Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenia dotyczące postępowań w sprawie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • „Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie – Etap VII – ulice: Bohaterów Powstań Śląskich, Brzeska, Podgórna, Zielona, Wojska Polskiego i Parkowa 

1. DOCob1

2. DOCob.2

3. DOCob30.03

4. DOCmater

5. DOCobVII

 

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej-budowa lokalnej oczyszczalni ścieków przy wylegarni drobiu w  Magnuszowicach - DOCte

 

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1508 O Niemodlin - Lewin Brzeski od km 6+392,00 do km 7+392,00 w m. Magnuszowice
 1. DOCza 
 2. DOCob
 3. DOCzawiadomienie o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji.doc 
 4. DOCObwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej.doc

 

 

 

 • Rozbudowa instalacji do chowu i hodowli kur nieśnych w m. Niemodlin", w ramach której planuje się realizację: mieszalni pasz na terenie działki nr 140/17 k.m. 1 obręb Piotrowa oraz nowych budynków inwentarskich na działce nr 70/15 k.m. 3 obręb Niemodlin
 1. DOCz 
 2. DOCz
 3. DOCo     
 4. DOCzawiadomienie o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji
 5. DOCObwieszczenie o wydaniu decyzji.doc

 

 • Budowa elektrowni wiatrowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym do linii średniego napięcia 15 kV", przewidzianego do realizacji na dz. nr 455 k.m. 4 obręb Grabin
 1.  DOCZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.doc
 2.  DOCObwieszczenie o wystąpieniu z zapytaniem o konieczność przeprowadzenia OOŚ.doc
 3. DOCo
 4. DOCp

 

 • Odbudowa drogi powiatowej Nr 1184 O Stroszowice-Sarny Małe – Gracze – Góra - Rogi w m. Gracze, Gmina Niemodlin
 1.  DOCZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.doc 
 2. DOCObwieszczenie o wystąpieniu z zapytaniem o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.doc    
 3.  DOCZawiadomienie stron o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji.doc
 4.  DOCob

 

 • Uruchomienie warsztatu elektromechanicznego pojazdów na działce nr 261/3 k.m. 2 obręb Lipno, Gmina Niemodlin
 1. DOCObwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa
 2. DOCdec

 

 • „Budowa farmy solarnej (fotowoltaicznej) – „SOLARPARK MAGNUSZOWICE” o mocy 2 MW na dz. nr 173/4, 173/6 k.m. 1 obręb Magnuszowice”
 1. DOCw
 • „Ścinawa Niemodlińska, km 0+160 ÷ 8+756 – odbudowa koryta, Gmina Niemodlin i Lewin Brzeski km 0+160 ÷ 3+315, Gmina Lewin Brzeski 3+315 ÷ 8+756 Gmina Niemodlin”.
 1.  DOCZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.doc
 2.  DOCObwieszczenie o wystąpieniu z zapytaniem o konieczność przeprowadzenia OOŚ.doc
 3. DOCzawiadomienie o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji.doc
 4. DOCObwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc 

 

 • „Prowadzenie robót przy rzece Ścinawa Niemodlińska w km 8+756 ÷ 15+054 w gminie Niemodlin obejmujących naprawę okładzin, umocnienie skarp, podmyć brzegów oraz naprawę i konserwację urządzeń wodnych”.
 1.  DOCZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.doc
 2.  DOCObwieszczenie o wystąpieniu z zapytaniem o konieczność przeprowadzenia OOŚ.doc
 3. DOCogłoszenie o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji.doc
 4. DOCObwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc
 •  Budowa elektrowni wiatrowej wraz z przyłączem elektroenergetycznym do linii średniego napięcia 15 kV", przewidzianego do realizacji na dz. nr 455 k.m. 4 obręb Grabin
 1.  DOCObwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie.doc
 2.  DOCObwieszczenie o wydaniu postanowienia - podjęcie zawieszonego postępowania.doc
 3.  DOCObwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa.doc

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  07-03-2012 11:29
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  26-05-2014 13:43
  przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl