCZENIE o zebranych materiałach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - DOCRŚN.6733.9.2012.doc
 36. OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - DOCRŚN.6733.10.2012.doc
 37. OBWIESZCZENIE Burmistrza Niemodlina w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, tj. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin - PDFRŚN.6720.5.2012.pdf
Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Metryczka
 • opublikowano:
  17-01-2012 08:12
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  04-02-2014 08:05
  przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl