Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia Wydziału RSN

 

 •   Uruchomienie warsztatu samochodowego w Sadach na działce nr 231/6. 

1. ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - DOCsady warsztat

2.  DOCog

 • Eksploatacji złoża bazaltu „Gracze” – pole Gracze I w granicach obszaru górniczego „Gracze II”, lokalizacja: działki nr: 32/1, 31/3 obręb 0014 Molestowice oraz nr 556 obręb 0005 Gracze

1. DOCpo

2. DOCs

3. DOCz

4. DOCogłoszenie o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji.doc

5. DOCdec

 

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin - Wydrowice.

1. DOCzaw

2. DOCzaw środ

3. DOCods

4. DOCdec

5. DOCdr 404

 • "Wiatrak Gracze 2" - lokalizacja: działka nr 287 obręb Gracze.

1. DOCza

2. DOCza

3. DOCwiatrak

4. DOCz

5. DOCz

6. DOCOgłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa Wiatrak Gracze 2.doc

7. DOCdec

8. DOCdec

 • „Remont i przebudowa dróg w rejonie ulicy Tysiąclecia i Sportowej w Niemodlinie polegająca na budowie parkingów i chodników, przebudowie jezdni, budowie uzupełniających studzienek kanalizacji deszczowej i przebudowie oświetlenia.”  

1. DOCzaw

2. DOCkon

3. DOCodst

4. DOCdec

5. DOCz

 

 •  Budowa węzła sieciowego 15/0,4kV obejmującego stację transformatorową słupową
  typu STSKo wraz z liniami kablowymi s/n. i n/n oraz złączami kablowymi dla zasilania budynków jednorodzinnych w Tłustorębach.”

1. DOCXobwieszczenie o wszęciu postępowania administracyjnego..docx

 

 • "Budowa stacji paliw, motelu wraz z restauracją oraz myjni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce nr 95/1 obręb Jakubowice

1. DOCobw

2. DOCdec

 

 • „Przemysłowa Produkcja Energii Odnawialnej – Magnuszowice” - lokalizacja: działki nr: 173/4 oraz 173/6 w Magnuszowicach

1. DOCobw

2. DOCuzu

3. DOCInformacja dot.postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

4. DOCdec mag

 • „Budowa stacji paliw płynnych wraz z hotelem i parkingiem w miejscowości Grabin gmina Niemodlin na działce nr 375/3 k.m. 4 obręb Grabin"

1. DOCobw

2. DOCzap

3. DOCobw

4. DOCob

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)